Tiêu chuẩn quốc tế tác động như thế nào đến người tiêu dùng

Post by: admin - Post date: Monday, Oct 22, 2018 | 2:21 - View count: 61

Người tiêu dùng mong đợi rằng các dịch vụ và sản phẩm sẽ luôn phù hợp về chất lượng, độ bền và dễ sử dụng. Tiêu chuẩn quốc tế là các quy tắc và nguyên tắc tự nguyện giúp đảm bảo:

  • các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao hơn, an toàn hơn cho môi trường;
  • các sản phẩm có chất lượng và độ tin cậy được cải thiện;
  • khả năng tương thích hoạt động tốt hơn giữa các sản phẩm và tính nhất quán cao hơn trong việc cung cấp dịch vụ;
  • cải thiện sự lựa chọn và tiếp cận với hàng hóa và dịch vụ;
  • chi phí thấp hơn cho người tiêu dùng;
  • thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ tốt hơn.

Trong khi sự đóng góp của các chuyên gia từ ngành công nghiệp, doanh nghiệp và chính phủ là rất cần thiết để đảm bảo tính hợp lệ kỹ thuật của tiêu chuẩn, một yếu tố quan trọng của quy trình tiêu chuẩn là tất cả các bên quan tâm và bị ảnh hưởng nghiêm trọng phải có cơ hội tham gia. Sự đóng góp của người tiêu dùng và người dùng vào quy trình phát triển tiêu chuẩn thêm một cái nhìn công bằng, vô tư và giúp tạo ra các tiêu chuẩn tự nguyện phản ánh chính xác hơn nhu cầu và mong muốn của toàn bộ thị trường. Điều này đúng ở tất cả các mức độ phát triển tiêu chuẩn.

Ảnh hưởng của người dùng trong tiêu chuẩn hóa mang lại lợi ích cho cả ngành công nghiệp và xã hội. Quan điểm của người tiêu dùng không chỉ được tích hợp vào quá trình tiêu chuẩn hóa mà còn tham gia vào đánh giá kết quả quá trình của một người tiêu dùng được thông tin nhiều hơn. Những người này có nhiều khả năng hỗ trợ trong việc sử dụng và thực hiện các tiêu chuẩn mà họ chuẩn bị tham gia. Vai trò của người tiêu dùng được thông tin nên mở rộng để làm cho công chúng nhận thức được sự tồn tại của các tiêu chuẩn và để khuyến khích nhu cầu về sản phẩm và dịch vụ phù hợp với các tiêu chuẩn này.

Lê Thành Kông

Facebook Comments