Bản tin TBT Tháng 7/2020

Người viết: admin - Ngày viết: Saturday, Jul 25, 2020 | 15:51 - Lượt xem: 192

TIN CẢNH BÁO

 

Thông báo của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất về thiết bị chiếu sáng

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/475 ngày 08/6/2020, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE ) thông báo ban hành Quyết định số 34 của Nội các về Hệ thống kiểm soát UAE cho các sản phẩm chiếu sáng ngoài trời (25 trang, bằng tiếng Anh).

Quy định này thiết lập các yêu cầu cho các nguồn sáng có hoặc không có thiết bị điều khiển tích hợp. Các yêu cầu cũng áp dụng cho các nguồn sáng được đưa ra thị trường trong một sản phẩm tích hợp.

Quy định này sẽ không áp dụng cho các nguồn sáng được chỉ định trong Phụ lục số 2.

Mục đích ban hành hệ thống này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ môi trường; Đảm bảo các yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất về sản phẩm bảo vệ sức khỏe

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/476 ngày 16/6/2020, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE ) thông báo ban hành dự thảo Chương trình kiểm soát của UAE đối với các sản phẩm bảo vệ sức khỏe (8 trang, tiếng Ả Rập).

Các quy định của Chương trình kiểm soát của UAE đối với các sản phẩm bảo vệ sức khỏe sẽ được áp dụng cho các sản phẩm bảo vệ sức khỏe được đề cập trong phụ lục đính kèm của nghị quyết này, bao gồm:

1-Mặt nạ y tế

2-Mặt nạ lọc 2 nửa

3-Găng tay bảo vệ

4-Găng tay y tế

5-Quần áo bảo hộ

6-Bảo vệ mắt (Khiên mặt & Kính bảo hộ)

7-Màn phẫu thuật và áo choàng

8-Bộ đồ làm sạch không khí

9-chất khử trùng và sát trùng

Cho dù chúng được cung cấp trong thị trường địa phương hoặc dự định xuất khẩu hoặc trong các khu vực miễn phí và thông tin tương tự.

Mục đích ban hành hệ thống này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Đảm bảo các yêu cầu chất lượng; Hài hòa hóa.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất về xăng không chì

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/477 ngày 23/6/2020, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE ) thông báo ban hành dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật của UAE “Xăng không chì – Yêu cầu và phương pháp thử” (11 trang, bằng tiếng Anh).

Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật này của UAE liên quan đến các yêu cầu và phương pháp thử nghiệm đối với nhiên liệu xăng không chì (viết tắt là ULG) được bán trên thị trường và phân phối. Nó được áp dụng để sử dụng trong các phương tiện động cơ đánh lửa được thiết kế để chạy với ULG.

Loại nhiên liệu này chứa ba loại theo chỉ số octan – viz, 91 thường, 95 đặc biệt và siêu 98 trong Bảng Phụ lục 1.

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ môi trường; Đảm bảo các yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất về nhiên liệu diesel

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARE/478 ngày 23/6/2020, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE ) thông báo ban hành dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật của UAE “Nhiên liệu diesel (dầu khí) – Yêu cầu và phương pháp thử” (16 trang, bằng tiếng Anh).

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật này của UAE/GCC liên quan đến đặc điểm, yêu cầu và phương pháp thử của nhiên liệu Diesel (Dầu khí) để sử dụng cho động cơ diesel được thiết kế để chạy bằng nhiên liệu diesel ô tô có chứa tới 7% (V/V) Fatty Acid Methyl Ester bằng cách trộn với Biod Diesel Fuels (B100).

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ môi trường; Đảm bảo các yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Argentina về thực phẩm bảo quản trong giấm và dầu ăn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARG/392 ngày 02/6/2020, Argentina thông báo ban hành Dự thảo Nghị quyết chung “Luật Thực phẩm Argentina – Chương III ‘Tiêu chuẩn thực phẩm chung: Bảo quản và xử lý thực phẩm được giữ gìn hoặc bảo quản’ – Điều 173: Thực phẩm được bảo quản trong giấm và dầu ăn” (3 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha).

Văn bản dự thảo được thông báo, do Ủy ban Thực phẩm Quốc gia (CONAL) soạn thảo, cập nhật các yêu cầu hiện có liên quan đến việc xử lý và ghi nhãn thực phẩm được bảo quản trong cả giấm và dầu ăn.

Mục đích ban hành Nghị quyết này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Đảm bảo các yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 30 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Argentina về bột ngô

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARG/393 ngày 03/6/2020, Argentina thông báo ban hành Dự thảo Nghị quyết chung “Luật Thực phẩm Argentina – Chương IX ‘Thực phẩm làm từ bột’ – Điều 694, 694 bis, 695, 695 bis, 695 tris: Bột ngô (ngô)” (5 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha).

Dự thảo Nghị quyết được thông báo, do Ủy ban Lương thực Quốc gia (CONAL) soạn thảo, bao gồm các yêu cầu chế biến và ghi nhãn đối với bột ngô (ngô) làm từ các giống được trồng và bán trên thị trường trong nước.

Mục đích ban hành Nghị quyết này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Đảm bảo các yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 30 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Argentina về đồ uống lên men

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARG/394 ngày 03/6/2020, Argentina thông báo ban hành Dự thảo Nghị quyết chung “Luật Thực phẩm Argentina – Chương XIII ‘Đồ uống lên men’ – Điều 1084 bis: Đồ uống có nguồn gốc từ Kombucha” (4 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha).

Dự thảo Nghị quyết chung được thông báo, do Ủy ban Thực phẩm Quốc gia (CONAL) soạn thảo, tích hợp đồ uống dựa trên kombucha vào Luật Thực phẩm Argentina. Đồ uống này được định nghĩa là một loại đồ uống lên men không cồn, sục khí và tiệt trùng, được sản xuất bởi quá trình hô hấp hiếu khí và lên men yếm khí của truyền dịch Camellia sinensis L. và đường. Nước ép trái cây hoặc bột giấy, chiết xuất rau, gia vị và / hoặc mật ong cũng có thể được thêm vào sản phẩm.

Văn bản dự thảo thiết lập các yêu cầu cho quy trình sản xuất đảm bảo an toàn và chất lượng của sản phẩm. Quy định cũng đưa ra các yêu cầu mô tả và ghi nhãn.

Mục đích ban hành Nghị quyết này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Đảm bảo các yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 30 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Argentina về chất đắng dùng trong thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARG/395 ngày 03/6/2020, Argentina thông báo ban hành Dự thảo Nghị quyết chung “Luật Thực phẩm Argentina – Chương XVI ‘Các biện pháp khắc phục và hỗ trợ chế biến’ – Sửa đổi Điều 1293 và 1294 về các chất đắng để sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm” (6 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha).

Dự thảo Nghị quyết chung được thông báo, do Ủy ban Thực phẩm Quốc gia (CONAL) soạn thảo, loại bỏ ngải cứu, lô hội và cửu ly hương khỏi Điều 1293 quy định cụ thể các chất đắng bị cấm trong ngành công nghiệp thực phẩm. Lô hội và cửu ly hương được đưa vào Điều 1294 dưới dạng các chất đắng được phép sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm.

Mục đích ban hành Nghị quyết này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Đảm bảo các yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 30 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Argentina về chất bổ sung dùng trong thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARG/396 ngày 03/6/2020, Argentina thông báo ban hành Dự thảo Nghị quyết chung “Luật Thực phẩm Argentina – Chương XXII ‘Khác’ – Điều 1417: Kết hợp các thành phần để sử dụng trong chế độ ăn uống bổ sung” (3 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha).

Dự thảo Nghị quyết chung được thông báo, do Ủy ban Thực phẩm Quốc gia (CONAL) soạn thảo, kết hợp các thành phần sau vào danh sách Điều 1417:

– Lutein, zeaxanthin, resveratrol, coenzyme Q10 và lycopene.

– Nhận dạng và độ tinh khiết của các thành phần này phải tuân thủ các tiêu chuẩn được thiết lập trong Luật Hóa chất Thực phẩm (FCC) và / hoặc Dược điển Hoa Kỳ (USP) và / hoặc dược điển khác.

– Các thành phần sẽ được sử dụng trong chế độ ăn uống bổ sung.

Mục đích ban hành Nghị quyết này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Đảm bảo các yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 30 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Argentina về nấm ăn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ARG/397 ngày 03/6/2020, Argentina thông báo ban hành Dự thảo Nghị quyết chung “Luật Thực phẩm Argentina – Chương XVI ‘Các biện pháp khắc phục và hỗ trợ chế biến’ – Điều 1249: Nấm ăn được” (6 trang, bằng tiếng Tây Ban Nha).

Dự thảo Nghị quyết chung được thông báo, do Ủy ban Lương thực Quốc gia (CONAL) soạn thảo kết hợp thêm các chi và/hoặc các loài nấm được quốc tế công nhận vào danh sách trong Điều 1249 của nấm hoang dã và nấm trồng.

Mục đích ban hành Nghị quyết này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Bảo vệ đời sống hoặc sức khỏe của động vật hoặc thực vật; Đảm bảo các yêu cầu chất lượng.

Hạn góp ý cuối cùng: 30 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Braxin về chất béo và dầu thực vật

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1020 ngày 11/6/2020, Braxin thông báo ban hành Dự thảo Nghị quyết số 813, ngày 12 tháng 5 năm 2020 (5 trang, tiếng Bồ Đào Nha).

Dự thảo nghị quyết này thiết lập các yêu cầu về sức khỏe đối với chất béo và dầu thực vật.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 24/8/2020.

 

Thông báo của Braxin về thức ăn chăn nuôi

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1023 ngày 26/6/2020, Braxin thông báo ban hành Hướng dẫn tiêu chuẩn số 40, ngày 16 tháng 6 năm 2020 (1 trang, tiếng Bồ Đào Nha).

Hướng dẫn quy phạm này thiết lập các thành phần và chất phụ gia được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi, bao gồm cả những chất được sử dụng làm thức ăn cho người và có thể được sử dụng trong dinh dưỡng động vật. Hướng dẫn cũng thiết lập các yêu cầu cần thiết để bao gồm và thay đổi các nguyên liệu thô được phê duyệt là thành phần và phụ gia. Hướng dẫn này thu hồi Pháp lệnh Bộ trưởng 975, ngày 15 tháng 12 năm 1993.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe động vật; Bảo vệ đời sống hoặc sức khỏe của động vật hoặc thực vật.

Quy định này dự kiến thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

 

Thông báo của Braxin về thức ăn chăn nuôi

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1028 ngày 26/6/2020, Braxin thông báo ban hành Dự thảo Nghị quyết số. 821, ngày 10 tháng 6 năm 2020 (8 trang, tiếng Bồ Đào Nha).

Dự thảo nghị quyết này thiết lập các yêu cầu liên quan đến thành phần, chất lượng, sự an toàn và ghi nhãn các công thức trị liệu cho các lỗi chuyển hóa bẩm sinh.

Bảo vệ sức khỏe con người; Bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 21/9/2020.

 

Thông báo của Liên minh Châu Âu về sản phẩm diệt khuẩn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/722 ngày 03/6/2020, Liên minh Châu Âu (EU) thông báo về Dự thảo thi hành Quyết định của Ủy ban không phê duyệt chlorophene như một hoạt chất hiện có để sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn của sản phẩm loại 2 (3 trang, bằng tiếng Anh).

Dự thảo thi hành Quyết định của Ủy ban này không phê duyệt chlorophene là một hoạt chất để sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn thuộc loại sản phẩm 2.

Rủi ro đối với sức khỏe con người được xác định là không thể giảm thiểu bằng các biện pháp giảm thiểu rủi ro đầy đủ và không thể sử dụng an toàn.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Hài hòa hóa.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Liên minh Châu Âu về thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/723 ngày 17/6/2020, Liên minh Châu Âu (EU) thông báo về Dự thảo Quy định của Ủy ban cho phép nêu yêu cầu sức khỏe đối với thực phẩm, ngoài những đề cập đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh và sự phát triển và sức khỏe của trẻ em, và sửa đổi Quy định (EU) số 432/2012 (4 trang), bằng tiếng Anh; 2 trang (s), bằng tiếng Anh).

Dự thảo Quy định này của Ủy ban liên quan đến việc ủy ​​quyền cho một công bố về sức khỏe được thực hiện đối với thực phẩm, ngoài những điều liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh và sự phát triển và sức khỏe của trẻ em theo Điều 18 (4) của Quy định (EC) số 1924/2006 của Nghị viện châu Âu và của Hội đồng ngày 20 tháng 12 năm 2006 về tuyên bố dinh dưỡng và sức khỏe đối với thực phẩm.

Biện pháp được đề xuất là Quy chế của Ủy ban cho phép yêu cầu sức khỏe đối với thực phẩm và sửa đổi Quy định của Ủy ban (EU) số 432/2012, như đã nêu ở trên theo điểm 6 đã được Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) đánh giá có kết quả thuận lợi và tuân thủ các điều kiện quy định Quy định (EC) số 1924/2006.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Liên minh Châu Âu về sản phẩm diệt khuẩn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/724 ngày 23/6/2020, Liên minh Châu Âu (EU) thông báo về Dự thảo thi hành Quyết định của Ủy ban phê duyệt khối lượng phản ứng của axit peracetic (PAA) và axit peroxyoctanoic (POOA) là một hoạt chất hiện có để sử dụng trong các sản phẩm diệt khuẩn của các sản phẩm loại 2, 3 và 4 (3 trang, tiếng Anh, 3 trang) (s), bằng tiếng Anh).

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Hài hòa hóa.

 

Thông báo của Georgia về đồ chơi

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/GEO/107 ngày 04/6/2020, Georgia thông báo ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về “An toàn của đồ chơi” được phê chuẩn bởi Nghị định của Chính phủ Georgia vào ngày 20 tháng 1 năm 2020 (số 47) (38 trang, bằng tiếng Gruzia).

Quy chuẩn này xác định các thủ tục chính cho sản xuất và nhập khẩu đồ chơi ở Georgia. Nghị định của Chính phủ hiện tại đã được xây dựng theo Chỉ thị 2009/48/EC của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 18 tháng 6 năm 2009 về sự an toàn của đồ chơi.

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm đảm bảo an toàn của đồ chơi.

Quy chuẩn này dự kiến thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/1/2021.

 

Thông báo của Georgia về thiết bị bảo vệ cá nhân

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/GEO/110 ngày 04/6/2020, Georgia thông báo ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về “thiết bị bảo vệ cá nhân” được phê chuẩn bởi Nghị định của Chính phủ Georgia ngày 6 tháng 2 năm 2020 số 82 (38 trang, tiếng Gruzia).

Quy chuẩn này xác định các yêu cầu chính cho thiết kế và sản xuất thiết bị bảo vệ cá nhân.

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người.

Quy chuẩn này dự kiến thông qua ngày 06/2/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/1/2021.

 

Thông báo của Indonesia về phân bón

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IDN/128 ngày 23/6/2020, Indonesia thông báo về Quy định số 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp về Đăng ký Phân bón Hữu cơ, Phân bón sinh học và Chất cải tạo đất (44 trang, tiếng Indonesia).

Quy định này yêu cầu phân bón hữu cơ, phân bón sinh học và chất tăng cường đất, được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu, phải được đăng ký sau khi hoàn thành đánh giá sau:

 1. Kiểm tra chất lượng dựa trên các yêu cầu được nêu trong:
 • Tiêu chuẩn quốc gia SNI liên quan khi áp dụng (ví dụ: SNI 8267: 2016 Chitosan lỏng làm phân bón hữu cơ- Yêu cầu về chất lượng và chế biến và SNI 7763: 2018, Phân bón hữu cơ rắn), hoặc
 • Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu khi áp dụng
 1. Thử nghiệm hiệu quả dựa trên phương pháp và báo cáo được quy định trong Quy định và Phụ lục II.

Kiểm tra chất lượng và hiệu quả được thực hiện bởi một tổ chức thử nghiệm được công nhận hoặc được chỉ định bởi Nghị định của Bộ trưởng.

Giấy chứng nhận và/hoặc báo cáo kết quả Đánh giá chất lượng có giá trị trong 12 tháng kể từ thời điểm ban hành và được sử dụng làm yêu cầu đăng ký.

Mục đích ban hành quy định này nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Bảo vệ môi trường; Đảm bảo yêu cầu chất lượng.

Quy định này dự kiến thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/1/2019.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Nhật Bản về ghi nhãn hàng hóa

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/JPN/665 ngày 18/6/2020, Nhật Bản thông báo về Sửa đổi một phần Quy tắc ghi nhãn chất lượng cho hàng hóa sản xuất khác.

Bản sửa đổi một phần của Quy tắc ghi nhãn chất lượng cho hàng hóa sản xuất khác bao gồm những thay đổi lớn sau:

 1. Loại trừ 1,1,1-Trichloroethane khỏi mục ghi nhãn khả năng lọc nước, và, thừa nhận việc dán nhãn khả năng lọc nước bằng kết quả thử nghiệm dựa trên phụ lục JIS A là phương pháp thử nghiệm về ghi nhãn lọc nước sức chứa. (Phù hợp với Tiêu chuẩn JIS S 3201: 2019)
 2. Ghi nhãn kết quả kiểm tra tổng dung lượng nước đã lọc về độ đục cho tất cả các máy lọc nước. (Phù hợp với Tiêu chuẩn JIS S 3201: 2019)
 3. Ghi nhãn kết quả kiểm tra áp suất nước tối thiểu cần thiết để máy bơm hoạt động cho máy lọc nước bằng máy bơm. (Phù hợp với Tiêu chuẩn JIS S 3201: 2019)
 4. Ghi nhãn kết quả kiểm tra dung tích nước đã lọc đối với máy lọc nước loại theo từng lô. (Tuân thủ Tiêu chuẩn JIS S 3201: 2019)

Mục đích sửa đổi này nhằm cung cấp cho người tiêu dùng thông tin chất lượng chính xác hơn về máy lọc nước để họ lựa chọn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Hàn Quốc về rác thải nhựa (PET/PE/PP/PS)

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/899 ngày 08/6/2020, Hàn Quốc thông báo về Sửa đổi Quy định về các mặt hàng chất thải bị hạn chế nhập khẩu để thúc đẩy tái chế chất thải sinh hoạt (3 trang, bằng tiếng Hàn).

Hàn Quốc đang cố gắng cấm nhập khẩu nhựa thải (PET / PE / PP / PS) để thúc đẩy tái chế chất thải sinh hoạt. Do giá dầu giảm và tác động của Corona 19, do lượng chất thải nhựa tích lũy ở Hàn Quốc tăng lên và sự bất ổn của thị trường tái chế tăng lên, chúng tôi dự định hạn chế nhập khẩu nhựa thải của một số vật liệu với số lượng lớn chất thải tích lũy để thúc đẩy tái chế chất thải nhựa ở Hàn Quốc.

Mục đích sửa đổi quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 20 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Hàn Quốc về thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/900 ngày 08/6/2020, Hàn Quốc thông báo về Đề xuất sửa đổi “Quy tắc thực thi của Đạo luật về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm” (5 trang, bằng tiếng Hàn; 8 trang, bằng tiếng Hàn).

Sửa đổi được đề xuất là:

 1. mở rộng nhãn dinh dưỡng cho bánh gạo, các sản phẩm sacaride chế biến, v.v…:

– chứa lượng đường/natri tương đối cao;

– thường được người Hàn Quốc tiêu thụ;

– được yêu cầu được dán nhãn thực tế dinh dưỡng bởi người tiêu dùng Hàn Quốc.

 1. bao gồm ghi nhãn thực phẩm hoặc quảng cáo công bố về sức khỏe cho nội dung thuộc hội đồng xét duyệt tự nguyện; thêm thực phẩm bị lên án với các hợp chất chức năng để thu hồi chủng loại; củng cố các biện pháp xử phạt hành chính đối với việc dán nhãn công bố về sức khỏe hoặc quảng cáo thực phẩm.

Mục đích sửa đổi này nhằm cung cấp cho người tiêu dùng thông tin tốt hơn và tăng cường sức khỏe cộng đồng; Thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo việc ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Hàn Quốc về thiết bị y tế

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/901 ngày 19/6/2020, Hàn Quốc thông báo về Sửa đổi “Quy tắc thực thi của Luật thiết bị y tế” (29 trang, bằng tiếng Hàn).

Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS) của Hàn Quốc đang sửa đổi “Quy tắc thực thi của Luật thiết bị y tế” như được nêu dưới đây:

Mặc dù Luật thiết bị Y tế quy định rằng việc gia hạn phê duyệt/chứng nhận/báo cáo sản xuất hoặc nhập khẩu là bắt buộc, hệ thống đổi mới đã không được vận hành hiệu quả do Luật không quy định thời hạn hiệu lực cho gia hạn. Do đó, Luật thiết bị Y tế sửa đổi, được ban hành sẽ có hiệu lực vào ngày 8 tháng 10 năm 2020, đặt ra thời hạn hiệu lực năm năm cho các lần gia hạn. Về vấn đề này, Quy tắc thực thi sửa đổi của Luật tương tự nêu ra các chi tiết về thủ tục và phương pháp cho việc đổi mới.

Mục đích của những sửa đổi nhằm giải quyết các hạn chế được tìm thấy trong quá trình thực hiện của Luật.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Vương quốc O-man về túi đựng tái sử dụng

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/OMN/408 ngày 15/6/2020, Vương quốc O-man thông báo ban hành Nghị định của Bộ trưởng bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn “Túi mua hàng tái sử dụng Polyetylen” (8 trang, bằng tiếng Ả Rập; 7 trang, bằng tiếng Anh).

Nghị định này của Bộ trưởng bắt buộc áp dụng theo tiêu chuẩn “Túi mua hàng tái sử dụng polyetylen” của Ô-man và cấm xuất khẩu túi nhựa có độ dày dưới 50 micromet hoặc bất kỳ loại túi nhựa sử dụng một lần nào.

Mục đích ban hành Nghị định này nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe hoặc an toàn của con người.

Nghị định dự kiến thông qua vào tháng 9/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ tháng 3/2021.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Peru về xi măng

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/PER/122 ngày 24/6/2020, Peru thông báo về Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật cho xi măng thủy lực được sử dụng trong các tòa nhà và công trình bê tông nói chung (30 trang, tiếng Tây Ban Nha).

Mục đích của dự thảo quy chuẩn kỹ thuật là thiết lập các yêu cầu kỹ thuật và ghi nhãn cần đáp ứng đối với xi măng thủy lực sử dụng trong các tòa nhà và công trình bê tông nói chung, nhằm ngăn ngừa rủi ro cho sự an toàn và tính mạng của con người và môi trường, cũng như tránh các hành vi có thể gây hiểu lầm, để bảo vệ và bảo vệ quyền thông tin của người tiêu dùng và người dùng, từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe và phúc lợi xã hội.

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm phòng ngừa các hành vi có thể gây hiểu lầm và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Vương quốc Ả rập xê út về cửa

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/SAU/1136 ngày 04/6/2020, Vương quốc Ả rập Xê út thông báo về Quy chuẩn kỹ thuật cho cửa ra vào và cửa sổ (26 trang, bằng tiếng Ả Rập).

Quy chuẩn này quy định cụ thể như sau: Điều khoản và định nghĩa, phạm vi, mục tiêu, Nghĩa vụ của nhà cung cấp, Ghi nhãn, Quy trình đánh giá sự phù hợp, Trách nhiệm của cơ quan quản lý, cơ quan điều tra thị trường Trách nhiệm, Vi phạm và Hình thức xử phạt, quy tắc chung, Quy tắc chuyển tiếp, Phụ lục (danh sách, loại).

Mục đích ban hành quy chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Bảo vệ môi trường.

Quy chuẩn này dự kiến thông qua vào ngày 28/12/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2021.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 6/8/2020.

 

Thông báo của Đài Loan về ghi nhãn

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TPKM/416 ngày 12/6/2020, Đài Loan thông báo về yêu cầu bắt buộc đối với sản phẩm ghi nhãn sử dụng nước hiệu quả của thiết bị nước, thiết bị vệ sinh hoặc thiết bị khác (3 trang, bằng tiếng Anh; 5 trang, bằng tiếng Trung Quốc).

Để thúc đẩy việc sử dụng các thiết bị tiết kiệm nước trong cuộc sống hàng ngày, Cơ quan Tài nguyên Nước đề xuất chỉ định bồn tiểu xả nước là một trong những sản phẩm cần có Nhãn sử dụng nước hiệu quả. Nó phù hợp với Điều 95-1 của Luật Cấp nước được sửa đổi vào ngày 4 tháng 5 năm 2016.

Các sản phẩm của bồn tiểu xả được bán ở thị trường trong nước phải có giấy phép sử dụng Nhãn sử dụng nước hiệu quả theo Quy định về Quản lý Nhãn sử dụng nước hiệu quả. Những người vi phạm sẽ bị phạt tiền với số tiền từ 40.000 đến 200.000 Đài tệ theo Điều 98-1 của Luật Cấp nước và được yêu cầu sửa trong một khoảng thời gian giới hạn. Những doanh nghiệp không sửa trong thời hạn nhất định có thể bị phạt cho mỗi lần vi phạm.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo tồn nguồn nước và bảo vệ tài nguyên nước; Thông tin cho người tiêu dùng, ghi nhãn; Bảo vệ môi trường.

Quy định này dự kiến thông qua vào ngày 30/9/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2021.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Đài Loan về thực phẩm

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TPKM/418 ngày 22/6/2020, Đài Loan thông báo về Dự thảo Quy định hạn chế sử dụng và yêu cầu ghi nhãn đối với Astaxanthin được sản xuất bởi Ast12 chủng Escherichia Coli biến đổi gen như một thành phần thực phẩm (3 trang, bằng tiếng Anh, 2 trang, tiếng Trung Quốc).

Dự thảo quy định này quy định cụ thể những hạn chế sử dụng và yêu cầu ghi nhãn đối với astaxanthin được sản xuất bởi Ast12 chủng Escherichia coli biến đổi gen cho mục đích thực phẩm.

Mục đích ban hành quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Đài Loan về cacao

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TPKM/419 ngày 22/6/2020, Đài Loan thông báo về Dự thảo Quy định hạn chế sử dụng và yêu cầu ghi nhãn đối với Cacao nguyên vỏ (Theobroma cacao) như một Thành phần Thực phẩm (1 trang), bằng tiếng Anh, 1 trang, bằng tiếng Trung Quốc).

Dự thảo quy định này quy định hạn chế sử dụng và yêu cầu ghi nhãn đối với với Cacao nguyên vỏ (Theobroma cacao)  cho mục đích thực phẩm.

Mục đích ban hành quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe và an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Uganda về ớt

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UGA/1211 ngày 17/6/2020, Uganda thông báo về Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu DUS 876: 2020, Ớt khô (nguyên quả và bột nghiền) – Đặc điểm kỹ thuật, tái bản lần thứ hai. (20 trang, bằng tiếng Anh).

Dự thảo Tiêu chuẩn Uganda này quy định các yêu cầu đối với ớt khô, tên khoa học Capsicum frutescens L./Capsicum annuum, L. (LAL MIRCHI), dưới dạng nguyên quả (vỏ) hoặc nghiền (bột). Tiêu chuẩn này không áp dụng cho bột ớt, một thuật ngữ được áp dụng cho hỗn hợp ớt xay (bột) và các loại gia vị khác, tỏi, thì là và kinh giới, có hoặc không có chất chống đóng bánh có sẵn như một hỗn hợp đồng nhất.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng; Hài hòa.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Uganda về cá đóng hộp

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/UGA/1212 ngày 22/6/2020, Uganda thông báo về Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu DUS 2215: 2019, Cá chép bạc đóng hộp (Mukene) – Đặc điểm kỹ thuật, xuất bản lần thứ nhất. (16 trang, bằng tiếng Anh)

Dự thảo tiêu chuẩn này của Uganda quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và thử nghiệm đối với cá chép bạc đóng hộp (Mukene) của loài Rastrineobola argentea, dành cho tiêu dùng của con người được đóng gói trong nước, dầu hoặc phương tiện đóng gói phù hợp khác. Nó không áp dụng cho các sản phẩm đặc biệt trong đó cá chép bạc đóng hộp cấu thành dưới 50% m/m trọng lượng tịnh của lon.

Mục đích ban hành tiêu chuẩn này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, ghi nhãn; Phòng ngừa các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Yêu cầu chất lượng; Hài hòa.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Hoa Kỳ về hóa chất

******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/USA/1628 ngày 16/6/2020, Hoa Kỳ thông báo về Các quy tắc sử dụng mới quan trọng đối với một số chất hóa học (20-6.B) (8 trang, bằng tiếng Anh)

Quy tắc đề xuất – Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) đang đề xuất các quy tắc sử dụng mới (SNUR) theo Luật kiểm soát chất độc hại (TSCA) cho các chất hóa học là đối tượng của thông báo tiền sản xuất (PMNs). Hành động này sẽ yêu cầu mọi người thông báo cho EPA ít nhất 90 ngày trước khi bắt đầu sản xuất (được quy định bởi quy chế bao gồm nhập khẩu) hoặc xử lý bất kỳ chất hóa học nào cho một hoạt động được chỉ định là sử dụng mới theo quy tắc đề xuất này. Hành động này sẽ yêu cầu những người không bắt đầu sản xuất hoặc xử lý cho việc sử dụng mới đáng kể cho đến khi họ gửi Thông báo sử dụng mới và EPA đã tiến hành đánh giá thông báo, đưa ra quyết định phù hợp về thông báo theo TSCA và đã đưa ra bất kỳ hành động quản lý rủi ro nào được yêu cầu là kết quả của quyết định đó.

Mục đích ban hành quy định này nhằm bảo vệ sức khỏe hoặc an toàn của con người; Bảo vệ môi trường

(Lê Thành Kông dịch từ thông báo của WTO)

 

 

THÔNG TIN PHÁP LUẬT

 

Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế

********

Ngày 19/6/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BYT ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động mua bán, sản xuất, kinh doanh, thực hiện việc đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020. Thông tư số 47/2017/TT-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục các hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

 

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu

********

Ngày 15/6/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu.

Thông tư này quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Thông tư này áp dụng đối với:

+ Cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

+ Thương nhân.

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến xuất xứ hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu.

Ưu đãi thuế quan EVFTA được áp dụng đối với hàng hóa đáp ứng quy định tại Thông tư này và, vào ngày EVFTA có hiệu lực, hàng hóa ở tại một Nước thành viên hoặc trong quá trình vận chuyển, lưu kho tạm thời, trong kho ngoại quan hoặc trong khu phi thuế quan với điều kiện chứng từ chứng nhận xuất xứ phát hành sau được nộp cho cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu. Trong trường hợp được yêu cầu, nhà nhập khẩu nộp chứng từ chứng minh hàng hóa không thay đổi xuất xứ theo quy định tại Điều 17 Thông tư này cho cơ quan hải quan Nước thành viên nhập khẩu.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020./.

 

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

********

Ngày 18/6/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 13/2020/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc các lĩnh vực kinh doanh thực phẩm, hóa chất, kinh doanh khoáng sản và điện lực.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 8 năm 2020.

 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu

********

Ngày 30/6/2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 15/2020/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, Ký hiệu QCVN 01:2020/BCT.

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật cơ bản trong thiết kế xây dựng mới, đóng mới, cải tạo mở rộng, hoán cải các cửa hàng xăng dầu trên mặt đất và trên mặt nước thuộc chủ quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quy chuẩn này thay thế cho các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

– QCVN 01:2013/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu;

– QCVN 10:2015/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

Thông tư này thay thế Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2013 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và Thông tư số 47/2015/TT-BCT ngày 11 tháng 12 năm 2015 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước.

 

Sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

********

Ngày 30/6/2020, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.

Bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT như sau:

“1a. Hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu: Salmonella, Asen tổng số (As), Cadimi (Cd), Chì (Pb), Thủy ngân (Hg) trong thức ăn truyền thống, nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản có nguồn gốc từ thực vật quy định tại mục III Phụ lục I của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 01/7/2021”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

 

Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình

********

Ngày 03/7/2020, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình.

Thông tư này quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý, các tổ chức và doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm thuộc Danh mục sản phẩm phần mềm theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các hoạt động sản xuất phần mềm đã được xác định đáp ứng quy trình theo quy định trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực vẫn tiếp tục được coi là đáp ứng quy trình sản xuất phần mềm cho đến khi hết thời hạn của dự án đầu tư đã được phê duyệt.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2020. Thông tư này thay thế Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc xác định hoạt động sản xuất phần mềm.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức, doanh nghiệp gửi văn bản về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) để được xử lý, giải quyết, hướng dẫn hoặc chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp.

(Nguyễn Thị Thắng)

 

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Quy định về tiêu chuẩn sản phẩm của Đan Mạch

*******

 1. An toàn sản phẩm

Nhà sản xuất và phân phối sản phẩm cho thị trường EU, trong đó có Đan Mạch phải đảm bảo:

 • Cung cấp sản phẩm tuân thủ các yêu cầu an toàn chung;
 • Thông báo cho người tiêu dùng về những rủi ro mà sản phẩm có thể gây ra và bất kỳ biện pháp phòng ngừa cần thực hiện;
 • Thông báo cho các cơ quan quốc gia có liên quan nếu phát hiện ra một sản phẩm nguy hiểm và hợp tác với các cơ quan chức năng để bảo vệ người tiêu dùng.

Các quốc gia thành viên EU thực hiện giám sát thị trường và thực thi các quy tắc an toàn sản phẩm. EU có cơ chế cảnh báo nhanh RAPEX – giúp trao đổi thông tin nhanh chóng giữa các nước EU và Ủy ban châu Âu về các sản phẩm nguy hiểm.

Ngoài các qui tắc an toàn sản phẩm chung, EU còn có các qui tắc cụ thể áp dụng cho một số loại sản phẩm nhất định như hoá chất, dược phẩm và mỹ phẩm, máy móc, thiết bị, đồ chơi…

Các qui định đối với sản phẩm hoá chất, xem tại:

https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/chemical-products

Các qui định đối với dược phẩm và mỹ phẩm, xem tại:

https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/pharmaceutical-and-cosmetic-products

Các qui định đối với máy móc, thiết bị và một số sản phẩm khác, xem tại:

https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/machinery-and-technical-products

 1. Tiêu chuẩn kỹ thuật

EU khuyến khích các nước thành viên áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật hài hòa. Các tiêu chuẩn hài hòa được soạn thảo bởi ba cơ quan tiêu chuẩn hóa độc lập:

 • Ủy ban Tiêu chuẩn châu Âu (CEN)
 • Ủy ban Tiêu chuẩn điện tử châu Âu (CENELEC)
 • Viện Tiêu chuẩn viễn thông châu Âu (ETSI)

Hiện tại, có 27.000 tiêu chuẩn áp dụng tại Đan Mạch. Trong đó, 98% là tiêu chuẩn quốc tế, và do đó chỉ có 2% là tiêu chuẩn quốc gia của Đan Mạch.

Có một số cơ quan có trách nhiệm kiểm tra các sản phẩm kỹ thuật được lưu thông trên thị trường Đan Mạch để đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn (như sản phẩm công nghiệp, thiết bị y tế, thiết bị đầu cuối vô tuyến và viễn thông, phương tiện, v.v.)

Ở Đan Mạch, các sản phẩm được kiểm tra và chứng nhận ở nước ngoài có thể vẫn bị kiểm tra và chứng nhận lại theo qui định của EU vì EU có các qui định khác đối với bảo vệ sức khỏe và an toàn của người tiêu dùng cũng như môi trường. Các tiêu chuẩn của EU được xây dựng trong những năm gần đây được áp dụng tại tất cả các nước thành viên EU và các nước thuộc Khu vực kinh tế châu Âu. Hệ thống tiêu chuẩn chung của các nước thành viên EU tạo điều kiện cho các sản phẩm xâm nhập thị trường của các nước này một cách thuận lợi, lưu ý rằng các qui định và tiêu chuẩn kỹ thuật khác nhau có thể trở thành rào cản thương mại nếu tiêu chuẩn của nước xuất khẩu khác các tiêu chuẩn của EU.

Tổ chức cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn hàng đầu ở Đan Mạch là Tổ chức Tiêu chuẩn Đan Mạch. Là một tổ chức tư nhân, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, và được công nhận là một tổ chức tiêu chuẩn quốc gia, nhiệm vụ của tổ chức này là cung cấp dịch vụ liên quan đến tiêu chuẩn hóa, chứng nhận và truyền đạt kiến thức về tiêu chuẩn. Liên hệ:

Fonden Dansk (Tổ chức Tiêu chuẩn Đan Mạch)

Göteborg Plads 1, DK-2150 Nordhavn

Tel: (+45) 3996 6101

Email: dansk.standard@ds.dk

Website: http://www.ds.dk

 1. Dán nhãn CE

Một số sản phẩm khi tiêu thụ tại thị trường Đan Mạch phải được dán nhãn CE.

CE được viết tắt từ cụm từ “Conformité Européenne” có tên gọi đầy đủ và chính thức là CE Marking. Chứng nhận CE Marking cho biết sản  phẩm tuân theo pháp luật của EU và cho phép sản phẩm được lưu thông tự do trong thị trường châu Âu. Thông qua việc gắn dấu CE lên sản phẩm, nhà sản xuất tuyên bố dựa trên trách nhiệm của họ rằng sản phẩm đó đáp ứng mọi yêu cầu về mặt pháp lý để có được tiêu chuẩn CE Marking.

EU đã thông qua hơn 20 chỉ thị và quy định về sản phẩm để được dán nhãn CE.

Chứng nhận CE cũng được coi như “hộ chiếu thương mại” để sản phẩm vào thị trường EU.

Nhà sản xuất có sản phẩm thỏa mãn các quy định của EU được tổ chức chứng nhận được nhà nước cho phép cấp chứng nhận tiêu chuẩn EU cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chung của EU. Khi đó nhà sản xuất có thể đóng nhãn CE cho sản phẩm của mình và công bố sản phẩm của mình đạt tiêu chuẩn EU. Với sản phẩm đã được dán nhãn CE và công bố của nhà sản xuất, sản phẩm có thể tự do lưu thông trong phạm vi EU. Đối với nhà sản xuất, những quy định sản phẩm mang nhãn CE nhằm làm cho các nhà sản xuất lựa chọn, quyết định những vấn đề về an toàn/sức khoẻ, lựa chọn mô hình đánh giá qui trình sản xuất nào thích hợp nhất. Trên góc độ quản lý, mục đích của việc dán nhãn CE chủ yếu là để làm đơn giản hóa quá trình kiểm tra đối với một số mặt hàng của các cơ quan kiểm soát quốc gia các nước thành viên. Mặc dù nhãn CE được dùng chủ yếu cho mục đích kiểm tra, người tiêu dùng có thể coi đây là một dấu hiệu chứng nhận chất lượng. Nhãn CE là đảm bảo của nhà sản xuất, hoặc của đại diện của nhà sản xuất ở châu Âu, là sản phẩm đó đã đạt những tiêu chuẩn theo quy định của EU. Nhãn CE không bao gồm thông tin kỹ thuật cụ thể của sản phẩm, nhưng có đủ thông tin để cơ quan kiểm soát có thể tìm đến nhà sản xuất hoặc là đại diện của nhà sản xuất ở châu Âu. Thông tin này không xuất hiện trong nhãn CE, mà được nêu trong bản công bố thỏa mãn qui trình, chứng nhận qui trình của nhà sản xuất, hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm hoặc tài liệu kèm theo sản phẩm.

Các sản phẩm yêu cầu phải dán nhãn CE:

 • Máy móc công nghiệp
 • Thiết bị điện và điện tử bao gồm AC 50V~1000V, DC 75V~1500V
 • Thiết bị điện và điện tử
 • Thiết bị y tế
 • Thiết bị y tế cấy dưới da
 • Các thiết bị y tế ống nghiệm
 • Thang máy
 • Sản phẩm chống cháy nổ
 • Đồ chơi trẻ em
 • Thiết bị áp lực đơn
 • Thiết bị khí đốt
 • Thiết bị đầu cuối, truyền thông có dây và không dây
 • Thiết bị cân không tự động
 • Thiết bị bảo vệ cá nhân
 • Nồi hơi nước nóng
 • Vật liệu xây dựng
 • Cáp dùng cho giao thông vận tải cá nhân
 • Thiết bị áp lực
 • Các loại thuốc nổ dân dụng
 • Du thuyền
 • Dụng cụ đo lường
 • Thùng để đóng gói
 • Pháo hoa

Việc dán nhãn CE lên sản phẩm cũng được EU quy định nghiêm ngặt. Với mỗi sản phẩm khác nhau quy định về việc dán nhãn cũng sẽ khác nhau. Một số quy định chung như sau:

 • Kích thước của biểu tượng dấu “CE” khi tăng hay giảm thì tỷ lệ vẫn phải được giữ nguyên;
 • Dấu “CE” được đặt theo chiều thẳng đứng và kích thước không được nhỏ hơn 5mm;
 • Dấu “CE” phải đặt ở vị trí không bị các logo khác che khuất.
 1. Đánh giá hợp chuẩn

Để quản lý hàng hàng hóa lưu thông trên thị trường, EU đã ban hành các quy định chung bắt buộc về an toàn, sức khỏe và môi trường cho từng nhóm sản phẩm như máy móc, đồ chơi, vật liệu xây dựng, bộ phận điện tử, thiết bị bảo vệ cá nhân, thiết bị cân nặng không tự động, thiết bị y tế, thiết bị khí, nồi hơi, thiết bị trạm truyền thanh và viễn thông… Các quy định này được công bố công khai. Mục đích ban hành các quy định chung này là thay thế các qui định khác nhau của các nước thành viên EU bằng một hệ thống qui định chung của EU nhằm đảm bảo hàng hóa có thể tự do di chuyển trong phạm vi EU.

Quy trình đánh giá sự phù hợp bao gồm giai đoạn thiết kế sản phẩm, giai đoạn sản xuất, theo nhiều cách khác nhau: kiểm soát nội bộ sản xuất, đảm bảo chất lượng đầy đủ, v.v.

Các thỏa thuận công nhận lẫn nhau tồn tại giữa EU và một số quốc gia ngoài EU có mức độ phát triển kỹ thuật tương đương và có cách tiếp cận tương thích để đánh giá sự phù hợp.

 

Qui định về kiểm dịch động thực vật của Phần Lan

*******

 1. Kiểm dịch động vật

Là thành viên của EU, Phần Lan tuân thủ các qui định kiểm dịch động vật của EU. Các yêu cầu cơ bản nhất bao gồm:

Nước xuất khẩu phải nằm trong danh sách các quốc gia được phép xuất khẩu danh mục sản phẩm liên quan vào EU;

Sản phẩm có nguồn gốc động vật chỉ được nhập khẩu vào EU nếu được sản xuất từ các cơ sở chế biến được nước xuất khẩu phê duyệt;

Tất cả động vật và sản phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu phải kèm theo giấy chứng nhận sức khỏe có chữ ký của bác sĩ thú y chính thức của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu;

Mọi lô hàng đều phải được kiểm tra tại điểm kiểm tra biên giới của nước thành viên EU;

Nếu dịch bệnh bùng phát ở một quốc gia ngoài EU gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe động vật hoặc sức khoẻ cộng đồng, EU có thể áp dụng các biện pháp bảo vệ tạm thời, bao gồm đình chỉ nhập khẩu từ toàn bộ hoặc một phần quốc gia liên quan hoặc đưa ra yêu cầu đặc biệt đối với các sản phẩm từ quốc gia đó.

Danh sách các động vật và sản phẩm có nguồn gốc từ động vật chịu sự kiểm soát khi nhập khẩu vào EU, được qui định tại chỉ thị 91/496/EEC and 97/78/EC.

Khi nhập khẩu động vật và các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật từ các nước ngoài EU, nhà nhập khẩu phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của EU, của Phần Lan, và làm các thủ tục kiểm dịch tại các điểm kiểm tra biên giới được chỉ định (BIP).

Các lô hàng cần kiểm dịch sẽ phải trả lệ phí.

Trước khi hàng đến Phần Lan, doanh nghiệp cần thông báo cho điểm kiểm tra biên giới mà hàng sẽ đến qua Hệ thống Kiểm soát Thương mại và Chuyên gia TRACES ít nhất trước 1 ngày làm việc.

Qui trình kiểm dịch tại biên giới như sau:

+ Kiểm tra chứng từ và nhận dạng;

+ Kiểm tra hàng hoá đúng với chứng từ;

+ Kiểm tra tình trạng của động vật;

+ Kiểm tra cảm quan về thực phẩm và sản phẩm;

+ Lấy mẫu để phân tích trong phòng thí nghiệm (nếu cần);

+ Đưa ra quyết định trong hệ thống TRACES;

+ Cấp giấy chứng nhận nhập khẩu cho lô hàng (CVED) để doanh nghiệp làm thủ tục thông quan.

 1. Kiểm dịch thực vật

Thực vật và các sản phẩm thực vật (bao gồm cả trái cây, rau quả và các sản phẩm gỗ) muốn nhập khẩu vào Phần Lan phải đảm bảo các qui định của EU về kiểm dịch thực vật. EU đã đặt ra các yêu cầu kiểm dịch thực vật để ngăn chặn các sinh vật gây hại cho thực vật và các sản phẩm thực vật của EU.

Các yêu cầu chung:

+ Hàng hoá phải có giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp;

+ Hàng hoá phải được làm các thủ tục hải quan và kiểm dịch tại cửa khẩu đến đầu tiên của EU;

+ Hàng hoá phải được nhập khẩu bởi một nhà nhập khẩu đã đăng ký chính thức tại một nước thành viên EU

+ Hàng hoá phải được thông báo trước cho cơ quan hải quan tại cửa khẩu đến đầu tiên của EU.

Ngoài ra, tuỳ từng mặt hàng cụ thể sẽ có các yêu cầu chi tiết. Thông tin thêm về kiểm dịch thực vật khi nhập khẩu vào EU.

EU có các qui tắc bảo vệ quyền giống cây trồng, qui định quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng có hiệu lực trên toàn EU. Hệ thống này được thực hiện bởi Văn phòng Giống cây trồng cộng đồng (CPVO).

Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp, Cơ quan Thực phẩm Phần Lan và Hải quan Phần Lan là các cơ quan có thẩm quyền về việc nhập khẩu và kiểm dịch động, thực vật. Liên hệ:

Maa- ja Metsätalousministeriö (Ministry of Agriculture and Forestry)
Ruokaosasto (Food Department)

P.O.Box 30, 00023 Valtioneuvosto

(+358) 295 160 01 / 295 16 2013

kirjaamo@mmm.fi minna-mari.kaila@mmm.fi

Ruokavirasto (Finnish Food Authority)

PL 100, 00027 Ruokavirasto

(+358) 29 520 4742 / 29 530 0400

kirjaamo@ruokavirasto.fi / kasvinterveys@ruokavirasto.fi

Tulli (Finnish Customs)

Valvontaosasto (Enforcement Department)

Opastinsilta 12, 00101 Helsinki

(+358) 295 52 00 / 295 52 7000

kirjaamo@tulli.fi

 

 

 (Lê Thành Kông)

 

TRAO ĐỔI – THẢO LUẬN

 

Hỏi: Trợ cấp nông nghiệp là gì?

Trả lời: Trợ cấp nông nghiệp là các hình thức hỗ trợ của Chính phủ cho việc sản xuất, tiêu thụ nông sản (cho sản xuất nông nghiệp nói chung, cho một vùng nông nghiệp hoặc cho một sản phẩm cụ thể).

+ Hỗ trợ trực tiếp bằng tiền từ Ngân sách Nhà nước (cấp vốn, góp vốn, bảo lãnh vay…);

+ Miễn hoặc bỏ qua một khoản thu lẽ ra phải nộp cho Nhà nước (ví dụ miễn, giảm thuế, phí…);

+ Nhà nước mua hàng, cung cấp các dịch vụ hoặc hàng hóa (trừ cơ sở hạ tầng chung) với giá có lợi cho doanh nghiệp hơn bình thường;

+ Nhà nước thanh toán tiền cho một đơn vị tài trợ hoặc yêu cầu các đơn vị ngoài Nhà nước thực hiện một trong các hoạt động nói trên theo cách như Nhà nước làm (mà bình thường không đơn vị tư nhân nào, với các tính toán về lợi ích thương mại thông thường, lại làm như vậy)

*******

Hỏi: Quy định về trợ cấp nông nghiệp có khác quy định về trợ cấp hàng phi nông nghiệp không?

Trả lời: Là nhóm hàng hóa nhạy cảm (do liên quan đến một bộ phận dân cư thu nhập thấp, an ninh lương thực…), hàng nông sản hiện được xếp vào diện “đặc biệt” so với hàng hóa phi nông nghiệp. Hiện tại, mức độ trợ cấp đối với nhóm mặt hàng này cao hơn nhiều so với nhóm hàng phi nông nghiệp và tập trung ở các nước phát triển. Vì vậy, trong WTO, vấn đề trợ cấp đối với hai nhóm hàng này được điều chỉnh bởi 02 hệ thống quy định khác nhau.

+ Trợ cấp đối với sản phẩm phi nông nghiệp: quy định tại Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng;

+ Trợ cấp nông nghiệp: quy định tại Hiệp định Nông nghiệp.

So với các quy định về trợ cấp áp dụng cho hàng phi nông nghiệp, quy định về trợ cấp cho nông sản ít hạn chế hơn, với nhiều loại hình trợ cấp được thừa nhận hơn và mức độ trợ cấp được phép cũng linh hoạt hơn.

Doanh nghiệp cần biết về các nguyên tắc và phạm vi trợ cấp nông nghiệp được phép để có thể đề xuất hỗ trợ từ phía Nhà nước, tận dụng các quyền lợi hợp pháp của mình.

*******

Hỏi: Trợ cấp nông nghiệp bao gồm những nhóm nào?

Trả lời: Trợ cấp nông nghiệp được chia thành 2 nhóm:

+ Nhóm các chính sách hỗ trợ trong nước;

+ Nhóm các chính sách trợ cấp xuất khẩu nông sản.

Căn cứ để phân biệt hai loại chính sách này là mục đích sử dụng của hỗ trợ đó. Nếu hỗ trợ nhằm mục đích thúc đẩy xuất khẩu, gắn với tiêu chí xuất khẩu (ví dụ tỷ lệ xuất khẩu bắt buộc…) thì gọi là trợ cấp xuất khẩu. Những hỗ trợ chung cho nông nghiệp, cho các sản phẩm cụ thể hoặc một số vùng nông nghiệp nhất định mà không tính đến yếu tố xuất khẩu được gọi là hỗ trợ trong nước.

Cơ chế áp dụng cho mỗi nhóm trợ cấp không giống nhau, vì vậy việc xác định một hình thức trợ cấp thuộc nhóm nào là rất quan trọng.

*******

Hỏi: Chính phủ còn có thể trợ cấp xuất khẩu cho nông nghiệp sau khi gia nhập WTO không?

Trả lời: So với các hình thức trợ cấp khác, trợ cấp xuất khẩu gây ra hệ quả bóp méo thương mại quốc tế nhiều nhất và vì vậy quy định đối với hình thức trợ cấp này cũng nghiêm ngặt nhất. Tuy vậy, nếu như trợ cấp xuất khẩu đối với hàng phi nông nghiệp bị WTO cấm hoàn toàn thì trợ cấp xuất khẩu trong nông nghiệp vẫn được thừa nhận ở mức độ nhất định và phải đáp ứng một số điều kiện chi tiết. Cụ thể:

+ Về nguyên tắc, trợ cấp xuất khẩu trong nông nghiệp là biện pháp bị cấm.

+ Đối với các biện pháp trợ cấp xuất khẩu đang áp dụng, các nước được phép sử dụng nếu thuộc nhóm 6 loại trợ cấp xác định nhưng phải cam kết cắt giảm cả về giá trị trợ cấp (tính bằng tiền) và số lượng nông sản được trợ cấp. Tuy nhiên, nguyên tắc này chỉ áp dụng cho các nước thành viên gia nhập WTO từ năm 1995 trở về trước.

Trợ cấp xuất khẩu cho nông nghiệp là biện pháp bị cấm hoàn toàn đối với các nước gia nhập WTO sau ngày 01/01/1995. Là nước gia nhập sau, Việt nam phải bãi bỏ tất cả các trợ cấp xuất khẩu trong nông nghiệp (trừ trường hợp được hưởng đối xử ưu đãi dành cho nước đang phát triển). Như vậy, về cơ bản, doanh nghiệp Việt Nam không hi vọng được hưởng các hình thức trợ cấp xuất khẩu này.

*******

Hỏi: Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam có thể thực hiện các trợ cấp trong nước đối với nông nghiệp không?

Trả lời: Theo Hiệp định Nông nghiệp, trợ cấp trong nước đối với nông nghiệp được chia làm 03 nhóm với các cơ chế áp dụng. Là thành viên WTO, Việt Nam sẽ phải tuân thủ các cơ chế này.

Về cơ bản các loại trợ cấp này đều được phép thực hiện, nhưng theo các điều kiện và giới hạn cụ thể.

+ Trợ cấp “hộp xanh lá cây”: Phải là các trợ cấp hầu như không có tác động bóp méo thương mại và không phải là hình thức trợ giá. Được phép áp dụng không bị hạn chế.

+ Trợ cấp “hộp xanh lơ”: Hỗ trợ trực tiếp trong khuôn khổ các chương trình hạn chế sản xuất. Đây là các hình thức trợ cấp mà các nước phát triển đã áp dụng. Và dường như chỉ những nước này được phép áp dụng nhưng có điều kiện.

+ Trợ cấp “hộp hổ phách”: Các loại trợ cấp nội địa không thuộc hộp xanh lá cây và xanh lơ (trợ cấp bóp méo thương mại). Được phép áp dụng trong mức nhất định gọi là “Mức tối thiểu”. Phải cam kết cắt giảm cho phần vượt trên mức tối thiểu.

+ Nhóm trợ cấp trong chương trình “hỗ trợ phát triển sản xuất”: Trợ cấp đầu tư; Hỗ trợ “đầu vào” cho sản xuất nông nghiệp cho nông dân nghèo hoặc các vùng khó khăn. Đây là sự ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển. Chỉ có các nước đang phát triển mới được quyền áp dụng biện pháp này mà không bị cấm.

*******

Hỏi: Trợ cấp “hộp xanh lá cây” là gì?

Trả lời: Trợ cấp “Hộp xanh lá cây” bao gồm các biện pháp trợ cấp thuộc một trong 05 nhóm xác định và phải đáp ứng đủ 03 điệu kiện cụ thể.

Là thành viên WTO, Việt Nam có thể tùy ý thực hiện các loại trợ cấp nông nghiệp nội địa thuộc hộp xanh lá cây không phải cam kết cắt giảm, không bị các thành viên khác khiếu kiện.

Doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý đến nhóm trợ cấp “hộp xanh lá cây” này bởi đây là các hình thức hỗ trợ mà doanh nghiệp có thể đề xuất Nhà nước áp dụng mà không vi phạm cam kết trong khuôn khổ WTO.

*******

Hỏi: Trợ cấp “hộp xanh lơ” là gì?

Trả lời: Những hình thức trợ cấp trực tiếp cho người sản xuất trong chương trình hạn chế sản xuất nông nghiệp cũng được miễn trừ cam kết cắt giảm với các điều kiện.

+ Những trợ cấp dựa trên diện tích hoặc năng suất cố định.

+ Trợ cấp tối đa bằng 85% hoặc ít hơn mức sản xuất cơ sở.

+ Trợ cấp trong chăn nuôi dựa trên số đầu con cố định.

Đây là hình thức trợ cấp mà nhiều nước phát triển áp dụng trong chương trình hạn chế bớt sản xuất nông nghiệp. Tất cả các nước đang phát triển đều không có hình thức trợ cấp này. Nên, mặc nhiên, loại trợ cấp này dành cho các nước phát triển. Tại vòng đàm phán Doha, các nước cũng đang yêu cầu phải giảm nhiều và tiến đến loại bỏ hình thức trợ cấp này.

*******

Hỏi: Trợ cấp “hộp hổ phách” là gì?

Trả lời: Trợ cấp thuộc “hộp hổ phách” là tất cả các trợ cấp trong nước không thuộc nhóm “hộp xanh lá cây” và “hộp xanh lơ” hoặc “chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất”. Đây là hầu hết là các loại trợ cấp có tác động làm biến dạng thương mại.

Trên thức tế, hình thức trợ cấp “hộp hổ phách” thông dụng nhất ở các nước là các chương trình thu mua nông sản của Chính phủ để can thiệp vào thị trường.

Theo quy định tại Hiệp định Nông nghiệp, thành viên WTO vẫn có thể thực hiện các trợ cập thuộc “hộp hổ phách” nhưng mức trợ cấp phải đảm bảo 1 trong 2 điều kiện dưới đây:

+ trong mức tối thiểu (mức tối thiểu được tính bằng 5% trị giá sản phẩm hoặc 5% tổng trị giá sản lượng ngành nông nghiệp đối với nước phát triển và bằng 10% đối với nước đang phát triển như Việt Nam);

+ không vượt mức trần cam kết (cam kết giảm tổng trị giá trợ cấp tính gộp).

Với những loại trợ cấp “hộp hổ phách”, mặc dù điều kiện áp dụng khó khăn hơn nhưng đây là những trợ cấp trực tiếp và mang lại nhiều lợi ích cho nông dân và doanh nghiệp liên quan, vì thế doanh nghiệp cũng cần chú ý để đề xuất các cơ quan liên quan trong điều kiện có thể.

*******

Hỏi: Là nước đang phát triển, Việt Nam có được hưởng ưu tiên gì liên quan đến các trợ cấp nông nghiệp không?

Trả lời: Hiệp định Nông nghiệp có một số điều khoản ưu đãi cho các nước đang phát triển như Việt Nam, chủ yếu là mở rộng diện trợ cấp được phép thực hiện cho sản xuất nông nghiệp trong nước. Cụ thể:

Đối với trợ cấp trong nước:

Các loại trợ cấp sau đây tại các nước đang phát triển sẽ không bị kiện chống trợ cấp (và không bị áp dụng thuế đối kháng) ở nước nhập khẩu trừ trường hợp gây ra hoặc đe dọa gây ra tổn hại cho nước nhập khẩu đó:

– Trợ cấp đầu tư thông thường cho nông nghiệp;

– Trợ cấp “đầu vào” của sản xuất cho người trực tiếp sản xuất ở các vùng nghèo tài nguyên, thiếu nguồn lực hoặc thu nhập thấp;

– Trợ cấp đa dạng hóa cây trồng trong chương trình tiêu hủy một số loại cây có chất ma túy….

Đối với trợ cấp xuất khẩu

Trong trường hợp nước đang phát triển, trợ cấp nhằm giảm chi phí tiếp cận thị trường nước ngoài (cước phí vận chuyển, nâng phẩm cấp để xuất khẩu…) và trợ cấp vận tải nội địa và quốc tế cho hàng xuất khẩu sẽ không bị xếp vào các hình thức trợ cấp xuất khẩu bị cấm.

Là nước đang phát triển, Việt Nam cũng được hưởng những “hình thức đối xử đặc biệt” này. Vì vậy, doanh nghiệp cần lưu ý để tận dụng và/hoặc đề xuất với các cơ quan Nhà nước những hình thức trợ cấp phù hợp.

*******

Hỏi: Khi gia nhập WTO, Việt Nam có cam kết cụ thể nào về trợ cấp nông nghiệp (khác các quy định chung tại Hiệp định nông nghiệp) không?

Trả lời: Việt Nam cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định về trợ cấp tại Hiệp định Nông nghiệp (không trừ ngoại lệ nào). Vì vậy, không có cam kết nào khác biệt về trợ cấp cho doanh nghiệp so với các nội dung của Hiệp định Nông nghiệp như đã trình bày ở trên.

Tuy nhiên, nông nghiệp nói chung và trợ cấp nông nghiệp nói riêng là những vấn đề khá phức tạp trong WTO.

Việc phân tích và tận dụng những cơ hội về trợ cấp nông nghiệp được phép cần được thực hiện với trợ giúp của các chuyên gia về vấn đề này.

*******

Hỏi: Hiện nay Việt Nam đang duy trì những hình thức trợ cấp nông nghiệp nào?

Trả lời: Do nguồn tài chính hạn hẹp, phần lớn các hình thức trợ cấp nông nghiệp của nước ta đều nằm trong nhóm “hộp xanh lá cây”, tập trung nhiều nhất là đầu tư cho việc xây dựng kết cấu hạ tần nông nghiệp (thủy lợi, giao thông, hệ thống sản xuất giống…), công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, nghiên cứu khoa học, khuyến nông, chương trình cải thiện giống cây trồng, giống vật nuôi,.v.v….

Trong một số năm khó khăn cho sản xuất lương thực, do ảnh hưởng của khủng khoảng tài (ví dụ những năm 1999-2002 và hiện nay), giá nông sản xuống thấp, Chính phủ mới hỗ trợ một số chính sách thu mua nông sản can thiệp thị trường trong nhóm “hộp hổ phách”. Một số biện pháp trợ cấp xuất khẩu (bù lỗ, thưởng xuất khẩu) sử dụng trong giai đoạn 1999-2002 đã không còn được áp dụng.

 

 (Nguyễn Thị Thắng)