Bản tin TBT Tháng 10/2018

Post by: admin - Post date: Thursday, Oct 25, 2018 | 9:27 - View count: 79

TIN CẢNH BÁO

 Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về thực vật và nấm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/440, G/TBT/N/BHR/547, G/TBT/N/KWT/433, G/TBT/N/OMN/380, G/TBT/N/QAT/545, G/TBT/N/SAU/1084, G/TBT/N/YEM/148, ngày 10/9/2018, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gọi tắt là GCC gồm: Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ba-ranh, Cô-oét, Ô-man, Qatar, Vương quốc Ả rập Saudi, Yemen) thông báo ban hành Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật GCC đối với thực vật và nấm bị cấm và hạn chế (12 trang, bằng tiếng Ả Rập).

Quy chuẩn này quản lý thực vật và nấm. Quy chuẩn liệt kê các loài thực vật và nấm không được phép thêm vào thực phẩm hoặc được chào bán để làm thực phẩm. Quy chuẩn cũng liệt kê các loài thực vật và nấm có thể không được sử dụng trong thực phẩm ngoại trừ nguồn gốc của chất tạo hương liệu.

Mục đích của việc ban hành quy chuẩn này nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ người tiêu dùng.

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về chất độc tự nhiên

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/441, G/TBT/N/BHR/548, G/TBT/N/KWT/434, G/TBT/N/OMN/381, G/TBT/N/QAT/546, G/TBT/N/SAU/1085, G/TBT/N/YEM/149, ngày 10/9/2018, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gọi tắt là GCC gồm: Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ba-ranh, Cô-oét, Ô-man, Qatar, Vương quốc Ả rập Saudi, Yemen) thông báo ban hành Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật GCC về chất gây ô nhiễm – Chất gây độc tự nhiên (8 trang, bằng tiếng Ả Rập).

Quy chuẩn này quy định dư lượng tối đa (ML) của các chất độc tự nhiên được chỉ định trong các loại thực phẩm được chỉ định. Như một nguyên tắc chung, bất kể có hay không một ML tồn tại, mức độ chất độc tự nhiên trong tất cả các loại thực phẩm nên được giữ ở mức Càng thấp càng tốt (gọi tắt là nguyên tắc ALARA).

Một ML đã được hình thành cho những thực phẩm cung cấp một đóng góp đáng kể cho tổng số tiếp xúc với chế độ ăn uống. Thực phẩm không được liệt kê trong quy chuẩn này có thể chứa hàm lượng chất độc tự nhiên thấp. Tuy nhiên, ML chưa được gán cho các loại thực phẩm này vì chúng có nguy cơ sức khỏe cộng đồng thấp. Các quy định chung của Đạo luật Thực phẩm liên quan đến sự sẵn có của thực phẩm an toàn áp dụng cho tất cả các loại thực phẩm.

ML đã được thiết lập ở mức phù hợp với sức khỏe cộng đồng và an toàn và có thể đạt được một cách hợp lý từ sản xuất tốt và thực hành quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Mục đích của việc ban hành quy chuẩn này nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ người tiêu dùng.

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/442 ngày 24/9/2018, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE ) thông báo ban hành Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật UAE “Tuyên bố về sức khỏe và dinh dưỡng được phép thực hiện trên thực phẩm và điều kiện sử dụng của chúng” (16 trang, bằng tiếng Anh)

 1. Tiêu chuẩn này liên quan đến việc sử dụng các tuyên bố về dinh dưỡng và sức khỏe trong ghi nhãn thực phẩm và, khi được yêu cầu bởi các cơ quan có thẩm quyền, trong quảng cáo.
 2. Tiêu chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại thực phẩm dinh dưỡng và sức khỏe được đưa ra mà không ảnh hưởng đến các quy định cụ thể theo tiêu chuẩn của UAE hoặc Hướng dẫn liên quan đến Thực phẩm cho các chế độ ăn uống đặc biệt và thực phẩm cho mục đích y tế đặc biệt.
 3. Tiêu chuẩn này nhằm bổ sung các Nguyên tắc chung của UAE về Khiếu nại và không thay thế bất kỳ sự cấm đoán nào có trong đó.
 4. Các yêu cầu về dinh dưỡng và sức khỏe sẽ không được phép đối với thực phẩm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trừ trường hợp được quy định cụ thể trong các tiêu chuẩn có liên quan của UAE hoặc luật pháp quốc gia.
 5. Tuyên bố về dinh dưỡng phải phù hợp với chính sách dinh dưỡng quốc gia và hỗ trợ chính sách đó. Chỉ những tuyên bố về dinh dưỡng hỗ trợ chính sách dinh dưỡng quốc gia mới được cho phép.

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe con người hoặc an toàn.

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về các sản phẩm đậu tương không lên men

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/443, G/TBT/N/BHR/549, G/TBT/N/KWT/435, G/TBT/N/OMN/382, G/TBT/N/QAT/547, G/TBT/N/SAU/1088, G/TBT/N/YEM/150 ngày 25/9/2018, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gọi tắt là GCC gồm: Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ba-ranh, Cô-oét, Ô-man, Qatar, Vương quốc Ả rập Saudi, Yemen) thông báo ban hành Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật GCC đối với các sản phẩm đậu tương không lên men (10 trang, bằng tiếng Ả Rập).

Quy chuẩn GSO này liên quan đến các sản phẩm đậu nành không lên men nhằm mục đích tiêu thụ trực tiếp, dùng cho các nhà hàng và đóng chai hoặc chế biến bổ sung nếu cần. Quy chuẩn quy định phương pháp lấy mẫu, thử nghiệm và ghi nhãn, và không bao gồm các sản phẩm được quy định trong tiêu chuẩn GSO #GSO 2041: Xi-rô đậu nành.

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ người tiêu dùng.

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo

 

Thông báo của Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất về nông nghiệp bền vững

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/446 ngày 26/9/2018, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE ) thông báo ban hành Quy định về việc gắn dấu UAE cho hệ thống canh tác bền vững (26 trang, bằng tiếng Ả Rập).

Hệ thống canh tác bền vững của UAE – yêu cầu thiết lập một khuôn khổ cải tiến toàn diện, liên tục và các chỉ số kinh tế, môi trường và xã hội chung để xác định liệu cây trồng nông nghiệp đã được sản xuất và xử lý một cách bền vững hay chưa.

Gắn dấu UAE cho hệ thống canh tác bền vững được áp dụng cho các trang trại thuộc mọi quy mô bao gồm cả chủ sở hữu lớn và nhỏ.

Như một sáng kiến ​​của UAE cho nông nghiệp bền vững, việc gắn dấu UAE tìm kiếm sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong chuỗi thực phẩm sẵn sàng đóng vai trò tích cực trong việc phát triển, công nhận và thực hiện các thực hành bền vững cho ngành nông nghiệp chủ đạo.

Việc gắn dấu UAE cho canh tác bền vững là bắt buộc đối với các trang trại tuyên bố (tuyên bố) rằng nó là một trang trại bền vững.

 Mục đích ban hành quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ môi trường.

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Ác-hen-ti-na về bao bì thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARG/343 ngày 14/9/2018, Ác-hen-ti-na thông báo ban hành Dự thảo Nghị quyết của nhóm thị trường chung: “Quy chuẩn kỹ thuật MERCOSUR về danh mục phụ gia tích cực cho việc chuẩn bị vật liệu nhựa và lớp phủ polymer có tiếp xúc với thực phẩm” (65 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha)

Văn bản dự thảo quy định danh mục các chất phụ gia được ủy quyền và các chất hỗ trợ trùng hợp để chuẩn bị vật liệu nhựa và lớp phủ polymer tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Quy chuẩn đặt ra các giới hạn thành phần tương ứng, giới hạn di chuyển cụ thể và các hạn chế sử dụng, xác định phương pháp tính toán có liên quan và đề cập đến việc sử dụng các yếu tố hiệu chỉnh.

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm bảo vệ sức khỏe con người và an toàn.

Thời hạn góp ý: ngày 4/11/2018

 

Thông báo của Burundi về kem đánh răng

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BDI/7 ngày 14/9/2018, Burundi thông báo ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật ký hiệu DEAS 187: 2017, Kem đánh răng – Đặc điểm kỹ thuật, Ấn bản thứ hai.

Dự thảo Tiêu chuẩn Đông Phi này quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với kem đánh răng (đã có fluoride và không có chất fluoride) để sử dụng với bàn chải đánh răng trong việc làm sạch răng tự nhiên.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm thông tin người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe con người hoặc an toàn; Yêu cầu chất lượng; Hài hòa; Giảm rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Ba-ranh về nhựa có thể phân hủy

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BHR/546 ngày 4/9/2018, Ba-ranh thông báo ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về sản phẩm nhựa có thể phân hủy (20 trang, bằng tiếng Ả Rập).

Bộ Công nghiệp, Thương mại và Du lịch với Hội đồng Tối cao về Môi trường đang trong quá trình thiết lập Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia (TR) để loại bỏ việc nhập khẩu, bán hoặc phân phối các sản phẩm nhựa không phân hủy. Đề xuất TR đặt ra tất cả các yêu cầu về mặt kỹ thuật, giấy phép, sơ đồ ghi nhãn, nghĩa vụ của nhà quản lý kinh tế và các yêu cầu khác đối với các sản phẩm áp dụng quy chuẩn TR.

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm tăng cường và thúc đẩy bảo vệ và an toàn của đời sống động vật hoặc thực vật hoặc sức khỏe tại Vương quốc Ba-ranh.

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Braxin về gia súc xuất khẩu

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/837 ngày 10/9/2018, Braxin thông báo ban hành Quy chuẩn kỹ thuật số 46, 28 tháng 8, 2018 (2 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha).

Quy chuẩn kỹ thuật thiết lập các yêu cầu và thủ tục xuất khẩu: trâu, bò, cừu và dê sống, để giết mổ hoặc sinh sản.

Quy chuẩn này thu hồi Quy chuẩn kỹ thuật số 13, ngày 30 tháng 3 năm 2010 và Quy chuẩn kỹ thuật số 53, ngày 10 tháng 11 năm 2011.

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm bảo vệ sức khỏe con người; đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm.

Thời gian dự kiến thông qua: ngày 3 tháng 11 năm 2018.

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: ngày 3 tháng 11 năm 2018.

 

Thông báo của Braxin về đường ăn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/838 ngày 11/9/2018, Braxin thông báo ban hành Quy chuẩn kỹ thuật số 47, 30 tháng 8 năm 2018 (4 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha).

Quy chuẩn kỹ thuật về đường, xác định tiêu chuẩn phân loại chính thức, nhận dạng, chất lượng, lấy mẫu, phương thức trình bày, đánh dấu và ghi nhãn, liên quan đến việc phân loại sản phẩm.

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm bảo vệ sức khỏe con người; đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm

Thời gian dự kiến thông qua: ngày 6 tháng 10 năm 2018

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: ngày 6 tháng 10 năm 2019

 

Thông báo của Braxin về hàng đóng gói sẵn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/840 ngày 17/9/2018, Braxin thông báo ban hành Pháp lệnh số 423, ngày 5 tháng 9 năm 2018. (2 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha)

Dự thảo Quy chuẩn Kỹ thuật Mercosur 07/08 SGT N ° 3 thiết lập việc kiểm soát đo lường để xác định hàm lượng tịnh của các sản phẩm đóng gói sẵn được kinh doanh trên thị trường mà không có sự hiện diện của người tiêu dùng.

Pháp lệnh này bãi bỏ Điều. 2 của Pháp lệnh Inmetro 069, 17/3/2004, đề cập đến sự khoan dung đối với việc xác minh định lượng cá mòi thoát nước trong sản phẩm danh nghĩa dầu, có giá trị tối đa được nêu trong Pháp lệnh Inmetro 248, ngày 17 tháng 7 năm 2008.

Mục đích ban hành Pháp lệnh này nhằm bảo vệ và an toàn cho người tiêu dùng; đảm bảo các yêu cầu chất lượng.

Thời hạn góp ý: ngày 5/11/2018

 

Thông báo của Botswana về ổ cắm điện

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BWA/92 ngày 20/9/2018, Botswana thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu BOS 495-2: 2012 đối với Hệ thống ổ cắm và ổ cắm 16A cho hộ gia đình và các mục đích tương tự để sử dụng trong Botswana – Phần 2: Hệ thống IEC, 16 A 250 V a.c. – Đặc điểm kỹ thuật (17 trang, bằng tiếng Anh)

Phần này của Tiêu chuẩn BOS 495 bao gồm xếp hạng và kích thước của hệ thống ổ cắm và ổ cắm điện và bộ chuyển đổi ổ cắm theo tiêu chuẩn IEC 16 A 250 V a.c. cho các mục đích sử dụng trong gia đình và tương tự, để sử dụng trong Botswana.

CHÚ THÍCH: Phần này của Tiêu chuẩn BOS 495 không bao gồm các hệ thống ổ cắm và ổ cắm 13 A 250 V a.c. được quy định trong Tiêu chuẩn BOS 41.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm thông tin số lượng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe con người hoặc an toàn; Yêu cầu chất lượng

Thời gian dự kiến thông qua: 19/12/2018

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: ngày 19 tháng 6 năm 2019

 

Thông báo của Botswana về ổ cắm điện

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BWA/94 ngày 20/9/2018, Botswana thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu BOS 495-0: 2012 đối với Hệ thống ổ cắm và ổ cắm 16A cho hộ gia đình và các mục đích tương tự để sử dụng trong Botswana – Phần 0: Yêu cầu chung và an toàn (3 trang, bằng tiếng Anh)

Phần này của Tiêu chuẩn BOS 495 bao gồm các yêu cầu cụ thể cho phích cắm, ổ cắm di động hoặc ổ cắm di động, có hoặc không tiếp xúc tiếp xúc với dòng điện định mức không vượt quá 16A và điện áp định mức không vượt quá 250V và dành cho hộ gia đình và các mục đích tương tự trong nhà hoặc ngoài trời ở Botswana.

CHÚ THÍCH: Phần này của Tiêu chuẩn BOS 495 không bao gồm các hệ thống ổ cắm và ổ cắm 13 A 250 V a.c. được quy định trong Tiêu chuẩn BOS 41.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm thông tin số lượng, ghi nhãn; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe con người hoặc an toàn; Yêu cầu chất lượng

Thời gian dự kiến thông qua: 19/12/2018

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: ngày 19 tháng 6 năm 2019

 

Thông báo của Chi Lê về sản phẩm sữa

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CHL/458 ngày 3/9/2018, Chi Lê thông báo ban hành Tham vấn cộng đồng cho dự thảo luật đặt ra yêu cầu đối với nhãn bao bì với nguồn gốc và loại sữa hoặc sản phẩm sữa khác). (4 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha).

Dự thảo luật sửa đổi Quy chế về Sức khỏe trong Nghị định-Luật số 725 năm 1967 của Bộ Y tế, được sửa đổi, để bổ sung thêm các Điều mới 105bis, 105ter và 105quater.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo

 

Thông báo của Costa Rica về hành khô

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CRI/180 ngày 3/9/2018, Costa Rica thông báo ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Costa Rica RTCR 489: Sản phẩm nông nghiệp năm 2016. Hành khô. Thông số kỹ thuật). (11 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha)

Quy chuẩn kỹ thuật được thông báo quy định các yêu cầu về chất lượng, đóng gói và ghi nhãn đối với hành khô trong nước và nhập khẩu dành cho người tiêu dùng ở Costa Rica. Nó cũng áp dụng cho cả hành khô và đóng gói sẵn, được bán trên thị trường nội địa, bất kể chúng được sản xuất trong nước hay nhập khẩu.

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm ngăn chặn các hành vi có khả năng gây hiểu lầm hoặc lừa dối người tiêu dùng.

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo

 

Thông báo của Ai Cập về giày thể thao

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EGY/191 ngày 4/9/2018, Ai Cập thông báo ban hành Nghị định số 477/2018 của Bộ trưởng (3 trang, bằng tiếng Ả Rập) ban hành tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng ký hiệu ES 3572 “Giày thể thao và các bộ phận của nó” (28 trang, bằng tiếng Ả Rập).

Nghị định số 477/2018 của Bộ trưởng cho phép người sản xuất và nhập khẩu thời gian chuyển tiếp sáu tháng tuân theo tiêu chuẩn Ai Cập ES 3572, quy định các yêu cầu chung và thông số kỹ thuật cho giày thể thao các loại và các bộ phận của nó, làm bằng da tự nhiên, nguyên liệu công nghiệp hoặc vải hoặc hỗn hợp của chúng, có đế da tự nhiên hoặc các nguyên liệu thay thế khác. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho giày của lực lượng vũ trang, cảnh sát hoặc giày bảo vệ.

Đáng nói đến là tiêu chuẩn này là giống hệt với tiêu chuẩn JIS S 5050.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo các yêu cầu chất lượng.

Thời gian dự kiến thông qua: ngày 22 tháng 5 năm 2018

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: ngày 24 tháng 6 năm 2018

Thời hạn góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo

 (Lê Thành Kông dịch từ thông báo của WTO)

 

THÔNG TIN PHÁP LUẬT

 Thông tư hướng dẫn về kinh doanh xuất khẩu gạo

********

Ngày 01 tháng 10 năm 2018, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 30/2018/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, áp dụng đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư này quy định về 2 nội dung chính gồm: Giao dịch xuất khẩu gạo vào thị trường có hợp đồng tập trung và việc ký kết, tổ chức thực hiện hợp đồng tập trung; Chế độ báo cáo của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo.

Về chế độ báo cáo, thương nhân phải báo cáo tình hình ký kết, thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo và lượng thóc gạo, tồn kho cụ thể như sau:

– Định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, thương nhân báo cáo Bộ Công Thương tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo theo Biểu mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

– Định kỳ vào thứ 5 hàng tuần, thương nhân báo cáo Bộ Công Thương về lượng thóc, gạo thực tế tồn kho của thương nhân theo từng chủng loại cụ thể để tổng hợp số liệu phục vụ công tác điều hành. Biểu mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

Báo cáo dưới dạng tệp dữ liệu điện tử được gửi đến Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) qua hòm thư điện tử: phongnlts@moit.gov.vn. Trong trường hợp có trục trặc kỹ thuật ảnh hưởng đến việc gửi dữ liệu, thương nhân gửi bản fax báo cáo về Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) qua số fax: 024.22205520.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2018, bãi bỏ Thông tư số 44/2010/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2010 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Thương nhân đã được chỉ định làm đầu mối giao dịch trước khi Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện đến khi kết thúc hợp đồng đã ký. Đối với hợp đồng xuất khẩu gạo đã được đăng ký, hợp đồng tập trung đã được phân bổ thực hiện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện.

 

Sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu

*********

Ngày 15/10/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin (CNTT) đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2018.

Theo đó, các sản phẩm CNTT đã qua sử dụng thuộc Danh mục sản phẩm ban hành kèm theo Thông tư bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam, trong đó có một số nhóm sản phẩm như:

– HS 84.70: Máy tính và các máy ghi, tái tạo và hiển thị dữ liệu loại bỏ túi có chức năng tính toán; máy kế toán, máy đóng dấu bưu phí, máy bán vé và các loại máy tương tự, có gắn bộ phận tính toán; máy tính tiền.

– HS 84.71: Máy xử lý dữ liệu tự động và các khối chức năng của chúng; đầu đọc từ tính hay đầu đọc quang học, máy truyền dữ liệu lên các phương tiện truyền dữ liệu dưới dạng mã hóa và máy xử lý những dữ liệu này, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác.

– HS 85.17: Bộ điện thoại, kể cả điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng), trừ loại thiết bị truyền hoặc thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28

– HS 85.18: Micro và giá dỡ micro; loa, đã hoặc chưa lắp ráp vào trong vỏ loa; tai nghe có khung chụp qua đầu và tai nghe không có khung chụp qua đầu, có hoặc không ghép nối với một micro, và các bộ gồm có một micro và một hoặc nhiều loa; thiết bị điện khuếch đại âm tần; bộ tăng âm điện.

– HS 85.25: Thiết bị phát dùng cho phát thanh sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có hoặc không gắn với thiết bị thu hoặc ghi hoặc tái tạo âm thanh; camera truyền hình, camera kỹ thuật số và camera ghi hình ảnh.

– HS 85.26: Ra đa, các thiết bị dẫn đường bằng sóng vô tuyến và các thiết bị điều khiển từ xa bằng vô tuyến.

– HS 8534: Mạch in.

– HS 85.42: Mạch điện tử tích hợp.

Thông tư cũng quy định, các trường hợp chỉ liệt kê mã 4 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc nhóm 4 số này đều được áp dụng; các trường hợp chỉ liệt kê mã 6 số thì toàn bộ các mã 8 số thuộc phân nhóm 6 số này đều được áp dụng; các trường hợp ngoài mã 4 số và 6 số còn chi tiết đến mã 8 số thì chỉ những mã 8 số đó mới được áp dụng.

Linh kiện, phụ tùng, cụm linh kiện, phụ kiện đã qua sử dụng của các loại sản phẩm thuộc Danh mục cấm nhập khẩu cũng bị cấm nhập khẩu.

Đối với máy in, máy photocopy kỹ thuật số đa màu, khi nhập khẩu thực hiện quy định của pháp luật trong lĩnh vực in. Máy in kỹ thuật số, máy photocopy kỹ thuật số loại đơn sắc (đen trắng) có hoặc không có kết hợp tính năng khác, đã qua sử dụng có mã HS thuộc Danh mục cấm nhập khẩu với tính năng in/copy khổ giấy A0 hoặc có tốc độ in/copy từ 35 bản/phút khổ giấy A4 trở lên và hộp mực cho máy in laser đã qua sử dụng (mã HS 8443.99.00) không bị cấm nhập khẩu.

Các sản phẩm CNTT tân trang có mã số HS thuộc Danh mục sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu quy định tại Phụ lục của Thông tư 11/2018/TT-BTTTT cũng bị cấm nhập khẩu.

Thông tư 11/2018/TT-BTTTT thay thế Điều 3 và Phụ lục số 01 của Thông tư số 31/2015/TT-BTTTT ngày 29 /10 /2015 của Bộ TTTT hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng.

Việc công bố chi tiết mã HS sản phẩm CNTT đã qua sử dụng cấm nhập khẩu nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước và thực tiễn phát triển, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, hạn chế rác thải điện tử, thúc đẩy ngành công nghiệp CNTT trong nước phát triển.

(Nguyễn Thị Thắng)

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

 Quy định về thông tin xuất xứ trên nhãn hàng hóa của New Zealand

********

 ​Thời gian gần đây, Ủy ban Thương mại New Zealand đã khởi kiện một số vụ việc liên quan đến thông tin về xuất xứ hàng hóa. Để các doanh nghiệp xuất khẩu và người tiêu dùng hiểu rõ hơn về vấn đề này, phòng TBT – Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bắc Giang cung cấp một số thông tin về quy định ghi xuất xứ trên nhãn hàng hóa.

Quy định về ghi nhãn hàng hóa

Khoản j, Điều 13 của Luật Thương mại Công bằng quy định: “Không được công bố sai trái hoặc gây hiểu nhầm về xuất xứ của hàng hóa khi buôn bán, cung cấp hoặc có thể cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ hoặc khi quảng bá bằng bất kỳ phương tiện nào cho việc cung cấp hoặc sử dụng hàng hóa hay dịch vụ.”

Theo Ủy ban Thương mại New Zealand (UBTM), cơ quan quản lý nhà nước về thực thi Luật Thương mại Công bằng và các quy định về Ghi nhãn hàng hóa, thì Luật này không đòi hỏi tất cả các sản phẩm phải dán nhãn ghi rõ nơi xuất xứ. Tuy nhiên, khi một sản phẩm được dán nhãn thì phải đảm bảo các thông tin trên nhãn hiệu không gây hiểu nhầm hoặc cố tình lừa đảo.

Được biết, luật pháp New Zealand không có các quy định có tính pháp lý về các khái niệm như: “sản xuất tại New Zealand – made in New Zealand/New Zealand made”, “sản phẩm của New Zealand – product of New Zealand”, “lắp ráp ở New Zealand – assembled in New Zealand”, hay “thiết kế ở New Zealand – designed in New Zealand”.

Bên cạnh đó, nước này cũng không quy định bắt buộc về việc ghi xuất xứ hàng hóa đối với thực phẩm. Việc ghi xuất xứ trên nhãn thực phẩm là do các nhà sản xuất hoặc cung ứng tự nguyện nhằm mục đích quảng bá sản phẩm.

Ngoài ra, quốc gia này cũng quy định cụ thể về ghi xuất xứ hàng hóa đối với mặt hàng quần áo và giày dép, rượu vang. Tuy nhiên, các quy định này không đưa ra các tiêu chí cụ thể về xác định xuất xứ. Cụ thể:

Đối với sản phẩm quần áo, giày dép: Quy định về Tiêu chuẩn thông tin người tiêu dùng (Ghi nhãn xuất xứ Quần áo và Giày dép) năm 1992 đã quy định rõ: nhà sản xuất bắt buộc phải ghi rõ xuất xứ hàng hóa đối với các sản phẩm quần áo và giày dép mới bán ra trên thị trường.

Đối với sản phẩm rượu vang: Khoản 7 trong Quy định về rượu vang 2006 quy định: Rượu vang nho phải được ghi nhãn chỉ rõ nước xuất xứ của rượu vang; Nếu có bất kỳ loại nước ép nho, nước ép cô đặc, rượu mạnh hoặc rượu vang nào được sử dụng trong bất kỳ loại rượu vang nho nào có nguồn gốc từ một nước khác với nước xuất xứ của rượu vang nho thì cần phải ghi nước đó trên nhãn như là nơi cung cấp nguyên liệu sử dụng trong sản xuất rượu vang nho.

Xác định xuất xứ sản phẩm

Theo hướng dẫn của UBTM, việc xác định một sản phẩm có phải do New Zealand sản xuất không cần dựa trên dữ liệu thực tế và mức độ sản xuất/chế biến sản phẩm đó. Việc xác định các tiêu chí này tùy thuộc vào tính chất của sản phẩm và khó có thể đưa ra một công thức chính xác để quyết định sản phẩm nào có thể được gọi là “sản xuất tại New Zealand – New Zealand Made” hay “sản phẩm của New Zealand- Product of New Zealand”.

UBTM cũng đưa  ra một số yếu tố cần cân nhắc đối với quần áo, giày dép là liệu sản phẩm có được chuyển đổi trên thực tế từ vải thành quần áo? Đối với thực phẩm thì đặc tính/thành phần quan trọng của thực phẩm được tạo ra ở đâu? Và đối với một sản phẩm chế tạo thì liệu sản phẩm có được chế tạo đáng kể tại New Zealand không? Các thành phần quan trọng được chế tạo ở đâu? Có giai đoạn quan trọng nào trong quá trình chế tạo diễn ra ở nước ngoài không?

Chính vì vậy, để đánh giá liệu việc tuyên bố một sản phẩm được “sản xuất tại New Zealand” có vi phạm Luật Thương mại Công bằng hay không phải xem tuyên bố đó có gây hiểu lầm cho người tiêu dùng hay không.

Nếu một sản phẩm được sản xuất tại New Zealand từ gần như toàn bộ các thành phần có nguồn gốc New Zealand thì gần như không có rủi ro khi tuyên bố sản phẩm đó được “sản xuất tại New Zealand- New Zealand Made”.

Tuy nhiên, nếu các thành phần quan trọng được nhập khẩu hoặc nếu một phần của quá trình chế tạo được thực hiện ở nước ngoài thì có thể có nguy cơ vi phạm Luật khi tuyên bố sản phẩm được “sản xuất tại New Zealand- New Zealand Made”.

Tùy thuộc vào sản phẩm hoặc tính chất của quy trình chế tạo mà một vài sản phẩm như vậy vẫn được coi là được “sản xuất tại New Zealand- New Zealand Made”.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhiều sản phẩm được bán ra tại thị trường New Zealand có nhiều thành phần, nguyên liệu sản xuất nhập khẩu. Việc chỉ công bố xuất xứ từ một quốc gia sẽ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Do vậy, UBTM đã khuyến nghị các doanh nghiệp nên sử dụng các cụm từ như “lắp ráp”, “đóng gói”, “pha trộn”, hoặc “thiết kế hoặc lắp ráp tại New Zealand từ các nguyên liệu nhập khẩu”.

 (Lê Thành Kông)

TRAO ĐỔI – THẢO LUẬN

Hỏi: Người sản xuất phải thực hiện các điều kiện gì để bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường?

Trả lời: Tại Điều 4, Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính Phủ và khoản 2, Điều 1, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ quy định cụ thể như sau.

 1. Người sản xuất phải thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng sản phẩm theo quy định tạiĐiều 28 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa sản phẩm ra lưu thông trên thị trường, đồng thời có trách nhiệm:
 2. a) Bảo đảm sản phẩm an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường;
 3. b) Tự xác định và thể hiện thông tin để cảnh báo về khả năng gây mất an toàn của sản phẩm.
 4. c) Trường hợp sử dụng mã số, mã vạch trên sản phẩm, hàng hóa hoặc bao bì sản phẩm, hàng hóa, phải tuân thủ theo quy định tại Điều 19b Nghị định này.
 5. Đối với sản phẩm nhóm 2, người sản xuất phải công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Việc công bố hợp quy được quy định chi tiết tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng theo một trong các biện pháp sau:
 6. a) Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân;
 7. b) Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật;
 8. c) Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận được chỉ định theo quy định của pháp luật.

Trường hợp sản phẩm sản xuất đang được áp dụng biện pháp quy định tại Điểm a hoặc Điểm b Khoản này, nếu phát hiện chất lượng không bảo đảm, gây mất an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường hoặc khi có khiếu nại, tố cáo về hoạt động sản xuất thì khi đó sản phẩm sản xuất sẽ chuyển sang áp dụng biện pháp ở mức độ chặt hơn.

Đối với sản phẩm nhóm 2 có yêu cầu đặc thù về quá trình sản xuất thì bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của quá trình sản xuất hoặc quy định cụ thể yêu cầu về quá trình sản xuất trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm đó. Người sản xuất có trách nhiệm ápdụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến quá trình sản xuất và được chứng nhận hợp quy bởi tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật”.

*************

Hỏi: Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường được quy định như thế nào?

Trả lời: Tại Điều 7, Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính Phủ và khoản 3, Điều 3, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ quy định cụ thể như sau.

“1. Người nhập khẩu phải thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng hàng hóa theo quy định tại Điều 34 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa hàng hóa ra lưu thông trên thị trường, đồng thời có trách nhiệm:

c) Trường hợp sử dụng mã số, mã vạch trên sản phẩm, hàng hóa hoặc bao bì sản phẩm, hàng hóa, phải tuân thủ theo quy định tại Điều 19b Nghị định này.

2. Đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa được thực hiện thông qua việc xem xét hoạt động công bố hợp quy của người nhập khẩu. Việc công bố hợp quy được quy định chi Tiết tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng theo một trong các biện pháp sau:

a) Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân;

b) Kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật;

c) Kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định theo quy định của pháp luật.

2a. Đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định biện pháp công bố hợp quy theo Điểm a Khoản 2 Điều này, người nhập khẩu phải thực hiện:

a) Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu và cam kết chất lượng hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này tại cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây viết tắt là cơ quan kiểm tra) và kèm theo các tài liệu sau: Bản sao Hợp đồng, Danh Mục hàng hóa (nếu có), bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn, hóa đơn, tờ khai hàng hóa nhập khẩu; chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy chứng nhận chất lượng, kết quả thử nghiệm); giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có), ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định); chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có). Người nhập khẩu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng hàng hóa do mình nhập khẩu;

b) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, cơ quan kiểm tra xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của người nhập khẩu. Người nhập khẩu nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa;

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa, người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan kiểm tra kết quả tự đánh giá sự phù hợp theo quy định.

Người nhập khẩu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả tự đánh giá sự phù hợp và bảo đảm hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng. Trường hợp hàng hóa không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, người nhập khẩu phải kịp thời báo cáo cơ quan kiểm tra, đồng thời tổ chức việc xử lý, thu hồi hàng hóa này theo quy định của pháp luật.

2b. Đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định biện pháp công bố hợp quy theo Điểm b Khoản 2 Điều này, người nhập khẩu phải thực hiện:

a) Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu và cam kết chất lượng hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này tại cơ quan kiểm tra và kèm theo các tài liệu theo quy định tại Điểm a Khoản 2a Điều này. Người nhập khẩu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng hàng hóa do mình nhập khẩu;

b) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, cơ quan kiểm tra xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của người nhập khẩu. Người nhập khẩu nộp bản đăng ký có xác nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa;

c) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa, người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan kiểm tra bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của người nhập khẩu) chứng chỉ chất lượng (Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức chứng nhận hoặc Chứng thư giám định phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của tổ chức giám định).

Trường hợp, hàng hóa đã được tổ chức chứng nhận đánh giá tại nước xuất khẩu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thông quan, người nhập khẩu phải nộp bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của người nhập khẩu) Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật cho cơ quan kiểm tra. Người nhập khẩu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bảo đảm hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng. Trường hợp hàng hóa không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, người nhập khẩu phải kịp thời báo cáo cơ quan kiểm tra, đồng thời tổ chức việc xử lý, thu hồi hàng hóa này theo quy định của pháp luật.

2c. Đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định biện pháp công bố hợp quy theo Điểm c Khoản 2 Điều này, người nhập khẩu phải thực hiện:

a) Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu và cam kết chất lượng hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này tại cơ quan kiểm tra và kèm theo bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của người nhập khẩu) chứng chỉ chất lượng và các tài liệu theo quy định tại Điểm a Khoản 2a Điều này;

b) Cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và xử lý theo các bước sau:

b1) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký của người nhập khẩu.

b2) Tiến hành kiểm tra theo các nội dung kiểm tra quy định tại Điểm c Khoản này:

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ và phù hợp, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm tra phải ra Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, gửi tới người nhập khẩu để làm thủ tục thông quan cho lô hàng;

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng không phù hợp, cơ quan kiểm tra xử lý như sau:

+ Trường hợp hàng hóa không đáp ứng yêu cầu về nhãn, cơ quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, trong thông báo nêu rõ các nội dung không đạt yêu cầu gửi tới người nhập khẩu, đồng thời yêu cầu người nhập khẩu khắc phục về nhãn hàng hóa trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc. Cơ quan kiểm tra chỉ cấp thông báo lô hàng nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng khi người nhập khẩu có bằng chứng khắc phục;

+ Trường hợp hàng hóa nhập khẩu có chứng chỉ chất lượng không phù hợp với hồ sơ của lô hàng nhập khẩu hoặc chứng chỉ chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, cơ quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, trong thông báo nêu rõ các nội dung không đạt yêu cầu gửi tới cơ quan hải quan và người nhập khẩu. Đồng thời báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền để xử lý theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này;

– Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, cơ quan kiểm tra xác nhận các hạng Mục hồ sơ còn thiếu trong phiếu tiếp nhận hồ sơ và yêu cầu người nhập khẩu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 15 ngày làm việc, nếu quá thời hạn mà vẫn chưa bổ sung đủ hồ sơ thì người nhập khẩu phải có văn bản gửi cơ quan kiểm tra nêu rõ lý do và thời gian hoàn thành. Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được thực hiện sau khi người nhập khẩu hoàn thiện đầy đủ hồ sơ.

Trường hợp người nhập khẩu không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trong thời hạn quy định, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ khi hết thời hạn bổ sung hồ sơ, cơ quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trong thông báo nêu rõ “Lô hàng không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ” gửi tới người nhập khẩu và cơ quan hải quan. Đồng thời chủ trì, phối hợp cơ quan kiểm tra có thẩm quyền tiến hành kiểm tra đột xuất về chất lượng hàng hóa tại cơ sở của người nhập khẩu.

c) Nội dung kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra theo các nội dung sau:

c1) Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu;

c2) Kiểm tra kết quả đánh giá sự phù hợp, dấu hợp quy, nhãn hàng hóa (đối với hàng hóa phải ghi nhãn) và các tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa cần kiểm tra:

– Kiểm tra sự phù hợp của nội dung chứng chỉ chất lượng của lô hàng nhập khẩu so với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng và các quy định hiện hành; kiểm tra tính chính xác và đồng bộ về thông tin của bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng;

– Kiểm tra các nội dung bắt buộc ghi trên mẫu nhãn (và nhãn phụ) bao gồm tên hàng hóa, tên địa chỉ của tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa; xuất xứ của hàng hóa và các nội dung khác quy định cho từng loại hàng hóa; sự phù hợp của mẫu nhãn với bộ hồ sơ nhập khẩu lô hàng;

– Kiểm tra vị trí, màu sắc, kích thước và ngôn ngữ trình bày của nhãn;

– Kiểm tra việc thể hiện dấu hợp quy được trình bày trực tiếp trên sản phẩm, hàng hóa hoặc trên bao bì hoặc nhãn gắn trên sản phẩm, hàng hóa;

c3) Kiểm tra văn bản chấp thuận theo quy định của bộ quản lý ngành, lĩnh vực đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 mang đặc tính mới có khả năng gây mất an toàn mà chưa được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

6. Trường hợp, người nhập khẩu thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thì thực hiện đăng ký kiểm tra và trả kết quả kiểm tra chất lượng thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu đang được áp dụng biện pháp quy định tại Khoản 2a hoặc Khoản 2b Điều này, nếu phát hiện chất lượng không bảo đảm, gây mất an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường hoặc khi có khiếu nại, tố cáo về hoạt động sản xuất hoặc nhập khẩu thì áp dụng biện pháp kiểm tra ở mức độ chặt chẽ hơn đối với hàng hóa nhập khẩu đó.

7. Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu:

a) Hành lý của người nhập cảnh, tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân trong định mức miễn thuế (không bao gồm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp điện);

b) Hàng hóa của các tổ chức, cá nhân ngoại giao, tổ chức quốc tế trong định mức miễn thuế (không bao gồm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp điện);

c) Mẫu hàng để quảng cáo không có giá trị sử dụng; hàng mẫu để nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phục vụ sản xuất; mẫu hàng để thử nghiệm phục vụ giám định, chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, thử nghiệm liên phòng;

d) Hàng hóa tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu tại hội chợ triển lãm thương mại (không bao gồm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp điện);

đ) Quà biếu, tặng trong định mức thuế (không bao gồm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp điện);

e) Hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới trong định mức thuế;

g) Hàng hóa, vật tư, thiết bị, máy móc tạm nhập – tái xuất không tiêu thụ và sử dụng tại Việt Nam (không bao gồm xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, xe đạp điện);

h) Hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển;

i) Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan (không áp dụng đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào nội địa tiêu thụ);

k) Nguyên liệu, vật tư, hàng mẫu để gia công cho thương nhân nước ngoài, để sản xuất hàng xuất khẩu;

l) Hàng hóa kinh doanh bán miễn thuế cho khách xuất cảnh (quản lý theo chế độ tạm nhập – tái xuất);

m) Hàng hóa tái nhập khẩu để sửa chữa, tái chế theo yêu cầu của đối tác nước ngoài;

n) Hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

o) Hàng hóa nhập khẩu chuyên dụng phục vụ Mục đích quốc phòng, an ninh;

p) Các loại hàng hóa khác không nhằm Mục đích kinh doanh (loại hình phi mậu dịch) theo quy định pháp luật.

8. Áp dụng biện pháp miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

a) Đối với hàng hóa nhập khẩu (không bao gồm phương tiện giao thông) có cùng tên gọi, công dụng, nhãn hiệu, kiểu loại, đặc tính kỹ thuật của cùng một cơ sở sản xuất, xuất xứ do cùng một người nhập khẩu, sau 03 lần nhập khẩu liên tiếp, có kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được cơ quan kiểm tra có văn bản xác nhận miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng trong thời hạn 02 năm với các thông tin sau: Tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; số lượng, khối lượng nhập khẩu theo đăng ký; đơn vị tính.

Để được miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, người nhập khẩu phải có văn bản đề nghị miễn kiểm tra với các thông tin sau: Tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà sản xuất; số lượng, khối lượng nhập khẩu theo đăng ký; đơn vị tính; kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của 03 lần liên tiếp.

b) Trong thời gian được miễn giảm kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu:

– Định kỳ 03 tháng, người nhập khẩu phải báo cáo tình hình nhập khẩu kèm theo kết quả đánh giá phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng cho cơ quan kiểm tra để theo dõi và thực hiện công tác hậu kiểm.

– Cơ quan kiểm tra có quyền kiểm tra đột xuất lô hàng nhập khẩu khi phát hiện hoặc có khiếu nại, tố cáo về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (nếu cần).

c) Trong thời gian được miễn giảm kiểm tra, nếu hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường phát hiện không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng hoặc khi có khiếu nại, tố cáo về kết quả đánh giá sự phù hợp và được xác minh đúng sự thật hoặc qua kiểm tra đột xuất lô hàng nhập khẩu có kết quả đánh giá sự phù hợp không đạt yêu cầu, cơ quan kiểm tra có văn bản thông báo dừng áp dụng chế độ miễn kiểm tra.

Định kỳ hằng năm, cơ quan kiểm tra thực hiện kiểm tra tại cơ sở lưu giữ hàng hóa của người nhập khẩu. Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, nội dung kiểm tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất.

9. Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu là trách nhiệm của cơ quan được phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc bộ quản lý ngành, lĩnh vực, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; việc công bố hợp quy thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật”.

(Nguyễn Thị Thắng)

 

Facebook Comments