Các thành viên WTO tăng cường làm việc về các rào cản kỹ thuật đối với thương mại

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Oct 20, 2023 | 13:54 - Lượt xem: 1179

Các thành viên WTO sẽ tăng cường làm việc trong những tháng tới nhằm đảm bảo rằng các tiêu chuẩn và quy định không đóng vai trò là những trở ngại không cần thiết đối với thương mại. Trong các cuộc thảo luận tại Ủy ban Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (TBT), họ cũng sẽ làm việc để xây dựng hướng dẫn về cách các chính phủ nên kiểm tra và chứng nhận sản phẩm, với mục đích giảm bớt các rào cản thương mại.

Phó Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), ông Alan Wolff  cho biết “Các thủ tục đánh giá sự phù hợp có thể trở thành một rào cản lớn đối với thương mại,”. “Các hướng dẫn do Ủy ban TBT đồng ý sẽ giúp giảm bớt một số rào cản này. Có một số đề xuất trên bàn, và tôi mong muốn thấy các thành viên đạt được tiến bộ về một văn bản chung.”

Vào tháng 10, các thành viên WTO sẽ bắt đầu vạch ra một kế hoạch làm việc mới của Ủy ban TBT cho giai đoạn 2022-2024. Theo “quy trình đánh giá ba năm một lần” này, các thành viên sẽ thảo luận về việc thực hiện Thỏa thuận TBT và trao đổi quan điểm về các lĩnh vực công việc mới của Ủy ban. Theo ông Wolff “Quy trình minh bạch và năng động này tập hợp những người đứng đầu của chúng tôi lại với nhau để thiết lập chương trình nghị sự cho công việc về các quy định và tiêu chuẩn trong tương lai”.

Các thành viên cũng sẽ bắt đầu thảo luận vào tháng 10 về các yêu cầu ghi nhãn đối với hàng hóa xuất khẩu và hỗ trợ kỹ thuật cung cấp cho các nước đang phát triển. Ngoài ra, họ sẽ tổ chức hội thảo về tầm quan trọng của quan điểm về giới trong việc xây dựng các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Vào tháng 12, các thành viên sẽ xem xét trong Ủy ban TBT về các biện pháp mà các chính phủ đã thực hiện để tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19.

Các mối quan ngại thương mại (STC) sẽ được thảo luận tại cuộc họp của Ủy ban TBT vào ngày 28-29 tháng 10, tạo cơ hội cho các thành viên nêu quan ngại về bất kỳ rào cản thương mại liên quan đến tiêu chuẩn mà các công ty xuất khẩu của họ gặp phải.

Cuộc thảo luận của Ủy ban TBT về các quan ngại thương mại đã tiếp tục không bị gián đoạn trong năm nay mặc dù COVID-19 có giới hạn về các cuộc họp thực tế. Các thành viên đã sử dụng “thủ tục bằng văn bản” để nêu quan ngại tại cuộc họp của Ủy ban vào ngày 13-14 tháng 5, nơi thảo luận về số lượng kỷ lục STC (72 mối quan ngại). “Ủy ban đã tìm ra một giải pháp sáng tạo để cho phép các thành viên tiếp tục trao đổi quan điểm về các mối quan tâm thương mại cụ thể trong thời kỳ đại dịch,” ông Wolff nói. “Nền tảng eAgenda (chương trình nghị sự trực tuyến) mà họ đã sử dụng sẽ giúp củng cố và nâng cao hiệu quả công việc của Ủy ban khi chúng tôi dần trở lại trạng thái bình thường.”

Lê Thành Kông