Quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu

Post by: admin - Post date: Thursday, Jan 31, 2019 | 1:24 - View count: 54

Ngày 09/01/2019, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BCT quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất thuộc Danh mục do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động tạm nhập, tái xuất, chuyển cửa khẩu, quá cảnh phế liệu.

Theo quy định của Thông tư, việc nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được thực hiện qua các cửa khẩu theo quy định, trừ cửa khẩu đường bộ và cửa khẩu đường sắt.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 2 năm 2019.

Lê Thành Kông

Facebook Comments