Kiểm định lưu động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đón tết Tân Sửu 2021

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Feb 5, 2021 | 7:52 - Lượt xem: 83

      Thực hiện chương trình công tác năm 2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Giang (TCĐLCL) phối hợp với Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ, UBND các huyện, thành phố triển khai mô hình kiểm định lưu động tại một số chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Mục đích của việc triển khai mô hình nhằm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người dân chấp hành quy định pháp luật về đo lường, đặc biệt là hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trong thương mại bán lẻ, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng nhân dịp Tết Tân Sửu sắp đến; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của các Ban quản lý chợ, tiểu thương trong chợ về thực thi các quy định của pháp luật về đo lường.

Kiểm định lưu động cân bàn

      Qua triển khai thực hiện tại 5 chợ trên địa bàn thành phố Bắc Giang (chợ Tiền Môn, chợ Song Mai, chợ Hà Vị) và huyện hiệp hoà (chợ Hoàng Thanh và Chợ Thắng), Chi cục TCĐLCL đã kiểm định 554 chiếc cân, trong đó đã dán tem, kẹp chì, cấp giấy chứng nhận kiểm định cho 549 chiếc đạt yêu cầu; 5 chiếc không đạt yêu cầu có 3 chiếc tại Chợ Song Mai – TP. Bắc Giang và 2 chiếc tại chợ Hoàng Thanh – huyện Hiệp Hoà. Các cân không đạt yêu cầu chủ yếu là do cân bị thừa hoặc thiếu khối lượng (1 kg còn 900 g), không đạt độ ổn định khi thực hiện phép đo. Đối với những chiếc cân này, đoàn kiểm định yêu cầu tiểu thương thay thế hoặc sửa chữa, không tiếp tục sử dụng cân không đạt yêu cầu.
      Từ việc triển khai mô hình kiểm định lưu động, Chi cục TCĐLCL đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định pháp luật về đo lường của các tiểu thương kinh doanh; đồng thời góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phòng Quản lý đo lường

Hits: 60