By admin | 25 April, 2019 | 0 Comment |

TIN CẢNH BÁO Thông báo của Nam phi về thịt đóng hộp ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ZAF/235 ngày 11/3/2019, Nam Phi thông báo ban hành Bản Sửa đổi tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc đối với các sản phẩm thịt đóng hộp, ký hiệu VC8019. (10 trang, bằng tiếng Anh) Tiêu chuẩn này […]

Xem thêm

By admin | 25 March, 2019 | 0 Comment |

TIN CẢNH BÁO Thông báo của Bangladesh về chứng nhận và thử nghiệm sản phẩm ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BGD/1, ngày 20/02/2019, Bangladesh thông báo ban hành Luật về Tổ chức thử nghiệm và Tiêu chuẩn của Bangladesh năm 2018. Luật này áp dụng đối với tất cả các sản phẩm bắt buộc […]

Xem thêm

By admin | 22 February, 2019 | 0 Comment |

TIN CẢNH BÁO Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về phụ gia thực phẩm ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/454, G/TBT/N/BHR/558, G/TBT/N/KWT/446, G/TBT/N/OMN/391, G/TBT/N/QAT/556, G/TBT/N/SAU/1099, G/TBT/N/YEM/159 ngày 08/01/2019, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gọi tắt là GCC gồm: Các tiểu vương quốc Ả Rập […]

Xem thêm

By admin | 25 January, 2019 | 0 Comment |

TIN CẢNH BÁO Thông báo của Argentina về Hộp đựng thức ăn và dụng cụ tiếp xúc với thực phẩm ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARG/353 ngày 18/12/2018, Argentina thông báo ban hành Dự thảo Nghị quyết chung kết hợp một Điều khoản của Chương XXI “Quy trình” của Luật Thực phẩm Argentina (CAA) […]

Xem thêm

By admin | 15 December, 2018 | 0 Comment |

TIN CẢNH BÁO Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về ghi nhãn thực phẩm ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/451, G/TBT/N/BHR/555, G/TBT/N/KWT/442, G/TBT/N/OMN/388, G/TBT/N/QAT/553, G/TBT/N/SAU/1095, G/TBT/N/YEM/156, ngày 13/11/2018, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gọi tắt là GCC gồm: Các tiểu vương quốc Ả Rập […]

Xem thêm

By admin | 25 November, 2018 | 0 Comment |

TIN CẢNH BÁO   Thông báo của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất về mật ong ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/447 ngày 2/10/2018, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất thông báo ban hành Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật cập nhật về mật ong (8 trang, bằng tiếng Ả […]

Xem thêm

By admin | 25 October, 2018 | 0 Comment |

TIN CẢNH BÁO  Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về thực vật và nấm ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/440, G/TBT/N/BHR/547, G/TBT/N/KWT/433, G/TBT/N/OMN/380, G/TBT/N/QAT/545, G/TBT/N/SAU/1084, G/TBT/N/YEM/148, ngày 10/9/2018, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gọi tắt là GCC gồm: Các tiểu vương quốc Ả Rập […]

Xem thêm

By admin | 25 September, 2018 | 0 Comment |

TIN CẢNH BÁO  Thông báo của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất về thuốc lá ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/439 ngày 9/8/2018, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất thông báo ban hành Yêu cầu về nhãn hiệu và dấu chấm của UAE Để tăng cường khả năng thu thuế […]

Xem thêm

By admin | 25 August, 2018 | 0 Comment |

TIN CẢNH BÁO   Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về gà thịt ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/427, G/TBT/N/BHR/534, G/TBT/N/KWT/421, G/TBT/N/OMN/367, G/TBT/N/QAT/533, G/TBT/N/SAU/1066, G/TBT/N/YEM/136 ngày 12/7/2018, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gồm Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ba-ranh, Cô-oét, Ô-man, […]

Xem thêm

By admin | 25 July, 2018 | 0 Comment |

TIN CẢNH BÁO Thông báo của Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh về mì ăn liền ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/412, G/TBT/N/BHR/519, G/TBT/N/KWT/401, G/TBT/N/OMN/352, G/TBT/N/QAT/518, G/TBT/N/SAU/1051, G/TBT/N/YEM/121 ngày 30/5/2018, Hội đồng hợp tác các quốc gia vùng Vịnh (gồm Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ba-ranh, Cô-oét, Ô-man, […]

Xem thêm

LIÊN KẾT WEBSITE
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
THĂM DÒ Ý KIẾN

Nhóm thông tin nào bạn quan tâm nhất khi vào website này?

Xem kết quả

Loading ... Loading ...
THỐNG KÊ
  • 53,867
  • 0