Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000:2018 (Phiên bản mới)

Post by: admin - Post date: Wednesday, Jun 27, 2018 | 2:54 - View count: 102

Với hơn hai trăm loại bệnh lây lan qua chuỗi thức ăn, một điều rất rõ ràng là việc sản xuất thực phẩm an toàn, bền vững là một trong những thách thức lớn nhất của chúng ta hiện nay. Toàn cầu hóa thương mại đối với thực phẩm tiếp tục làm phức tạp hơn vấn đề an toàn thực phẩm và việc phát hành phiên bản Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 mới về các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thể hiện đây là một phản ứng rất kịp thời.

An toàn thực phẩm đề cập đến việc phòng ngừa, loại bỏ và kiểm soát các mối nguy hiểm từ thực phẩm, từ nơi sản xuất đến điểm tiêu thụ. Vì các nguy cơ về an toàn thực phẩm có thể xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào của quá trình, mọi công ty trong chuỗi cung ứng thực phẩm đều phải thực hiện các biện pháp kiểm soát mối nguy hiểm một cách đầy đủ. Trong thực tế, an toàn thực phẩm chỉ có thể được duy trì thông qua các nỗ lực kết hợp của tất cả các bên: chính phủ, nhà sản xuất, nhà bán lẻ và người tiêu dùng cuối cùng.

Nhằm vào tất cả các tổ chức trong ngành công nghiệp thực phẩm và thức ăn, bất kể quy mô hay ngành, Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000: 2018, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Yêu cầu đối với bất kỳ tổ chức nào trong chuỗi thức ăn, dịch quản lý an toàn thực phẩm thành một quá trình liên tục cải tiến. Cần có biện pháp phòng ngừa an toàn thực phẩm bằng cách giúp xác định, phòng ngừa và giảm các mối nguy hiểm thực phẩm trong chuỗi thực phẩm và thức ăn.

Ấn bản mới mang đến sự hiểu biết rõ ràng cho hàng ngàn công ty trên toàn thế giới đã sử dụng tiêu chuẩn này. Những cải tiến mới nhất của nó bao gồm:

  • Áp dụng cấu trúc mức cao một cách chung nhất cho tất cả các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý ISO, giúp các tổ chức kết hợp Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 dễ dàng hơn với các hệ thống quản lý khác (như ISO 9001 hoặc ISO 14001) tại một thời điểm nhất định;
  • Một cách tiếp cận mới đối với rủi ro – là một khái niệm quan trọng trong kinh doanh thực phẩm – phân biệt giữa rủi ro ở cấp độ hoạt động và cấp độ kinh doanh của hệ thống quản lý;
  • Liên kết chặt chẽ với Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm ( Codex Alimentarius), một nhóm làm việc về thực phẩm của Liên hợp quốc, phát triển các hướng dẫn về an toàn thực phẩm cho các chính phủ.

Tiêu chuẩn mới này cung cấp khả năng kiểm soát năng động đối với các nguy cơ về an toàn thực phẩm kết hợp các yếu tố chính được công nhận sau đây: truyền thông tương tác, quản lý hệ thống, Chương trình tiên quyết (PRP) và nguyên tắc phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP).

Jacob Faergemand, Chủ tịch Ủy ban kỹ thuật ISO / TC 34, Các sản phẩm thực phẩm, tiểu ban 17, Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, đã phát triển tiêu chuẩn, nói: “Để đáp ứng yêu cầu của thị trường về an toàn thực phẩm, Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 được tạo ra bởi các bên liên quan trong các tổ chức an toàn thực phẩm: quản trị, người tiêu dùng, tư vấn, công nghiệp và nghiên cứu. Khi một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được phát triển bởi người sử dụng giống như Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000, bạn chắc chắn rằng các yêu cầu từ thị trường luôn được đáp ứng. ”

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000: 2018 hủy và thay thế Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000: 2005. Các tổ chức được chứng nhận đạt tiêu chuẩn có ba năm để chuyển sang phiên bản mới kể từ ngày xuất bản.

Tài liệu này quy định các yêu cầu đối với một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) để cho phép một tổ chức trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào chuỗi thực phẩm, trong việc:

  1. a) lập kế hoạch, thực hiện, vận hành, duy trì và cập nhật FSMS nhằm cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn, phù hợp với mục đích sử dụng của chúng;
  2. b) chứng minh việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn thực phẩm theo luật định và quy định hiện hành;
  3. c) đánh giá và thẩm định các yêu cầu về an toàn thực phẩm của khách hàng cùng thỏa thuận và chứng minh sự phù hợp với chúng;
  4. d) trao đổi hiệu quả các vấn đề an toàn thực phẩm cho các bên liên quan trong chuỗi thực phẩm;
  5. e) để đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ chính sách an toàn thực phẩm đã nêu;
  6. f) chứng minh sự phù hợp với các bên quan tâm có liên quan;
  7. g) tìm kiếm chứng nhận hoặc đăng ký FSMS của mình bởi một tổ chức bên ngoài, hoặc tự đánh giá hoặc tự khai báo sự phù hợp với tài liệu này.

Tất cả các yêu cầu của tài liệu này là chung nhất và được dự định áp dụng cho tất cả các tổ chức trong chuỗi thực phẩm, bất kể quy mô và độ phức tạp. Các tổ chức trực tiếp hoặc gián tiếp bao gồm, nhưng không giới hạn, các nhà sản xuất thức ăn, nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi, thu hoạch thực vật và động vật hoang dã, nông dân, nhà sản xuất nguyên liệu, nhà sản xuất thực phẩm, người bán lẻ và tổ chức cung cấp dịch vụ thực phẩm, dịch vụ ăn uống và dịch vụ vệ sinh, vận chuyển, dịch vụ lưu trữ và phân phối, nhà cung cấp thiết bị, làm sạch và khử trùng, vật liệu đóng gói và các vật liệu tiếp xúc thực phẩm khác.

Tài liệu này cho phép bất kỳ tổ chức nào, kể cả các tổ chức nhỏ và/hoặc ít phát triển (ví dụ: một trang trại nhỏ, nhà đóng gói nhỏ, cửa hàng bán lẻ thực phẩm nhỏ) để triển khai các yếu tố phát triển bên ngoài trong hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của họ.

Các tài nguyên bên trong và/hoặc bên ngoài có thể được sử dụng để đáp ứng các yêu cầu của tài liệu này.

(Lê Thành Kông dịch từ nguồn www.iso.org)

Facebook Comments