Viết bởi admin | 22 February, 2021 | 0 Bình luận |

Với mục tiêu tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” sát với nhu […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 5 February, 2021 | 0 Bình luận |

      Thực hiện chương trình công tác năm 2021, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Giang (TCĐLCL) phối hợp với Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ, UBND các huyện, thành phố triển khai mô hình kiểm định lưu động tại một số chợ trên địa bàn tỉnh Bắc […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 8 January, 2021 | 0 Bình luận |

Ngày 20/01/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 08/SL về việc thống nhất đo lường nước ta theo hệ Mét. Theo Sắc lệnh, đo lường hệ Mét được chính thức công bố áp dụng ở nước ta. Đây là văn bản pháp luật đầu tiên về đo lường và cũng là […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 30 June, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 30/6/2020, Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Lạng Giang tổ chức Hội nghị đào tạo kiến thức về áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 cho lãnhđạo, cán bộ, công chức của […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 26 June, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 26/6/2020, Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn tổ chức Hội nghị đào tạo kiến thức về áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 cho lãnh đạo, cán bộ, công chức […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 June, 2020 | 0 Bình luận |

TIN CẢNH BÁO Thông báo của Argentina về thực vật chế biến ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARG/388 ngày 22/4/2020, Argentina thông báo ban hành Dự thảo Nghị quyết chung thi hành “Luật thực phẩm Argentina – Dưa chua và các thực vật chế biến, ngâm trong chất lỏng có tính axit (Điều. 172, […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 June, 2020 | 0 Bình luận |

Thực hiện kế hoạch phổ biến, tuyên truyền pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2020, ngày 15 và 17 tháng 6 năm 2020, Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng kinh tế hạ tầng của huyện Lạng Giang và huyện Lục Nam tổ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 18 May, 2020 | 0 Bình luận |

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-KHCN ngày 12/02/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang về triển khai mô hình kiểm định lưu động và tuyên truyền văn bản pháp luật về đo lường, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được giao chủ trì, phối hợp với trung tâm ứng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 January, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 20/01/1950,  Bác Hồ đã ký Sắc Lệnh số 08/SL  Sắc lệnh Đo lường  đánh dấu hệ đo lường là “mét hệ”. Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, cùng với sự phát triển của đất nước; những yêu cầu mới với phương châm hành động của Chính phủ  là “Kỷ cương, liêm […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE