Hệ thống văn bản QPPL về quản lý chất lượng

Post by: admin - Post date: Thursday, Aug 31, 2017 | 11:56 - View count: 194


Warning: A non-numeric value encountered in C:\wamp64\www\wp-content\themes\Tcvn\vc-blocks\tcvn-block-2.php on line 38

Văn bản QPPL về quản lý chất lượng

Số hiệuDocument NameNăm ban hànhDownload
956/BKHCN-TĐCCông văn 956/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quản lý chất lượng theo Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa29/04/2009
80/2013/NĐ-CPNghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa19/07/2013
67/2009/NĐ-CPSửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một03/08/2009
50/2006/QĐ-TTgQuyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng:2006
27/2012/TT-BKHCNThông tư 27/2012/TT-BKHCN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ27/01/2013
26/2006/QĐ-BKHCNQuyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ số 26/2006/QĐ-BKHCN về việc ban hành quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu:18/12/2006
2437/TĐC-ĐLQuyết điịnh về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư 21/2014/TT-BKHCN09/12/2015
22/2009/TT-BKHCNThông tư Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký sản phẩm mới có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ30/09/2009
19/2014-QĐ-TTgQuyết định 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước05/03/2014
19/2010/TT-BCTThông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương17/05/2010