Viết bởi admin | 30 June, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 30/6/2020, Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Lạng Giang tổ chức Hội nghị đào tạo kiến thức về áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 cho lãnhđạo, cán bộ, công chức của […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 26 June, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 26/6/2020, Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Lục Ngạn tổ chức Hội nghị đào tạo kiến thức về áp dụng, duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 cho lãnh đạo, cán bộ, công chức […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 25 June, 2020 | 0 Bình luận |

TIN CẢNH BÁO Thông báo của Argentina về thực vật chế biến ****** Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARG/388 ngày 22/4/2020, Argentina thông báo ban hành Dự thảo Nghị quyết chung thi hành “Luật thực phẩm Argentina – Dưa chua và các thực vật chế biến, ngâm trong chất lỏng có tính axit (Điều. 172, […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 June, 2020 | 0 Bình luận |

Thực hiện kế hoạch phổ biến, tuyên truyền pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2020, ngày 15 và 17 tháng 6 năm 2020, Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng kinh tế hạ tầng của huyện Lạng Giang và huyện Lục Nam tổ […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 18 May, 2020 | 0 Bình luận |

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-KHCN ngày 12/02/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang về triển khai mô hình kiểm định lưu động và tuyên truyền văn bản pháp luật về đo lường, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được giao chủ trì, phối hợp với trung tâm ứng […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 17 January, 2020 | 0 Bình luận |

Ngày 20/01/1950,  Bác Hồ đã ký Sắc Lệnh số 08/SL  Sắc lệnh Đo lường  đánh dấu hệ đo lường là “mét hệ”. Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, cùng với sự phát triển của đất nước; những yêu cầu mới với phương châm hành động của Chính phủ  là “Kỷ cương, liêm […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE