Nhập khẩu tự nguyện đủ điều kiện vào thị trường Hoa Kỳ

Post by: admin - Post date: Tuesday, Oct 9, 2018 | 8:40 - View count: 61

Thời gian đăng ký chương trình nhập khẩu tự nguyện đủ điều kiện đầu tiên của FDA bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2018

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) sẽ bắt đầu chấp nhận đơn đăng ký Chương trình Nhập khẩu Tự nguyện Đủ điều kiện (VQIP) vào ngày 1 tháng 10 năm 2018. Trong hội thảo trực tuyến tháng 9 năm 2018, FDA tuyên bố sẽ xem xét khoảng 200 đơn đăng ký tham gia VQIP trong năm tài chính 2019.

VQIP là gì?

VQIP cho phép các nhà nhập khẩu đủ điều kiện trả một khoản phí hàng năm cho việc xem xét nhanh và giải phóng các loại thực phẩm được chỉ định trong đơn xin VQIP đã được phê duyệt. FDA sẽ hạn chế kiểm tra và lấy mẫu các loại thực phẩm này trong những tình huống mà chúng có mối liên quan đến một nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng.

Trong hội thảo trực tuyến gần đây, FDA ước tính rằng các nhà nhập khẩu tham gia có thể thấy các lô hàng của họ được giải phóng/thông quan trong vòng chỉ khoảng mười phút. FDA so sánh điều này với việc giải phóng thông thường trung bình mất khoảng 14,5 giờ nếu cần đánh giá thủ công, hoặc từ 6 đến 7 ngày nếu có yêu cầu cung cấp tài liệu hoặc phân tích.

Điều kiện tham gia VQIP như thế nào?

Để tận dụng những lợi ích này, nhà nhập khẩu có thể nộp đơn đăng ký với FDA bao gồm các khía cạnh như thực phẩm họ muốn nhập khẩu theo đánh giá nhanh, nhà cung cấp thực phẩm và mô tả quy trình được sử dụng để đảm bảo an toàn thực phẩm trong suốt chuỗi cung cấp. FDA cũng có thể kiểm tra nhãn của thực phẩm để tuân thủ các yêu cầu nhất định như ghi nhãn dị ứng.

Trong số các yêu cầu khác, nhà nhập khẩu đủ điều kiện tham gia VQIP phải:

  • có ít nhất ba (3) năm nhập khẩu thực phẩm vào Hoa Kỳ.
  • tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm của FDA (ví dụ: HACCP, HARPC hoặc FSVP)
  • giữ chứng nhận hiện tại do cơ quan chứng nhận của bên thứ ba được FDA công nhận cho mỗi nhà cung cấp nước ngoài được liệt kê trong đơn VQIP.
  • hiện không gặp vấn đề gì về tuân thủ với FDA (ví dụ: Cảnh báo nhập khẩu, “Class I Recall” (là một tình huống trong đó có một xác suất hợp lý mà việc sử dụng, hoặc tiếp xúc với, một sản phẩm vi phạm sẽ gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe hoặc tử vong), Thư cảnh báo, v.v.) hoặc có lịch sử không tuân thủ đáng kể.

Chi phí tham gia VQIP là bao nhiêu?

FDA ước tính phí tham gia chương trình VQIP là $ 16.400 đô la. Cơ quan này cho biết rằng họ sẽ yêu cầu thanh toán phí VQIP sau khi đơn đã được chấp thuận. Lợi ích VQIP cho các nhà nhập khẩu đã được phê duyệt và đã thanh toán phí sẽ bắt đầu tính từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

Công ty Registrar Corp cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau để giúp các bên quan tâm đáp ứng các yêu cầu hội đủ điều kiện của VQIP. Chuyên gia pháp lý có thể phát triển FSVP của bạn, viết các kế hoạch HARPC và HACCP cho nhà cung cấp của bạn hoặc xem xét các kế hoạch hiện hành về tuân thủ. Registrar Corp cũng có thể giúp loại bỏ một nhà cung cấp khỏi Biện pháp Cảnh báo nhập khẩu bằng cách gửi một bản kiến ​​nghị cho FDA. Cuối cùng, Chương trình quản lý sự phù hợp với FDA của Registrar Corp sẽ cung cấp một giải pháp đơn giản cho các yêu cầu giám sát chuỗi cung ứng.

(Lê Thành Kông)

Facebook Comments