By admin | 24 April, 2019 | 0 Comment |

Ngày 24/4/2019, Sở Khoa học và Công nghệ – Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo ISO tỉnh – tổ chức Hội nghị hướng dẫn công tác chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 lên phiên bản TCVN ISO 9001:2015. Hội nghị được tổ chức […]

Xem thêm

By admin | 28 March, 2019 | 0 Comment |

Ngày 28/3/2019, Sở Khoa học và Công nghệ – Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo ISO tỉnh – tổ chức Hội nghị hướng dẫn xây dựng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng của UBND cấp xã. Hội nghị được tổ chức để thực hiện Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày […]

Xem thêm

By admin | 27 March, 2019 | 0 Comment |

Thực hiện chương trình công tác năm 2019, từ ngày 26/3 đến ngày 27/3/2019, Sở Khoa học và Công nghệ – Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo ISO tỉnh – tổ chức Hội nghị duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại […]

Xem thêm

By admin | 25 March, 2019 | 0 Comment |

Từ ngày 25/3/2019 đến hết ngày 27/3/2019, Sở Khoa học và Công nghệ – Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo ISO tỉnh – tổ chức Hội nghị triển khai, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với UBND các xã, thị trấn trên địa […]

Xem thêm

By admin | 20 March, 2019 | 0 Comment |

Thực hiện Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 02/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước cấp xã, từ ngày 20/3/2019 đến hết ngày 22/3/2019, Sở Khoa […]

Xem thêm

By admin | 19 March, 2019 | 0 Comment |

Thực hiện Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 02/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước cấp xã, từ ngày 19/3/2019 đến hết ngày 21/3/2019, Sở Khoa […]

Xem thêm

By admin | 14 March, 2019 | 0 Comment |

      Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 02/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước cấp xã, từ ngày 13/3/2019 đến […]

Xem thêm

By admin | 20 February, 2019 | 0 Comment |

Từ ngày 20/2/2019 đến hết ngày 22/2/2019, Sở Khoa học và Công nghệ – Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo ISO tỉnh – tổ chức Hội nghị triển khai, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với UBND các xã, thị trấn trên địa […]

Xem thêm

By admin | 19 February, 2019 | 0 Comment |

Cán bộ, công chức của UBND các xã, thị trấn của huyện Tân Yên tham dự tập huấn ISO hành chính công. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 02/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc […]

Xem thêm

By admin | 23 January, 2019 | 0 Comment |

Đồng chí Nguyễn Chí Trung, Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL, phát biểu khai mạc hội nghị Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 02/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhằm thúc đẩy mạnh mẽ việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia […]

Xem thêm

LIÊN KẾT WEBSITE
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhóm thông tin nào bạn quan tâm nhất khi vào website này?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
THỐNG KÊ
  • 53,868
  • 0