Hội nghị xây dựng mô hình điểm triển khai chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Aug 10, 2022 | 10:19 - Lượt xem: 1725

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-KHCN ngày 16/02/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang về triển khai Đề án Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (viết tắt là Đề án 996); ngày 10/8/2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức hội nghị xây dựng mô hình điểm về triển khai chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp.

Tham gia truyền đạt tại hội nghị, về phía Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ông Nguyễn Hùng Điệp – nguyên vụ trưởng Vụ Đo lường, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – và các chuyên gia tư vấn về chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp.

Ảnh: Chuyên gia truyền đạt các nội dung cơ bản về triển khai Chương trình Đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp.

Về phía các doanh nghiệp đăng ký tham gia xây dựng mô hình điểm về triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có:

  1. Công ty cổ phần nước sạch Bắc Giang. Địa chỉ: số 38, đường Xương Giang, thành phố Bắc Giang.
  2. Công ty Điện lực Bắc Giang. Địa chỉ: số 22, đường Nguyễn Khắc Nhu, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố BắcGiang.
  3. Công ty TNHH Vật tư ngành nước Phú Thịnh. Địa chỉ: Lô C5+C6, khu CN Đình Trám, huyện Việt Yên

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hùng Điệp đã truyền đạt và trao đổi các nội dung cơ bản để triển khai có hiệu quả Chương trình Đảm bảo Đo lường trong doanh nghiệp gồm:

– Phổ biến, tập huấn cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý một số chính sách của nhà nước về đổi mới hoạt động đo lường để nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế theo Đề án 996.

– Thống nhất đầu mối quản lý và triển khai xây dựng và thực hiện chương trình đảm bảo đo lường tại 03 doanh nghiệp đã đăng ký.

– Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị và cung cấp thông tin sơ bộ về thực trạng đo lường tại doanh nghiệp.

– Những lợi ích khi triển khai chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp.

– Một số kinh nghiệm thực tế xây dựng chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp.

Hội nghị là bước triển khai ban đầu giúp các doanh nghiệp đăng ký tham gia mô hình điểm tiếp cận và triển khai Chương trình đảm bảo đo lường trong doanh nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, nâng cao vị thế và uy tín của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, hội nhập với thế giới.

Lê Thành Kông – phòng Hành chính và Quản lý đo lường