Phân loại sản phẩm toàn cầu (Global Product Classification – GPC)

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, May 6, 2020 | 14:13 - Lượt xem: 159

Phân loại sản phẩm toàn cầu GS1 (GPC) là một hệ thống cung cấp cho cả hai bên đối tác quan hệ thương mại một ngôn ngữ chung để phân nhóm các sản phẩm theo cùng một cách. Nó đảm bảo rằng các sản phẩm được phân loại một cách chính xác và thống nhất, rõ ràng và dễ hiểu, ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Khối xây dựng của GPC là một mã sản phẩm được coi như một viên gạch. Mỗi viên gạch tương ứng cho một sản phẩm, từ một chiếc xe hơi đến một chai sữa. Mức cao nhất của phân loại là một phân khúc, được xác định là một ngành cụ thể. Ví dụ, một chai sữa thuộc về phân khúc thực phẩm, đồ uống và thuốc lá.

Mức thấp nhất của hệ thống phân loại được gọi là thuộc tính của viên gạch được định nghĩa là một chi tiết sản phẩm cụ thể. Ví dụ: bạn có thể chỉ định xem sữa có chứa sữa động vật (bò, dê, v.v.) hay sữa không phải động vật (đậu nành, gạo, v.v.).

Mục tiêu kinh doanh của GPC là: Hỗ trợ các chương trình mua hàng bằng cách cho phép người mua chọn trước nhóm sản phẩm áp dụng; Cung cấp một ngôn ngữ chung để quản lý chủng loại, do đó đẩy nhanh phản ứng với các nhu cầu của người tiêu dùng; Là động lực mấu chốt của Mạng lưới Đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu; Sẽ là một hệ thống phân loại nòng cốt giữa các đối tác trao đổi thông tin.

GPC cung cấp cho người mua và người bán một ngôn ngữ chung để nhóm các sản phẩm nhóm theo cùng một cách trên toàn cầu để đảm bảo hiệu quả đồng bộ hóa dữ liệu trong Mạng Đồng bộ hóa dữ liệu toàn cầu (GDSN).

GPC tạo thuận lợi cho các quá trình sau: Đăng ký vật phẩm; Thuê bao (Subscription); Xác nhận giá trị (Validation); Tìm kiếm; Công bố/ Sắp xếp phù hơp thuê bao (Publication/Subscription Matc).

Lợi ích trong kinh doanh

+ Cung cấp cho người mua và người bán một ngôn ngữ chung để nói về sản phẩm của họ – trong phạm vi quốc gia và khu vực cũng như trên toàn thế giới.

+ Cải thiện tính chính xác và toàn vẹn của dữ liệu.

+ Tăng tốc độ đáp ứng chuỗi cung ứng cho nhu cầu của người tiêu dùng.

+ Đơn giản hóa báo cáo trên các danh mục sản phẩm.

Nguyễn Thị Thắng