10 năm ISO 26000 dẫn đầu về trách nhiệm xã hội

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Dec 7, 2020 | 14:05 - Lượt xem: 169

Tháng 11 năm 2020 đánh dấu mười năm kể từ khi công bố Tiêu chuẩn quốc tế mang tính đột phá về trách nhiệm xã hội.

Sự phát triển của Tiêu chuẩn quốc tế ISO 26000 là một dự án tiêu chuẩn hóa có phạm vi lớn bất thường, thể hiện sự bổ sung đầy tham vọng vào danh mục các tiêu chuẩn liên quan đến quản lý môi trường và tính bền vững. Hành trình đó bắt đầu với ISO 14001, mở rộng hơn nữa phạm vi hoạt động của ISO từ các tiêu chuẩn công nghiệp, kỹ thuật và chất lượng mà được biết đến nhiều nhất. Sự tham gia rộng rãi là không thể thiếu đối với khái niệm xây dựng Tiêu chuẩn quốc tế mới có thể áp dụng cho hầu hết mọi lĩnh vực có thể hình dung được. Kết quả là một ủy ban dự án chuyên biệt sẽ dựa trên kiến ​​thức tổng hợp và đầu vào của hơn 500 chuyên gia toàn cầu. Khoảng 80 quốc gia đã đóng góp, cùng với các tổ chức như Tổ chức Quốc tế về Người sử dụng lao động và các nhóm người tiêu dùng. Khi được xuất bản vào tháng 11 năm 2010, ISO 26000 đã đặt ra những bước đầu tiên mới, cho cả việc xây dựng sự đồng thuận trong tiêu chuẩn hóa và một bộ hướng dẫn toàn diện nhằm tăng cường sự tham gia và thừa nhận trách nhiệm xã hội. Adrian Henriques là một nhà tư vấn về tính bền vững đã làm việc với các công ty đa quốc gia và các tổ chức quốc tế. Ông cũng trực tiếp tham gia vào việc phát triển ISO 26000 thông qua thành viên của ISO tại Vương quốc Anh, BSI. Là một chuyên gia về trách nhiệm xã hội, Adrian đã chỉ rõ rằng một trong những chìa khóa thành công của tiêu chuẩn ISO về trách nhiệm xã hội là ở sự chấp nhận của các tổ chức chủ chốt làm việc trong cùng một không gian.

Hướng dẫn cần thiết hơn bao giờ hết

ISO 26000 đưa ra hướng dẫn chứ không phải yêu cầu. Nó không thể được chứng nhận, nhưng các công ty và tổ chức khác có thể sử dụng nó như một khuôn khổ để truy vấn và cải thiện cách tiếp cận của họ đối với trách nhiệm xã hội, tiết lộ dữ liệu và báo cáo về cách họ đang sử dụng tiêu chuẩn để cam kết thay đổi thực sự. Các chủ đề cốt lõi của ISO 26000 đã ảnh hưởng đến cách các công ty kinh doanh, cách họ đối xử với nhân viên và cách họ đánh giá và hạn chế tác động của các hoạt động của họ. Mặc dù xã hội đã đạt được nhiều tiến bộ trên nhiều lĩnh vực trong thập kỷ qua, hướng dẫn của ISO 26000 vẫn phù hợp để giải quyết những thách thức ngày nay. Với việc nhiều người bị buộc phải đánh giá lại cách họ kinh doanh theo COVID-19, tầm quan trọng của trách nhiệm xã hội đã được đặt lên hàng đầu như một phần của việc xây dựng một xã hội bền vững hơn và bình đẳng hơn. Hướng dẫn của ISO 26000 là cần thiết hơn bao giờ hết khi nói đến việc thực hiện một cách tiếp cận được công nhận quyền con người, thực hành lao động, môi trường, thực hành điều hành công bằng, các vấn đề của người tiêu dùng và sự tham gia và phát triển của cộng đồng.

Lê Thành Kông, theo ISO