CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BẮC GIANG

TRANG CHỦ | DANH SÁCH BẢN TIN

 

Số 2/2011 ngày 15/1/2011

 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM VÀ CÁC SẢN PHẨM ĐỒ UỐNG CÓ CỒN
 Thông tin pháp luật
 Thông tin thị trường
 Tin cảnh báo
 
 

 BẢN TIN WTO/TBT BG - Số 2/2011 ngày 15/1/2011


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM VÀ CÁC SẢN PHẨM ĐỒ UỐNG CÓ CỒN

 

Ngày 22/12/2010, Bộ Y tế  đã ban hành thông tư số 44/2010/TT-BYT và số 45/2010/TT-BYT về việc ban hành một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến phụ gia thực phẩm và các sản phẩm đồ uống có cồn.

 

Về phụ gia thực phẩm:

1. QCVN 4-12:2010/BYT - Chất bảo quản;

2. QCVN 4-13:2010/BYT - Chất ổn định;

3. QCVN 4-14:2010/BYT - Chất tạo phức kim loại;

4. QCVN 4-15:2010/BYT - Chất xử lý bột;

5. QCVN 4-16:2010/BYT - Chất chất độn;

6. QCVN 4-17:2010/BYT - Chất khí đẩy.

Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia  này quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý về chất lượng, vệ sinh an toàn đối với các chất nêu trên được sử dụng với mục đích làm phụ gia thực phẩm.

Các chất là phụ gia thực phẩm nêu trên phải được công bố phù hợp với các quy định trong các quy chuẩn. Tổ chức, cá nhân phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn, đăng ký bản công bố hợp quy tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn theo đúng nội dung đã công bố.

 

Về các sản phẩm đồ uống có cồn - QCVN 6-3:2010/BYT

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu an toàn thực phẩm và các yêu cầu đối với việc quản lý các loại đồ uống có cồn.

Các sản phẩm đồ uống có cồn phải áp dụng quy chuẩn này gồm: Bia hơi; Bia hộp, bia chai; Rượu vang (wine); Rượu vang trái cây ( Fruit wine); Rượu vang nổ; Rượu vang pha trộn; Rượu chưng cất; Cồn thực phẩm; Rượu pha chế (Vodka, rượu gin Luân Đôn (London gin)...

Về yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn quy định rõ các chỉ tiêu đối với: nguyên liệu chính để chế biến rượu pha chế; Yêu cầu về an toàn thực phẩm đối với đồ uống có cồn (Các chỉ tiêu hoá học, Giới hạn kim loại nặng, Các chỉ tiêu vi sinh vật)

Các sản phẩm đồ uống có cồn được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh trong nước phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn này trước khi lưu thông trên thị trường

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất các sản phẩm đồ uống có cồn phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn này, đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp của Bộ Y tế và bảo đảm chất lượng, an toàn theo đúng nội dung đã công bố.

Các Quy chuẩn kỹ thuật có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/7/2011.

(Nguồn: Bộ Y tế)

Số lần đọc: 2338  Gửi email trang này cho bạn bè Mở cửa sổ in bài viết này

TBT-BG ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP!

© 2006 - Bản quyền thuộc CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG BẮC GIANG
Địa chỉ: 71 Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0240.3854331 Fax: 0240.3829059 - Email: tbtbacgiang@gmail.com