Huyện Hiệp Hòa triển khai áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 đối với UBND cấp xã

Post by: admin - Post date: Wednesday, Jan 23, 2019 | 4:27 - View count: 112

Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL, phát biểu khai mạc hội nghị

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 02/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước cấp xã, từ ngày 23/1/2019 đến hết ngày 25/1/2019, Sở Khoa học và Công nghệ – Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo ISO tỉnh – đã tổ chức Hội nghị triển khai, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. Tham dự hội nghị có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức của UBND các xã, thị trấn của huyện Hiệp Hòa.

Tại hội nghị, giảng viên sẽ trang bị kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng; công tác đánh giá nội bộ; công tác duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng; đào tạo, hướng dẫn xây dựng các quy trình ISO tương ứng với các hoạt động, thủ tục hành chính của đơn vị; và các nội dung có liên quan đến việc triển khai, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động hành chính công tại UBND cấp xã.

Hội nghị là một trong những hoạt động đầu tiên để giúp các công chức đảm nhiệm các công việc nhận thức rõ hơn về ý nghĩa và vai trò của việc áp dụng Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 như một công cụ hữu hiệu giúp quá trình giải quyết các thủ tục hành chính được hoạch định rõ về thời gian, trách nhiệm xử lý, đảm bảo tính đầy đủ, toàn vẹn và khả năng truy xuất các tài liệu, hồ sơ, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn, đẩy mạnh việc cải cách hành chính ở cơ sở.

 

Lê Thành Kông

Facebook Comments