Bản tin TBT Tháng 5/2018

Post by: admin - Post date: Friday, May 25, 2018 | 6:56 - View count: 117

TIN CẢNH BÁO

Thông báo của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất về thiết bị điện

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/408 ngày 28/03/2018, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) thông báo ban hành Quy chuẩn kỹ UAE “GHI NHÃN – NHÃN HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG CHO THIẾT BỊ ĐIỆN PHẦN 2: MÁY GIẶT VÀ MÁY VẮT KHÔ” (18 trang, bằng tiếng Anh).

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật cập nhật của UAE liên quan đến các phương pháp đo mức tiêu thụ năng lượng và nước của máy giặt quần áo để sử dụng trong gia đình, có hoặc không có thiết bị sưởi và cung cấp nước lạnh và /hoặc nước nóng. Quy chuẩn cũng đề cập đến các thiết bị vắt nước bằng lực li tâm và được áp dụng cho các thiết bị cho cả giặt và sấy hàng dệt may (máy giặt-máy sấy). Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho máy sấy điện gia dụng, loại tự động và không tự động, có hoặc không có nguồn cấp nước lạnh và kết hợp với thiết bị sưởi ấm.

Tài liệu này bao gồm các yêu cầu liên quan đến:

– Tiêu thụ năng lượng;

– Sự tiêu thụ nước;

– Hiệu suất vắt cho máy giặt;

– Hiệu quả cho máy ngưng tụ.

Tài liệu này cũng áp dụng cho máy giặt để sử dụng chung trong các khối căn hộ hoặc trong phòng giặt là có dung tích lên tới 20kg. Máy giặt dành cho mục đích thương mại không được bao gồm.

Mục đích ban hành Quy chuẩn này nhằm thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ môi trường; đảm bảo các êu cầu về chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng là 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất về thiết bị điện

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/409 ngày 28/03/2018, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) thông báo ban hành Quy chuẩn kỹ UAE “GHI NHÃN – NHÃN HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG CHO THIẾT BỊ ĐIỆN PHẦN 6: Máy rửa bát” (10 trang, bằng tiếng Anh).

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật cập nhật này liên quan đến các phương pháp đo mức tiêu thụ năng lượng và nước để sử dụng máy rửa bát trong gia đình. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho những loại máy rửa bát gia dụng tích hợp.

Tài liệu này bao gồm các yêu cầu liên quan đến:

– Tiêu thụ năng lượng;

– Tiêu thụ nước;

Không áp dụng đối với Máy rửa bát dành cho mục đích thương mại.

Hạn góp ý cuối cùng là 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Burundi về ngành công nghiệp thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BDI/5 ngày 09/4/2018, Burundi thông báo ban hành Quy chế thực hành số NB EAS 39: 2000, Vệ sinh trong ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm và đồ uống – Quy tắc thực hành (29 trang, bằng tiếng Anh)

Bộ Quy tắc Thực hành Đông Phi này đưa ra các hướng dẫn chung về các yêu cầu vệ sinh trong Ngành Sản xuất Thực phẩm và Đồ uống. Nó không thay thế các yêu cầu pháp lý cho các lĩnh vực khác nhau của Ngành Công nghiệp Thực phẩm và Đồ uống.

Quy tắc thực hành này áp dụng cho tất cả các công ty sản xuất thực phẩm và đồ uống.

Mục đích ban hành quy định này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; bảo vệ sức khỏe con người hoặc an toàn; đảm bảo các yêu cầu chất lượng; hài hoà; giảm rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Braxin về Sơn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/799 ngày 27/3/2018, Braxin thông báo ban hành Nghị định số 9315, ngày 20 tháng 3 năm 2018 – thực thi Luật số 11.762, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2008 (1 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha).

Nghị định quy định việc áp dụng Luật 11.762 / 2008, để đảm bảo tuân thủ việc thực hiện thành công các giới hạn cho phép đối với chì trong sản xuất sơn tường, vật liệu trường học, vecni và các vật liệu tương tự.

Mục đích của việc ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe con người hoặc an toàn; đảm bảo các yêu cầu chất lượng.

 

Thông báo của Braxin về ghi nhãn thuốc sâu và chất bảo quản

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/802 ngày 03/4/2018, Braxin thông báo ban hành Dự thảo Nghị quyết số 483, ngày 16 tháng 3 năm 2018. – Thông tin về độc tính trên nhãn và tờ rơi của thuốc bảo vệ thực vật, các sản phẩm liên quan và chất bảo quản gỗ. (17 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha)

Dự thảo Nghị quyết này cung cấp thông tin về độc tính trên nhãn và tờ rơi của thuốc trừ sâu, các sản phẩm liên quan và chất bảo quản gỗ, trong Cơ quan giám sát vệ sinh quốc gia (Anvisa).

Các hướng dẫn cho việc chuẩn bị thông tin về độc tính trên nhãn và tờ rơi của thuốc trừ sâu, các sản phẩm liên quan và chất bảo quản gỗ được phê duyệt trong Anvisa.

Mục đích của Nghị quyết này là thiết lập:

I – thông tin bắt buộc liên quan đến việc bảo vệ sức khỏe con người phải được bao gồm trong nhãn thuốc trừ sâu và tờ rơi, các sản phẩm tương tự và chất bảo quản gỗ; và

II – thông qua các nguyên tắc ghi nhãn của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS).

Công ty phải chịu trách nhiệm về tất cả các thông tin ghi nhãn và tờ rơi trên bao bì, và phải trình bày rõ ràng và đảm bảo rằng nó đầy đủ và đầy đủ cho mục đích bảo vệ sức khỏe.

ANVISA có thể, theo quyết định của mình và với một lý giải kỹ thuật phù hợp, yêu cầu công ty giữ hồ sơ để thay đổi các văn bản của nhãn và tờ rơi trên bao bì.

Các nhãn và bao bì chứa sản phẩm sinh học và chất bảo quản gỗ phải tuân thủ các quy định của Nghị quyết này và các quyết định được cung cấp trong các thiết bị và tiêu chuẩn cụ thể khác, và sự thích nghi cần thiết phải được thực hiện đối với tính đặc thù của sản phẩm.

Để biết thông tin về biện pháp phòng ngừa ngộ độc hoặc các biện pháp giảm thiểu rủi ro thích hợp, các chữ tượng hình được Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) khuyến cáo nên sử dụng trên nhãn thuốc trừ sâu và tờ rơi, cũng như về chất bảo quản gỗ.

ANVISA có thể có sẵn trên trang web ANVISA phiên bản mới nhất của các tờ rơi bao bì và các nhãn được phê duyệt liên quan đến thông tin sức khỏe.

Các công ty đã đăng ký kiểu dáng nhãn hiệu và thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo quản gỗ và chất bảo quản phải tuân thủ Nghị quyết này bằng thông báo, với quyết nghị theo mã chủ đề cụ thể và gửi tài liệu điện tử tới ANVISA, tối đa 360 (ba trăm sáu mươi) ) ngày sau khi Nghị quyết này có hiệu lực, và có thể thực hiện các nhãn và tờ tơi trên bao bì, mà không có sự cho phép trước của ANVISA.

Nghị quyết thu hồi khoản 2 của “Hướng dẫn và Yêu cầu của Bộ Y tế, Cấp phép đăng ký, Gia hạn đăng ký và Mở rộng phạm vi sử dụng hóa chất nông nghiệp và sản phẩm liên quan”, được phê duyệt bởi Phòng sản phẩm, Sinh thái con người và Sức khỏe môi trường và Đánh giá rủi ro là “Hướng dẫn và Yêu cầu về Ủy quyền hồ sơ, gia hạn đăng ký và mở rộng sử dụng các sản phẩm của Agrotóxicos và Afins – ngày 01 tháng 12 năm 1991 “, được đăng trên Công báo Liên bang ngày 13 tháng 12 năm 1991 và được phê chuẩn bởi Quyết định hành chính số 03, ngày 16 tháng 1 năm 1992, Cục Tiêu chuẩn của Ban Thư ký Giám sát Y tế của Bộ Y tế.

Mục đích của việc ban hành Nghị quyết này nhằm bảo vệ sức khỏe con người hoặc an toàn.

 

Thông báo của Braxin về tiêu chuẩn thuốc sâu và chất bảo quản

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/803 ngày 03/4/2018, Braxin thông báo ban hành Dự thảo Nghị quyết số 484, 16 tháng 3 năm 2018. –  Tiêu chuẩn đánh giá và phân loại độc tố trong thuốc trừ sâu, thành phần, sản phẩm liên quan và chất bảo quản gỗ. (29 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha)

Dự thảo Nghị quyết này quy định các tiêu chí đánh giá và phân loại độc tố trong thuốc trừ sâu, thành phần, sản phẩm liên quan và chất bảo quản bằng gỗ, trong Cơ quan giám sát vệ sinh quốc gia (Anvisa).

Quy trình đánh giá độc tính các sản phẩm phải được hướng dẫn với tất cả các tài liệu được quy định trong Nghị định số 4074, ngày 4 tháng 1 năm 2002, các bản cập nhật hoặc các luật cụ thể khác.

Các tài liệu cần thiết cho việc đánh giá độc tính khi đăng ký sản phẩm và đăng ký sau phải phù hợp với các quy định và tiêu chuẩn cụ thể.

Để hướng dẫn hoặc biện minh cho việc cấp đăng ký cho bên thứ ba, ANVISA có thể sử dụng dữ liệu hoặc thông tin liên quan đến kết quả nghiên cứu do một công ty khác gửi.

Tất cả các nghiên cứu độc tính được đệ trình để tuân thủ Nghị quyết này sẽ được thực hiện theo các quy định hiện hành do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) hoặc các cơ quan khác có cùng yêu cầu và xác nhận.

Không ảnh hưởng đến các quy định của Nghị định số 4074, ngày 4 tháng 1 năm 2002 đối với các nghiên cứu về ăn mòn / kích ứng da và ăn mòn / kích ứng mắt, hồ sơ độc tính của sản phẩm kỹ thuật được coi là tương đương với hồ sơ của sản phẩm tham chiếu kỹ thuật khi không thuộc một loại có mức nguy hiểm lớn hơn, phù hợp với luật pháp cụ thể và phù hợp với các tiêu chuẩn tương đương của Tổ chức Nông lương của Liên hợp quốc (FAO).

Vì mục đích phân loại độc tính, các tiêu chí dựa trên của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) được áp dụng trong Nghị quyết này.

Đối với thuốc bảo vệ thực vật, các chất liên quan và chất bảo quản gỗ đã đăng ký, công ty phải đánh giá hồ sơ độc tính và xác minh nhu cầu phân loại lại độc tính, xem xét các quy định của Nghị quyết này.

Công ty có trách nhiệm đánh giá thành phần / công thức của các sản phẩm đã đăng ký và kiểm tra sự hiện diện của các thành phần không được phép.

Nghị quyết này thu hồi mục “l”, “m”, 1.3 và 1.4 của “Hướng dẫn và Yêu cầu của Bộ Y tế, Cấp phép đăng ký, Gia hạn đăng ký và Mở rộng phạm vi sử dụng hóa chất nông nghiệp và sản phẩm liên quan”, được phê duyệt bởi Phòng sản phẩm, Sinh thái con người và Sức khỏe môi trường và Đánh giá rủi ro là “Hướng dẫn và Yêu cầu về Ủy quyền hồ sơ, gia hạn đăng ký và mở rộng sử dụng các sản phẩm của Agrotóxicos và Afins – ngày 01 tháng 12 năm 1991 “, được đăng trên Công báo Liên bang ngày 13 tháng 12 năm 1991 và được phê chuẩn bởi Quyết định hành chính số 03, ngày 16 tháng 1 năm 1992, Cục Tiêu chuẩn của Ban Thư ký Giám sát Y tế của Bộ Y tế.

Mục đích của việc ban hành Nghị quyết này nhằm bảo vệ sức khỏe con người hoặc an toàn.

 

Thông báo của Braxin về sản phẩm khử trùng

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/804 ngày 03/4/2018, Braxin thông báo ban hành Dự thảo Nghị quyết số Dự thảo Nghị quyết 489, ngày 23 tháng 3 năm 2018. – Quy chuẩn kỹ thuật cho các sản phẩm khử trùng được phân loại là thuốc tẩy dựa trên hàm lượng natri hypochlorite hoặc canxi hypochlorite và cung cấp các biện pháp khác (6 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha)

Dự thảo Nghị quyết này quy định quy chuẩn kỹ thuật cho các sản phẩm khử trùng được phân loại là thuốc tẩy dựa trên hàm lượng natri hypochlorite hoặc canxi hypochlorite và cung cấp các biện pháp khác.

Quy định kỹ thuật về các sản phẩm khử trùng hypochlorite được phê duyệt, như được nêu trong Phụ lục của Nghị quyết này.

Nghị quyết này kết hợp với Nghị quyết thi hành luật quốc gia số GMC MERCOSUR 13/15 “Quy định kỹ thuật MERCOSUR cho các sản phẩm vệ sinh dựa trên Hypochlorite” và thu hồi Nghị quyết GMC 57/98.

Nghị quyết này thu hồi Nghị quyết – RDC 109, ngày 6 tháng 9 năm 2016.

Mục đích của việc ban hành Nghị quyết này nhằm bảo vệ sức khỏe con người hoặc an toàn.

 

Thông báo của Ai Cập về hành tây khử nước

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EGY/34/Add.2 ngày 22/3/2018, Ai Cập thông báo về Phụ lục liên quan đến thông báo của Nghị định số 13309/2017 (2 trang, bằng tiếng Ả Rập) cung cấp cho nhà sản xuất và nhà nhập khẩu thời hạn chuyển tiếp sáu tháng tuân thủ Tiêu chuẩn về “Hành tây khử nước” theo Tiêu chuẩn Ai Cập ES 131 (10 trang, trong Tiếng Ả Rập).

Cần lưu ý rằng các Nghị định của Bộ trưởng số 93/2013 (4 trang, bằng tiếng Ả Rập) đã được thông báo trước đó trong G/TBT/N/EGY/34 ngày 30 tháng 4 năm 2013, bắt buộc áp dụng trong số những phiên bản trước đó của tiêu chuẩn Ai Cập.

Đáng nói đến là tiêu chuẩn này về mặt kỹ thuật giống hệt nhau với:

– Tiêu chuẩn quốc tế ISO 5559/2012 về đặc tính của hành tây khử nước (Allium cepa Linnaeus)

– Tiêu chuẩn Ai Cập ES No. 2613 “Thời hạn sử dụng cho sản phẩm thực phẩm”

– Tiêu chuẩn Ai Cập ES No. 1546 “Ghi nhãn sản phẩm thực phẩm đóng gói sẵn”

Các nhà sản xuất và nhập khẩu được thông báo về bất kỳ sửa đổi nào trong tiêu chuẩn Ai Cập thông qua việc công bố các lệnh hành chính trong Công báo chính thức.

Thời gian dự kiến ​​thông qua: 15/10/2017

Thời hạn dự kiến ​​có hiệu lực: 24/11/2017

Cơ quan được chỉ định xử lý các ý kiến và nội dung luôn sẵn có tại:

Điểm hỏi đáp quốc gia

Tổ chức Tiêu chuẩn và Chất lượng Ai Cập

Địa chỉ: 16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya, Cairo – Ai Cập

E-mail: eos @ idsc.net.eg / eos.tbt @ eos.org.eg

Trang web: http://www.eos.org.eg

Điện thoại: + (202) 22845528

Fax: + (202) 22845504

Thông báo của Tây Ban Nha về vật liệu gỗ

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ESP/38 ngày 22/3/2018, Tây Ban Nha thông báo Dự thảo Quy định thiết lập các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với nhập khẩu vật liệu đóng gói bằng gỗ và chèn lót vào thị trường Cộng đồng tự trị của quần đảo Canary (3 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha).

Quy định này áp dụng đối với các sản phẩm có Mã HS 44. Vật liệu đóng gói bằng gỗ, có chiều dày vượt quá 6mm, chẳng hạn như bao bì, hộp, thùng, trống và các loại bao bì tương tự, pallet, pallet hộp và các băng tải khác, cổ pallet, vật chèn, được sử dụng hoặc không được sử dụng cho vận chuyển hàng hóa các loại.

Những điều sau đây không được đề cập:

 • Gỗ thô, có độ dày không quá 6mm;
 • Bao bì gỗ được làm hoàn toàn từ nguyên liệu gỗ đã chế biến, như ván ép, ván dăm, ván sợi định hướng và gỗ dán được sản xuất bằng keo, nhiệt và áp suất, hoặc kết hợp chúng;
 • Thùng rượu và rượu mạnh đã được làm nóng trong quá trình sản xuất, để đảm bảo rằng chúng không có sâu bệnh, phù hợp với các yêu cầu được thiết lập bởi Quy định này;
 • Hộp quà tặng rượu, xì gà và các mặt hàng khác được làm từ gỗ đã được chế biến và/hoặc sản xuất theo cách làm cho nó không bị sâu bệnh;
 • Mùn cưa, phoi bào, len gỗ;
 • Các thành phần gỗ vĩnh viễn gắn liền với các phương tiện vận tải và container.

Quy định được thông báo thiết lập tiêu chuẩn kỹ thuật về kiểm dịch thực vật áp dụng đối với vật liệu đóng gói bằng gỗ, bao gồm cả vật chèn bằng gỗ, phù hợp với các Tiêu chuẩn quốc tế về các biện pháp kiểm dịch thực vật (ISPM) số 15: Quy định vật liệu đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế. vật liệu và chèn ép khi thâm nhập vào thị trường Cộng đồng tự trị của quần đảo Canary.

Do điều kiện khí hậu nông nghiệp và sinh thái đặc biệt ở quần đảo Canary, cần phải thiết lập một quy định cụ thể về sức khỏe thực vật.

Quy định này nhằm bảo vệ tình trạng kiểm dịch thực vật của quần đảo khỏi sâu bệnh và các sinh vật gây hại khác có thể được đưa vào thông qua nhập khẩu thực vật, sản phẩm thực vật và các vật dụng khác.

Quy định này được đưa ra theo Lệnh ngày 12 tháng 3 năm 1987, thiết lập các tiêu chuẩn kiểm dịch thực vật cho quần đảo Canary, về việc nhập khẩu, xuất khẩu và quá cảnh các nhà máy và sản phẩm thực vật.

Vật liệu đóng gói bằng gỗ và chèn lót kèm theo lô hàng trong thương mại quốc tế đã được nhận thấy là  mầm mống của sâu bệnh. Nguy cơ này đã được đánh giá thông qua Công ước quốc tế về bảo vệ thực vật theo đó các tiêu chuẩn quốc tế về các biện pháp kiểm dịch thực vật (ISPM) số 15: Quy định về vật liệu đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế của Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc, để giảm nguy cơ sâu bệnh kiểm dịch được xâm nhập và lây lan thông qua các dịch chuyển thương mại quốc tế của vật liệu đóng gói bằng gỗ nguyên liệu.

Cần thiết phải tuân thủ các điều khoản trong ISPM số 15 đối với vật liệu đóng gói bằng gỗ và chất chèn lót được nhập khẩu vào thị trường Cộng đồng tự trị của quần đảo Canary.

Thời hạn dự kiến ​​thông qua: ngày 1 tháng 10 năm 2018

Thời hạn dự kiến ​​có hiệu lực: ngày 5 tháng 4 năm 2019

Hạn góp ý cuối cùng là 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của EU về sản phẩm công nghệ thông tin

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/562 ngày 21/3/2018, Liên minh Châu Âu thông báo ban hành Đề xuất quy định của Nghị viện châu Âu và của Hội đồng ENISA, “Cơ quan an toàn không gian EU” và bãi bỏ Quy định (EU) 526/2013, và về chứng nhận an ninh mạng công nghệ thông tin và truyền thông (” Đạo luật an toàn mạng ”) (2017) 477 final / 3) (và phụ lục kèm theo) (92 trang + Phụ lục 4 trang, bằng tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha)

Thông báo này nhằm mục đích minh bạch và không ảnh hưởng đến vị thế của Liên minh Châu Âu về khả năng áp dụng Hiệp định TBT đối với các biện pháp được thông báo.

Đề xuất này cho một Quy định liên quan đến nhiệm vụ mới của ENISA, Cơ quan an toàn không gian mạng của EU và việc thiết lập khung chứng nhận an ninh mạng châu Âu.

Mục tiêu bao quát của đề xuất này là củng cố khả năng phục hồi mạng của Liên minh và do đó thúc đẩy hoạt động hiệu quả của thị trường nội bộ. Cụ thể, Quy định được đề xuất cung cấp một loạt các biện pháp xây dựng trên các hành động trước đó và thúc đẩy tăng cường các mục tiêu cụ thể:

 1. Tăng khả năng và sự sẵn sàng của các Quốc gia thành viên và các doanh nghiệp;
 2. Cải thiện sự hợp tác và phối hợp giữa các quốc gia thành viên và các tổ chức, cơ quan và cơ quan EU;
 3. Tăng khả năng ở cấp độ Liên minh Châu Âu để bổ sung cho hành động của các nước thành viên, đặc biệt trong trường hợp khủng hoảng mạng xuyên biên giới;
 4. Nâng cao nhận thức của công dân và doanh nghiệp về các vấn đề an ninh mạng;
 5. Tăng tính minh bạch tổng thể của việc đảm bảo an ninh mạng của các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) để tăng cường niềm tin vào thị trường đơn kỹ thuật số và đổi mới kỹ thuật số; và
 6. Tránh phân đoạn các chương trình chứng nhận tại EU và các yêu cầu bảo mật liên quan và các tiêu chí đánh giá giữa các quốc gia thành viên và các ngành.

Thời hạn góp ý: 90 ngày kể từ ngày thông báo

 

Thông báo của Grenada về ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/GRD/19 ngày 21/3/2018, Grenada thông báo ban hành Quy định về Tiêu chuẩn ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn (26 trang, bằng tiếng Anh)

Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn khu vực đã được sửa đổi (CARICOM) và thay thế Tiêu chuẩn quốc gia Grenada ký hiệu GDS 1: Phần 4: 1992. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc ghi nhãn tất cả các loại thực phẩm đóng gói sẵn được cung cấp cho người tiêu dùng hoặc cho mục đích phục vụ.

Trạng thái bắt buộc đã được đề xuất để ngăn chặn ghi nhãn lừa đảo và bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng

Thời hạn dự kiến thông qua: Tháng 6 năm 2018

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: tháng 6 năm 2018

 

Thông báo của Ấn Độ về sản phẩm thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/73 ngày 28/3/2018, Ấn Độ thông báo ban hành Dự thảo Quy định An toàn và Tiêu chuẩn Thực phẩm (Cấp phép và Đăng ký Kinh doanh Thực phẩm) Quy định Sửa đổi, 2018. (42 trang, bằng tiếng Anh)

Các quy định sửa đổi, cấp phép và đăng ký kinh doanh thực phẩm, cấp phép và đăng ký của các nhà khai thác kinh doanh thực phẩm thương mại điện tử, yêu cầu vệ sinh và vệ sinh tối thiểu để thiết lập một cơ sở giết mổ nhỏ, Sửa đổi Phần II và Phần V của Phụ lục 4.

Các tiêu chuẩn mới đề xuất Sửa đổi các tài liệu, tài liệu và điều kiện cấp phép theo quy định tại Phụ lục -2 và Phụ lục -3 của Quy định và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm (2011), yêu cầu vệ sinh và vệ sinh tối thiểu để thiết lập một cơ sở giết mổ nhỏ, Sửa đổi Phần II và Phần V của Phụ lục 4 và Cấp phép và Đăng ký Cơ sở Kinh doanh Thực phẩm Thương mại Điện tử.

 

Thông báo của Nhật Bản về phân bón

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/JPN/590 ngày 15/3/2018, Nhật Bản thông báo ban hành Dự thảo sửa đổi Thông tư số 700 của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản năm 1984 (1 trang, bằng tiếng Anh) áp dụng đối với Phân bón (HS: 3101, 3102, 3103, 3104, 3105).

Việc ghi nhãn phân bón hiện tại bắt buộc các nhà kinh doanh phải thay đổi nhãn trên nguyên liệu đóng gói thậm chí với một thay đổi nhỏ trong quá trình sản xuất, dẫn đến tăng chi phí sản xuất. Để giảm chi phí sản xuất, các yêu cầu ghi nhãn phân bón phải được đơn giản hóa.

Mục đích Sửa đổi thông báo số 700 của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản năm 1984, nhằm thúc đẩy năng suất nông nghiệp.

Thời hạn dự kiến thông qua: tháng 4 năm 2018

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: tháng 4 năm 2018

 

Thông báo của Nhật Bản về phân bón

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/JPN/591 ngày 15/3/2018, Nhật Bản thông báo ban hành Dự thảo sửa đổi Thông tư số 701 của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản năm 1984 (1 trang, bằng tiếng Anh) áp dụng đối với Phân bón (HS: 3101, 3102, 3103, 3104, 3105).

Việc ghi nhãn phân bón hiện tại bắt buộc các nhà kinh doanh phải thay đổi nhãn trên nguyên liệu đóng gói thậm chí với một thay đổi nhỏ trong quá trình sản xuất, dẫn đến tăng chi phí sản xuất. Để giảm chi phí sản xuất, các yêu cầu ghi nhãn phân bón phải được đơn giản hóa.

Mục đích Sửa đổi thông báo số 701 của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản năm 1984, nhằm thúc đẩy năng suất nông nghiệp.

Thời hạn dự kiến thông qua: tháng 4 năm 2018

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: tháng 4 năm 2018

 

Thông báo của Nhật Bản về phân bón

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/JPN/592 ngày 15/3/2018, Nhật Bản thông báo ban hành Dự thảo sửa đổi Thông tư số 1163 của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản năm 2000 (1 trang, bằng tiếng Anh) áp dụng đối với Phân bón (HS: 3101).

Việc ghi nhãn phân bón hiện tại bắt buộc các nhà kinh doanh phải thay đổi nhãn trên nguyên liệu đóng gói thậm chí với một thay đổi nhỏ trong quá trình sản xuất, dẫn đến tăng chi phí sản xuất. Để giảm chi phí sản xuất, các yêu cầu ghi nhãn phân bón phải được đơn giản hóa.

Mục đích Sửa đổi thông báo số 1163 của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản năm 2000, nhằm thúc đẩy năng suất nông nghiệp.

Thời hạn dự kiến thông qua: tháng 4 năm 2018

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: tháng 4 năm 2018

 

Thông báo của Nhật Bản về phân bón

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/JPN/593 ngày 15/3/2018, Nhật Bản thông báo ban hành Dự thảo sửa đổi Thông tư số 2943 của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản năm 2013 (1 trang, bằng tiếng Anh) áp dụng đối với Phân bón (HS: 3101, 3102, 3104, 3105).

Zeoliteis mới được thêm vào danh sách các vật liệu chống đông lại có sẵn cho phân bón phức hợp được chỉ định.

Sửa đổi Thông tư số 2943 của Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản năm 2013, phản ánh sự tiến bộ của công nghệ nông nghiệp và khoa học, thúc đẩy năng suất nông nghiệp.

Thời hạn dự kiến thông qua: tháng 4 năm 2018

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: tháng 4 năm 2018

 

Thông báo của Kenya về sữa

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KEN/657 ngày 28/3/2018, Kenya thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu DKS 2785: 2018 Sữa bột – Đặc điểm kỹ thuật (10 trang, bằng tiếng Anh), áp dụng đối với Sữa và các sản phẩm sữa chế biến bao gồm sữa khô, sữa đặc và sữa cô đặc (ICS: 67.100.10)

Tiêu chuẩn Kenya quy định các yêu cầu và phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với sữa bột và bột kem dành cho tiêu thụ trực tiếp hoặc để chế biến tiếp.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm bảo đảm sức khỏe hoặc an toàn; và yêu cầu chất lượng.

 

Thông báo của Mexico về sản phẩm vệ sinh

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/MEX/399 ngày 13/3/2018, Mexico thông báo ban hành Dự thảo tiêu chuẩn chính thức của Mexico PROY-NOM-189-SSA1/SCFI-2016, Sản phẩm và dịch vụ – Ghi nhãn và đóng gói các sản phẩm vệ sinh để sử dụng trong gia đình (11 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha)

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với Các sản phẩm vệ sinh (không phụ thuộc vào trạng thái vật lý của chúng), các chất dùng để giặt hoặc làm sạch các đồ vật, bề mặt hoặc các tòa nhà và các chất thải ra một mùi thơm đặc trưng vào không khí. Các sản phẩm này bao gồm xà phòng, chất tẩy rửa, chất tẩy rửa, chất làm trắng, tinh bột để sử dụng bên ngoài, tẩy vết bẩn, chất khử trùng, chất khử mùi và làm mát không khí và các sản phẩm tương tự khác do Bộ Y tế xác định.

Dự thảo thông báo Tiêu chuẩn chính thức của Mexico là bắt buộc áp dụng trên khắp lãnh thổ Mexico đối với tất cả mọi người đủ năng lực pháp lý tham gia vào việc chế biến hoặc nhập khẩu các sản phẩm vệ sinh để sử dụng trong gia đình.

Dự thảo thông báo Tiêu chuẩn chính thức của Mexico quy định các yêu cầu về thông tin y tế và thương mại cho việc ghi nhãn sản phẩm vệ sinh để sử dụng trong gia đình nhằm cung cấp sự lựa chọn tốt hơn cho khách hàng, cũng như các tiêu chuẩn về sức khỏe đối với bao bì của chúng.

Mục đích của việc ban hành tiêu chuẩn này nhằm bảo vệ sức khỏe.

Thông báo của Trinidad và Tobago về thuốc khử trùng và sát khuẩn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TTO/118 ngày 19/3/2018, Trinidad và Tobago thông báo Quy định về thuốc tẩy clo lỏng (Dung dịch Natri Hypochlorite) – Các yêu cầu bắt buộc (7 trang, bằng tiếng Anh). Tiêu chuẩn này áp dụng đối với thuốc khử trùng và sát khuẩn ((ICS 11.080.20), Sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất (ICS 71.100).

Tài liệu này thiết lập các yêu cầu cụ thể trong Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu TTS 58: 20XX, thuốc tẩy clo lỏng (dung dịch natri hypochlorite) – Đặc điểm kỹ thuật được coi là bắt buộc và đề ra cơ chế đánh giá sự phù hợp để chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu này.

Mục đích ban hành quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe con người hoặc an toàn.

Thông báo của Tanzania về thức ăn cho lợn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TZA/142 ngày 15/3/2018, Tanzania thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu DEAS 55: 2017 Thức ăn hỗn hợp cho lợn – Đặc tính kỹ thuật (16 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi này quy định các yêu cầu và phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với các nội dung sau:

 1. thức ăn chăn nuôi lợn;
 2. người nuôi lợn ăn;
 3. thức ăn hoàn thiện lợn; và
 4. nuôi và cai sữa.

Mục đích ban hành Tiêu chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, ghi nhãn; Bảo vệ đời sống hoặc sức khỏe của động vật hoặc thực vật; Yêu cầu chất lượng

Thời gian dự kiến thông qua: Tháng 8 năm 2018

Thông báo của Tanzania về thức ăn gia súc

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TZA/143 ngày 15/3/2018, Tanzania thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu DEAS 75: 2017 Thức ăn cho gia súc – Đặc tính kỹ thuật (16 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi này quy định các yêu cầu và phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm thức ăn cho gia súc bao gồm thức ăn cho bê, bò sữa và bò.

Mục đích ban hành Tiêu chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, ghi nhãn; Bảo vệ đời sống hoặc sức khỏe của động vật hoặc thực vật; Yêu cầu chất lượng

Thời gian dự kiến thông qua: Tháng 8 năm 2018

Thông báo của Tanzania về thức ăn gia cầm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TZA/144 ngày 15/3/2018, Tanzania thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu DEAS 90: 2017 Thức ăn gia cầm tổng hợp – Đặc tính kỹ thuật (20 trang, bằng tiếng Anh)

Tiêu chuẩn Đông Phi này quy định các yêu cầu đối với thức ăn gia cầm hỗn hợp được sử dụng như một nguồn dinh dưỡng duy nhất cho gia cầm.

Mục đích ban hành Tiêu chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, ghi nhãn; Bảo vệ đời sống hoặc sức khỏe của động vật hoặc thực vật; Yêu cầu chất lượng

Thời gian dự kiến thông qua: Tháng 8 năm 2018

Thông báo của Tanzania về thức ăn cho cá

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TZA/145 ngày 15/3/2018, Tanzania thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu DEAS 902: 2017 Thức ăn tổng hợp cho cá – Đặc tính kỹ thuật (18 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi này quy định các yêu cầu và phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm thức ăn hỗn hợp cá được sử dụng trong nuôi trồng thủy sản và áp dụng cho cá rô phi và thức ăn cho cá da trơn.

Mục đích ban hành Tiêu chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, ghi nhãn; Bảo vệ đời sống hoặc sức khỏe của động vật hoặc thực vật; Yêu cầu chất lượng

Thời gian dự kiến thông qua: Tháng 8 năm 2018

Thông báo của Uganda về sản xuất hữu cơ

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UGA/817 ngày 19/3/2018, Uganda thông báo về Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu DUS DEAS 456: 2018, Tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ (65 trang, tiếng Anh)

Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này cung cấp các yêu cầu cho sản xuất hữu cơ. Nó bao gồm sản xuất thực vật, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, nghề cá bền vững, nuôi ong, thu hoạch sản phẩm hoang dã, và chế biến và ghi nhãn sản phẩm từ đó. Tiêu chuẩn này không bao gồm các thủ tục xác minh như kiểm tra hoặc chứng nhận sản phẩm.

Mục đích của việc ban hành tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ môi trường.

Thời hạn dự kiến thông qua: ngày 1 tháng 6 năm 2018

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: ngày 1 tháng 11 năm 2018

Thông báo của Uganda về phân bón

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UGA/818 ngày 19/3/2018, Uganda thông báo về Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu DUS DEAS 904: 2018, Phân bón – Bột đá Phốt phát – Đặc tính kỹ thuật (16 trang, tiếng Anh)

Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với phân bón từ đá phốt phát ở dạng bột có nguồn gốc trầm tích sinh học.

Mục đích của việc ban hành tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ môi trường.

Thời hạn dự kiến thông qua: ngày 1 tháng 6 năm 2018

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: ngày 1 tháng 11 năm 2018

Thông báo của Uganda về phân bón

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UGA/819 ngày 19/3/2018, Uganda thông báo về Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu DUS DEAS 905: 2018, Phân bón – Đá phốt phát tinh thể – Đặc tính kỹ thuật (17 trang, tiếng Anh)

Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với phân bón đá phốt phát.  Phân bón có chứa phốt pho là chất dinh dưỡng chủ yếu duy nhất có nguồn gốc trầm tích sinh học.

Mục đích của việc ban hành tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ môi trường.

Thời hạn dự kiến thông qua: ngày 1 tháng 6 năm 2018

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: ngày 1 tháng 11 năm 2018

Thông báo của Uganda về phân bón

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UGA/820 ngày 19/3/2018, Uganda thông báo về Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu DUS DEAS 906: 2018, Phân bón – Siêu phốt phát hóa trị ba – Đặc tính kỹ thuật (12 trang, tiếng Anh)

Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với phân bón Superphosphate (TSP).

Mục đích của việc ban hành tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ môi trường.

Thời hạn dự kiến thông qua: ngày 1 tháng 6 năm 2018

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: ngày 1 tháng 11 năm 2018

Thông báo của Uganda về phân bón

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UGA/821 ngày 19/3/2018, Uganda thông báo về Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu DUS DEAS 907: 2018, Phân bón – Kali sulphat (sunfat kali) – Đặc tính kỹ thuật (13 trang, tiếng Anh)

Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với phân bón kali sulphat (sunfat kali).

Mục đích của việc ban hành tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ môi trường.

Thời hạn dự kiến thông qua: ngày 1 tháng 6 năm 2018

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: ngày 1 tháng 11 năm 2018

Thông báo của Uganda về phân bón

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UGA/822 ngày 19/3/2018, Uganda thông báo về Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu DUS DEAS 908: 2018, Phân bón – Kali clorua (lục hóa vật của kali) – Đặc tính kỹ thuật (15 trang, tiếng Anh)

Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với phân bón Kali clorua (lục hóa vật của kali).

Mục đích của việc ban hành tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ môi trường.

Thời hạn dự kiến thông qua: ngày 1 tháng 6 năm 2018

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: ngày 1 tháng 11 năm 2018

Thông báo của Uganda về phân bón

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UGA/823 ngày 19/3/2018, Uganda thông báo về Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu DUS DEAS 909: 2018, Phân bón – Canxi amoni nitrat (CAN) – Đặc tính kỹ thuật (11 trang, tiếng Anh)

Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với phân bón Canxi amoni nitrat (CAN).

Mục đích của việc ban hành tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ môi trường.

Thời hạn dự kiến thông qua: ngày 1 tháng 6 năm 2018

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: ngày 1 tháng 11 năm 2018

Thông báo của Uganda về phân bón

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UGA/824 ngày 19/3/2018, Uganda thông báo về Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu DUS DEAS 910: 2018, Phân bón – Urê – Đặc tính kỹ thuật (11 trang, tiếng Anh)

Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với phân bón Urê.

Mục đích của việc ban hành tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ môi trường.

Thời hạn dự kiến thông qua: ngày 1 tháng 6 năm 2018

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: ngày 1 tháng 11 năm 2018

Thông báo của Uganda về phân bón

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UGA/825 ngày 19/3/2018, Uganda thông báo về Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu DUS DEAS 911: 2018, Phân bón – Ammonium Sulphate (Sulphate amoniac) – Đặc tính kỹ thuật (11 trang, tiếng Anh)

Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với phân bón Ammonium Sulphate (Sulphate amoniac).

Mục đích của việc ban hành tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ môi trường.

Thời hạn dự kiến thông qua: ngày 1 tháng 6 năm 2018

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: ngày 1 tháng 11 năm 2018

Thông báo của Uganda về phân bón

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UGA/826 ngày 19/3/2018, Uganda thông báo về Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu DUS DEAS 912: 2018, Phân bón – Hợp chất nitơ, phốt pho và kali (NPK) – Đặc tính kỹ thuật (11 trang, tiếng Anh)

Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với phân bón NPK (hợp chất và pha trộn).

Mục đích của việc ban hành tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ môi trường.

Thời hạn dự kiến thông qua: ngày 1 tháng 6 năm 2018

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: ngày 1 tháng 11 năm 2018

Thông báo của Uganda về ngũ cốc

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UGA/828 ngày 19/3/2018, Uganda thông báo về Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu DUS 1852: 2018, Bột ngũ cốc và bột ngũ cốc ăn liền – Đặc tính kỹ thuật (12 trang, tiếng Anh)

Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với bột ngũ cốc và bột ngũ cốc ăn liền dùng cho người.

Mục đích của việc ban hành tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

Thời hạn dự kiến thông qua: ngày 1 tháng 6 năm 2018

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: ngày 1 tháng 11 năm 2018

Thông báo của Uganda về thức ăn chăn nuôi

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UGA/831 ngày 19/3/2018, Uganda thông báo về Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu DUS 55: 2018, Thức ăn hỗn hợp cho lợn – Đặc tính kỹ thuật (23 trang, tiếng Anh)

Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với các nguồn cấp dữ liệu sau: thức ăn chăn nuôi lợn; người nuôi lợn ăn; thức ăn hoàn thiện lợn; và heo nái và thức ăn.

Mục đích của việc ban hành tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

Thời hạn dự kiến thông qua: ngày 1 tháng 6 năm 2018

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: ngày 1 tháng 11 năm 2018

Thông báo của Uganda về thức ăn chăn nuôi

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UGA/832 ngày 19/3/2018, Uganda thông báo về Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu DUS DEAS 90: 2018, Thức ăn hỗn hợp cho gia cầm – Đặc tính kỹ thuật (32 trang, tiếng Anh)

Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với thức ăn cho gia cầm được dùng như một nguồn dinh dưỡng duy nhất cho gia cầm.

Mục đích của việc ban hành tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

Thời hạn dự kiến thông qua: ngày 1 tháng 6 năm 2018

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: ngày 1 tháng 11 năm 2018

Thông báo của Hoa Kỳ về thuốc lá

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/USA/1351 ngày 21/3/2018, Hoa Kỳ thông báo ban hành Tiêu chuẩn sản phẩm thuốc lá về mức độ nicotine của thuốc lá điếu (26 trang, bằng tiếng Anh)

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) ban hành thông báo trước về quy tắc đề xuất (ANPRM) để thu thập thông tin để xem xét trong việc xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm thuốc lá để thiết lập mức nicotin tối đa cho thuốc lá. Do các tác hại liên quan đến thuốc lá cuối cùng là kết quả của việc nghiện nicôtin trong các sản phẩm như vậy, gây ra việc sử dụng lặp lại và tiếp xúc với chất độc, FDA đang cân nhắc thực hiện hành động này để giảm mức nicotin trong các sản phẩm này. khoa học sẵn có để xác định một mức độ phù hợp để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. FDA đang sử dụng thuật ngữ “không gây khó chịu” trong tài liệu này đặc biệt trong ngữ cảnh của một điếu thuốc có khả năng không gây nghiện. Chúng tôi thừa nhận tiềm năng gây nghiện rất cao của nicotine tùy thuộc vào tuyến đường giao hàng. Như đã thảo luận ở đâu đó trong tài liệu này, các câu hỏi vẫn còn liên quan đến mức nicotin chính xác trong thuốc lá có thể khiến chúng trở nên ít gây nghiện hoặc không gây nghiện cho các thành viên hoặc phân đoạn cụ thể của dân số. Chúng tôi hình dung ra trường hợp tiềm năng mà nồng độ nicotine trong thuốc lá không khuyến khích hoặc duy trì nghiện đối với một số người hút thuốc tiềm năng. Điều này có thể cho người nghiện nghiện sự lựa chọn và khả năng bỏ thuốc dễ dàng hơn, và nó có thể giúp ngăn chặn các nhà thực nghiệm (chủ yếu là thanh thiếu niên) bắt đầu sử dụng thường xuyên và trở thành những người hút thuốc thường xuyên. Phạm vi của các sản phẩm được bao phủ bởi bất kỳ tiêu chuẩn sản phẩm tiềm năng nào sẽ là một vấn đề để nhận xét trong ANPRM. Bất kỳ dữ liệu khoa học bổ sung và nghiên cứu liên quan đến cơ sở thực nghiệm cho các quyết định pháp lý liên quan đến tiêu chuẩn sản phẩm thuốc lá nicotine là một vấn đề khác cho nhận xét trong ANPRM.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe con người hoặc an toàn

Thời hạn góp ý cuối cùng: ngày 14/6/2018

Thông báo của Hoa Kỳ về thuốc lá

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/USA/1352 ngày 03/4/2018, Hoa Kỳ thông báo ban hành Quy định về hương vị trong các sản phẩm thuốc lá (8 trang, bằng tiếng Anh)

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) ban hành thông báo trước này về quy tắc đề xuất (ANPRM) để thu thập thông tin liên quan đến vai trò của hương vị trong các sản phẩm thuốc lá. Cụ thể, ANPRM này đang tìm kiếm các nhận xét, dữ liệu, kết quả nghiên cứu hoặc thông tin khác về những hương vị thu hút giới trẻ sử dụng sản phẩm thuốc lá và liệu hương vị có thể giúp người lớn hút thuốc lá giảm hút thuốc lá hay không ít sản phẩm có hại hơn. FDA đang tìm kiếm thông tin này để thông báo các hành động pháp lý mà FDA có thể thực hiện đối với các sản phẩm thuốc lá có hương vị, theo Đạo luật về Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Liên bang (Đạo luật FD & C). Các hành động pháp lý tiềm năng bao gồm, nhưng không giới hạn, các tiêu chuẩn sản phẩm thuốc lá và các hạn chế về bán và phân phối các sản phẩm thuốc lá có hương vị.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe con người hoặc an toàn

Thời hạn góp ý cuối cùng: ngày 19/6/2018

Thông báo của Hoa Kỳ về thực phẩm hữu cơ

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/USA/1356 ngày 10/4/2018, Hoa Kỳ thông báo ban hành Chương trình hữu cơ quốc gia: Quy định hữu cơ USDA (2 trang, bằng tiếng Anh)

Quy định này thông báo việc gia hạn 17 chất trong Danh mục quốc gia các chất bị cấm và cấm (Danh sách quốc gia) trong các quy định hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).

Quy định này phản ánh kết quả của quá trình đánh giá hoàng hôn năm 2018 và đề cập đến các khuyến nghị được đệ trình lên Bộ trưởng Nông nghiệp (Thư ký), thông qua Dịch vụ Tiếp thị Nông nghiệp của USDA (AMS), bởi Ban Tiêu chuẩn Hữu cơ Quốc gia (NOSB).

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng;

Thời gian dự kiến thông qua: ngày 29 tháng 5 năm 2018

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: ngày 29 tháng 5 năm 2018

(Lê Thành Kông dịch từ thông báo của WTO)

 

THÔNG TIN PHÁP LUẬT

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản

*******

Ngày 7 tháng 5 năm 2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 64/2018/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi (bao gồm cả giống thủy sản), thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo đó, giảm mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính về điều kiện cơ sở sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi, thủy sản, cụ thể:

– Giảm khung tiền phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng xuống còn từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cơ sở sản xuất không có người phụ trách kỹ thuật chuyên môn.

– Giảm khung tiền phạt từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng xuống còn từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các cơ sở không có các giải pháp, thiết bị bảo đảm vệ sinh môi trường.

Riêng hành vi vi phạm về địa điểm sản xuất, gia công nằm trong khu vực bị ô nhiễm còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 6 năm 2018.

(Xem chi tiết tại Nghị định 64/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 22/06/2018, thay thế Nghị định 119/2013/NĐ-CP và các quy định liên quan tại Nghị định 41/2017/NĐ-CP)

 

Nghị định 59/2018/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan

******

Có hiệu lực từ ngày 5/6/2018, Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày20/4/2018 của Chính phủ, sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hải quan tiếp tục có những cải cách mạnh mẽ, tạo thuận lợi hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Những nội dung sửa đổi, bổ sung bao gồm:

 • kiểm tra chuyên ngành, cổng thông tin một cửa quốc gia, địa điểm làm thủ tục hải quan.
 • Đối tượng phải làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan;
 • Kiểm tra, xác định trị giá hải quan;
 • Trị giá hải quan sử dụng cho Mục đích thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
 • Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh;
 • Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa trung chuyển tại cảng biển;
 • Thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, phương tiện vận chuyển, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm;
 • Thủ tục hải quan đối với tàu biển, tàu bay tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập để sửa chữa, bảo dưỡng;
 • Thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng, vật dụng tạm nhập để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài hoặc tạm xuất để thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay Việt Nam ở nước ngoài;
 • Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm;
 • Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập để bảo hành, sửa chữa, thay thế;
 • Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập khác;
 • Thời hạn cung cấp thông tin hồ sơ hải quan;
 • Hồ sơ hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;
 • Tiếp nhận và xử lý hồ sơ hải quan;
 • Trách nhiệm của Cảng vụ hàng hải, doanh nghiệp kinh doanh cảng biển, Thuyền trưởng và Hãng tàu hoặc người được Hãng tàu ủy quyền;
 • Hồ sơ hải quan đối với ô tô, mô tô, xe gắn máy nhập cảnh; Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với ô tô, mô tô, xe gắn máy xuất cảnh, nhập cảnh;
 • Thời hạn nộp hồ sơ hải quan;
 • Thủ tục hải quan đối với một số trường hợp đặc thù;
 • Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải đường thủy xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường sông;
 • Trang bị phương tiện phục vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Để triển khai hiệu quả Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP, rõ ràng cần sự quan tâm, chủ động của không chỉ cơ quan Hải quan các cấp mà ngay cả đối với cả cộng đồng doanh nghiệp. Song song Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/TT-BTC, Tổng cục Hải quan cũng trình Bộ Tài chính Thông tư 38/2015/TT-BTC sửa đổi, theo đó, để những quy định tại các văn bản này kịp thời đi vào cuộc sống, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn cho cộng đồng doanh nghiệp và cả cơ quan Hải quan tại cả ba khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Quá trình thực hiện, Tổng cục Hải quan sẽ nắm bắt và giải quyết vướng mắc phát sinh, để không làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các đơn vị, nhất là các đơn vị hải quan địa phương cần tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến nghị định, nhất là các nội dụng, quy định mới để cán bộ công chức thừa hành và cộng đồng doanh nghiệp kịp thời nắm bắt. Đối với cộng đồng doanh nghiệp, cần có cần chủ động nghiên cứu, hiệu rõ quy định mới để thực hiện.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2018.

(Nguyễn Thị Thắng)

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Quy định về thông tin xuất xứ trên nhãn hàng hóa của New Zealand

*******

Thời gian gần đây, Ủy ban Thương mại New Zealand khởi kiện một số vụ việc liên quan đến thông tin về xuất xứ hàng hóa, Phòng TBT – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bắc Giang cung cấp một số thông tin về quy định ghi xuất xứ trên nhãn hàng hóa để các doanh nghiệp xuất khẩu và người tiêu dùng hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Quy định về ghi nhãn hàng hóa

Ủy ban Thương mại New Zealand (UBTM) là cơ quan quản lý nhà nước về thực thi Luật Thương mại Công bằng nói chung và các quy định về ghi nhãn hàng hóa nói riêng.

Theo giải thích của UBTM, Luật không đòi hỏi tất cả các sản phẩm phải được dán nhãn ghi rõ nơi xuất xứ. Tuy nhiên, khi một sản phẩm được dán nhãn thì phải đảm bảo các thông tin trên nhãn hiệu không gây hiểu nhầm hoặc cố tình lừa đảo.

Điều 13 khoản j của Luật quy định: “Không ai được phép đưa ra các công bố sai trái hoặc gây hiểu nhầm về xuất xứ của hàng hóa khi buôn bán, cung cấp hoặc có thể cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc khi quảng bá bằng bất kỳ phương tiện nào cho việc cung cấp hoặc sử dụng hàng hóa hay dịch vụ.”

Luật pháp New Zealand không có các định nghĩa có tính pháp lý về các khái niệm “sản xuất tại New Zealand – made in New Zealand/New Zealand made”, “sản phẩm của New Zealand – product of New Zealand”, “lắp ráp ở New Zealand – assembled in New Zealand”, hay “thiết kế ở New Zealand – designed in New Zealand”.

New Zealand không quy định bắt buộc về việc ghi xuất xứ hàng hóa đối với thực phẩm. Việc ghi xuất xứ trên nhãn thực phẩm hoàn toàn là tự nguyện của các nhà sản xuất hoặc cung ứng nhằm mục đích quảng bá sản phẩm.

New Zealand quy định về ghi xuất xứ hàng hóa đối với: i) quần áo và giày dép; ii) rượu vang. Tuy nhiên, các quy định này không đưa ra các tiêu chí cụ thể về xác định xuất xứ:

Quy định ghi xuất xứ hàng hóa về quần áo

Quy định về Tiêu chuẩn thông tin người tiêu dùng (Ghi nhãn xuất xứ Quần áo và Giày dép) năm 1992 quy định nhà sản xuất bắt buộc phải ghi rõ xuất xứ hàng hóa đối với các sản phẩm quần áo và giày dép mới bán ra trên thị trường.

Quy định ghi xuất xứ hàng hóa với rượu vang

Khoản 7 trong Quy định về rượu vang 2006 quy định: i) Rượu vang nho phải được ghi nhãn chỉ rõ nước xuất xứ của rượu vang; ii) Nếu có bất kỳ loại nước ép nho, nước ép cô đặc, rượu mạnh hoặc rượu vang nào được sử dụng trong bất kỳ loại rượu vang nho nào có nguồn gốc từ một nước khác với nước xuất xứ của rượu vang nho thì cần phải ghi nước đó trên nhãn như là nơi cung cấp nguyên liệu sử dụng trong sản xuất rượu vang nho.

Tiêu chí xác định xuất xứ sản phẩm

Theo hướng dẫn của UBTM, việc xác định một sản phẩm có phải do New Zealand sản xuất không cần dựa trên dữ liệu thực tế và mức độ sản xuất/chế biến sản phẩm đó. Việc xác định các tiêu chí này tùy thuộc vào tính chất của sản phẩm và khó có thể đưa ra một công thức chính xác để quyết định sản phẩm nào có thể được gọi là “sản xuất tại New Zealand” hay “sản phẩm của New Zealand”.

Một số yếu tố cần cân nhắc bao gồm:

Đối với quần áo, giày dép: liệu sản phẩm có được chuyển đổi trên thực tế từ vải thành quần áo?

Đối với thực phẩm: đặc tính/thành phần quan trọng của thực phẩm được tạo ra ở đâu?

Đối với một sản phẩm chế tạo: liệu sản phẩm có được chế tạo đáng kể tại New Zealand không? Các thành phần quan trọng được chế tạo ở đâu? Có giai đoạn quan trọng nào trong quá trình chế tạo diễn ra ở nước ngoài không?

Để đánh giá liệu việc tuyên bố một sản phẩm được “sản xuất tại New Zealand” có vi phạm Luật Thương mại Công bằng hay không phải xem tuyên bố đó có gây hiểu lầm cho người tiêu dùng hay không.

Nếu một sản phẩm được sản xuất tại New Zealand từ gần như toàn bộ các thành phần có nguồn gốc New Zealand thì gần như không có rủi ro khi tuyên bố sản phẩm đó được “sản xuất tại New Zealand”. Tuy nhiên, nếu các thành phần quan trọng được nhập khẩu hoặc nếu một phần của quá trình chế tạo được thực hiện ở nước ngoài thì có thể có nguy cơ vi phạm Luật khi tuyên bố sản phẩm được “sản xuất tại New Zealand”. Tuy nhiên, tùy thuộc vào sản phẩm hoặc tính chất của quy trình chế tạo mà một vài sản phẩm như vậy vẫn được coi là được “sản xuất tại New Zealand”.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhiều sản phẩm được bán ra tại thị trường New Zealand có các thành phần, nguyên liệu sản xuất ở các nước khác. Trong nhiều trường hợp như vậy, việc chỉ tuyên bố một quốc gia xuất xứ sẽ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Do vậy, để tránh gây hiểu lầm cho người tiêu dùng về xuất xứ hàng hóa, UBTM khuyên các doanh nghiệp nên sử dụng các cụm từ như “lắp ráp”, “đóng gói”, “pha trộn”, hoặc “thiết kế hoặc lắp ráp tại New Zealand từ các nguyên liệu nhập khẩu”.

Tổ chức BusinessNZ đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp New Zealand cũng đưa ra hướng dẫn cách thức xác định một sản phẩm có phải được sản xuất tại New Zealand không theo 3 loại sản phẩm: i) thực phẩm; ii) sản phẩm y tế, iii) sản phẩm chế tạo. BusinessNZ tổ chức chương trình chứng nhận “Buy NZ Made” tương tự chương trình “hàng Việt Nam chất lượng cao” nhằm giúp doanh nghiệp xác định và quảng bá sản phẩm “sản xuất tại New Zealand” của mình.

Một số ví dụ về xác định tiêu chí xuất xứ

Do thiếu các quy định pháp lý rõ ràng hoặc mang tính bắt buộc đối với thực phẩm nên việc xác định xuất xứ của sản phẩm bán ra tại New Zealand khá phức tạp, gây tranh cãi và nhiều trường hợp phải đưa ra giải quyết tại tòa án:

Ví dụ 1: Một công ty bán nội thất văn phòng quảng bá sản phẩm là “New Zealand Made”. Những chiếc ghế này được lắp ráp tại New Zealand sử dụng các bộ phận như đế, bánh xe, phuộc, cần điều chỉnh độ cao, ghế ngồi và dựa lưng sản xuất tại Đài Loan, Trung Quốc và Ý. Một số bộ phận không quan trọng như nệm được sản xuất tại New Zealand. Tòa án đã tuyên bố việc sử dụng cụm từ “sản xuất tại New Zealand” cho các sản phẩm ghế trên là gây hiểu lầm do các nguyên liệu từ New Zealand không đủ lớn.

Ví dụ 2: Một công ty New Zealand bán thực phẩm bổ sung từ sữa dê và ghi nhãn hàng hóa là “100% New Zealand Made”. Tuy nhiên, toàn bộ các thành phần, bao gồm sữa bột đều được nhập khẩu. Họ chỉ pha trộn với các thành phần khác rồi ép thành viên thuốc tại New Zealand. Tòa đã tuyên bố việc ghi nhãn trên là gây hiểu lầm vì một người bình thường sẽ tin rằng sản phẩm trên được làm từ sữa dê New Zealand và được chế biến tại New Zealand.

 

Hoa Kỳ gia hạn thời gian áp dụng quy định mới về ghi nhãn thực phẩm

*******

Ngày 3/5/2018, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã công bố quyết định cuối cùng về việc gia hạn thời gian áp dụng quy định bổ sung và cập nhật thông tin về các thành phần dinh dưỡng trên nhãn hàng hóa đối với các sản phẩm là thực phẩm và đồ uống.

Theo quyết định, thời gian áp dụng cho các nhà sản xuất có doanh thu từ thực phẩm hàng năm từ 10 triệu đôla trở lên sẽ bắt đầu từ ngày 1/1/2020. Các nhà sản xuất có doanh thu thực phẩm hàng năm dưới 10 triệu đôla sẽ nhận thêm một năm để tuân thủ – tức là đến ngày 1/1/2021.

Trước đó, trong nỗ lực nhằm cải tiến những quy định về việc ghi nhãn bao bì hàng hóa là thực phẩm và đồ uống vào thị trường Hoa Kỳ, ngày 20/5/2016 FDA đã công bố những quy định mới về nhãn bao bì hàng hóa thực phẩm và đồ uống.

Ngay sau khi FDA công bố các quy định mới, Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ đã đăng thông tin về những quy định này của FDA trên trang web của Thương vụ: http://vietnam-ustrade.org/index.php?f=news&do=detail&id=714&lang=vietnamese, để cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp Việt Nam chuyên xuất khẩu các mặt hàng thực phẩm và đồ uống vào Mỹ, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, để có thể kịp thời cập nhật, đáp ứng các tiêu chuẩn mới về nhãn bao bì sản phẩm nhập khẩu vào thị trường khó tính này.

Các quy định mới giúp người tiêu dùng nhận biết được rõ hơn mối liên quan giữa thành phần dinh dưỡng và sức khỏe người tiêu dùng, trong đó có mối liên hệ giữa chế độ ăn uống và các bệnh mãn tính như bệnh béo phì và bệnh tim mạch để hướng dẫn tiêu dùng những sản phẩm thực phẩm và đồ uống đóng gói được bán tại Hoa Kỳ.

Theo FDA, quy định mới về nhãn mác thành phần dinh dưỡng của FDA không nhằm mục đích hướng dẫn người tiêu dùng phải ăn, uống gì, mà mục đích là làm cho người tiêu dùng có thể nhận biết được dễ dàng hơn về thành phần dinh dưỡng của thực phẩm, qua đó sẽ giúp cho người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn loại thực phẩm phù hợp, giúp họ hiểu hơn về chế độ dinh dưỡng của các loại thực phẩm tiêu thụ trong một ngày bởi các thông tin tốt hơn và đầy đủ hơn được cung cấp trên nhãn mác.

Tiếp theo, vào tháng 9/2017, trên Công báo Liên bang FDA đã đăng tải đề xuất kéo dài thời hạn áp dụng quy định ghi nhãn mới để lấy ý kiến công chúng. Sau khi xem xét một loạt các ý kiến ​​các bên liên quan, FDA ghi nhận sự cần thiết của việc cho các nhà sản xuất có thêm thời gian để thực hiện các thay đổi cần thiết. Theo tính toán của FDA, khoảng thời gian gia hạn xấp xỉ 18 tháng sẽ cung cấp đủ thời gian để các nhà sản xuất chuyển sang phiên bản mới của việc ghi nhãn các thành phần dinh dưỡng. Quyết định cuối cùng gia hạn thời gian áp dụng của FDA ngày 3/5 vừa qua dựa trên các xem xét và tính toán này.

Cũng trong công bố gia hạn ngày 3/5, FDA cam kết tất cả các nhà sản xuất đều được cơ quan này hướng dẫn để thực hiện việc thay đổi nhãn mác theo đúng yêu cầu. Danh sách đầy đủ các tài liệu hướng dẫn liên quan đến việc yêu cầu mới cho nhãn mác hàng hóa là thực phẩm được đăng tải trên trang web của FDA: https://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/

 (Lê Thành Kông)

 

TRAO ĐỔI – THẢO LUẬN

Hỏi: Danh mục hàng nhập khẩu có phải xin cấp GCN lưu hành tự do không?

Trả lời: Tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương được ban hành ngày 15/5/2018. Quy định danh mục hàng hóa nhập khẩu phải xin Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) được quy định tại Phụ lục V của Nghị định.

Căn cứ yêu cầu của từng thời kỳ, bộ, cơ quan ngang bộ công bố chi tiết Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải nộp CFS kèm theo mã HS hàng hóa và quy định cụ thể trường hợp CFS được áp dụng cho nhiều lô hàng.

Trường hợp có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền quản lý, CFS phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc trên cơ sở có đi có lại.

Nghị định 69/2018/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013.

Hỏi: Biện pháp chứng nhận lưu hành tự do được quy định như thế nào, văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này?

Trả lời:

Biện pháp chứng nhận lưu hành tự do được quy định từ Điều 36 đến Điều 38 Luật Quản lý ngoại thương 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018) như sau:

Điều 36. Giấy chứng nhận lưu hành tự do

 1. Giấy chứng nhận lưu hành tự do là văn bản chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu hàng hóa để chứng nhận hàng hóa đó được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.
 2. Giấy chứng nhận lưu hành tự do bao gồm giấy chứng nhận mang tính đặc thù hoặc mang đầy đủ nội dung của giấy chứng nhận lưu hành tự do và các loại văn bản chứng nhận có nội dung tương tự.

Điều 37. Áp dụng biện pháp chứng nhận lưu hành tự do

Áp dụng biện pháp chứng nhận lưu hành tự do trong các trường hợp sau đây:

 1. Pháp luật quy định hàng hóa phải áp dụng giấy chứng nhận lưu hành tự do;
 2. Theo đề nghị của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đối với trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 38. Thẩm quyền áp dụng biện pháp chứng nhận lưu hành tự do

Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa phải áp dụng giấy chứng nhận lưu hành tự do; quy định thẩm quyền và trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do.

Hỏi: Giấy chứng nhận lưu hành tự do cấp cho loại thực phẩm nào, văn bản nào quy định vấn đề này?

Trả lời:

Đối tượng cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do được quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 52/2015/TT-BYT quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế như sau:

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale – CFS) được cấp cho các sản phẩm thực phẩm quy định tại Phụ lục 01 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT.

Hỏi: Trình tự thu hồi giấy chứng nhận lưu hành tự do thực phẩm là gì, văn bản nào quy định vấn đề này?

Trình tự thu hồi giấy chứng nhận lưu hành tự do thực phẩm được quy định tại Điều 14 Thông tư 52/2015/TT-BYT quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế như sau:

 1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp CFS, CE ban hành văn bản thu hồi CFS, CE và gửi văn bản cho tổ chức, cá nhân đã được cấp CFS, CE.
 2. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thu hồi CFS, CE của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân được cấp CFS, CE phải nộp CFS, CE đã được cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp CFS, CE.
 3. Trường hợp không thể thu hồi CFS, CE đã cấp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp CFS, CE đăng tải thông tin trên trang thông tin điện tử của mình và gửi thông báo đến cơ quan hải quan về việc CFS, CE nêu tại Khoản 1 Điều này không còn giá trị hiệu lực.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về trình tự thu hồi giấy chứng nhận lưu hành tự do thực phẩm. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 52/2015/TT-BYT.

Hỏi: Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do gồm những gì?

Trả lời:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do được quy định tại Điều 11 Thông tư 52/2015/TT-BYT quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế như sau:

Hồ sơ đề nghị cấp CFS, CE cho 01 (một) sản phẩm thực phẩm bao gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp CFS, CE theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này.
 2. Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (Bản sao có chứng thực).

(Nguyễn Thị Thắng)

 

Facebook Comments