Đào tạo “Nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường cấp huyện”

Post by: admin - Post date: Thursday, Oct 25, 2018 | 2:13 - View count: 64

Để UBND các huyện, thành phố chủ động thực hiện việc kiểm tra Nhà nước về đo lường theo trên địa bàn, đồng thời đáp ứng đủ điều kiện của việc thành lập Đoàn kiểm tra nhà nước về đo lường theo thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang đã giao cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì, phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức mở lớp đào tạo “Nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường cấp huyện” tại Bắc Giang, trong 2 ngày từ 25~26/10/2018.

Mục đích của lớp đào tạo lần này là nhằm trang bị cho cán bộ KH&CN cấp huyện nắm vững một số kỹ năng kiểm tra và đủ điều kiện để thực hiện việc kiểm tra nhà nước về đo lường. Thông qua lớp đào tạo, các học viên trao đổi, thảo luận, chia sẽ những kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiểm tra nhà nước về đo lường tại địa phương.

Nội dung của lớp học gồm 3 chuyên đề:

+ Chuyên đề 1: Tổng quan về Kiểm tra nhà nước về đo lường;

+ Chuyên đề 2: Tổng quan về phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn;

+ Chuyên đề 3: Kiểm tra, đối với phương tiện đo, phép đo, hàng đóng gói sẵn.

Các chuyên đề là những kiến thức cần thiết và quan trọng là nền tảng giúp học viên thực hiện tốt công tác tham mưu trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

 

Lê Thành Kông

Facebook Comments