Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong

Post by: admin - Post date: Tuesday, Jun 12, 2018 | 8:28 - View count: 72

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong, ký hiệu QCVN 14:2018/BKHCN, đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tại Thông tư 06/2018/TT-BKHCN ngày 15/5/2018.

Theo đó kể từ ngày 15/12/2018, sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, pha chế, nhập khẩu thị trường phải áp dụng các quy định của QCVN 14:2018/BKHCN. Dầu nhờn động cơ đốt trong được sản xuất, pha chế đã lưu thông ra thị trường trước ngày 15/12/2018 thì tiếp tục được lưu thông trên thị trường cho đến hết ngày 15/6/2020.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/7/2018.

Xem chi tiết Thông tư 06/2018/TT-BKHCN; QCVN 14:2018/BKHCN 

Facebook Comments