Viết bởi admin | 23 June, 2022 | 0 Bình luận |

Hàng đóng gói sẵn là hàng hóa được định lượng theo đơn vị đo khối lượng, thể tích, diện tích, chiều dài hoặc số đếm, được đóng gói và ghi định lượng trên nhãn hàng hóa mà không có sự chứng kiến của bên mua. Việc đảm bảo các quy định về tiêu chuẩn đo […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 1
  • 22,042,349
  • 3,520,223
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp