Sơ đồ site

Post by: admin - Post date: Thursday, Nov 2, 2017 | 2:40 - View count: 168

Trang chủ

 • Giới thiệu chung
 • Sơ đồ tổ chức
 • Ban lãnh đạo
 • Hệ thống chi cục TCĐLCL
 • Danh bạ điện thoại

Tin tức

 • Tin tổng hợp
 • Đào tạo – Hội nghị
 • Tin tức từ Website Chi cục ĐLCL

Hoạt động TCĐLCL

 • Tiêu chuẩn hóa
  • Hệ thống văn bản QPPL
  • Quy hoạch – Kế hoạch lĩnh vực tiêu chuẩn hóa
  • Danh mục TCVN/QCVN
 • Đo lường
  • Công bố biện pháp phòng ngừa vi phạm về đo lường
  • Hệ thống văn bản
  • Thống kê quản lý đo lường
  • Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam – ĐLVN
 • Quản lý chất lượng và Đánh giá sự phù hợp
  • Hệ thống văn bản QPPL về Quản lý chất lượng
  • Hệ thống văn bản QPPL về Đánh giá sự phù hợp
  • Quy chuẩn và hướng dẫn thực hiện
  • Danh sách đăng ký được chỉ định theo quy định của pháp luật
 • Giải thưởng chất lượng Quốc gia
 • Thanh tra – Kiểm tra
 • Mã số mã vạch
 • Hoạt động TBT

Năng suất chất lượng

Dịch vụ Công

Tra cứu