Huyện Yên Dũng triển khai, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đối với UBND cấp xã

Post by: admin - Post date: Wednesday, Jan 16, 2019 | 8:32 - View count: 97

Ngày 16/1-18/1/2019, Sở Khoa học và Công nghệ – Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo ISO tỉnh – đã tổ chức Hội nghị triển khai, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Dũng. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức của UBND các xã, thị trấn của huyện Yên Dũng.

Tại hội nghị, các đại biểu được giảng viên trang bị kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng; công tác đánh giá nội bộ; công tác duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và các nội dung có liên quan đến việc triển khai, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động hành chính công tại UBND cấp xã.

Hội nghị là một trong những hoạt động triển khai thực hiện Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 02/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đặc biệt là các cơ quan hành chính tại cơ sở (cấp xã), đảm bảo cho nhân dân được sử dụng dịch vụ hành chính công một cách có hiệu quả.

TH

.

Facebook Comments