HOẠT ĐỘNG ĐO LƯỜNG NHÂN NGÀY ĐO LƯỜNG VIỆT NAM 20-01

Post by: admin - Post date: Wednesday, Jan 2, 2019 | 7:18 - View count: 64

Cách đây 69 năm, ngày 20/01/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh 8/SL quy định thống nhất đo lường nước ta theo hệ Mét – Hệ đo lường khoa học và tiên tiến nhất trên thế giới lúc bấy giờ. Sắc lệnh 8/SL là điểm xuất phát của sự ra đời và trưởng thành của ngành đo lường Việt Nam, cũng là thể hiện sự quan tâm, sự động viên sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta đối với đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật đã và đang hoạt động trong lĩnh vực đo lường.

Trải qua các thời kỳ, cùng với sự phát triển kinh tế, hệ đơn vị đo lường chính thức đã được sửa đổi, bổ sung và hiện nay áp dụng theo Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường. Ngày 20-01 hàng năm chính thức được Chính phủ lấy làm ngày Đo lường Việt Nam kể từ năm đó.

Công tác quản lý đo lường có mặt ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cùng với sự phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của đất nước, hoạt động đo lường ngày càng khẳng định vai trò, vị trí và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển lành mạnh.

Một số kết quả hoạt động năm 2018:

 Về công tác hỗ trợ doanh nghiệp

Nhằm hoàn thiện, bổ sung thêm quy định quản lý về đo lường, phù hợp với đặc thù địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đo lường, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh ban hành quy định về sửa đổi, bổ sung một số nội dung quản lý về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hóa, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định 332/2012/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh. Văn bản này đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ký ban hành theo Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 trong đó cập nhật một số nội dung về quản lý đo lường, mở rộng đối tượng chấp hành quy định pháp luật về đo lường, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2018, công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về đo lường cũng được quan tâm. Chi cục đã 01 hội nghị phổ biến hướng dẫn thực hiện các văn bản QPPL về Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho 200 đại biểu của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh; 01 lớp đào tạo nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường cho cán bộ khoa học và công nghệ cấp huyện và 01 lớp đào tạo nghiệp vụ kiểm tra nhà nước về đo lường cho cấp tỉnh. Các lớp tập huấn nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ các đại biểu tham dự.

Về hoạt động kiểm tra và phối hợp kiểm tra

Với quan điểm công tác kiểm tra không chỉ chỉ ra những sai phạm, mà còn tập trung vào hoạt động hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp chấp hành quy định pháp luật về đo lường. Năm 2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh thực hiện 03 đợt kiểm tra với tổng số 31 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong đó có 20 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu với 48 cột đo xăng dầu; 11 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn với 400 sản phẩm. Các doanh nghiệp được kiểm tra cơ bản chấp hành quy định về đo lường. Tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp chấp hành chưa nghiêm. Cụ thể các sai phạm được chỉ ra liên quan đến việc sử dụng phương tiện đo là việc ghi nhãn trên cột đo chưa đảm bảo, chưa xây dựng và thực hiện lưu hồ sơ quy trình kiểm soát bể chứa, chưa thực hiện nghiêm túc việc mẫu theo quy định, chưa có kế hoạch tự kiểm tra và lưu trữ hồ sơ tự kiểm tra sai số cột đo xăng dầu, chưa lắp đặt thiết bị in để in kết quả đo lường cho khách hàng. Các sai phạm liên quan đến hàng đóng gói sẵn gồm ghi lượng của hàng đóng gói sẵn chưa tuân thủ quy định của Thông tư 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn; các cơ sở sử dụng mã số mã vạch nhưng chưa xuất trình được bằng chứng nộp phí duy trì hoặc giấy chứng nhận mã số mã vạch đã bị thu hồi, chưa công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với một số sản phẩm… Các sai phạm này của các doanh nghiệp do lần dầu được kiểm tra và mức độ vi phạm không lớn nên đoàn kiểm tra đã yêu cầu doanh nghiệp khắc phục.

Công tác phối hợp kiểm tra được Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quan tâm. Trong năm đã thực hiện 6 cuộc phối hợp với các cơ quan kiểm tra gồm Sở Xây dựng, Sở Công thương, Sở Y tế, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, UBND huyện Việt Yên, Đội quản lý Thị trường huyện Hiệp Hòa, thực hiện kiểm tra các mặt hàng xi măng, cột đo xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, nước uống đóng bình, nước uống đóng chai, sản phẩm bánh kẹo, thực phẩm. Các sai phạm về đo lường đã được đoàn kiểm ra nhắc nhở yêu cầu khắc phục.

Hoạt động dịch vụ kiểm định hiệu chuẩn

Năm 2018, Bộ phận kiểm định hiệu chuẩn thử nghiệm thuộc Trung tâm ứng dụng Khoa học và Công nghệ (trước đây là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục) đã kiểm định 16.378 phương tiện đo các loại gồm công tơ điện 1 pha, 3 pha, cân các loại, taximet, cột đo xăng dầu, ca đong, đồng hồ đo nước lạnh, huyết áp kế, áp kế, điện tim, X Quang, máy kiểm xạ, nhiệt độ, điện trở tiếp địa trong đó có 14.881 phương tiện đo đạt yêu cầu, 1.497 phương tiện đo không đạt yêu cầu, đạt 225% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn ngày càng đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Công tác khai thác khách hàng được quan tâm, mức độ chuyên nghiệp của đội ngũ kiểm định viên ngày càng được nâng cao.

Ngoài ra, Trung tâm ứng dụng Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện hồ sơ xin công nhận mở rộng khả năng kiểm định, hiệu chuẩn các loại phương tiện đo như kiểm định công tơ điện tử 3 pha, kiểm định nhiệt kế thủy tinh, hiệu chuẩn phương tiện đo nhiệt độ (lò nung, tủ sấy, tủ ủ, đầu đo nhiệt…) góp phần nâng cao năng lực kiểm định, hiệu chuẩn của Trung tâm.

Một số thuận lợi, khó khăn

Thuận lợi

Hoạt động đo lường luôn được sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo; vai trò của công tác quản lý đo lường ngày càng được nâng cao. Sự phối hợp tốt giữa các cơ quan trong thực thi văn bản quy phạm pháp luật tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định về đo lường.

 Khó khăn

 Năng lực kiểm định, hiệu chuẩn của Trung tâm ứng dụng Khoa học và Công nghệ chưa đáp ứng nhiều nhu cầu về kiểm định, hiệu chuẩn của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh do trang thiết bị chưa được đầu tư đồng bộ; việc hoàn tất thủ tục công nhận khả năng kiểm định của Trung tâm ứng dụng Khoa học và Công nghệ chậm trễ gây khó khăn cho doanh nghiệp khi phải tìm kiếm tổ chức kiểm định ngoài tỉnh.

Định hướng hoạt động năm 2019

Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chấp hành pháp luật về đo lường thông qua các cuộc kiểm tra theo kế hoạch, tổ chức hội nghị, hội thảo về đo lường;

Duy trì mạng lưới hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước đồng thời phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp.

Tăng cường đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường, nâng cao năng lực kiểm định của Trung tâm ứng dụng Khoa học và Công nghệ;

Tiếp tục đào tạo đội ngũ, cán bộ làm công tác đo lường để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra trong thời kỳ mới.

Công tác Quản lý đo lường ngày càng khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế; góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo công bằng và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển lành mạnh trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Mạc Thị Kim Thoa

Facebook Comments