Năng suất trong khu vực công

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Jan 5, 2021 | 6:57 - Lượt xem: 65

Tổ chức Năng suất Châu Á (Asian Productivity Organization – viết tắt là APO) đã và đang tập trung vào việc nâng cao năng suất của các tổ chức khu vực công ở các nước thành viên. Mục tiêu chính là đặt nền móng quan trọng cho phép khu vực công đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội quốc gia. Trong chính phủ tương lai, cải thiện năng suất của khu vực công sẽ liên quan đến hai con đường riêng biệt: thứ nhất, cải thiện kết quả chính sách, chương trình, dịch vụ và quy định; và thứ hai, cải thiện chính sách và môi trường năng suất cho khu vực tư nhân. Do đó, cần thực hiện một cách tiếp cận hướng tới tương lai để duy trì lợi ích từ việc cải thiện năng suất trong dài hạn.

Cuốn cẩm nang “Năng suất trong khu vực công” được phát triển bởi một hội đồng quốc tế gồm các chuyên gia, các nhà chuyên môn và học giả. Trọng tâm là phổ biến kỹ năng thực tế để làm cho các tổ chức khu vực công hoạt động hiệu quả hơn. Cuốn sổ tay này đóng vai trò như một hướng dẫn quan trọng cho các tổ chức năng suất quốc gia cũng như Trung tâm APO, nơi xuất sắc về Năng suất khu vực công trong việc đào tạo các chuyên gia năng suất và thực hiện các kế hoạch cải tiến hiệu quả cho lĩnh vực này. Nội dung được cấu trúc để đáp ứng nhu cầu và thách thức đa dạng của các nước thành viên APO và dựa trên phương pháp nghiên cứu điển hình.

Cuốn cẩm nang “Năng suất trong khu vực công” cũng được thiết kế để giúp các nước thành viên cải thiện năm yếu tố chính về sự hài lòng của công dân, lòng tin của công chúng, hiệu quả chi phí, khả năng cạnh tranh và chất lượng cuộc sống của công dân. Mười một mô-đun chính hỗ trợ năm mục tiêu này, mỗi mục tiêu nêu ra kiến ​​thức, công cụ, chiến lược và thực tiễn tốt nhất có thể được sử dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực công. Các lĩnh vực cụ thể được đề cập trong các mô-đun là:

1) lãnh đạo cải tiến năng suất;

2) chính phủ điện tử, các dịch vụ lấy công dân làm trung tâm và cải cách quy định;

3) quản lý hiệu suất;

4) lập kế hoạch cải tiến năng suất;

5) quản lý sự thay đổi;

6) cộng tác để cải thiện hiệu suất;

7) hộp công cụ cải tiến năng suất; và

8) đo lường cải tiến năng suất.

Các học phần bao gồm tổng quan về kiến ​​thức mới nhất trong lĩnh vực này, tiếp theo là tóm tắt về các thông lệ quốc tế tốt nhất. Các nghiên cứu tình huống và bài tập trên lớp được cung cấp cho mục đích đào tạo, cũng như danh mục các ấn phẩm quan trọng về các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau được đề cập trong sách hướng dẫn.

APO tin rằng cẩm nang này có thể góp phần nâng cao mức sống ở các nước thành viên bằng cách cải thiện năng suất của các tổ chức khu vực công của họ và hy vọng rằng cẩm nang này sẽ tìm được nhiều đối tượng trong và ngoài khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Theo APO

Tải sách tại đây

Hits: 2