Hội nghị đào tạo kiến thức xây dựng, áp dụng ISO hành chính

Post by: admin - Post date: Thursday, Nov 1, 2018 | 8:51 - View count: 73

Ngày 01/11/2018, Ban chỉ đạo ISO tỉnh Bắc Giang tổ chức khóa đào tạo xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, cho lãnh đạo các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; đơn vị sự nghiệp công lập có áp dụng ISO.

Tại Hội nghị, các học viên đã được truyền đạt những kiến thức cơ bản về xây dựng, duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính nhà nước. Cụ thể

  • Đào tạo nhận thức chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015.
  • Đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo.

Ngoài ra, các học viên cũng đã trao đổi thảo luận những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001 vào hoạt động hành chính, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm vận dụng có hiệu quả hơn trong công việc.

 

Facebook Comments