Những yếu tố và khái niệm cơ bản về truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Jan 18, 2021 | 3:35 - Lượt xem: 228

Người tiêu dùng luôn mong đợi những thực phẩm an toàn và bổ dưỡng. Họ cũng mong muốn tất cả những người tham gia trong chuỗi cung ứng có các thực hành hiệu quả cho phép xác định nhanh chóng, vị trí và thu hồi các lô thực phẩm khi nghi ngờ hoặc xác nhận có vấn đề. Đảm bảo rằng các thực hành hiệu quả được áp dụng trong một chuỗi cung ứng phức tạp và toàn cầu là một thách thức đang diễn ra. Việc tập trung ngày càng tăng vào an toàn thực phẩm và nhận thức của người tiêu dùng làm tăng nhu cầu xác định và áp dụng các thực hành kinh doanh sẽ hỗ trợ khả năng của các đối tác thương mại trong ngành công nghiệp thực phẩm để theo dõi và truy vết sản phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Bài viết giới thiệu những nội dung cơ bản về truy xuất nguồn gốc và thu hồi.

1. Khái niệm về truy xuất nguồn gốc

Truy xuất nguồn gốc được định nghĩa là khả năng nhận biết, xác định và theo dõi sự di chuyển của thực phẩm hoặc chất dự kiến được đưa vào thực phẩm, thông qua tất cả các giai đoạn sản xuất, chế biến và phân phối.

Thu hồi sản phẩm được định nghĩa là hành động loại bỏ thực phẩm khỏi thị trường ở bất kỳ giai đoạn nào của chuỗi thực phẩm, bao gồm cả thực phẩm do người tiêu dùng sở hữu. Thu hồi đề cập đến an toàn thực phẩm và thu hồi dựa trên chất lượng thực phẩm.

2. Mã doanh nghiệp

Các tổ chức (Công ty hoặc Cá nhân) cần sử dụng số Nhận dạng Kinh doanh Thực phẩm để xác định doanh nghiệp mà họ quản lý và sau đó chia sẻ số đó với các nhà cung cấp và khách hàng.

Mã số nhận dạng kinh doanh thực phẩm (Food Business Identification – gọi tắt là BID) cung cấp một phương tiện thống nhất để xác định một doanh nghiệp thực phẩm đã đăng ký với Cơ quan có thẩm quyền ở một quốc gia. Mã BID được cấp phép bởi Bộ Nông nghiệp, Bộ Y tế hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ được chỉ định nào khác duy trì Cơ quan đăng ký kinh doanh quốc gia cho các nhà kinh doanh thực phẩm.

Các mã BID riêng lẻ có thể được chỉ định để đại diện cho tổ chức cũng như bất kỳ công ty con kinh doanh riêng lẻ nào.

3. Nhận dạng thương phẩm

Thương phẩm là bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào cần truy xuất thông tin được xác định trước và có thể được định giá, đặt hàng hoặc lập hóa đơn tại bất kỳ điểm nào trong bất kỳ chuỗi cung ứng nào.

Nhận dạng Thương phẩm được chỉ định bởi người tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ. Nội dung, cú pháp và định dạng của Nhận dạng Thương phẩm thường khác nhau giữa các công ty, tùy thuộc vào hoạt động của công ty và độ chính xác mong muốn. Ví dụ: Nhận dạng Thương phẩm có thể là Tên Hàng hóa/Sản phẩm hoặc Tên Hàng hóa/Sản phẩm cộng với mã BID và/hoặc Mã Sản phẩm hoặc GTIN (Nếu sản phẩm đến từng Máy bán lẻ POS).

4. Số lô và số sê-ri

Số lô là số tham chiếu do người kinh doanh thực phẩm ấn định cho một loạt hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa được sản xuất trong điều kiện tương tự. Đối với cây trồng, số lô là ngày thu hoạch cây trồng, được quyết định khi mùa/vụ thu hoạch bắt đầu. Lô trong tiếng Anh gồm 2 từ “batch” và “lot” được định nghĩa/sử dụng đồng nghĩa và thay thế cho nhau.

Tất cả các nhà cung cấp nên gán Số lô hoặc Số sê-ri cho các sản phẩm theo từng cấp cụ thể mà họ tạo ra. Bản thân nội dung, cú pháp và định dạng của lô hoặc số lô thường khác nhau giữa các công ty, tùy thuộc vào thông lệ của công ty và độ chính xác mong muốn. Ví dụ: một lô có thể đại diện cho tất cả sản phẩm được sản xuất trong một ngày tại một cơ sở hoặc sản phẩm được sản xuất trong một giờ từ một dây chuyền đóng gói riêng lẻ hoặc nó có thể đại diện cho một công thức sản xuất duy nhất. Ngoài ra số lô, một số nhà cung cấp cũng chỉ định một Số Sê-ri duy nhất cho mỗi thùng và ghi lại Số Sê-ri của trường hợp đầu và cuối cho mỗi lô.

Điều quan trọng cần nhớ là phạm vi sản phẩm được chỉ định cho một Số Lô duy nhất cũng xác định số lượng sản phẩm tối thiểu có thể cần được loại bỏ khỏi chuỗi cung ứng trong trường hợp phải thu hồi. Điều này cần được xem xét khi xác định thông lệ tiêu chuẩn của công ty bạn để đặt phạm vi của từng Số lô cho từng loại sản phẩm được sản xuất.

Số sê-ri có thể được nhà cung cấp gán cho từng thùng hoặc pallet tại thời điểm đóng gói. Định dạng của Số sê-ri có thể bao gồm mã đại diện cho cơ sở sản xuất và ngày giờ sản xuất kèm theo. Các nhà cung cấp sử dụng Số sê-ri để theo dõi sản phẩm thay cho Số Lô phải quản lý Số Sê-ri theo cách mà nó cung cấp mức độ truy xuất nguồn gốc tương tự như được cung cấp bởi Số Lô.

5. Nhãn sản phẩm

Nhãn sản phẩm là các yếu tố xác định mang tính vật lý đối với các mặt hàng có thể xác định nguồn gốc, chẳng hạn như thẻ, nhãn dán hoặc in trên bao bì sản phẩm cung cấp thông tin về sản phẩm bên trong. Thông thường chúng được gắn vào bao bì của mọi sản phẩm được đóng gói nhưng cũng có thể được in hoặc dán. Thường nhãn sản phẩm bao gồm các thông tin sau:

+ Số nhận dạng doanh nghiệp (BID)

+ Nhận dạng hoặc mô tả sản phẩm

+ Số lô

+ thông tin về số lượng (ngày tốt nhất, ngày thu hoạch, trọng lượng, số lượng, giá cả)

+ Mã vạch (nếu khách hàng yêu cầu)

Ví dụ về nhãn xác định của một mặt hàng thương mại

6. Lưu trữ hồ sơ

Đây là hành động tạo ra một phần thông tin vĩnh viễn cấu thành một tài khoản của một cái gì đó đã xảy ra. Thông thường, hồ sơ là thông tin truy xuất nguồn gốc liên quan liên kết sản phẩm cuối cùng (đầu ra) với các thành phần, nguyên liệu thô và vật liệu đóng gói thông qua số lô của chúng. Thông tin có thể được ghi lại bằng cách sử dụng các công cụ sau:

+ Giấy

+ Các mẫu giấy in sẵn

+ Sách sao chép hoặc sách Nông trại

+ Trang tính toán Excel

+ Phần mềm (Phần mềm quản lý, ERP, Phần mềm truy xuất nguồn gốc)

Sơ đồ sau đây cho thấy cách một tổ chức nên liên kết tất cả các yếu tố trước đó để xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Hồ sơ cần được duy trì và luôn sẵn sàng liên quan đến việc sản xuất và phân phối thực phẩm, và các thành phần thực phẩm để tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy xuất nhanh chóng về nguồn trước đó ngay lập tức và chuyển tiếp cho những người nhận tiếp theo nếu xác định được tác dụng phụ đã biết hoặc có thể xảy ra đối với sức khỏe người tiêu dùng. Ngoài ra, chúng nên được sử dụng để thu hồi hoặc thu hồi sản phẩm kịp thời và hiệu quả nếu đã biết hoặc xác định được các tác dụng phụ có thể xảy ra đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Lê Thành Kông – theo Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO)

Hits: 70