Danh sách doanh nghiệp công bố hợp quy năm 2020

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Feb 23, 2021 | 2:25 - Lượt xem: 12

STT Tên tổ chức, cá nhân Số Thông báo Ngày TB Địa chỉ Sản phẩm, quá trình Tiêu chuẩn áp dụng Ngày hết hiệu lực Ghi chú
1
Công ty cổ phần điện cơ Hà Nội TrầnI     Số nhà 184, đường Lều Văn Minh, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Sản xuất, kinh doanh dây và cáp điện Quy chuẩn 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2006 QCVN 4:2009/BKHCN

 

07/02/2023  
2
Công ty cổ phần Thép Phương Bắc 201 3/9/2020 Lô B1 – KCN Song Khê, Nội Hoàng – xã Song Khê – TP. Bắc Giang – tỉnh BG Thép thanh tròn trơn làm cốt bê tông, mác CB 240 – T, đường kính danh nghĩa từ 10mm đến 40 mm. QCVN 7:2011/BKHCN – quy chuẩn kỹ thuật thép làm cốt bê tông 31/12/2020  
3
Công ty TNHH Công nghệ Francool (Việt Nam) 316 08/12/2020 Lô CN-10, Khu CN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Dầu nhờn động cơ đốt trong QCVN 14:2018/BKHCN và sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCNQuy chuẩn kỹ thuật quốc gia và Dầu nhờn động cơ đốt trong. 11/11/2023  

Hits: 7