Hội nghị tập huấn xây dựng mô hình chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp năm 2023

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Apr 26, 2023 | 17:05 - Lượt xem: 1095

Ngày 25/4/2023, tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức lớp tập huấn triển khai mô hình chương trình đảm bảo đo lường năm 2023 cho các doanh nghiệp tham gia. Nội dung của Hội nghị theo  Kế hoạch số 33/KH-KHCN ngày 14/02/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang về triển khai Đề án Kế hoạch số 409/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (viết tắt là Đề án 996).

Ông Trịnh Xuân  Tùng- chuyên gia của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình bày tại Hội nghị

 Tham gia truyền đạt tại hội nghị, về phía Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ông Trịnh Xuân Tùng – chuyên gia tư vấn chương trình đảm bảo đo lường, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. đại diện Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, và các đại biểu của các doanh nghiệp tham gia.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, năm 2023 đã lựa chọn được 02 doanh nghiệp tham gia mô hình gồm Công ty TNHH Nấm Dược liệu Adenco  (Trụ sở tại Thôn Hồng Giang, xã Dương Đức, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) và Công ty CP Tập đoàn FEC (Đường Lương Văn Nắm, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Đây là 02 doanh nghiệp có hoạt động đo lường được lựa chọn dựa trên tiêu chí của Quyết định 3807/QĐ-BKHCN ngày 19/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Doanh nghiệp tham gia chương trình đảm bảo đo lường dự hội nghị

Tại hội nghị, Ông trịnh Xuân Tùng đã truyền đạt tới các đại biểu tham dự một số nội dung:

– Phổ biến, tập huấn cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý một số chính sách của nhà nước về đổi mới hoạt động đo lường để nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế theo Đề án 996.

– Thống nhất đầu mối quản lý và triển khai xây dựng và thực hiện chương trình đảm bảo đo lường tại 02 doanh nghiệp đã đăng ký.

– Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị và cung cấp thông tin sơ bộ về thực trạng đo lường tại doanh nghiệp.

– Vai trò của đo lường và nhu cầu đổi mới hoạt động đo lường tại doanh nghiệp.

– Những định hương triển khai và nhu cầu cần hỗ trợ của doanh nghiệp.

Hội nghị là bước triển khai ban đầu giúp các doanh nghiệp đăng ký tham gia mô hình điểm tiếp cận và triển khai Chương trình đảm bảo đo lường trong doanh nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, nâng cao vị thế và uy tín của doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, hội nhập với thế giới.

Công ty TNHH Nấm Dược liệu Adenco là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng đóng gói sẵn. Sản phẩm cụ thể là nấm đông trùng hạ thảo đã tham gia chương trình một xã một sản phẩm, đạt sản phẩm 3 sao. Nấm đông trùng hạ thảo là sản phẩm có chất lượng và giá thành cao. Tuy nhiên, công tác quản lý đo lường tại doanh nghiệp chưa được quan tâm thường xuyên.Tham gia chương trình đảm bảo đo lường nhằm nâng cao vị thế của doanh nghiệp, đảm bảo đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn, tạo niềm tin khách hàng.

Công ty CP Tập đoàn FEC là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực quan trắc môi trường, đo đạc bản đồ, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Năm 2023, doanh nghiệp đang có nhu cầu muốn mở rộng lĩnh vực sang kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo. Việc tham gia Chương trình mong muốn được hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ để công tác quản lý đo lường tại doanh nghiệp đúng quy định pháp luật.

(Mạc Thị Kim Thoa)