Sổ tay 10 nội dung chính về thực thi Hiệp định TBT năm 2020

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, May 14, 2021 | 11:00 - Lượt xem: 1291

Từ kết quả của chương trình đánh giá hàng năm đối với Hiệp định Hàng rào Kỹ thuật trong Thương mại (TBT) năm 2020, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã phát hành cuốn sổ tay nêu bật 10 kết quả chính của công tác tiêu chuẩn và quy chuẩn năm 2020. Sổ tay trình bày cách thức các thành viên WTO thực hiện Hiệp định.

Hiệp định TBT nhằm đảm bảo rằng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy trình đánh giá sự phù hợp là không phân biệt đối xử và không tạo ra những trở ngại không cần thiết cho thương mại. Đồng thời, Hiệp định công nhận quyền của các thành viên WTO trong việc thực hiện các biện pháp nhằm đạt được các mục tiêu chính sách hợp pháp, chẳng hạn như bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người, hoặc bảo vệ môi trường.

Sổ tay này tập trung vào sự tuân thủ của các thành viên đối với các yêu cầu thông báo theo Hiệp định TBT và các mối quan ngại được nêu ra trong Ủy ban TBT, thường là phản ứng của các nước thành viên với các thông báo này. Các chính phủ được yêu cầu “thông báo” cho các thành viên khác, thông qua Ban Thư ký WTO, về các biện pháp được đề xuất có ảnh hưởng đáng kể đến thương mại của các thành viên khác và không phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế liên quan.

Các kết quả chính được nêu trong sổ tay, gồm:

 1. Hơn 3.000 thông báo được gửi hàng năm.
 2. Số lượng thông báo đã tăng hơn 11% mỗi năm.
 3. Đông Phi đã gửi 26% thông báo vào năm 2020.
 4. Một nửa số thành viên WTO thường xuyên gửi thông báo.
 5. Trung bình cho phép khoảng thời gian 56 ngày để các thành viên góp ý đối với các thông báo.
 6. Gần một nửa số quy định được thông báo liên quan đến bảo vệ sức khỏe.
 7. Công cụ chính của WTO để phổ biến thông báo TBT là “ePing”, có hơn 12.000 người sử dụng.
 8. Những quan ngại về thương mại do các thành viên WTO nêu ra đã tăng trung bình 26% mỗi năm.
 9. Một số lượng kỷ lục các mối quan tâm thương mại mới – 57 – đã được nêu ra năm 2020.
 10. Khoảng một phần ba các thành viên WTO đã tham gia vào các cuộc thảo luận về các mối quan ngại thương mại năm 2020.

TBT

Tải tài liệu tại đây:

 1. Bản tiếng Việt
 2. Bản tiếng Anh