Tác động biến đổi của công nghệ kỹ thuật số đối với thương mại

Post by: admin - Post date: Thursday, Oct 4, 2018 | 3:09 - View count: 105

Báo cáo của Tổ chức thương mại thế giới năm 2018 nhấn mạnh tác động biến đổi của công nghệ kỹ thuật số đối với thương mại

Ấn phẩm hàng đầu của WTO năm 2018, Báo cáo thương mại thế giới, phát hiện ra rằng công nghệ số – cụ thể là Internet của mọi thứ, trí tuệ nhân tạo (AI), in 3D và Khối chuỗi – sẽ có tác động sâu sắc đến thương mại toàn cầu, bổ sung tới 34% vào tăng trưởng thương mại đến năm 2030 nhờ vào chi phí thấp hơn và năng suất cao hơn.

Tuy nhiên, chúng cũng có thể tạo ra một môi trường đầy thách thức cho những người muốn theo kịp những cải tiến mới nhất. Báo cáo được phát hành ngày 3 tháng 10 năm 2018 tại Diễn đàn Công của WTO.

Báo cáo cho thấy các công nghệ kỹ thuật số có khả năng làm giảm bớt chi phí thương mại và thúc đẩy thương mại đáng kể, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ và cho các nước đang phát triển. Thương mại toàn cầu được dự báo sẽ tăng thêm 2% mỗi năm từ năm 2016 đến năm 2030 do kết quả của việc số hóa, giảm chi phí thương mại và tăng cường sử dụng dịch vụ. Điều này tương ứng với mức tăng trưởng thương mại cao hơn 31 – 34% trong hơn 15 năm.

Tỷ trọng các dịch vụ trong thương mại toàn cầu được dự đoán sẽ tăng từ 21% trong năm 2016 lên 25% vào năm 2030. Báo cáo cũng thấy rằng việc giảm chi phí thương mại có thể đặc biệt có lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (MSME) và các công ty từ các nước đang phát triển, miễn là họ có khả năng theo kịp với việc áp dụng công nghệ kỹ thuật số. Trong kịch bản tốt nhất, thị phần phát triển và phát triển kém nhất trong thương mại toàn cầu được dự đoán sẽ tăng lên 57% vào năm 2030, từ 46% vào năm 2015, trong khi nếu họ không thể theo kịp thì tỷ lệ này được dự đoán sẽ tăng lên 51%.

Báo cáo thảo luận về cách công nghệ kỹ thuật số có thể mở khóa các khoản tiết kiệm, chẳng hạn như thông qua quy hoạch tuyến tốt hơn, giao dịch một cách tự chủ và kiểm kê thông minh được thực hiện bởi trí thông minh nhân tạo và robot. Các giải pháp chuỗi khối – một hệ thống phân cấp, giao dịch kỹ thuật số – có thể giảm thời gian cho việc đáp ứng các thủ tục hải quan và vận chuyển (logistic). Internet của mọi thứ, khả năng kết nối và xử lý của các đối tượng hàng ngày, có thể giúp cải thiện hiệu quả hoạt động thông qua việc bảo trì tốt hơn các máy móc và sản phẩm. Do đó, những công nghệ này có thể làm giảm chi phí vận chuyển và lưu trữ, hiện đang chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí thương mại.

Công nghệ kỹ thuật số cũng ảnh hưởng đáng kể đến những gì thế giới đang giao dịch. Ví dụ, rô bốt được điều khiển từ xa đã dẫn đến những tiến bộ mang tính cách mạng trong thương mại dịch vụ và sự xuất hiện của các dịch vụ mới như phẫu thuật từ xa (telesurgery). Những khả năng công nghệ tiên tiến – mà cho phép xử lý nhanh hơn và đơn giản hơn các sản phẩm thương mại – cũng có thể thúc đẩy thương mại đối với những hàng hóa yêu cầu nhạy cảm về thời gian, chứng nhận chuyên sâu và hợp đồng chuyên sâu.

Báo cáo cho rằng các công nghệ mới có khả năng thay đổi những cách được thiết lập mà thế giới giao dịch, với những lợi thế so sánh được dự đoán sẽ thay đổi trên các nền kinh tế. Trí tuệ nhân tạo, in 3D và robot tiên tiến có thể làm giảm vai trò của lao động như một nguồn lợi thế so sánh, trong khi các yếu tố như chất lượng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và quy mô thị trường cũng như các yếu tố thể chế và quy định về lợi thế so sánh, bao gồm cả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, sẽ trở nên phù hợp hơn. Hơn nữa, in 3D có thể ở một mức độ nào đó làm giảm nhu cầu thuê ngoài, số quy trình sản xuất và các yếu tố khác liên quan đến chuỗi giá trị toàn cầu.

Báo cáo xác định các khu vực nhất định có thể đảm bảo hoạt động hợp tác quốc tế. Chúng bao gồm các sáng kiến chính được thực hiện bởi các tổ chức đa phương như hỗ trợ khung pháp lý và quy định, các vấn đề liên quan đến cạnh tranh, quy tắc sở hữu trí tuệ, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, tăng cường tích hợp kỹ thuật số và giải quyết các thách thức liên quan đến thuận lợi hóa thương mại và cơ sở hạ tầng cho công nghệ thông tin. Về mặt tổng thể, Báo cáo kết luận rằng việc mở rộng thương mại kỹ thuật số nắm giữ tiềm năng tạo ra các lợi ích đáng kể nếu nó diễn ra trong các điều kiện giải quyết đầy đủ các thách thức chính sách công quan trọng. Các vấn đề liên quan đến tính bao gồm, bảo vệ quyền riêng tư và an ninh mạng có thể sẽ nổi bật trong các cuộc tranh luận về quản trị thương mại kỹ thuật số trong tương lai.

Báo cáo có thể được tải xuống từ trang web của WTO và các bản in có sẵn thông qua cửa hàng sách trực tuyến của WTO.

Tóm tắt báo cáo có sẵn tại đây. Bản Tóm tắt cũng có sẵn bằng tiếng Pháptiếng Tây Ban Nha.

Báo cáo cũng giới thiệu các phần ý kiến lần đầu tiên từ những người đóng góp từ bên ngoài, những người cung cấp quan điểm riêng của họ về tương lai của thương mại thế giới.

Facebook Comments