Khảo sát thực trạng đo lường tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Feb 22, 2021 | 1:30 - Lượt xem: 36

Với mục tiêu tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” sát với nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác của doanh nghiệp; phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường tỉnh Bắc Giang theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức khảo sát thực trạng đo lường tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thông tin doanh nghiệp cung cấp tại Phiếu khảo sát này sẽ được bảo mật, ẩn danh, chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu phục vụ nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn Quý Doanh nghiệp.

Vui lòng gửi Phiếu khảo sát bằng một trong các các hình thức sau:

– Gửi qua bưu điện, địa chỉ: Chi cục TCĐLCL, Đường Lý Tự Trọng,

Phường Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

– Gửi qua hộp thư điện tử: BGmail: thoamtk_skhcn@bacgiang.gov.vn

– Người liên hệ: Mạc Thị Kim Thoa – ĐT: 0916161896

Tải mẫu phiếu khảo sát tại đây:Mẫu phiếu khảo sát

Phòng QL Đo lường

Hits: 21