Viết bởi admin | 28 February, 2020 | 0 Bình luận |

– Quyết định số 290/2011/QĐ-UBND ngày 10/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn. – Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 5
  • 22,501,036
  • 3,539,293
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp