Bản tin TBT tháng 8/2018

Post by: admin - Post date: Saturday, Aug 25, 2018 | 15:34 - View count: 108

TIN CẢNH BÁO

 

Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về gà thịt

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/427, G/TBT/N/BHR/534, G/TBT/N/KWT/421, G/TBT/N/OMN/367, G/TBT/N/QAT/533, G/TBT/N/SAU/1066, G/TBT/N/YEM/136 ngày 12/7/2018, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gồm Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ba-ranh, Cô-oét, Ô-man, Qatar, Vương quốc Ả rập Saudi, Yemen) thông báo ban hành dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật “Gà ướp lạnh và đông lạnh”. (12 trang, bằng tiếng Ả Rập)

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho gà thịt (gà giò) và các phần được cắt ra, có hoặc không có da, phù hợp với kho chứa cho việc tiêu dùng của con người trong điều kiện lạnh hoặc đông lạnh cụ thể và được xử lý hoặc không được xử lý bằng bức xạ.

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hạn góp ý cuối cùng là 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về bánh mì

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/428, G/TBT/N/BHR/535, G/TBT/N/KWT/422, G/TBT/N/OMN/368, G/TBT/N/QAT/534, G/TBT/N/SAU/1067, G/TBT/N/YEM/137 ngày 12/7/2018, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gồm Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ba-ranh, Cô-oét, Ô-man, Qatar, Vương quốc Ả rập Saudi, Yemen) thông báo ban hành dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật “Yêu cầu kỹ thuật của sản xuất bánh mì”. (8 trang, bằng tiếng Ả Rập)

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho các yêu cầu của bánh làm từ bột mì, và nó không bao gồm bột ngũ cốc và không được chỉ định cho bánh mì khác được sử dụng cho chế độ ăn uống đặc biệt.

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hạn góp ý cuối cùng là 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về cá đông lạnh

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/429, G/TBT/N/BHR/536, G/TBT/N/KWT/423, G/TBT/N/OMN/369, G/TBT/N/QAT/535, G/TBT/N/SAU/1068, G/TBT/N/YEM/138 ngày 12/7/2018, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gồm Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ba-ranh, Cô-oét, Ô-man, Qatar, Vương quốc Ả rập Saudi, Yemen) thông báo ban hành dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật về “Cá đông lạnh”. (10 trang, bằng tiếng Ả Rập)

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho cá ướp lạnh (toàn bộ hoặc các bộ phận), mới được đánh bắt và xử lý chỉ bằng cách làm lạnh và không liên quan đến động vật giáp xác và sản phẩm của chúng.

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hạn góp ý cuối cùng là 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về cá đông lạnh

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/431, G/TBT/N/BHR/538, G/TBT/N/KWT/425, G/TBT/N/OMN/371, G/TBT/N/QAT/537, G/TBT/N/SAU/1070, G/TBT/N/YEM/140 ngày 12/7/2018, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gồm Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ba-ranh, Cô-oét, Ô-man, Qatar, Vương quốc Ả rập Saudi, Yemen) thông báo ban hành dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật về “Trái cây có múi”. (11 trang, bằng tiếng Ả Rập)

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho các yêu cầu chung và phân loại cho quả cam, bưởi và các loại trái cây họ cam quýt khác.

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hạn góp ý cuối cùng là 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về đồ uống không cồn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/432, G/TBT/N/BHR/539, G/TBT/N/KWT/426, G/TBT/N/OMN/372, G/TBT/N/QAT/538, G/TBT/N/SAU/1071, G/TBT/N/YEM/141 ngày 12/7/2018, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gồm Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ba-ranh, Cô-oét, Ô-man, Qatar, Vương quốc Ả rập Saudi, Yemen) thông báo ban hành dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật về “Tiêu chuẩn chung cho nước trái cây, đồ uống và mật hoa”. (22 trang, bằng tiếng Ả Rập)

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho nước hoa quả, mật hoa và nước trái cây tươi (không khử trùng), nước trái cây, nước trái cây có sữa và trái cây hỗn hợp.

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hạn góp ý cuối cùng là 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về đồ uống không cồn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/435, G/TBT/N/BHR/542, G/TBT/N/KWT/429, G/TBT/N/OMN/375, G/TBT/N/QAT/541, G/TBT/N/SAU/1074, G/TBT/N/YEM/144 ngày 16/7/2018, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gồm Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ba-ranh, Cô-oét, Ô-man, Qatar, Vương quốc Ả rập Saudi, Yemen) thông báo ban hành dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật về “Hạn sử dụng”. (21 trang, bằng tiếng Ả Rập)

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này có liên quan đến ngày còn tươi, rửa sạch, bù nước, sấy khô, bao phủ hoặc thanh trùng của các loại cọ khác nhau, phù hợp với tiêu dùng của con người. Quy chuẩn này không áp dụng cho hạn xử dụng trong quá trình xử lý công nghiệp.

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hạn góp ý cuối cùng là 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Ác-hen-ti-na về bao bì

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARG/336 ngày 19/7/2018, Ác-hen-ti-na thông báo ban hành dự thảo Quy định về Yêu cầu về chất lượng và an toàn kỹ thuật đối với ống nhôm linh hoạt để đóng gói sản phẩm – cấp Chứng nhận) (7 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha)

Dự thảo thiết lập các yêu cầu về chất lượng và an toàn kỹ thuật đối với ống nhôm linh hoạt để đóng gói sản phẩm đang được bán trên thị trường Peru. Các nhà sản xuất và nhà nhập khẩu phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật đã được thiết lập thông qua việc chứng nhận các sản phẩm nói trên, phù hợp với quy trình được quy định trong văn bản dự thảo.

Các sản phẩm thuộc nhóm thuế quan NCM 7612.10 đã được gỡ bỏ khỏi Nghị quyết số 685/2015 của Ban Thư ký Thương mại (G / TBT / N / ARG / 166 / Add.9), vì chúng sẽ được quản lý bởi các quy định được thông báo.

Mục đích ban hành quy định này nhằm đảm bảo an toàn của sản phẩm.

Hạn góp ý cuối cùng là 30 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Braxin về thực phẩm đông lạnh

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/829 ngày 02/7/2018, Braxin thông báo dự thảo Sắc lệnh số 280 ngày 25/6/2018 (5 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha) ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Mercosur (MERCOSUL / LXIV SGT N ° 3 / P. RES. N ° 01/18) về kiểm soát đo lường đối với hàm lượng tịnh của cá đông lạnh, động vật thân mềm và động vật giáp xác được đóng gói (số lượng của vật phẩm để tiêu dùng chứa trong một gói, như đã nêu trên nhãn). Quy định này áp dụng đối với các sản phẩm sau: HS 0304 – Phi lê cá và thịt cá khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh (đã hoặc chưa băm nhỏ); HS 0307 – Động vật thân mềm và động vật không xương sống thủy sinh khác, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh; HS 0306 – Động vật giáp xác, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh.

Quy chuẩn này thay thế Quy chuẩn kỹ thuật Mercosur GMC N ° 40/09 (Resolução GMC N ° 40/09).

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm bảo vệ và an toàn; đảm bảo các yêu cầu chất lượng.

Thông báo của Braxin về lợn thương phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/831 ngày 16/7/2018, Braxin thông báo dự Sắc lệnh số 195, ngày 04 tháng 7 năm 2018 (3 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha)

Sắc lệnh được thông báo quy định một khoảng thời gian là 90 ngày để tham vấn cộng đồng về một quy chuẩn kỹ thuật nhằm về quy chế thực hành tốt trong các trang trại nuôi lợn thịt thương phẩm.

Mục đích ban hành sắc lệnh này nhằm bảo vệ sức khỏe con người; đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, phúc lợi động vật, tính bền vững.

Hạn góp ý cuối cùng là ngày 10 tháng 10 năm 2018.

Thông báo của Canada về chứng nhận điện tử

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CAN/561 ngày 27/7/2018, Canada ra Thông báo cho các đối tác thương mại quốc tế: về việc chứng nhận điện tử (5 trang, có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Pháp) áp dụng đối với tất cả các mặt hàng thực vật, động vật và thực phẩm.

Cơ quan kiểm định thực phẩm Canada (CFIA) đang phát hành giấy chứng nhận xuất khẩu điện tử cho các mặt hàng thực vật, động vật và thực phẩm. Giờ đây, các chứng chỉ sẽ được ký bằng mực hoặc chữ ký điện tử và có thể xem trực tuyến một cách an toàn. Việc tự động hóa các quy trình và chứng chỉ xuất sẽ được phân đoạn trong suốt giai đoạn 2018-2020.
Tài liệu đính kèm “Cơ quan kiểm định thực phẩm Canada đang chuyển sang chứng nhận điện tử” nêu rõ các thay đổi về thủ tục và định dạng mà CFIA đã thực hiện đối với chứng nhận xuất khẩu điện tử, cũng được đính kèm là các mẫu của chứng nhận xuất khẩu điện tử mới của Canada. Những thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến mục đích chung của CFIA và / hoặc chứng nhận được quốc tế công nhận.

Tất cả các chứng chỉ đã được đàm phán song phương vẫn không thay đổi. Đối với các chứng chỉ đã được đàm phán song phương sẽ được đưa ra bằng điện tử, CFIA sẽ trực tiếp tham gia với các cơ quan có thẩm quyền nước ngoài. Tất cả các yêu cầu xuất khẩu đã được đàm phán cho các yêu cầu về y tế công cộng hoặc thực vật / động vật và các chứng thực liên quan đối với các chứng nhận thương lượng song phương vẫn được duy trì.

Biện pháp này cũng được thông báo cho Ủy ban về các biện pháp kiểm dịch động thực vật như tại thông báo G/SPS/N/CAN/1192.

Mục đích ban hành Thông báo này nhằm đảm bảo việc Chứng nhận điện tử của CFIA.

Hạn góp ý cuối cùng là 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Chi Lê về chai đựng khí hóa lỏng

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHL/445 ngày 27/6/2018, Chi Lê thông báo ban hành Quy định số 21 2018 về Dự thảo quy định phân tích và thử nghiệm an toàn cho các sản phẩm khí (9 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha)

Quy định này thiết lập quy trình chứng nhận cho các van bằng tay dùng cho chai khí hoá lỏng (LPG) có trọng lượng 33 hoặc 45kg, được sử dụng trong các thiết bị chạy bằng khí và lắp đặt khí trong nhà.

Mục đích ban hành quy định này nhằm đảm bảo an toàn.

Hạn góp ý cuối cùng là 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Chi Lê về an toàn thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHL/447 ngày 10/7/2018, Chi Lê thông báo ban hành Tham vấn cộng đồng về việc sửa đổi Điều 291 và 292 của Quy định An toàn Thực phẩm, của Bộ Y tế tại Nghị định tối cao số 977/96) (3 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha)

Việc sửa đổi đề xuất nhằm mục đích kết hợp cải thiện thông tin về việc chuẩn bị an toàn thịt gia cầm vào việc quản lý các rủi ro vi sinh liên quan đến thịt đó và cải thiện thông tin cung cấp cho người tiêu dùng về tỷ trọng trọng lượng của sản phẩm được đại diện bởi nước bổ sung, muối và các thành phần khác (ướp), để đảm bảo ghi nhãn chính xác sản phẩm và cung cấp thông tin chính xác hơn cho người tiêu dùng.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe con người và cải thiện thông tin người tiêu dùng.

Hạn góp ý cuối cùng là 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Trung Quốc về khí tự nhiên

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHN/1276 ngày 9/7/2018, Trung Quốc thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về khí tự nhiên (5 trang, tiếng Trung Quốc)

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về chất lượng, phương pháp thử và các quy tắc kiểm tra khí tự nhiên. Tiêu chuẩn này áp dụng cho khí tự nhiên thương mại được xử lý vận chuyển bằng đường ống.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm bảo vệ môi trường; và đảm bảo các yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng là 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Trung Quốc về xi măng

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHN/1276 ngày 9/7/2018, Trung Quốc thông báo Tiêu chuẩn quốc gia của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về Sửa đổi số 3 của Xi măng Póc-lăng tổng hợp (GB175-2007) (1 trang), bằng tiếng Trung Quốc)

Việc sửa đổi này hủy bỏ lớp sức mạnh (32.5R) của xi măng Póc-lăng tổng hợp.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm  phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng là 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Ấn Độ về thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/81 ngày 26/7/2018, Ấn Độ thông báo ban hành Dự thảo Quy định sửa đổi tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm (Bao bì và dán nhãn), 2018 (1 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo Quy định Sửa đổi An toàn và Tiêu chuẩn Thực phẩm (Bao bì và Dán nhãn), năm 2018 đề cập đến thông tin cần được niêm yết trong các cơ sở dịch vụ thực phẩm.

Mục đích ban hành quy định này nhằm thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Các tiêu chuẩn mới đề xuất rằng Cơ sở dịch vụ thực phẩm có giấy phép Trung ương theo Đạo luật an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn năm 2006 hoặc có các cửa hàng tại 20 địa điểm trở lên sẽ niêm yết giá trị calo của từng mặt hàng thực phẩm mà họ bán trên thẻ hoặc bảng thực đơn của họ. Cũng chỉ rõ một số thông tin bắt buộc như bất kỳ tuyên bố cảnh báo / luật định nào được yêu cầu theo các quy định này; thông tin liên quan đến các chất gây dị ứng trong thực phẩm; logo cho rau hoặc không thuần chay; thông tin liên quan đến tình trạng gluten và gluten thấp trong thực phẩm; và thông tin liên quan đến thực phẩm hữu cơ hoặc thành phần được hiển thị tại điểm bán hàng.

Hạn góp ý cuối cùng là 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Nhật Bản về phân bón

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/JPN/602 ngày 03/7/2018, Nhật Bản thông báo ban hành Dự thảo sửa đổi các tiêu chuẩn chính thức cho phân bón thông thường (2 trang, bằng tiếng Anh).

Dự thảo xây dựng tiêu chuẩn cho “Phân bón xử lý chất thải thực phẩm đã qua chế biến”.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm Sửa đổi Pháp lệnh thi hành Đạo luật quản lý phân bón, phản ánh sự tiến bộ của công nghệ nông nghiệp và khoa học, góp phần vào sức khỏe con người và thúc đẩy năng suất nông nghiệp.

Hạn góp ý cuối cùng là 30 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Nhật Bản về tiêu chuẩn nông nghiệp

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/JPN/603 ngày 05/7/2018, Nhật Bản thông báo ban hành Tổng quan về các sửa đổi đối với các tiêu chuẩn nông nghiệp của Nhật Bản đối với thực vật hữu cơ, thực phẩm chế biến hữu cơ và chăn nuôi hữu cơ, v.v. (1 trang, bằng tiếng Anh):

– PHỤ LỤC 1. Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn nông nghiệp Nhật Bản cho cây hữu cơ (Thông báo số 15605 2005)

– PHỤ LỤC 2. Dự thảo sửa đổi Tiêu chuẩn nông nghiệp của Nhật Bản đối với thực phẩm chế biến hữu cơ (Thông báo số 0,606 năm 2005)

– PHỤ LỤC 3.  Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn nông nghiệp của Nhật Bản về chăn nuôi hữu cơ và các sản phẩm chăn nuôi hữu cơ (Thông báo số 1608 năm 2005)

Trong tiêu chuẩn nông nghiệp của Nhật Bản đối với thực vật hữu cơ, thực phẩm chế biến hữu cơ và chăn nuôi hữu cơ, vv, tình trạng ghi nhãn (Điều 5) sẽ được sửa đổi. Các sản phẩm chăn nuôi hữu cơ và chăn nuôi hữu cơ là các tiêu chuẩn tự nguyện tại thời điểm hiện tại, nhưng chúng đang được xem xét để trở thành tiêu chuẩn thực thi. (G/TBT/N/JPN/580, G/TBT/N/JPN/580/Add.1, G/TBT/N/JPN/581, G/TBT/N/JPN/581/Add.1)

Mục đích ban hành các tiêu chuẩn sửa đổi này nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Tại Nhật Bản, ghi nhãn “sinh học” được công nhận là tương đương với “hữu cơ”. Tuy nhiên, các mặt hàng có nhãn “sinh học” mà không được chứng nhận là hữu cơ được bán ngay bây giờ. Do đó, “sinh học” và các từ tiếng Nhật có cùng ý nghĩa sẽ phải tuân theo quy định ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng là 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Hàn Quốc về sản phẩm thân thiện môi trường

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/782 ngày 24/7/2018, Hàn Quốc thông báo ban hành Đề xuất sửa đổi đối với Đạo luật về Thúc đẩy Nông nghiệp và Thủy sản thân thiện với Môi trường và Quản lý và Hỗ trợ Thực phẩm Hữu cơ (98 trang, bằng tiếng Hàn)

1) Mở rộng phạm vi thông tin về các nhà khai thác kinh doanh được chứng nhận và / hoặc các nhà khai thác kinh doanh được chứng nhận đã nhận được các quy định quản lý, được cung cấp bởi Hệ thống thông tin quản lý chứng nhận thân thiện với môi trường để thực hiện quyền của khách hàng

 1. Các yêu cầu chứng nhận bao gồm về vệ sinh và quản lý an toàn sẽ được hoàn thành (Dấu hoa thị 3 và 11 của Dự thảo)

1) Hoàn thành các quy định quản lý chất lượng của sản phẩm, bằng cách đưa ra các quy định về các biện pháp vệ sinh cho người vận hành trong vụ thu hoạch và / hoặc sau thu hoạch; về quản lý an toàn các công cụ và thiết bị; và phòng ngừa ô nhiễm môi trường xung quanh các trang trại gần đó, để các sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi được chứng nhận thân thiện với môi trường mà mọi người có thể tin tưởng có thể được phân phối

2) Hoàn thành quy định cấm sử dụng vật liệu có thành phần thuốc bảo vệ thực vật trong các sản phẩm chăn nuôi hữu cơ và không có thuốc trừ sâu

 1. Thời gian lưu giữ hồ sơ trên các tài liệu về sản xuất, chế biến và người xử lý sản phẩm (Asterisk 4 của Dự thảo)

1) Gia hạn thời gian lưu giữ hồ sơ trên các tài liệu về sản xuất, gia công và các hồ sơ liên quan đến việc quản lý người xử lý sản phẩm từ ba tháng đến một năm, thực hiện theo thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận

 1. Các biện pháp kỷ luật đối với các nhà khai thác kinh doanh được chứng nhận đã vi phạm sẽ nghiêm ngặt hơn (Asterisk 8 của Dự thảo)

1) Cá nhân được phân loại thành một nhà điều hành được chứng nhận và một sản phẩm được chứng nhận, để ngăn chặn sự nhầm lẫn trong việc thực hiện các biện pháp kỷ luật

2) Các tiêu chuẩn về hình phạt nên được thực hiện để hủy bỏ chứng nhận của nhà điều hành doanh nghiệp được chứng nhận nếu thuốc trừ sâu (bao gồm nguyên liệu có thành phần thuốc bảo vệ thực vật) được sử dụng trong các trang trại chăn nuôi hoặc thuốc trừ sâu.

3) Các quy định sẽ được áp dụng để đặt hàng các biện pháp khắc phục ngay lần đầu tiên vi phạm hóa chất nông nghiệp hoặc thuốc sinh học để phát hiện động vật trong các sản phẩm chăn nuôi, thực phẩm chế biến hữu cơ, vv do bất khả kháng, theo tiêu chuẩn xử lý nông sản

 1. Yêu cầu đối với Cơ quan cấp chứng nhận phải được cải thiện (Asterisk 9-2 của Dự thảo)

1) Nếu cơ quan cấp giấy chứng nhận được phê duyệt chỉ bởi vì nó có kinh nghiệm quá khứ trong việc xem xét các chứng nhận, thì quy định về việc chứng nhận đó sẽ bị loại bỏ. Một người có giấy phép thú y sẽ được thêm vào danh sách các cơ quan chứng nhận đủ điều kiện, để nâng cao trình độ chuyên môn về chứng nhận chăn nuôi

 1. Việc xử lý hành chính của các cơ quan được chứng nhận sẽ nghiêm ngặt hơn (Asterisk 10 của Dự thảo)

1) Nếu một cơ quan được chứng nhận được đánh giá là “trung bình” trở lên thành công vị trí của một cơ quan được chứng nhận khác, thì số lượng vi phạm mà người tiền nhiệm đã thực hiện sẽ không thành công.

2) Các tiêu chuẩn trừng phạt cho các mục chi tiết được chỉ định sẽ được áp dụng để các biện pháp kỷ luật có thể được áp dụng theo mức độ vi phạm, khi tiêu chuẩn hoặc tiêu chuẩn bị vi phạm

 1. Mở rộng kiểm tra các thành phần có hại trong các tài liệu nông nghiệp hữu cơ được thông báo (Dấu hoa thị 13 và 14 của Dự thảo)

1) Để đặt nền tảng cho việc sản xuất các sản phẩm được chứng nhận thân thiện với môi trường mà mọi người có thể tin tưởng, bằng cách thêm các hóa chất nông nghiệp tổng hợp vào danh sách kiểm tra các thành phần độc hại trong các tài liệu nông nghiệp hữu cơ được thông báo.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng là 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Mexico về thú y

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/MEX/425 ngày 6/7/2018, Mexico thoogn báo ban hành Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn chính thức Mexico NOM-012-ZOO-1993, Quy định về hóa chất, dược phẩm, sinh học và thực phẩm để sử dụng cho động vật hoặc tiêu thụ (16 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha)

Tiêu chuẩn chính thức của Mexico được áp dụng cho các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, chế biến, lưu trữ, phân phối và tiếp thị sản phẩm để sử dụng động vật hoặc tiêu thụ, bao gồm tất cả các cơ sở di động và cố định gây nguy hiểm cho sức khỏe động vật theo Luật Thú y và các quy định của Luật Thú y.

Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi, Phát triển Nông thôn, Thủy sản và Thực phẩm chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát Tiêu chuẩn này, thông qua Sở Y tế và An toàn Vệ sinh và Thực phẩm Quốc gia (SENASICA) và các Đại diện Tổng cục và Khu vực và Nhà nước. Tiêu chuẩn được thông báo là ràng buộc trên toàn lãnh thổ quốc gia và thiết lập các quy trình sản xuất, lưu trữ, phân phối, tiếp thị, kiểm soát chất lượng và xác minh để đáp ứng các sản phẩm sử dụng hoặc tiêu thụ động vật, theo Luật Liên bang về Thú y và các quy định liên quan.

Thời hạn góp ý: ngày 25 tháng 8 năm 2018

Thông báo của Ả rập Saudi về quần áo

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/SAU/1081 ngày 24/7/2018, Ả rập Saudi thông báo ban hành Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật về Quần áo và thiết bị bảo hộ cá nhân (42 trang, bằng tiếng Ả Rập)

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định những điều sau đây: Các điều khoản và định nghĩa, phạm vi, mục tiêu, nghĩa vụ của nhà cung cấp, trách nhiệm của cơ quan quản lý, cơ quan thẩm quyền giám sát thị trường; Trách nhiệm, vi phạm và hình phạt, quy tắc chung, quy tắc chuyển tiếp, phụ lục (danh sách, loại )

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm bảo vệ người tiêu dùng và giám sát thị trường.

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo

Thông báo của Hoa Kỳ về thực phẩm đóng gói sẵn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/USA/622/Rev.1 ngày 16/7/2018, Hoa Kỳ thông báo ban hành Quy định về Ghi nhãn thực phẩm: Ghi nhãn hàm lượng calo của mặt hàng thực phẩm được bán từ một số máy bán hàng tự động; Mặt trước của Kích cỡ Loại gói (7 trang, bằng tiếng Anh)

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA, Cơ quan, hoặc chúng tôi) đề xuất sửa đổi các yêu cầu ghi nhãn kích cỡ đối với các tờ khai trước khi đóng gói (FOP) cho thực phẩm đóng gói được bán từ các máy bán kính mặt trước. Chúng tôi đang thực hiện hành động này để đáp ứng các yêu cầu từ các ngành công nghiệp thực phẩm đóng gói và bán hàng nhằm giảm gánh nặng pháp lý và tăng tính linh hoạt, đồng thời tiếp tục cung cấp các tờ khai calo cho một số mặt hàng thực phẩm được bán từ các máy bán hàng tự động.

Mục đích ban hành quy định này nhằm thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn.

Thông báo của Nam Phi về sản phẩm thịt chế biến

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ZAF/232 ngày 26/7/2018, Nam Phi thông báo ban hành Quy định về Đặc kỹ thuật bắt buộc cho các sản phẩm thịt chế biến (VC9100). (9 trang, bằng tiếng Anh)

Các nhóm nguy cơ cao của các sản phẩm thịt chế biến được xác định là xử lý nhiệt và sẵn sàng để ăn (RTE) được phân loại trong các lớp 1,2,6,10,12 và các sản phẩm RTE không xác định được liệt kê trong mục 5.3 của SANS 885, như sau:

 1. a) Loại 1 – Toàn bộ cơ, sản phẩm đã xử lý, sản phẩm được xử lý nhiệt
 2. b) Loại 2 – Toàn bộ cơ, sản phẩm chưa được xử lý, xử lý nhiệt hoặc xử lý nhiệt từng phần;
 3. c) Loại 6 – Sản phẩm đã nghiền nhỏ, đã qua xử lý, xử lý nhiệt;
 4. d) Loại 10 – Các sản phẩm đã qua xử lý, chưa được xử lý và xử lý nhiệt;
 5. e) Loại 12 – Cải tạo, xử lý, xử lý nhiệt; và
 6. f) Lớp 14 – Lớp không xác định, tức là bất kỳ sản phẩm thịt chế biến RTE chưa được chỉ định khác.

Mục đích ban hành quy định này nhằm thông tin số lượng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe con người hoặc an toàn; Yêu cầu chất lượng

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo

 (Lê Thành Kông dịch từ thông báo của WTO)

 

THÔNG TIN PHÁP LUẬT

 

Cắt giảm 60/65 loại hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành

*******

Ngày 15/8/2018, Thượng tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Quyết định số 4513/QĐ-BCA-V03 về việc phê duyệt phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu (XNK) và đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc trách nhiệm của Bộ Công an.

Theo quy định tại Thông tư số 14/2012/TT-BCA ngày 20/3/2012 của Bộ Công an ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an có 65 loại sản phẩm, hàng hóa XNK phải kiểm tra chuyên ngành.

Nay theo Phương án được phê duyệt tại Quyết định 4513/QĐ-BCA-V03, Bộ Công an sẽ loại bỏ 60/65 loại sản phẩm, hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa XNK phải kiểm tra chuyên ngành kể từ ngày 15/8/2018. Trong 60 loại sản phẩm hàng hóa có 48 loại sản phẩm, hàng hóa XNK thuộc lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và 12 loại thuộc lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Cụ thể, 48 loại sản phẩm, hàng hóa XNK thuộc lĩnh vực phòng cháy chữa cháy không phải kiểm tra chuyên ngành bao gồm: các loại máy bơm chữa cháy; phương tiện chữa cháy thông dụng; các loại bột, khí chữa cháy, chất tạo bọt chữa cháy; vật liệu và chất chống cháy; trang phục chữa cháy; phương tiện cứu người; các hệ thống báo cháy và chữa cháy.

12 loại sản phẩm, hàng hóa XNK thuộc lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không phải kiểm tra chuyên ngành bao gồm: các loại dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại; áo giáp các loại; lá chắn các loại; mũ bảo hiểm dùng cho lực lượng Cảnh sát; các loại chất nổ, vật liệu nổ (kíp nổ, dây cháy chậm…) thuộc phạm vi quản lý, sử dụng của Bộ Công an; các loại súng săn, vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ; các loại súng dùng để bắn đạn điện.

Theo Bộ Công an, những sản phẩm bị loại bỏ là những sản phẩm chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chưa có quy định được trình tự, thời hạn kiểm tra, chưa được gắn mã HS; chưa có Trung tâm kiểm định chất lượng mặt hàng.

Việc cắt giảm 60/65 loại sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành của Bộ Công an (tỷ lệ cắt giảm đạt 92,31%) nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh XNK.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

*******

Ngày 23/08/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (ĐKDN).

Theo đó, sửa đổi, bổ sung hàng loạt quy định về ĐKDN như:

– Sửa quy định về Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:

+ Cụm từ chỉ đối tượng ủy quyền từ “người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp” chuyển thành “người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp”;

+ Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

– Sửa quy định về hồ sơ ĐKDN đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Bỏ thành phần Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.

– Sửa đổi, bổ sung quy định về đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp.

– Sửa đổi quy định về quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.

– Bổ sung nội dung hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2018.

Nghị định về kinh doanh xuất khẩu gạo

*******

Ngày 15/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo. Nghị định này quy định về kinh doanh xuất khẩu thóc, gạo các loại (sau đây gọi chung là gạo).

Tuy nhiên, các hoạt động nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh, gia công gạo cho nước ngoài; hoạt động xuất khẩu phi mậu dịch, viện trợ, biếu, tặng gạo không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Nghị định này áp dụng đối với thương nhân theo quy định của Luật thương mại; các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong quản lý, điều hành xuất khẩu gạo và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Về quyền kinh doanh xuất khẩu gạo, Nghị định quy định rõ hai nội dung cơ bản gồm:

 1. Thương nhân Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế, nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định này và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo (sau đây viết tắt là Giấy chứng nhận), có quyền được kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 2. Thương nhân là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận và thực hiện hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định tại Nghị định này; các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam và cam kết của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2018, đồng thời bãi bỏ Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

(Nguyễn Thị Thắng)

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Bộ Thương mại Myanmar quy định về mở cửa thị trường bán lẻ & bán buôn

*******

Theo thông báo từ thương vụ Việt Nam tại Myanmar, quý doanh nghiệp cần tham khảo Quy định mới của Bộ Thương mại Myanmar về việc mở cửa thị trường bán lẻ và bán buôn.

Ngày 15/5/2018 Bộ Thương mại Myanmar ban hành Thông báo số 25/2018 cho phép các công ty 100% vốn nước ngoài cũng như liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài và bản địa được kinh doanh bán lẻ và bán buôn. Tiếp theo đó, ngày 26/7 Bộ Thương mại cũng đã ban hành Quy trình vận hành chuẩn (SOP) cho việc đăng ký kinh doanh bán lẻ và bán buôn cũng như danh sách các sản phẩm được phép kinh doanh. Quy trình SOP hướng dẫn áp dụng đăng ký dịch vụ bán buôn và bán lẻ bao gồm xác định loại hình công ty, quy trình hoạt động của các công ty kinh doanh bán lẻ và bán buôn, số tiền đầu tư thấp nhất, diện tích đất – nếu doanh nghiệp mở cửa hàng hoặc công ty và thời hạn đăng ký.

Kèm theo Thông báo số 25/2018 có danh sách 24 nhóm sản phẩm/sản phẩm do Bộ Thương mại Myanmar ban hành.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu thông tin cụ thể hơn, cần chủ động liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Myanmar như sau:

ĐT: +95-1-856 6076 (Ext.103)

Email: mm@moit.gov.vn; diepvtn@moit.gov.vn

Danh mục 41 mặt hàng hạn chế nhập khẩu vào Nigeria

*******

Để giảm nguồn chi ngoại hối, và bảo hộ sản xuất trong nước, Ngân hàng Trung ương Nigeria (Central Bank of Nigeria – CBN) đã banh hành danh sách 41 mặt hàng không được mua ngoại tệ để nhập khẩu. Danh sách chi tiết các mặt hàng tham khảo tại địa chỉ sau: https://www.cbn.gov.ng/out/2015/ted/ted.fem.fpc.gen.01.011.pdf

Với việc ban hành chính sách này, các doanh nghiệp Nigeria, không thể mua ngoại tệ từ Ngân hàng Trung ương Nigeria, để nhập khẩu từ, phải tự cân đối, hoặc mua ngoại tệ tại các Phòng thu đổi ngoại hối tự do. Biện pháp này hạn chế đáng kể việc xuất khẩu của các nước vào Nigeria, trong đó có một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như: gạo, rau, hàng dệt – may v.v…

Doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần liên hệ với Hiệp hội điều Việt Nam và Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ, TP Hồ Chí Minh, hỏi thông tin các doanh nghiệp nhập khẩu điều và gỗ nguyên liệu, để trao đổi nguồn ngoại tệ xuất nhập khẩu:

1) HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM

Địa chỉ: 135 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 38242136 – Fax : (028) 38242138

Email: hiephoidieuvietnam@gmail.com; vietnamcashewassociation@gmail.com

www.facebook.com/hiephoidieuvietnam

http://www.vinacas.com.vn/

2) HỘI MỸ NGHỆ VÀ CHẾ BIẾN GỖ TP.HCM

185 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

Tel: 08 3526 4020 – Fax: 08 3526 4022

Hotline: +84 902 507 770 – Email: info@hawa.org.vn

www.hawa.org.vn; www.hawa.com.vn

*********

Khuyến cáo của Thương vụ Việt Nam tại Nigeria:

1) Tình trạng lừa đảo tại Nigeria nói riêng và châu Phi nói chung, xảy ra thường xuyên. Đề nghị doanh nghiệp trong nước không chuyển tiền trước, với bất cứ hình thức nào khi đối tác đề nghị. Ví dụ chi phí thủ tục xin mã số giấy phép xuất-nhập khẩu, phí môi giới, phí luật sư v.v… (đây là các hình thức lừa đảo);

2) Hình thức thanh toán: Nếu ký hợp đồng xuất khẩu-nhập khẩu, đề nghị áp dụng hình thức “Thư tín dụng không hủy ngang, thanh toán ngay (Irrevocable L/C, At sight), không dùng các hình thức thanh toán T/T, D.A, DAP.

Thông tin chi tiết, xin liên hệ:

Thương vụ Việt Nam tại Nigeria:

(Kiêm nhiệm: Cameroon, Ghana, Togo, Sierra Leone, Chad)

Intergrity Esttate, Plot 27, Chief Yesufu Abiodun Oniru Road, Victoria Island,

C.P. 70922, Lagos city, Nigeria

Emails: ng@moit.gov.vnVietradeNigeria@gmail.com

http://en.vietnamexport.com/

Tel: +234 803 474 4486; + 234 810 442 0090

 (Lê Thành Kông)

TRAO ĐỔI – THẢO LUẬN

Hỏi: Cơ quan nào được quyền kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa?

Trả lời: Theo Điều 20 của Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định.

– Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở trung ương là các tổng cục, cục thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hoặc cơ quan khác thuộc Bộ được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

– Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở địa phương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở địa phương tiến hành việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn quản lý theo quy định của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

– Căn cứ vào yêu cầu cụ thể, Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và thống nhất với Bộ Nội vụ về biên chế lực lượng kiểm soát viên chất lượng của đơn vị thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

***********

Hỏi: Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất gồm những nội dung gì?

Trả lời: Theo Điều 5 của Nghị định 132/2008/NĐ-CP thì nội dung kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất gồm:

 1. a) Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng liên quan đến điều kiện của quá trình sản xuất và các biện pháp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất;
 2. b) Kiểm tra việc thực hiện và kết quả đánh giá sự phù hợp, ghi nhãn, thể hiện dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các tài liệu đi kèm sản phẩm cần kiểm tra;
 3. c) Thử nghiệm mẫu để kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Việc kiểm tra theo nội dung quy định tại điểm này được thực hiện khi phát hiện có dấu hiệu không bảo đảm chất lượng sau khi thực hiện các nội dung quy định tại điểm a, b khoản này và được tiến hành thông qua việc thử nghiệm do tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện.

Trong quá trình kiểm tra theo nội dung quy định tại khoản 3 Điều này, cơ quan kiểm tra có thể sử dụng chuyên gia, tổ chức đánh giá phù hợp để thực hiện việc đánh giá, thử nghiệm theo tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chuyên gia, tổ chức đánh giá sự phù hợp phải độc lập, khách quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá, thử nghiệm của mình.

**********

Hỏi: Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm,hàng hóa của cơ quan kiểm tra thuộc các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực được phân công như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 21 của Nghị định 132/2008/NĐ- CP Phân công trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa của cơ quan kiểm tra thuộc các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực được quy định như sau:

 1. Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Bộ quản lý ngành, lĩnh vực thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo lĩnh vực được phân công tại Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ mình, cụ thể trong sản xuất và trong xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, trong quá trình sử dụng như sau:
 2. a) Đối với sản phẩm trong sản xuất theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định này;
 3. b) Đối với hàng hóa trong xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, trong quá trình sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 70 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hàng hóa trong Danh mục quy định tại Điều 15 Nghị định này.
 4. Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo phạm vi được phân công, cụ thể như sau:
 5. a) Đối với sản phẩm trong sản xuất theo quy định tại điểm p khoản 2 Điều 32 Nghị định này;
 6. b) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, trong quá trình sử dụng theo quy định tại khoản 4 Điều 69 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
 7. Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này có quyền hạn theo quy định tại Điều 46 và nhiệm vụ theo quy định tại Điều 47 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:
 8. a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan khác tổ chức hoạt động kiểm tra theo lĩnh vực được phân công;
 9. b) Chủ động phối hợp với cơ quan quản lý thị trường xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường;
 10. c) Hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ để cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở địa phương thực hiện trực tiếp việc kiểm tra;
 11. d) Tổng hợp, tổng kết tình hình chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý để báo cáo Bộ chủ quản và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định Quy chế kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này và cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở địa phương trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi được phân công với các cơ quan thanh tra, cơ quan hải quan, công an, quản lý thị trường.

**********

Hỏi: Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quy định như thế nào và văn bản pháp luật nào quy định về điều này?

Trả lời: Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quy định tại Điều 64- Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007 05/2007/QH12, như sau:

1.Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại với cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền về quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền mà tổ chức, cá nhân cho là trái pháp luật hoặc về hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong lĩnh vực chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

 1. Cá nhân có quyền tố cáo với cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền về hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa của cơ quan, tổ chức, cá nhân gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
 2. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về khiếu nại, tố cáo của mình.

 

(Nguyễn Thị Thắng)

Facebook Comments