Tập huấn kiến thức về áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống QLCL cho cán bộ, công chức xã của huyện Lạng Giang năm 2020

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Jun 30, 2020 | 5:13 - Lượt xem: 202

Ngày 30/6/2020, Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Lạng Giang tổ chức Hội nghị đào tạo kiến thức về áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 cho lãnhđạo, cán bộ, công chức của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tham dự Hội nghị đào tạo có đồng chí Nguyễn Văn Bằng, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Chí Trung đại diện lãnh đạo Chi cục TCĐLCL; Văn phòng huyện Lạng Giang; đại diện cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lạng Giang.

Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Bằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang, phát biểu tại Hội nghị.

Trong thời gian 01 ngày các đồng chí học viên được nghe chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tập huấn các nội dung chính về HTQLCL, kiến thức áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL.

Thông qua hội nghị, các học viên nắm chắc kiến thức áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 để từ đó áp dụng, triển khai áp đưa vào thực tiễn tại đơn vị.

Nguyễn Thị Thắng

Hits: 44