Huyện Việt Yên tổ chức Hội nghị đánh giá việc xây dựng, áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Post by: admin - Post date: Thursday, Jan 17, 2019 | 3:02 - View count: 94

Chiều ngày 17/1, UBND huyện Việt Yên tổ chức hội nghị đánh giá công tác triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Phúc Thương, Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bắc Giang; các đồng chí thành viên BCĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo ISO huyện; thủ trưởng các cơ quan quản lý Nhà nước thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBND và công chức phụ trách ISO của các xã, thị trấn.

Năm 2017, huyện Việt Yên triển khai áp dụng thí điểm Hệ thống QLCL tại thị trấn Bích Động và xã Ninh Sơn. Năm 2018, huyện triển khai nhân rộng hệ thống này tại 17 xã, thị trấn còn lại. Trong năm 2018, công tác xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 trên địa bàn huyện luôn được quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Việc triển khai áp dụng ISO tại các xã, thị trấn đã đạt được một số kết quả tích cực như: Hệ thống tài liệu được lưu trữ khoa học, dễ thấy, dễ lấy và dễ tìm, đầy đủ theo yêu cầu; các xã, thị trấn đã tiến hành đánh giá nội bộ; công tác kiểm soát thông tin dạng văn bản thực hiện tương đối tốt; các xã, thị trấn đã xây dựng, ban hành tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng, thực hiện nghiêm quy trình giải quyết thủ tục hành chính, quy trình bắt buộc, quy trình nội bộ; thường xuyên khảo sát lấy ý kiến đánh giá của tổ chức, công dân tại bộ phận một cửa cấp xã. Đến nay, 100% các xã, thị trấn được công nhận Hệ thống quản lý chấy lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như: Đội ngũ cán bộ, công chức còn lúng túng trong quá trình triển khai; một vài chỉ tiêu chưa phù hợp với mục tiêu của đơn vị; công tác đánh giá nội bộ chưa sâu; hồ sơ trên phần mềm và sổ theo dõi đôi khi còn sai lệch.

Trong năm 2019, các xã, thị trấn thường xuyên duy trì, cải tiến, nâng cao chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng đã được công nhận; chủ động rà soát thủ tục hành chính mới được công bố, sửa đổi để tiếp tục bổ sung vào quy trình; mở rộng hệ thống tài liệu bảo đảm thuận tiện việc tra cứu, giải quyết các thủ tục hành chính. Tiếp tục triển khai việc chuyển đổi phiên bản ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 đối với 100% cơ quan thuộc UBND huyện; phấn đấu hoàn thành trước tháng 8-2019. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng cho cán bộ, công chức. 

Đồng chí Nguyễn Phúc Thương, Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phúc Thương, Phó Giám đốc Sở KH&CN; đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng, đồng thời có những định hướng chỉ đạo trong năm 2019, trong đó: Quan tâm tổ chức đánh giá, chấm điểm đối với UBND các xã, thị trấn, kịp thời có những định hướng chỉ đạo; Quan tâm đưa tiêu chí áp dụng quản lý chất lượng vào hoạt động đánh giá người đứng đầu hàng năm. Hàng năm, UBND huyện thực hiện đánh giá, khen thưởng và nhân rộng những đơn vị điển hình. Người đứng đầu các xã cần thường xuyên chỉ đạo, rà soát các quy trình để điều chỉnh phù hợp với địa phương. Gắn việc xây dựng, áp dụng Hệ thống với việc đào tạo, đào tạo lại, cập nhật kiến thức mới thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu đề ra.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Ban chỉ đạo ISO tỉnh và đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đã trao giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2015 cho 17 xã, thị trấn trên địa bàn.

Đ/c Nguyễn Phúc Thương, Phó Giám đốc Sở KH&CN trao Quyết định công nhận Hệ thống quản lý chất lượng cho các xã, thị trấn.

Đ/c Nguyễn Văn Phương, Ủy viên BTV Huyện ủy, PCT UBND huyện trao Quyết định công nhận Hệ thống quản lý chất lượng cho các xã, thị trấn.

(Nguồn: vietyen.bacgiang.gov.vn)

Facebook Comments