Viết bởi admin | 5 August, 2020 | 0 Bình luận |

Chúng ta sử dụng các phép đo để thu thập dữ liệu mà sau đó có thể sử dụng để giúp đưa ra quyết định chính xác nhằm chăm sóc đúng cách cho môi trường của chúng ta. Ví dụ: đo lường lượng chất dinh dưỡng được thêm vào đất và thuốc trừ sâu áp […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 4 August, 2020 | 0 Bình luận |

Sự gia tăng dân số, tuổi thọ được kéo dài hơn, du lịch và thương mại quốc tế ngày càng tăng, và sự đổi mới trong y học hiện đại đang đặt ra nhu cầu ngày càng tăng đối với các hệ thống chăm sóc y tế. Kết quả là, các hệ thống này phải […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 31 July, 2020 | 0 Bình luận |

Thương mại hàng hóa và dịch vụ trên toàn thế giới là rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, vì sự thịnh vượng của người dân và để duy trì sự ổn định tài chính trên toàn thế giới. Các phép đo liên quan đến hầu hết các giao dịch thương mại và […]

Xem thêm

Viết bởi admin | 30 July, 2020 | 0 Bình luận |

Đo lường hợp pháp là việc áp dụng các yêu cầu pháp lý cho các công cụ đo lường và phép đo. Các phép đo chiếm một phần lớn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đến nỗi chúng ta thường coi chúng là điều hiển nhiên và có thể là không để ý. […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE