Hệ thống văn bản QPPL (Đo lường)

Post by: admin - Post date: Thursday, Aug 31, 2017 | 11:36 - View count: 206


Warning: A non-numeric value encountered in C:\wamp64\www\wp-content\themes\Tcvn\vc-blocks\tcvn-block-2.php on line 38

Warning: A non-numeric value encountered in C:\wamp64\www\wp-content\themes\Tcvn\vc-blocks\tcvn-block-2.php on line 38

Warning: A non-numeric value encountered in C:\wamp64\www\wp-content\themes\Tcvn\vc-blocks\tcvn-block-2.php on line 38

Warning: A non-numeric value encountered in C:\wamp64\www\wp-content\themes\Tcvn\vc-blocks\tcvn-block-2.php on line 38

Văn bản QPPL về đo lường: Quốc hội – Chính phủ

Số hiệuDocument NameNăm ban hànhDownload
86/2012/NĐ-CPNghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Đo lường19/10/2012
105/2016/NĐ-CPQuy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường01/07/2016
04/2011/QH13Luật đo lường25/11/2011

Văn bản của Thủ tướng Chính phủ

Số hiệuDocument NameNăm ban hànhDownload
1361/QĐ-TTgQuyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 202008/08/2013

Văn bản QPPL về đo lường: Bộ KH&CN

Số hiệuDocument NameNăm ban hànhDownload
28/2013/TT-BKHCNThông tư quy định kiểm tra nhà nước về đo lường17/12/2013
24/2013/TT-BKHCNThông tư quy định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành30/09/2013
23/2013/TT-BKHCNThông tư quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 226/09/2013
22/2013/TT-BKHCNThông tư quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường26/09/2013
21/2014/TT-BKHCNThông tư quy định về lượng của hàng đóng gói sẵn15/07/2014
19/2014/TT-BKHCNThông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghi định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn , đo lường và chất lượng sản phẩm,hàng hóa.01/07/2014
156/TĐC-ĐLCông văn về việc bổ sung hướng dẫn theo Công văn số 1968/TĐC-ĐL30/01/2015
15/2015/TT-BKHCNThông tư Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu25/08/2015
14/2013/TT-BKHCNThông tư quy định về đo lường đối với chuẩn quốc gia12/07/2013
1374/TĐC-ĐLThông báo kết quả tọa đàm " hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng vùng Đồng bằng sông Hồng"14/06/2017

Văn bản QPPL về đo lường: Văn bản hướng dẫn

Số hiệuDocument NameNăm ban hànhDownload
Bảng hiệu đo tính xăng dầu đo tính xăng dầu và khí gas hóa lỏng theo tiêu chuẩn TCVN 6065-1995/ASTM-D. 1250/ API.2540/ IP.200Các bảng hiệu chỉnh đo tính xăng dầu và khí gas hóa lỏng theo tiêu chuẩn TCVN 6065-1995/ASTM-D. 1250/ API.2540/ IP.20008/04/2016
702/QĐ-TĐCQuyết định về việc ban hành Quy trình kiểm định tạm thời các phương tiện đo trong dây chuyền kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ12/5/2017
685/TĐC-ĐLTăng cường quản lý đo lường đối với taximet31/07/2014
562/TĐC-HCQCHướng dẫn thực hiện Thông tư 15/2015/TT-BKHCN về quản lý đo lường, chất lượng kinh doanh trong xăng dầu08/04/2016
312/TĐC-ĐLQuyết định về việc hướng dẫn triển khai Nghị định số 105/2016/NĐ-CP20/02/2016
2177/TĐC-ĐLHướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN16/12/2013
1968/TĐC-ĐLHướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN21/11/2013
1694/TĐC-ĐLHướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN09/09/2014
156/TĐC-ĐLBổ sung hưỡng dẫn theo Công văn số 1968/TĐC-ĐL30/01/2015
1402/TĐC-HCHQHướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN31/07/2014