Bản tin TBT Tháng 1/2019

Post by: admin - Post date: Friday, Jan 25, 2019 | 1:39 - View count: 107

TIN CẢNH BÁO

Thông báo của Argentina về Hộp đựng thức ăn và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARG/353 ngày 18/12/2018, Argentina thông báo ban hành Dự thảo Nghị quyết chung kết hợp một Điều khoản của Chương XXI “Quy trình” của Luật Thực phẩm Argentina (CAA) về “Quản lý vệ sinh đối các hộp đựng thực phẩm và dụng cụ khi tiếp xúc với thực phẩm”. (10 trang, tiếng Tây Ban Nha)

Được chuẩn bị bởi Ủy ban Thực phẩm Quốc gia (CONAL), dự án xây dựng các quy trình và các yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh và thẩm quyền đối với việc quản lý Vệ sinh của thùng đựng và dụng cục tiếp xúc với thực phẩm.

Mục đích ban hành Nghị quyết này nhằm hài hòa các yêu cầu về hành chính và sức khỏe đối với việc ủy quyền Đăng ký hộp đựng thực phẩm và dụng cụ khi tiếp xúc với thực phẩm.

Thông báo của Braxin về mỹ phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/850 ngày 03/12/2018, Braxin thông báo ban hành Nghị quyết số RDC 250 ngày 23/11/2018 liên quan đến các yêu cầu trình bày theo Dự án phương pháp ghi nhãn trong quy trình chính quy hóa các sản phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và nước hoa, và cùng tồn tại một phương pháp ghi nhãn cho cùng một sản phẩm được đăng trên Công báo Braxin (2 trang, tiếng Bồ Đào Nha)

Nghị quyết này đưa ra các yêu cầu để trình bày Dự án phương pháp ghi nhãn trong quy trình chính quy hóa các sản phẩm vệ sinh, mỹ phẩm và nước hoa, và cho sự cùng tồn tại của nhiều hơn một phương pháp ghi nhãn cho cùng một sản phẩm.

Dự án phương pháp ghi nhãn được nêu trong mục 12 của Phụ lục III của Nghị quyết RDC 7, ngày 10 tháng 2 năm 2015, là tài liệu phải được trình bày trong quy trình chính quy hóa các sản phẩm vệ sinh cá nhân, mỹ phẩm và nước hoa, phải có, phương pháp dán nhãn hoặc ghi nhãn sản phẩm như được hiển thị để tiêu thụ trên bao bì của họ.

Sự cùng tồn tại của nhiều hơn một phương pháp ghi nhãn cho cùng một sản phẩm được cho phép nếu các yếu tố cụ thể không thay đổi.

Những thay đổi trong các yếu tố phải được gửi tới Cơ quan quản lý y tế của Braxin (gọi tắt là Anvisa) sau khi trình bày Dự án phương pháp dán nhãn mới.

Nghị quyết này thu hồi Nghị quyết số RDC 131, ngày 5 tháng 12 năm 2016 được đăng trên Công báo Brazil số 232, ngày 6 tháng 12 năm 2016, Mục 1, tr.32, theo tài liệu G/TBT/N/BRA/625/Add.3

Mục đích ban hành Nghị quyết này nhằm bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người.

Thông báo của Braxin về bia

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/852 ngày 11/12/2018, Braxin thông báo ban hành Quy chuẩn kỹ thuật số 68, ngày 06 tháng 11 năm 2018. (1 trang, tiếng Bồ Đào Nha)

Quy chuẩn kỹ thuật quy định nghĩa vụ báo cáo rõ ràng và chính xác các thành phần của sản phẩm trên nhãn bia, chỉ định tên của các loại ngũ cốc và các thành phần thực sự được sử dụng như tá dược của nhà sản xuất bia.

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; đảm bảo các yêu cầu về chất lượng.

Thông báo của Braxin về thuốc và sản phẩm sinh học

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/854 ngày 03/01/2019, Braxin thông báo ban hành Nghị quyết – RDC 257, ngày 20 tháng 12 năm 2018 (1 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha)

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số RDC 234 ngày 20 tháng 6 năm 2018, liên quan đến việc thuê ngoài các bước sản xuất, phân tích kiểm soát chất lượng, vận chuyển và lưu trữ thuốc và các sản phẩm sinh học, trong số các biện pháp khác.

Điều 30 và 31 của Nghị quyết RDC 234 (theo thông báo G/TBT/N/BRA/700), ngày 20 tháng 6 năm 2018 bị đình chỉ trong hai năm kể từ ngày công bố Nghị quyết này.

Điều.33 của Nghị quyết RDC 234, ngày 20 tháng 6 năm 2018, hiện có hiệu lực với văn bản sau:

“Điều.33. Điều 52 của RDC 17. Ngày 16 tháng 4 năm 2010 và RDC 25, ngày 29 tháng 3 năm 2007, bị thu hồi.”

Nghị quyết này cũng thay thế Điều. 8, Điều. 9 và tiểu mục VIII của Điều. 10 của Nghị quyết RDC 10, ngày 21 tháng 3 năm 2011.

Nghị quyết này có hiệu lực vào ngày công bố.

Mục đích ban hành Nghị quyết này nhằm bảo vệ sức khỏe con người.

Thông báo của Braxin về thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/856 ngày 04/01/2019, Braxin thông báo ban hành Sắc lệnh 607, ngày 27 tháng 12 năm 2018. (3 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha). Sắc lệnh này áp dụng đối với các mặt hàng cụ thể như sau: HS 0304 – philê cá & thịt cá khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh (đã hoặc chưa băm nhỏ); HS 0307 – Động vật thân mềm & động vật không xương sống dưới nước khác, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh; HS 0306 – Động vật giáp xác, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh.

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật về đo lường quy định hình thức biểu thị hàm lượng danh nghĩa trong cá đông lạnh được đo lường trước hoặc đóng gói sẵn, động vật thân mềm và động vật giáp xác có hàm lượng danh nghĩa không đồng đều.

Hàm lượng danh nghĩa, trên cơ sở bắt buộc, phải được chỉ định tại điểm bán cho người tiêu dùng và có thể được thực hiện bằng cách sử dụng nhãn dính.

Mục đích ban hành quy định này nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; đảm bảo các yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng là: ngày 29 tháng 1 năm 2019.

Thông báo của Braxin về tôm hùm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/859 ngày 04/01/2019, Braxin thông báo ban hành Sắc lệnh số 190, ngày 26 tháng 12 năm 2018 (2 trang, tiếng Bồ Đào Nha).

Sắc lệnh ban hành Dự thảo quy định kỹ thuật xác định nhận dạng và yêu cầu chất lượng cho tôm hùm tươi và đông lạnh.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; đảm bảo các yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng là: ngày 28 tháng 3 năm 2019.

Thông báo của Braxin về tôm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/860 ngày 04/01/2019, Braxin thông báo ban hành Sắc lệnh số 191, ngày 26 tháng 12 năm 2018 (3 trang, tiếng Bồ Đào Nha).

Sắc lệnh ban hành Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật xác định nhận dạng và yêu cầu chất lượng tối thiểu đối với tôm tươi, nguội, đông lạnh, rã đông, nấu chín và nấu chín một phần.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; đảm bảo các yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng là: ngày 28 tháng 3 năm 2019.

Thông báo của Canada về phân bón

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CAN/571 ngày 11/12/2018, Canada thông báo về Đề xuất sửa đổi Quy chế phân bón (56 trang, có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Pháp). Quy chế này áp dụng đối với các sản phẩm Phân bón và thực phẩm bổ sung nhập khẩu theo mã HS: 25 – Muối; Lưu huỳnh; Đất và Đá; Vật liệu thạch cao, vôi và xi măng; 30 – Dược phẩm; 31 – Phân bón; 38 – Sản phẩm hóa chất khác; ICS: 65.080

Phân bón (các chất có chứa chất dinh dưỡng thực vật) và chất bổ sung (các chất không phải là phân bón, nhằm cải thiện tình trạng vật lý của đất, hoặc tăng trưởng cây trồng hoặc năng suất cây trồng) được nhập khẩu hoặc bán tại Canada được quy định bởi Cơ quan Kiểm tra Thực phẩm Canada theo Quy chế Phân bón . Các sản phẩm được điều chỉnh bao gồm phân bón nông nghiệp, vi chất dinh dưỡng, các sản phẩm từ cỏ và vườn cũng như các chất bổ sung như polyme giữ nước, chế phẩm vi sinh, chất điều hòa sinh trưởng thực vật, vật liệu bón vôi và vật liệu có nguồn gốc từ chất thải như phân hữu cơ và nước thải sinh học.

Quy chế Phân bón yêu cầu tất cả các sản phẩm phân bón và bổ sung được quy định phải đảm bảo an toàn cho người, thực vật, động vật và môi trường. Chúng cũng phải được dán nhãn đúng để đảm bảo sử dụng an toàn và phù hợp.

Một số phân bón và hầu hết các chất bổ sung phải được đăng ký và yêu cầu đánh giá toàn diện trước khi đưa ra thị trường trước khi nhập khẩu hoặc bán tại Canada. Đánh giá trước khi đưa ra thị trường bao gồm đánh giá chi tiết, dựa trên cơ sở khoa học về thông tin và ghi nhãn an toàn sản phẩm, trong đó tập trung vào đánh giá an toàn sản phẩm đối với con người, thực vật, động vật và môi trường.

Tất cả các sản phẩm phân bón và bổ sung được quy định nộp cho Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada để đăng ký hoặc phê duyệt phải trải qua quá trình xác minh nhãn kỹ lưỡng để đảm bảo rằng thông tin được hiển thị tuân thủ các tiêu chí theo Quy chế Phân bón.

Sản phẩm được miễn đăng ký vẫn phải tuân theo quy định và phải đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn quy định tại thời điểm bán hoặc nhập khẩu.

Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada đang đề xuất sửa đổi Quy định Phân bón. Các sửa đổi đề xuất bao gồm:

 • Thay đổi quy định bao gồm:
 • thay đổi định nghĩa và thuật ngữ;
 • Một số định nghĩa sản phẩm nhất định sẽ được sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ để phù hợp với khoa học hiện tại, xu hướng công nghiệp và các tiêu chuẩn quốc tế;
 • miễn trừ chung từ khung phân bón;
 • miễn đăng ký và đánh giá trước khi đưa ra thị trường;
 • yêu cầu đăng ký;
 • yêu cầu ghi nhãn và lưu giữ hồ sơ;
 • gia hạn thời gian đăng ký từ 3 đến 5 năm; và
 • kết hợp bằng cách tham khảo Danh sách phân bón chính và nguyên liệu bổ sung được miễn đăng ký.

Những thay đổi phi quy định bổ sung cũng được đề xuất trong một sự thay đổi theo hướng tiếp cận dựa trên rủi ro hơn, bao gồm cải tiến chính sách và hành chính để hợp lý hóa quy trình đăng ký sản phẩm và giảm gánh nặng cho các bên được quy định. Một thành phần cơ bản của những thay đổi không theo quy định này là việc thực hiện quy trình đăng ký theo tầng rủi ro.

Quy định Phân bón được thiết kế để bảo vệ nguồn cung cấp thực phẩm của Canada, bảo vệ sức khỏe của động vật và thực vật và tăng cường phúc lợi cho người dân, môi trường và nền kinh tế của Canada.

Các sửa đổi đề xuất đối với Quy định về Phân bón là kết quả của một đánh giá có hệ thống do Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada thực hiện, trong đó xác định sự cần thiết phải giám sát trước thị trường, loại bỏ sự không nhất quán, giảm gánh nặng không cần thiết và tăng sự hài hòa và liên kết quốc tế. Các sửa đổi được đề xuất sẽ phản ánh tốt hơn khoa học hiện đại, thực tiễn sản xuất hiện tại và xu hướng của ngành. Họ sẽ giải quyết các rủi ro mới nổi liên quan đến phân bón và chất bổ sung bằng cách cho phép Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada thực hiện các phương pháp tiếp cận theo quy định dựa trên rủi ro và giám sát trước khi đưa ra thị trường dựa trên hồ sơ rủi ro và mô hình phơi nhiễm của các sản phẩm này.

Hạn góp ý cuối cùng là ngày 21 tháng 2 năm 2019.

Thông báo của Canada về đồ uống có cồn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CAN/574 ngày 03/01/2019, Canada thông báo về Quy chế sửa đổi các quy định về thực phẩm và dược phẩm (Rượu có hương vị tinh khiết) (36 trang có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Pháp)

Các quy định đề xuất sẽ sửa đổi Quy định về Thực phẩm và Dược phẩm (FDR) để hạn chế nồng độ cồn trong các thùng chứa một loại đồ uống có cồn có hương vị tinh khiết để bảo vệ người Canada khỏi việc uống quá nhiều rượu. Những sản phẩm này được chế biến sao cho chúng không có vị như rượu và được bán với nhiều phần rượu trong những thứ dường như là một hộp đựng.

Các sửa đổi được đề xuất sẽ xác định một loại sản phẩm mới, “rượu tinh khiết có hương vị”, bao gồm tất cả các loại đồ uống: (1) được sản xuất từ ​​một cơ sở rượu đã được tinh chế thông qua một quá trình khác hơn là chưng cất; và (2) đã được tạo hương vị và/hoặc làm ngọt với kết quả cuối cùng là một loại đồ uống có vị giống như các hương vị được thêm vào và không giống như rượu.

Độ cồn của đồ uống đáp ứng định nghĩa mới này sẽ bị giới hạn ở mức tối đa 1,5 đồ uống tiêu chuẩn của Canada khi chúng được đóng gói trong các thùng chứa bất kỳ loại nào có thể tích từ 1000 mL trở xuống. Theo quy định trong Nguyên tắc uống có rủi ro thấp của Canada, 1,5 đồ uống tiêu chuẩn tương đương với 25,6 ml rượu). Một sự miễn trừ được đề xuất đối với đồ uống có cồn tinh khiết có hương vị được đóng gói trong các thùng chứa thủy tinh có thể tích từ 750 mL trở lên, là một định dạng đồ uống đa năng được công nhận ở Canada. nguy cơ liên quan đến việc tiêu thụ quá mức không chủ ý và ngộ độc rượu cấp tính do tiêu thụ đồ uống có cồn có hương vị, đặc biệt là trong giới trẻ Canada.

Đồ uống có cồn có hương vị là một loại sản phẩm mới và đang phát triển ở Canada. Chúng được pha chế, đóng gói và bán trên thị trường theo cách có thể thu hút một bộ phận trẻ hơn, ấn tượng hơn trong dân số uống rượu. Chúng có nồng độ cồn cao và một số sản phẩm này chứa nhiều cồn như bốn loại đồ uống tiêu chuẩn.

Kể từ cuối năm 2017, các sản phẩm này đã liên quan đến nhiều chuyến thăm phòng cấp cứu, đặc biệt là đối với nhóm tuổi 15-24. Họ đã liên quan đến cái chết của một người đàn ông 30 tuổi vào tháng 12 năm 2017 và có khả năng liên quan đến cái chết của một cô gái 14 tuổi vào tháng 3 năm 2018. Sự nổi tiếng và doanh số của họ ở Canada dường như đang tăng lên. Bất kỳ sự chậm trễ nào trong các quy định được đề xuất này đều đặt ra nguy cơ về sức khỏe và sự an toàn của người Canada.

Hạn góp ý cuối cùng là ngày 5 tháng 2 năm 2019.

Thông báo của Liên minh Châu Âu về các chất độc hại

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/629 ngày 12/12/2018, Liên minh Châu Âu (EU) thông báo ban hành Dự thảo Quy định của Ủy ban sửa đổi, nhằm mục đích thích ứng với tiến bộ khoa học và kỹ thuật, Quy định (EC) số 1272/2008 của Nghị viện châu Âu và của Hội đồng về phân loại, dán nhãn và đóng gói các chất và hỗn hợp và sửa đổi Quy định của Ủy ban (EU) số 2018/669 (4 trang + Phụ lục 9 trang, bằng tiếng Anh)

Mục đích của dự thảo Quy định này nhằm điều chỉnh lần thứ 14 theo tiến bộ kỹ thuật của Quy định (EC) 1272/2008 về phân loại, dán nhãn và đóng gói các chất và hỗn hợp (gọi tắt là Quy định CLP) là sửa đổi bảng 3 thành Phụ lục VI của Quy định CLP bằng cách giới thiệu mục mới hoặc sửa đổi để phân loại hài hòa và ghi nhãn của 28 chất và bằng cách loại bỏ 2 chất. Quy định cũng sửa đổi Phụ lục II và III của Quy định CLP bằng cách xác định nghĩa vụ ghi nhãn cụ thể đối với các hỗn hợp có chứa titan dioxide. Cuối cùng, phân loại cao độ của chất, tro than, nhiệt độ cao được sửa chữa.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; và các mục đích khác; Bảo vệ sức khỏe con người và môi trường, đảm bảo hoạt động đúng đắn của thị trường nội bộ của EU.

Ngày dự kiến thông qua: quý 1 năm 2019

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Liên minh Châu Âu về hóa chất

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/630 ngày 12/12/2018, Liên minh Châu Âu (EU) thông báo ban hành Dự thảo Quy định của Ủy ban (EU) sửa đổi Phụ lục V thành Quy định (EC) số 1907/2006 của Nghị viện châu Âu và của Hội đồng liên quan đến việc đăng ký, đánh giá, ủy quyền và hạn chế hóa chất (REACH) (3 trang + 1 trang Phụ lục, bằng tiếng Anh).

Mục đích của dự thảo Quy định sửa đổi Quy định (EC) số 1907/2006 này liên quan đến Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất (REACH), là sửa đổi Phụ lục I và V của Quy định.

Thứ nhất, các sửa đổi được đề xuất sửa đổi các Phụ lục này của REACH bằng cách xóa và thay thế các tham chiếu đến và các điều khoản từ luật cũ. Cụ thể, từ “có hại” được thay thế bằng từ “nguy hiểm”, từ đầu tiên đã trở nên lỗi thời kể từ khi bãi bỏ hai Chỉ thị vào tháng 6/2015.

Thứ hai, Phụ lục V của Quy định (EC) số 1907/2006 có một danh sách các chất được miễn nghĩa vụ đăng ký theo Điều 2 (7) (b) của Quy định đó. Phụ lục V nên được sửa đổi để bao gồm miễn trừ tiêu hóa, kết quả từ quá trình phân hủy kỵ khí của vật liệu hữu cơ.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; và các mục đích khác; Bảo vệ sức khỏe con người và môi trường, đảm bảo hoạt động đúng đắn của thị trường nội bộ EU.

Ngày dự kiến thông qua: quý 3 năm 2019

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Liên minh Châu Âu về sản phẩm xây dựng

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/634 ngày 18/12/2018, Liên minh Châu Âu (EU) thông báo ban hành Dự thảo Quy định của Ủy ban bổ sung quyết định được ủy quyền (EU) số 305/2011 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu liên quan đến các hệ thống áp dụng để đánh giá và xác minh tính hiệu quả của việc sử dụng bộ lan can và lan can cầu thang chỉ được sử dụng trong các công trình xây dựng để ngăn khỏi bị rơi ngã và không chịu tải trọng thẳng đứng từ cấu trúc (5 trang + Phụ lục 2 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo này được ủy quyền quyết định theo Quy định Sản phẩm Xây dựng (EU) số 305/2011 thiết lập các hệ thống được áp dụng để đánh giá và xác minh tính hiệu quả của việc sử dụng bộ lan can và lan can cầu thang dự định sử dụng trong các công trình xây dựng để ngăn ngừa té ngã và không chịu tải trọng thẳng đứng từ cấu trúc, liên quan đến đặc điểm thiết yếu của chúng.

Mục đích ban hành quy định này nhằm đánh giá và xác minh tính ổn định của hiệu suất của các sản phẩm xây dựng liên quan đến các đặc tính thiết yếu của chúng phải được thực hiện theo một trong các hệ thống được nêu trong Phụ lục V của Quy định về Sản phẩm Xây dựng. Dự thảo quyết định được ủy quyền này xác định các hệ thống AVCP có thể áp dụng, trong số các hệ thống được nêu trong Phụ lục V, cho các bộ lan can và bộ lan can dự định chỉ được sử dụng trong các công trình xây dựng để ngăn ngừa rơi và không chịu tải trọng thẳng đứng từ kết cấu.

Ngày dự kiến thông qua: quý 1 năm 2019

Ngày dự kiến có hiệu lực: Quý 2 năm 2019

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Nhật Bản về phân bón

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/JPN/614 ngày 03/12/2018, Nhật Bản thông báo ban hành bản Sửa đổi các tiêu chuẩn chính thức cho phân bón thông thường (1 trang, bằng tiếng Anh)

Chính phủ Nhật Bản quy định các tiêu chuẩn mới cho “Magiê Ammonium Phosphate (Struvite)”.

Mục đích ban hành quy định này nhằm sửa đổi Pháp lệnh thực thi Đạo luật điều chỉnh phân bón để phản ánh sự tiến bộ của công nghệ khoa học và nông nghiệp đóng góp cho sức khỏe con người và thúc đẩy năng suất nông nghiệp.

Ngày dự kiến thông qua: Tháng 2 năm 2019

Ngày dự kiến có hiệu lực: Tháng 2 năm 2019

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Cô-oét về gạch gốm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KWT/444 ngày 03/12/2018, Cô-oét thông báo ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, ký hiệu KWS GSO ISO 13006: 2018 Gạch men – Định nghĩa, phân loại, đặc điểm và đánh dấu (58 trang, bằng tiếng Anh).

Tiêu chuẩn bắt buộc này của Cô-oét quy định các yêu cầu đối với tiêu chuẩn cho gạch men – Định nghĩa, phân loại, đặc điểm và đánh dấu.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm bảo vệ môi trường và người tiêu dùng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Thái Lan về ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/THA/525 ngày 30/11/2018, Thái Lan thông báo ban hành Dự thảo Thông báo MOPH, B.E “Ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn” (2 trang, bằng tiếng Thái).

Bộ Y tế Công cộng (MOPH) đang đề xuất sửa đổi Thông báo MOPH liên quan đến “Việc ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn” như sau:

 1. Thông báo của Bộ Y tế Công cộng (Số 244) B.E. 2544 (2001), về: Dán nhãn thực phẩm được đóng gói cùng với nguyên liệu dành cho mục đích kiểm soát chất lượng, ngày 26 tháng 9, Thông báo của Bộ Y tế công cộng (số 245) B.E. 2544 (2001), về: Dán nhãn thực phẩm có chứa Aloe Vera, ngày 2 tháng 10 và Thông báo của Bộ Y tế Công cộng (Số 255) B.E. 2545 (2002), về: Dán nhãn thực phẩm bằng lá bạch quả hoặc chiết xuất từ ​​lá bạch quả, ngày 30 tháng 5, sẽ bị bãi bỏ.
 2. Một phụ lục của Thông báo của Bộ Y tế Công cộng (Số 367) B.E. 2557 (2014), về: Dán nhãn thực phẩm đóng gói sẵn ngày 8 tháng 5 B.E. 2557 (2014), sẽ bị bãi bỏ và thay thế bằng Phụ lục của thông báo này.
 3. Như (16) tại Khoản 14 của Thông báo của Bộ Y tế Công cộng (Số 367) B.E. 2557 (2014), Re: Dán nhãn thực phẩm đóng gói sẵn ngày 8 tháng 5 B.E. 2557 (2014) và Thông báo về Sức khỏe Cộng đồng (Số 383) B.E. 2560 (2017), Re: Dán nhãn Thực phẩm đóng gói sẵn (Số 2) ngày 27 tháng 2, thông báo sau được thêm vào: “(16) Văn bản bổ sung được Ủy ban Thực phẩm tư vấn với sự chấp thuận của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm”.
 4. Thông báo này sẽ có hiệu lực kể từ ngày tiếp theo được đăng trên Công báo Hoàng gia Thái Lan.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ người tiêu dùng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Thái Lan về gia vị thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/THA/526 ngày 30/11/2018, Thái Lan thông báo ban hành Dự thảo Thông báo MOPH, B.E “Gia vị thực phẩm có nguồn gốc từ quá trình thủy phân hoặc lên men protein đậu nành (số 3)” (1 trang, bằng tiếng Thái)

Bộ Y tế Công cộng (MOPH) đang đề xuất sửa đổi thông báo MOPH liên quan đến “Gia vị thực phẩm có nguồn gốc từ quá trình thủy phân hoặc lên men protein đậu nành” như sau:

 1. Khoản 9 của Thông báo của Bộ Y tế Cộng đồng về: Gia vị thực phẩm có nguồn gốc từ quá trình thủy phân hoặc lên men protein đậu nành ngày 6 tháng 5 năm 2010 bị bãi bỏ và sẽ được thay thế bằng các tuyên bố sau:
 2. Ghi nhãn gia vị thực phẩm có nguồn gốc từ quá trình thủy phân hoặc lên men đậu nành phải tuân theo Thông báo của Bộ Y tế Công cộng Re: Dán nhãn Thực phẩm đóng gói sẵn và phải được khai báo với các tuyên bố sau:

(1) Gia vị thực phẩm có nguồn gốc từ quá trình thủy phân hoặc lên men protein đậu nành có chứa muối ăn làm thành phần và iốt được thêm vào trong quá trình sản xuất hoặc gia vị thực phẩm có nguồn gốc từ quá trình thủy phân hoặc lên men protein đậu nành có chứa muối như một thành phần, sẽ được tuyên bố như sau:

(1.1) Trong trường hợp có chứa muối ăn như một thành phần và iốt được thêm vào trong quá trình sản xuất, khái niệm “Iốtine….mg/l” hoặc “Sử dụng iốt làm thành phần” hoặc “Iốt được thêm vào” sẽ được hiển thị ở vị trí nổi bật.

(1.2) Trong trường hợp có chứa muối iốt như một thành phần, một trong những khái niệm sau sẽ được hiển thị:

 1. Khái niệm “Muối ăn được tăng cường bằng iốt” hoặc ” sử dụng muối tăng cường Iốt” hoặc “Muối iốt” sẽ được hiển thị trong các thành phần chính; hoặc là
 2. Khái niệm “Sử dụng muối ăn được bổ sung iốt” hoặc “Sử dụng muối tăng cường iốt” hoặc “Sử dụng muối iốt” hoặc “Trộn với muối ăn được bổ sung iốt” hoặc “Trộn với muối tăng cường iốt” hoặc “Trộn với muối iốt” sẽ được hiển thị ở một vị trí nổi bật.

Nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu có thể chỉ định loại muối như “muối biển” hoặc “muối hột” với các tuyên bố như vậy.

 1. Thông báo này sẽ có hiệu lực vào ngày tiếp theo sau khi được đăng trên Công báo Hoàng gia Thái Lan.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ người tiêu dùng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Thái Lan về đồ uống

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/THA/527 ngày 30/11/2018, Thái Lan thông báo ban hành Dự thảo Thông báo MOPH, B.E “Đồ uống trong hộp kín (số 2)” (1 trang, bằng tiếng Thái)

Bộ Y tế Công cộng (MOPH) đang đề xuất sửa đổi Thông báo MOPH liên quan đến “Đồ uống trong hộp kín” như sau:

 1. Một phụ lục của Thông báo của Bộ Y tế Công cộng (Số 367) B.E. về: Dán nhãn thực phẩm đóng gói sẵn ngày 8 tháng 5 B.E. 2557 (2014), sẽ bị bãi bỏ và thay thế bằng Thông báo của Bộ Y tế Công cộng Số…(B.E…) về: Đồ uống trong Hộp kín (Số 2).
 2. Đồ uống có chứa caffeine hỗn hợp sẽ được khai báo với nội dung “Không uống nhiều hơn 2 …. (đơn vị chứa như lon, chai, v.v.) một ngày vì nó có thể gây ra đánh trống ngực và mất ngủ. Trẻ em và phụ nữ mang thai không nên uống. Người mắc bệnh tiềm ẩn và bệnh nhân nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi uống “. Khái niệm phải được trình bày bằng màu đỏ đậm không nhỏ hơn 2 mm bên trong hình vuông màu trắng với các đường viền tương phản với nền “.
 3. Nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu đồ uống trộn với caffeine sẽ sửa đổi nhãn sản phẩm của họ để tuân thủ thông báo này. Đối với các sản phẩm mang nhãn được sản xuất trước khi thực thi thông báo này có thể tiếp tục được đưa vào thị trường không quá hai năm sau ngày thực thi.
 4. Thông báo này sẽ có hiệu lực vào ngày tiếp theo sau khi được đăng trên Công báo Hoàng gia Thái Lan.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ người tiêu dùng.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Thái Lan về nước mắm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/THA/528 ngày 30/11/2018, Thái Lan thông báo ban hành Dự thảo Thông báo MOPH, B.E “Nước mắm (số 3)” (1 trang, bằng tiếng Thái)

Bộ Y tế Công cộng (MOPH) đang đề xuất sửa đổi thông báo MOPH liên quan đến “Nước mắm” như sau:

 1. Khoản 10 (3) của Thông báo của Bộ Y tế Công cộng (Số 203) B.E. 2543 (2000) mang tên “Nước mắm” ngày 19 tháng 9 năm 2000 bị bãi bỏ và sẽ được thay thế bằng các tuyên bố sau:

(3) Nước mắm có chứa muối ăn làm thành phần và bổ sung iốt trong quá trình sản xuất hoặc nước mắm có chứa muối iốt làm thành phần, phải được khai báo như sau:

(3.1) Trong trường hợp nước mắm có chứa muối ăn làm thành phần và iốt được thêm vào trong quá trình sản xuất, văn bản của “Iốti….mg/l” hoặc “Sử dụng iốt làm thành phần” hoặc “Hỗn hợp iốt” sẽ được hiển thị trong vị trí nổi bật.

(3.2) Trong trường hợp nước mắm có chứa muối iốt làm thành phần, một trong những khái niệm sau sẽ được hiển thị:

 1. Khái niệm “Muối ăn được bổ sung iốt” hoặc “Muối tăng cường Iốt” hoặc “Muối iốt” sẽ được hiển thị trong các thành phần chính; hoặc là
 2. Khái niệm “Sử dụng muối ăn được bổ sung iốt” hoặc “Sử dụng muối tăng cường iốt” hoặc “Sử dụng muối iốt” hoặc “Trộn với muối ăn được bổ sung iốt” hoặc “Trộn với muối tăng cường iốt” hoặc “Trộn với muối iốt” sẽ được hiển thị ở một vị trí nổi bật.

   Nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu có thể chỉ định loại muối như “muối biển” hoặc “muối hạt” với các tuyên bố đó.

 1. Thông báo này sẽ có hiệu lực vào ngày tiếp theo sau khi được đăng trên Công báo Hoàng gia Thái Lan.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ người tiêu dùng.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Thái Lan về thực phẩm bổ sung

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/THA/529 ngày 30/11/2018, Thái Lan thông báo ban hành Dự thảo Thông báo MOPH, B.E “Thực phẩm bổ sung (số 3)” (3 trang, bằng tiếng Thái)

Bộ Y tế Công cộng (MOPH) đang đề xuất sửa đổi Thông báo MOPH liên quan đến “Thực phẩm bổ sung (Số 3)” như sau:

 1. Khoản 4 của Thông báo của Bộ Y tế Công cộng (Số 293) B.E. 2548 (2005), về: Thực phẩm bổ sung ngày 26 tháng 6, sẽ bị bãi bỏ và thay thế bằng:

“Khoản 4 Thực phẩm bổ sung được quy định theo quy định về chất lượng thực phẩm hoặc tiêu chuẩn thực phẩm.”

 1. Khoản 9 và 10 của Thông báo của Bộ Y tế Công cộng (Số 293) B.E. 2548 (2005), về: Thực phẩm bổ sung ngày 15 tháng 12 và Thông báo của Bộ Y tế Công cộng (Số 309) B.E. 2550 (2007), về: Thực phẩm bổ sung (số 2) ngày 7 tháng 11, sẽ bị bãi bỏ và thay thế bằng:

“Khoản 9 Ghi nhãn thực phẩm bổ sung phải tuân theo Thông báo của Bộ Y tế Cộng đồng về: Dán nhãn Thực phẩm đóng gói sẵn và khai báo thông tin như sau:

9.1 Tên thực phẩm, từ “thực phẩm bổ sung” sẽ được hiển thị như một phần của tên hoặc kèm theo.

9.2 Số lượng thực của báo cáo nội dung sẽ được khai báo như sau:

9.2.1 Thực phẩm bổ sung ở dạng viên hoặc viên nang cho thấy số lượng trên mỗi gói.

9.2.2 Thực phẩm bổ sung trong chất lỏng cho thấy khối lượng tịnh.

9.2.3 Thực phẩm bổ sung ở dạng rắn hoặc các loại khác cho thấy trọng lượng tịnh.

9.3 Tên và số lượng thành phần chính hoặc đặc trưng được sắp xếp theo thứ tự giảm dần.

Khoản 10 Các biện pháp phòng ngừa hoặc tuyên bố khác đối với các sản phẩm bổ sung thực phẩm phải được khai báo như trong Phụ lục “.

Các chất bổ sung thực phẩm sau đây được yêu cầu tuyên bố cảnh báo bổ sung hoặc tuyên bố bổ sung:

sụn cá mập, phấn hoa, chitosan, dầu cá, dầu hoa anh thảo buổi tối, chất xơ, sản phẩm sữa ong chúa và sữa ong chúa, lecithin, chiết xuất gừng và gừng, chiết xuất củ nghệ (Curcuminoids) và thực phẩm bổ sung chất làm ngọt (ví dụ như rượu đường, acesulfame K, aspartame).

 1. Thông báo này sẽ có hiệu lực kể từ ngày tiếp theo được đăng trên Công báo Hoàng gia Thái Lan.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ người tiêu dùng.

Ngày cuối cùng cho ý kiến: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

(Lê Thành Kông dịch từ thông báo của WTO)

 

THÔNG TIN PHÁP LUẬT

Thông tư quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam

******

Ngày 28/12/2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 43/2018/TT-BNNPTNT quy định một số nội dung về xuất khẩu, nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi, nguồn gen cây trồng; nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

*/ Theo đó, Thông tư này quy định về các nội dung cơ bản sau:

 1. Hồ sơ, thời hạn, cơ quan cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu một số hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bao gồm:
 2. a) Xuất khẩu giống cây trồng nông nghiệp có trong Danh mục giống cây trồng cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, hội chợ, triển lãm, làm quà tặng;
 3. b) Nhập khẩu giống cây trồng nông nghiệp chưa có trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh để nghiên cứu, khảo nghiệm, sản xuất thử, hợp tác quốc tế, làm mẫu tham gia triển lãm, làm quà tặng hoặc để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư (trừ trường hợp giống cây trồng chưa có trong Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh nhưng đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là giống cây trồng nông nghiệp mới);
 4. c) Nhập khẩu giống cây trồng lâm nghiệp chưa có trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh để nghiên cứu, khảo nghiệm, trồng sản xuất thử nghiệm, làm cây cảnh, cây bóng mát, hợp tác quốc tế, làm mẫu tham gia triển lãm, làm quà tặng hoặc để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư (trừ trường hợp giống cây trồng chưa có trong Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh nhưng đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là giống cây trồng lâm nghiệp mới);
 5. d) Xuất khẩu giống vật nuôi có trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu để phục vụ nghiên cứu khoa học và các mục đích đặc biệt khác;

đ) Nhập khẩu tinh, phôi của giống vật nuôi lần đầu vào Việt Nam; nhập khẩu giống vật nuôi chưa có trong Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh để khảo nghiệm, nghiên cứu và các mục đích đặc biệt khác (trừ trường hợp giống vật nuôi chưa có trong Danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh nhưng đã có kết quả khảo nghiệm được cơ quan quản lý chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận);

 1. e) Nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;
 2. g) Nhập khẩu vật thể trong Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.
 3. Xuất khẩu, nhập khẩu nguồn gen cây trồng phục vụ nghiên cứu, trao đổi khoa học kỹ thuật.
 4. Xuất khẩu giống cây trồng lâm nghiệp.

Thông tư này áp dụng đối với thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tại Điều 1 Thông tư này.

*/ Về điều khoản chuyển tiếp, Thông tư quy định cụ thể như sau:

 1. Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có liên quan đến giống cây trồng, giống vật nuôi; giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đã được cơ quan có thẩm quyền cấp được tiếp tục thực hiện các nội dung và thời hạn hiệu lực của các giấy phép này.
 2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu/nhập khẩu giống cây trồng, giống vật nuôi; giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đã nộp trước ngày 01 tháng 01 năm 2019, nếu đầy đủ, đúng quy định thì thực hiện theo Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, bãi bỏ Điều 40 Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ

******

Ngày 27/12/2018, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 40/2018/TT-BNNPTNT kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về keo dán gỗ, ký hiệu QCVN 03-01:2018/BNNPTNT. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Theo đó, Quy chuẩn này quy định các yêu cầu chất lượng phải tuân thủ đối với các sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ được sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam. Quy chuẩn này không áp dụng cho các sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ nhập khẩu dưới dạng mẫu thử; hàng mẫu; hàng triển lãm hội chợ; hàng hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa quá cảnh.

Đối tượng áp dụng quy chuẩn này bao gồm:

 1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, phân phối, lưu thông, lưu trữ và sử dụng các sản phẩm hàng hóa keo dán gỗ.
 2. Các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa có liên quan.
 3. Các tổ chức được chỉ định đánh giá sự phù hợp các sản phẩm, hàng hóa keo dán gỗ.

Ngay khi Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cụ thể như sau:

 1. Tổ chức, cá nhân sản xuất trong nước phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và ghi nhãn phù hợp với các yêu cầu quy định tại phần 2 và phần 3 của Quy chuẩn này.
 2. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, phân phối, bán lẻ chỉ được kinh doanh sản phẩm keo dán gỗ phải đảm bảo chất lượng, có dấu hợp quy và nhãn phù hợp với các quy định tại quy chuẩn này và các quy định hiện hành có liên quan.

Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019

******

Ngày 26/12/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 55/2018/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019.

Theo quy định, Lượng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 là 56.284 tấn.

Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 2 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019./.

 (Lê Thành Kông)

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Một số điều cần biết khi kinh doanh với thị trường Argentina

*******

Nhằm giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh xuất nhập khẩu với thị trường Argentina, Phòng Thông báo và Hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (gọi tắt là Phòng TBT) giới thiệu một số điều cơ bản khi kinh doanh với thị trường này, cụ thể như sau:

 1. Các quy định về xuất nhập khẩu:

– Chứng từ nhập khẩu

– Giấy phép nhập khẩu

– Các mặt hàng cấm nhập khẩu

– Hạn chế nhập khẩu

– Tạm nhập

– Nhập khẩu hàng mẫu và tài liệu quảng cáo

Achentina hiện vẫn chư­a dỡ bỏ việc áp dụng các biện pháp phi thuế quan đối với hàng nhập khẩu như qui định về chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải do lãnh sự Argentina xác nhận mới hợp lệ cũng nh­ư việc thu lệ phí từ các xác nhận này gây cản trở cho hàng xuất khẩu của nước ngoài vào Argentina.

*/ Các hình thức nhập khẩu ở Argentina: gồm 5 hình thức:

 1. Nhà nhập khẩu (Casa importadoras): là những hãng/CTy nhập khẩu lớn, có hệ thống các chi nhánh và các đại diện như là những người thúc đẩy và cung cấp hàng cho các nhà thương mại vừa và nhỏ và với người tiêu thụ cuối cùng. Đây là kênh xuất khẩu chắc chắn và có qui mô + tài chính vững chắc.
 2. Đại lý hoặc Nhà phân phối: thay mặt người xuất khẩu, chấp nhận rủi ro để bán hàng cho người thứ 3 và ăn hoa hồng hoặc chênh lệch giữa giá mua và giá bán lại trên thị trường
 3. Các chi nhánh: là chi nhánh hoặc đại diện bán hàng của CTy nước ngoài tại thị trường (như một hình thức đầu tư trực tiếp).
 4. Buôn bán trực tiếp: thông qua mạng.
 5. Người nhập khẩu là người tiêu thụ cuối cùng: Đây cũng là 1 kênh nhập khẩu quan trọng của Argentina. Các nhà nhập khẩu trực tiếp thường là các Cty lớn và là các đơn vị nhà nước, thường mua thiết bị hoặc nguyên vật liệu trực tiếp để sản xuất hoặc tiêu thụ cuối cùng. Các nhà nhập khẩu và phân phối của Argentina có quan hệ buôn bán quốc tế, các hãng và các nhà phân phối lớn thường là các nhà nhập khẩu trực tiếp.

*/ Một số thủ tục cần lưu ý khi nhập khẩu hàng hóa:

 1. Đối với các sản phẩm nông nghiệp và động vật: yêu cầu phải có giấy ủy quyền cho phép nhập khẩu trước đó của các Viện Kiểm dịch vệ sinh và chất lượng thực phẩm, kiểm tra chất lượng rau quả và Viện Kiểm dịch động vật của Argentina.
 2. Đối với hàng hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm… phải có giấy ủy quyền cho phép nhập khẩu trước đó của Bộ Y tế Argentina và của các Viện trên.
 3. Một số hàng thiết bị máy móc như viễn thông và điện tử phải thực hiện chế độ hải quan : “Trị giá tham khảo” như đã nói ở trên.
 4. Ngoài ra cũng có 1 số qui định của hải quan Argentina đối với 1 số hàng hóa nhập khẩu vào Argentina như: sợi bông, hạt giống, phụ phẩm của bông, thuốc men, thực phẩm, đồ uống có cồn, đồ hộp, động vật, phụ phẩm của động vật, da động vật sống, sản phẩm làm thức ăn cho súc vật, gỗ, khoai tây v.v…

*/ Những sản phẩm bị cấm nhập khẩu:

Rau hoa quả, các loại củ chưa rửa sạch (còn rễ và đất); các loại động vật, cây cối tự nhiên và quí hiếm, cần phải bảo quản, giữ gìn của 1 nước xuất xứ; nguyên vật liệu và vật bức xạ; dụng cụ đo không phù hợp với hệ thống đo lường hợp pháp ở Argentina; các giống lợn (ngoại trừ có yêu cầu nhập khẩu); bông thô hoặc không pha tạp; nitrat nguyên tử; các sản phẩm nông nghiệp có chứa chất chì; các sản phẩm hóa học có tính chất độc hại; các sulphat, bromua etylen; quần áo đã sử dụng (trừ trường hợp là hàng viện trợ của Chính phủ); ô tô, máy móc, dụng cụ, phương tiện giao thông, săm lốp và các đồ vật đã sử dụng v.v…

 1. Chính sách thuế và thuế suất

– Thuế giá trị gia tăng

– Thuế nhập khẩu

– Thuế thu nhập

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Từ ngày 01/1/1995, Argentina áp dụng chính sách khu vực thuế quan chung theo biểu thuế hải quan của khối Mercosur, quyết định số 690/2002, ngoài ra hải quan Argentina yêu cầu phải thực hiện thêm các biểu thuế khi nhập khẩu vào Argentina:

 1. Biểu thuế thống kê: đánh vào hàng nhập khẩu khi hải quan tính vào một dịch vụ thống kê. Là một loại thuế đánh vào hàng hóa: bằng 0,5%/ trị giá hàng hóa (tối đa là 500 USD), đánh vào phần lớn các hàng hóa, trừ xăng, dầu, sách vở, báo chí và tiền tệ. Nhưng biểu thuế này không áp dụng với những nước là thành viên của khối Mercosur.
 2. Biểu thuế xác minh: là một loại thuế phải trả khi hải quan yêu cầu một dịch vụ kiểm tra việc thực hiện những nghĩa vụ xác định, yêu cầu đối với người nhập khẩu để tiêu dùng, thường không vượt quá 2% / trị giá hàng hóa.
 3. Biểu thuế dịch vụ đặc biệt bất thường: đánh vào những dịch vụ và các hành động mà hải quan phải làm nhiều giờ.
 4. Thuế so sánh giá cả: đánh vào nhập khẩu đường từ mía hoặc củ cải đường, đường hóa học dạng tinh thể.
 5. Ngoài ra hải quan còn đánh thuế:
 • Thuế thu nhập: 3% / trị giá hàng hóa
 • Thuế giá trị gia tăng: 21%/ trị giá hàng hóa. Trong trường hợp tái xuất khẩu, hải quan sẽ đánh thêm 9% nữa trên thuế giá trị gia tăng.
 • Thuế đưa hàng vào nội địa.
 • Thuế “trị giá tham khảo”: đối với hàng tiêu dùng, từ tháng 5/2001, hải quan Argentina đã thiết lập một chế độ kiểm tra dựa vào giá tính toán của hải quan Argentina gọi là giá tham khảo (giá tối thiểu để đi vào thị trường). Trong trường hợp giá trên hóa đơn thấp hơn giá tham khảo, người nhập khẩu phải đặt một khoản tiền đảm bảo bằng chênh lệch giữa 2 trị giá và chỉ được hoàn lại sau khi hải quan Argentina điều tra giá trị thực của hàng hóa. Trong trường hợp không được hoàn lại, số tiền đảm bảo trên được coi như là tiền đóng thuế hải quan.
 1. Quy định về bao gói, nhãn mác

Yêu cầu về Etiquet đối với hàng hóa:

Các loại hàng thực phẩm, hoa quả đóng hộp, quần áo, mũ, găng tay, giày dép, đồ gỗ, đồ chơi, giấy, phân bón và các đồ làm vệ sinh… khi xuất khẩu vào Argentina đều phải có nhãn, mác ghi rõ tên, thành phần, chất lượng và nước sản xuất bằng tiếng nước mình và bằng tiếng Tây Ban Nha.

 1. Quy định về kiểm dịch động thực vật

Đối với các sản phẩm nông nghiệp và động vật: yêu cầu phải có giấy ủy quyền cho phép nhập khẩu trước đó của các Viện Kiểm dịch vệ sinh và chất lượng thực phẩm, kiểm tra chất lượng rau quả và Viện Kiểm dịch động vật của Argentina.

 1. Khu vực tự do thương mại

Trên lãnh thổ của Argentina có 9 khu thương mại tự do (khu phi thuế quan) hiện đang hoạt động, tại các tỉnh của đất nước, có mô hình hoạt động, cơ chế hoạt động, luật hoạt động, có tác động và hiệu quả đến nền kinh tế của Argentina nói chung và đối với buôn bán quốc tế nói riêng.

9 khu thương mại tự do đó là : Khu thương mại tự do La Plata thuộc tỉnh Buenos Aires; Khu thương mại tự do Cordoba thuộc tỉnh Cordoba; Khu thương mại tự do Lujan de Cuvo thuộc tỉnh Mendoza; Khu thương mại tự do Puerto Iguazu thuộc tỉnh Misiones; Khu thương mại tự do Justo Daract thuộc tỉnh San Luis; Khu thương mại tự do Cruz Alta thuộc tỉnh Tucuman; Khu thương mại tự do General Pico thuộc tỉnh La Pampa; Khu thương mại tự do Comodoro Rivadavia thuộc tỉnh Chubut; Khu thương mại tự do General Quemes thuộc tỉnh Salta.

 (Lê Thành Kông)

TRAO ĐỔI – THẢO LUẬN

Hỏi: Ý nghĩa của tiêu chuẩn đối với doanh nghiệp được thể hiện như thế nào?

Trả lời: Tiêu chuẩn là công cụ hữu hiệu trong quản lý sản xuất, kinh doanh, giúp nâng cao năng suất, chất lượng, tạo lợi thế cạnh tranh, nhờ đó doanh nghiệp có thể tạo được ảnh hưởng của mình đối với thị trường trong nước, mở rộng cánh cửa vào thị trường toàn cầu.

Tiêu chuẩn giúp doanh nghiệp kiểm soát các hoạt động nội bộ, hạn chế các rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo thế phát triển bền vững, lâu dài.

Tiêu chuẩn giúp doanh nghiệp trong việc thiết kế, sản xuất, kiểm tra sản phẩm, hàng hóa theo yêu cầu khác nhau của các quốc gia, nhờ đó có thể đảm bảo sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp phù hợp với các thị trường khác nhau.

*********

Hỏi: Lợi ích của tiêu chuẩn đối với doanh nghiệp được thể hiện như thế nào?

Trả lời: Doanh nghiệp khi áp dụng tiêu chuẩn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ đạt được những lợi ích như sau:

 1. Trong tổ chức – quản lý
 • Giảm thủ tục không cần thiết;
 • Giảm công việc văn phòng;
 • Giảm chi phí đào tạo;
 • Giảm chi phí chung;
 • Làm chủ và kiểm soát được các hoạt động.
 1. Trong thiết kế
 • Nhanh hơn;
 • Hiệu quả hơn;
 • Tin cậy hơn;
 • Giảm chi phí nghiên cứu – phát triển.
 1. Trong cung ứng vật tư
 • Giảm chủng loại, lượng hàng đặt mua;
 • Tiết kiệm do không cần nhiều kho bãi dự trữ;
 • Giảm những công việc giao dịch liên quan;
 • Đảm bảo chất lượng hàng mua vào;
 • Giảm chi phí lưu kho và kiểm tra đầu vào.

(Lê Thành Kông)

 

Facebook Comments