Một số hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Mar 15, 2023 | 16:45 - Lượt xem: 1908

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam hàng năm 15-3 được các cấp, các ngành quan tâm sâu sắc. Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 có chủ đề “Thông tin minh bạch – Tiêu dùng an toàn”. Trong năm qua, công tác triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam” và hoạt động tuyên truyền bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các địa phương được triển khai và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Giang, hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được thực hiện thông qua một số hoạt động, cụ thể:

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với 26 cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn ; Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, cụ thể: kiểm tra 11/24 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh theo đúng tiến độ thời gian, đúng nội dung kế hoạch đã được duyệt, trong đó có 01 thương nhân phân phối, 10 cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh ; Triển khai hỗ trợ kiểm định cân thông dụng tại các chợ trên địa bàn tỉnh (27 chợ với tổng số 2049 cân thông dụng).

Triển khai hoạt động khảo sát về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với các sản phẩm bánh kẹo trong dịp Tết Nguyên đán và Tết Trung thu năm 2022 ; Triển khai hoạt động Kiểm soát chất lượng bên ngoài đối với chỉ dẫn địa lý vải thiều Lục Ngạn, lấy 09 mẫu quả vải để phân tích chất lượng, qua đó Chi cục đã có văn bản kiến nghị với UBND huyện Lục Ngạn, Hội SX&TTVT Lục Ngạn trong vấn đề nâng cao chất lượng sản phẩm vải thiều, đáp ứng các tiêu chí đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Ngoài ra, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cập nhật 50 tin, bài ; các thông tin khác gửi cho các cơ quan và doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận và xử lý các thông báo về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của các nước thành viên WTO trong các lĩnh vực như: Thực phẩm, nông nghiệp, y tế, điện, điện tử, đăng trên bản tin TBT và trang thông tin điện tử của Chi cục. Phối hợp với Trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang xây dựng 04 video clip tuyên truyền về Hiệp định TBT và hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

Để người tiêu dùng được bảo vệ, các cơ quan nhà nước cần tăng cường các hoạt động giám sát, kiểm tra thị trường, đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Các tổ chức xã hội cần phát huy rõ nét vai trò đại diện và cầu nối giữa người tiêu dùng với các cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Nguyễn Thị Hải Vân