Thẩm quyền cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm loại 5 và loại 8

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Aug 18, 2020 | 1:20 - Lượt xem: 257

      Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2020/NĐ-CP về việc quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa có hiệu lực từ ngày 01/6/2020 và Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đường sắt. Theo quy định thẩm quyền cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm loại 5 và loại 8 thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ (trực tiếp là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng). Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Giang không thực hiện cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm khi Nghị định này có hiệu lực. Các tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, không phải thực hiện cấp lại cho đến khi hết hiệu lực của Giấy phép hoặc đến khi thực hiện cấp lại.

      Trong quá trình thực hiện cấp Giấy phép, nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, các nhân liên hệ một trong các địa chỉ để được hướng dẫn:

  1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Số 8, Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 02437911636; Email: vuhchq@tcvn.gov.vn; vptdc@tcvn.gov.vn.
  2. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Lô Q10, đường Lý Tự Trọng, thành phố Bắc Giang. Điện thoại: 0240.3851408.

Phòng Quản lý tiêu chuẩn chất lượng

Hits: 50