Viết bởi admin | 22 February, 2021 | 0 Bình luận |

Với mục tiêu tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” sát với nhu […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE