Bản tin TBT Tháng 12/2021

Người viết: admin - Ngày viết: Saturday, Dec 25, 2021 | 10:24 - Lượt xem: 1379

TRONG SỐ NÀY

******

TIN CẢNH BÁO

 • Thông báo của Hàn Quốc về ghi nhãn thực phẩm
 • Thông báo của Hàn Quốc về ghi nhãn sản phẩm sữa
 • Thông báo của Nhật Bản về thực phẩm
 • Thông báo của Ixraen về thực phẩm
 • Thông báo của Ấn Độ về thực phẩm đóng gói sẵn
 • Thông báo của Ấn Độ về thực phẩm
 • Thông báo của Canada về rau quả tươi
 • Thông báo của Nhật Bản về phân bón
 • Thông báo của Liên minh Châu Âu về phân bón
 • Thông báo của Hàn Quốc về ghi nhãn dược mỹ phẩm
 • Thông báo của Hàn Quốc về thảo dược
 • Thông báo của Nhật Bản về thức ăn chăn nuôi

THÔNG TIN PHÁP LUẬT

 • Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn
 • Quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG – HỘI NHẬP

 • Quy định về nhập khẩu hàng nông sản và thực phẩm tại thị trường Thụy Điển

TRAO ĐỔI – THẢO LUẬN

 • Các nội dung hỏi đáp về kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm và đánh giá sự phù hợp

I. TIN CẢNH BÁO

* Lĩnh vực thực phẩm

Thông báo của Hàn Quốc về ghi nhãn thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/1009 ngày 12/11/2021, Hàn Quốc thông báo đề xuất sửa đổi “Nghị định thi hành Luật về dán nhãn và quảng cáo thực phẩm” (6 trang, bằng tiếng Hàn).

Sửa đổi được đề xuất liên quan đến “Luật về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm (Luật số 188445, ngày 17 tháng 8 năm 2021., Bản sửa đổi một phần)”, cụ thể: thay thế “ngày bán” trong ghi nhãn thực phẩm bằng “ngày sử dụng”.

Mục đích của Nghị định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo quy định về ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Hàn Quốc về ghi nhãn sản phẩm sữa

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/1008 ngày 12/11/2021, Hàn Quốc thông báo đề xuất sửa đổi “Quy tắc thi hành Luật về dán nhãn và quảng cáo thực phẩm” (8 trang, bằng tiếng Hàn).

Sửa đổi được đề xuất liên quan đến “Luật về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm (Luật số 188445, ngày 17 tháng 8 năm 2021., Bản sửa đổi một phần)”, cụ thể:

– Thay thế “ngày bán” trong ghi nhãn thực phẩm bằng “ngày sử dụng”

– Áp dụng đối với các loại sữa theo định nghĩa tại khoản 2 của Điều 4 của “Luật kiểm soát vệ sinh sản phẩm chăn nuôi”, đòi hỏi phải cải tiến các tiêu chuẩn bảo quản lạnh, có thể được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.

Mục đích của quy tắc này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo quy định về ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Nhật Bản về thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/JPN/714  ngày 01/11/2021, Nhật Bản thông báo dự thảo sửa đổi Tiêu chuẩn ghi nhãn thực phẩm (liên quan đến việc ghi nhãn cho các sản phẩm biến đổi gen, các phương pháp phân tích để ghi nhãn dinh dưỡng, ghi nhãn cho nước tương, dầu và mỡ thực vật ăn được, cụ thể:

 (1) Tiêu chuẩn ghi nhãn thực phẩm sẽ được sửa đổi một phần, bởi vì đậu tương có hàm lượng axit oleic cao hiện có thể được sản xuất bằng các kỹ thuật chăn nuôi thông thường và không phải là đối tượng của định nghĩa “sản phẩm biến đổi gen cụ thể” nữa;

(2) Tiêu chuẩn ghi nhãn thực phẩm sẽ được sửa đổi một phần theo bản sửa đổi của “Bảng tiêu chuẩn thành phần thực phẩm ở Nhật Bản” áp dụng một số phương pháp phân tích mới cho các chất dinh dưỡng.

(3) Tiêu chuẩn ghi nhãn thực phẩm cho nước tương, dầu và mỡ thực vật ăn được sẽ được sửa đổi một phần, vì tiêu chuẩn ghi nhãn thực phẩm trích dẫn các điều khoản “Tiêu chuẩn Nông nghiệp Nhật Bản (JAS)” và JAS cho nước tương, dầu và mỡ thực vật ăn được sẽ được sửa đổi tương ứng với các tiêu chuẩn quốc tế.

Mục đích của việc sửa đổi tiêu chuẩn nhằm cung cấp thông tin cho người tiêu dùng để đảm bảo an toàn khi tiêu thụ thực phẩm và đảm bảo cơ hội đưa ra lựa chọn thực phẩm một cách tự chủ và hợp lý; Thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo các quy định ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Ixraen về thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ISR/1222  ngày 12/11/2021, Ixraen thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia ký hiệu SI 1059 – Dung sai về trọng lượng và thể tích của sản phẩm thực phẩm đóng gói sẵn (7 trang, bằng tiếng Do Thái).

Tiêu chuẩn bắt buộc hiện hành ký hiệu SI 1059 đối với các sản phẩm thực phẩm đóng gói sẵn, sẽ được tuyên bố là tự nguyện. Công bố này nhằm loại bỏ những trở ngại không cần thiết đối với thương mại và hạ thấp các rào cản thương mại.

Mục đích của tiêu chuẩn này nhằm giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Ấn Độ về thực phẩm đóng gói sẵn

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/217  ngày 12/11/2021, Ấn Độ thông báo Dự thảo Quy định sửa đổi về Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm (Cấm và hạn chế bán hàng), năm 2021. (3 trang, bằng tiếng Hindi và tiếng Anh).

Các quy định này thay thế các cụm từ “Dầu thực vật ăn được đa nguồn” bằng “Dầu ăn đa nguồn” trong Quy định về An toàn và Tiêu chuẩn thực phẩm (Cấm và hạn chế bán hàng) năm 2011.

Mục đích của quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo quy định về ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Ấn Độ về thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/216  ngày 12/11/2021, Ấn Độ thông báo dự thảo Quy định sửa đổi Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm (Phê duyệt cho thực phẩm và thành phần thực phẩm không được chỉ định), năm 2021. (22 trang, bằng tiếng Anh).

Các quy định này đề xuất những thay đổi trong thủ tục cấp phép trước đối với thực phẩm và thành phần thực phẩm không được chỉ định, bao gồm cả việc thay đổi mẫu đơn xin phê duyệt đối với thực phẩm đó.

Mục đích của quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo quy định về ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Canada về rau quả tươi

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CAN/654  ngày 02/11/2021, Canada thông báo Đề xuất sửa đổi đối với Bản tổng hợp phân loại của Canada: Tập 2 – Trái cây hoặc Rau tươi. – Tiêu chuẩn về dưa chuột trong nhà kính (3 trang, bằng tiếng Anh và tiếng Pháp); – Tiêu chuẩn về dưa chuột mini trong nhà kính (2 và 3 trang, bằng tiếng Anh và tiếng Pháp); và – Tiêu chuẩn về cà chua trong nhà kính (3 trang, có bằng tiếng Anh và tiếng Pháp).

Một số loại trái cây hoặc rau quả tươi (FFV) phải được phân loại để được bán trên thị trường nhập khẩu hoặc thương mại liên tỉnh ở Canada. Các yêu cầu và cấp độ FFV được Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada (CFIA) duy trì và thực thi trong một tài liệu tham khảo (IbR) kết hợp với tiêu đề ” Bản tổng hợp phân loại của Canada: Tập 2 – Trái cây hoặc Rau tươi”, được đưa vào Quy định Thực phẩm An toàn cho Người Canada (SFCR) ). CFIA đang đề xuất hiện đại hóa và hài hòa các yêu cầu cấp hiện có liên quan đến chất lượng của FFV và đưa ra các tiêu chuẩn cấp mới cho một số mặt hàng nhất định. Cuộc tham vấn này đang được tiến hành theo từng giai đoạn để thu hút phản hồi về những thay đổi được đề xuất đối với phân cấp và các yêu cầu đối với FFV. Mỗi giai đoạn sẽ tập trung vào một nhóm hàng hóa khác nhau. Một thông báo sẽ được gửi cho mỗi giai đoạn của cuộc tham vấn.

Giai đoạn này tập trung vào những thay đổi được đề xuất đối với các cấp và yêu cầu đối với dưa chuột trong nhà kính và cà chua trong nhà kính, bao gồm cả một tiêu chuẩn mới cho dưa chuột mini trong nhà kính.

Sửa đổi được đề xuất đối với Bản tổng hợp phân loại của Canada: Tập 2 – Trái cây hoặc rau tươi bao gồm:  thay đổi về yêu cầu kích thước; làm rõ thuật ngữ cho các khuyết tật và dung sai; ra đời tiêu chuẩn mới cho dưa chuột mini trong nhà kính.

Mục đích của quy định: Các phân loại và yêu cầu hiện có được nêu trong “Bản tổng hợp phân loại của Canada: Tập 2 – Trái cây hoặc rau tươi ” được đưa vào Quy định về Thực phẩm An toàn cho người Canada. Mục tiêu của đề xuất thay đổi là để phản ánh nhu cầu thị trường: thay đổi về nhu cầu và nhân khẩu học của người tiêu dùng;  phát triển công nghệ và đổi mới, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc chọn tạo giống cây trồng và giống cây trồng; cải tiến và đổi mới thực hành sản xuất, công nghệ bảo quản và đóng gói; hài hòa các tiêu chuẩn với các đối tác thương mại quốc tế; các tiêu chuẩn phân loại mới mà chưa có tiêu chuẩn hiện hành và đã đạt được sự đồng thuận trong ngành. Để đáp ứng những nhu cầu này của thị trường, những thay đổi được đề xuất bao gồm các yêu cầu về kích thước mới, giải thích rõ thuật ngữ về các khuyết tật và dung sai, và giới thiệu các tiêu chuẩn mới cho một số mặt hàng nhất định; Khác.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 31/2/2021

* Lĩnh vực nông nghiệp

Thông báo của Nhật Bản về phân bón

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/JPN/716  ngày 05/11/2021, Nhật Bản thông báo về việc thiết lập các tiêu chuẩn mới cho Phân bón thông thường (3 trang, bằng tiếng Anh)

 Bộ Nông nghiệp Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (gọi tắt là MAFF) sẽ sửa đổi các quy tắc hành chính đối với quy cách chính thức của phân bón thông thường như sau:

 1. Chính phủ Nhật Bản thiết lập các tiêu chuẩn mới cho “Phân bón silicat nung chảy”.
 2. Chính phủ Nhật Bản thiết lập các tiêu chuẩn mới về đặc điểm kỹ thuật của nguyên liệu thô.

Mục đích của việc xây dựng mới tiêu chuẩn về phân bón này nhằm sửa đổi các quy tắc hành chính của Luật về kiểm tra chất lượng phân bón để nó có thể phản ánh sự tiến bộ của công nghệ nông nghiệp và khoa học góp phần đảm bảo sức khỏe con người và thúc đẩy năng suất nông nghiệp; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Liên minh Châu Âu về phân bón

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/854  ngày 22/11/2021, Liên minh Châu Âu (EU) thông báo Dự thảo Quy định do Ủy ban ủy quyền bổ sung Quy định (EU) 2019/1009 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu bằng cách đặt ra các tiêu chí về hiệu quả nông học và an toàn đối với việc sử dụng các sản phẩm phụ trong các sản phẩm phân bón của EU (8 trang, bằng tiếng Anh).

Các sản phẩm phụ có thể được sử dụng trong phân bón các sản phẩm như thành phần chính, với số lượng lớn hơn hoặc làm phụ gia kỹ thuật chỉ với số lượng nhỏ. Đối với loại đầu tiên, dự thảo Quy chế do Ủy ban ủy quyền liệt kê các sản phẩm phụ được sử dụng phổ biến nhất theo các thông lệ hiện có. Những nguyên liệu này đã được lựa chọn dựa trên tiềm năng thị trường của chúng, tính sẵn có của dữ liệu, tình hình pháp lý hiện tại và lịch sử sử dụng, giá trị nông học rõ ràng của chúng, cũng như tính đơn giản của việc xây dựng tiêu chí an toàn với thời gian hạn chế trong việc thực hiện đánh giá.

Đối với loại thứ hai, dự thảo Quy định của Ủy ban cho phép sử dụng phụ phẩm làm phụ gia kỹ thuật lên đến 5% trong sản phẩm cuối cùng. Giá trị giới hạn tối đa cho các chất liên quan cần quan tâm cũng được bao gồm.

Mục đích của thông báo này là: Việc thông qua Quy định được ủy quyền của Ủy ban là nghĩa vụ theo Quy định (EU) 2019/1009. Các tiêu chí được đề xuất sẽ đảm bảo rằng việc sử dụng các sản phẩm phụ sẽ không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người hoặc môi trường; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ môi trường.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

* Lĩnh vực khác

Thông báo của Hàn Quốc về ghi nhãn dược mỹ phẩm

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/1007 ngày 04/11/2021, Hàn Quốc thông báo Đề xuất sửa đổi “Quy định về Nhãn dược mỹ phẩm” (9 trang, bằng tiếng Hàn Quốc).

“Quy định về Nhãn dược mỹ phẩm” được Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) sửa đổi như sau: Việc ghi nhãn các chất khử trùng bên ngoài phải kèm theo lời cảnh báo “Chỉ sử dụng ngoài da” và biểu tượng bằng hình ảnh (tham khảo phần đính kèm)

Mục đích của Quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo quy định về ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Hàn Quốc về thảo dược

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/1002 ngày 01/11/2021, Hàn Quốc thông báo về việc sửa đổi một phần “Quy định phê duyệt thuốc thảo dược” (73 trang, bằng tiếng Hàn).

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm, Hàn Quốc dự định sửa đổi các vấn đề sau trong “Quy định về phê duyệt Thuốc Thảo dược”, cụ thể:

 1. Tăng cường kiểm soát thay đổi bao gồm quy trình sản xuất thuốc theo toa
 2. Doanh nghiệp mới chỉ định thận trọng khi sử dụng bằng cách chỉ định đơn vị gói cho các dung dịch nhỏ mắt dùng một lần dưới 0,5ml.
 3. Bãi bỏ hệ thống dựa trên công thức thuốc của nước ngoài để tăng cường hệ thống đánh giá tính an toàn và hiệu lực dựa trên bằng chứng khoa học.

Mục đích của Quy định này nhằm đảm bảo việc quản lý an toàn đối với dược phẩm; và các mục đích khác.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Nhật Bản về thức ăn chăn nuôi

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/JPN/718  ngày 17/11/2021, Nhật Bản thông báo về việc chỉ định Muramidase làm phụ gia thức ăn chăn nuôi (2 trang, bằng tiếng Anh; 5 trang, bằng tiếng Nhật).

Bộ Nông nghiệp Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (gọi tắt là MAFF) sẽ chỉ định Muramidase làm chất phụ gia thức ăn chăn nuôi và thiết lập các tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật của nó theo sắc lệnh cấp bộ.

 Mục đích của Quy định này nhằm thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo quy định về ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 20/12/2021.

 (Lê Thành Kông dịch từ các Thông báo TBT của WTO)

 

II. THÔNG TIN PHÁP LUẬT

Quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

*******

Ngày 17/11/2021 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:

– Kết quả khoa học và công nghệ quy định tại điểm c, d và đ khoản 2 Điều 3 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

– Điều kiện về tỷ lệ doanh thu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

– Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đối với trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn của nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

– Thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Điều 10 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

– Tiêu chí xác định dịch vụ mới có ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

– Trách nhiệm cung cấp thông tin của doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Điều 18 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

Thông tư này áp dụng với các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

Theo Thông tư này, việc chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đối với doanh nghiệp có chi nhánh sản xuất kinh doanh trên địa bàn của nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được quy định cụ thể như sau:

– Cơ quan cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ ghi đầy đủ thông tin của các chi nhánh sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp trên Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

– Chi nhánh sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được ghi trên Giấy chứng nhận được thụ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước áp dụng như đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ (về các ưu đãi, hỗ trợ và điều kiện hưởng ưu đãi, hỗ trợ).

– Việc xác định doanh nghiệp khoa học và công nghệ đối với chi nhánh hạch toán độc lập căn cứ báo cáo tài chính hoặc tờ khai quyết toán thuế của chi nhánh theo quy định của pháp luật.

Định kỳ hằng năm trước ngày 15 tháng 5 của năm tiếp theo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ theo mẫu quy định gửi đến cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2022.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn

*******

Ngày 16/11/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.

Về các quy định chuyển tiếp, đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết để xử phạt vi phạm hành chính thì áp dụng các quy định về xử phạt quy định tại Nghị định này nếu Nghị định này không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn cho cá nhân, tổ chức vi phạm.

Đối với hồ sơ đề nghị miễn tiền phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đã được cơ quan thuế tiếp nhận trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn để giải quyết theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

 (Nguyễn Thị Thắng)

III. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

Quy định về nhập khẩu hàng nông sản và thực phẩm tại Thụy Điển

*******

 1. Quy định về bao gói và nhãn mác

Hiện nay, các quy định về nhãn mác của Thụy Điển phù hợp với các quy định chung của EU. Tuy nhiên, ngôn ngữ trên nhãn mác phải có ít nhất 1 trong ba thứ tiếng là Thuỵ Điển, Đan Mạch và Na Uy.

Thụy Điển không yêu cầu hàng nhập khẩu ghi tên nước xuất xứ trên nhãn hàng hoá. Tuy nhiên, các hàng hoá sai tên xuất xứ đều bị cấm.

Đối với hàng thực phẩm, cần phải tuân thủ các quy định và yêu cầu ghi nhãn mác đặc biệt.

Thụy Điển có các quy định về dán nhãn, vệ sinh và y tế rất nghiêm ngặt cũng như các yêu cầu phức tạp để giám sát chất lượng hàng hoá. Ví dụ: Một gói hàng thực phẩm bán lẻ phải ghi tên nhà sản xuất, nhà đóng gói và nhà nhập khẩu, tên thương mại của sản phẩm, trọng lượng hoặc khối lượng tịnh, các thành phần theo yêu cầu giảm dần về trọng lượng, ngày sử dụng sau cùng, hướng dẫn bảo quản nếu sản phẩm dễ hư hỏng. Các thông tin trên được mô tả bằng tiếng Thụy Điển và nhà nhập khẩu có thể hỗ trợ các công ty trong việc sắp xếp hợp lý các thông tin trên nhãn mác.

Một số quy định về nhãn mác đối với một số sản phẩm cụ thể như sau:

 • Nhãn của thực phẩm chứa đường phải nêu rõ tên loại đường, bao gồm đường Lactoza, đường hoá học, đường Mantoza, đường hoa quả và đường mía;
 • Thực phẩm chứa đường Sacarin và đường hoá học phải được ghi nhãn theo quy định riêng;
 • Nhãn mác của sản phẩm mật ong phải nêu tên nước xuất xứ;
 • Nhãn mác của sản phẩm phomai phải nêu tên nước xuất xứ và hàm lượng chất béo.

Thụy Điển không đưa ra quy định đặc biệt nào về việc bao gói sản phẩm. Tuy nhiên, Thụy Điển không khuyến khích sử dụng cỏ khô, rơm hoặc bao tải để bao gói hàng. Trong trường hợp sử dụng thì cần phải có giấy chứng nhận vệ sinh kèm theo.

Bên ngoài thùng đựng hàng nên có ký hiệu của người uỷ nhiệm, ký hiệu của cảng và được đánh số (tương ứng với danh mục hàng đóng gói) trừ khi hàng đã được nhận dạng theo một cách nào khác. Vận chuyển hàng vượt quá trọng lượng 1.000 tấn phải được đánh dấu trọng lượng tổng.

 1. Quy định về kiểm dịch động thực vật
 2. Chứng nhận vệ sinh

Đối với hàng hoá có khả năng chứa các bệnh động/thực vật dễ lây lan, khi nhập khẩu vào Thụy Điển bắt buộc phải có giấy chứng nhận vệ sinh do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp. Các loại hàng hoá đòi hỏi phải có chứng nhận vệ sinh bao gồm:

 • Các loại động vật sống;
 • Các sản phẩm từ động vật (thịt, các sản phẩm từ thịt và thức ăn động vật);
 • Các sản phẩm thực vật như khoai tây, cây trồng và hạt giống;
 • Giấy chứng nhận vệ sinh phải được hợp pháp hoá bởi cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất hoặc xuất khẩu.

Ngoài ra, Thụy Điển còn áp dụng các quy định về hạn chế nhập khẩu đối với một số hàng hoá để bảo đảm an toàn và sức khoẻ cộng đồng, hoặc để phòng trừ nguy cơ dịch bệnh cho động thực vật trong nước.

 1. Kiểm dịch động vật

Là thành viên của EU, Thuỵ Điển tuân thủ các quy định kiểm dịch động vật của EU. Ngoài ra, Thuỵ Điển có các quy định riêng:

 • Nhập khẩu động vật sống hay các sản phẩm từ động vật đều phải đăng ký với Uỷ ban Nông nghiệp Thụy Điển. Đối với một số mặt hàng nhất định, cần phải có sự cho phép từ phía Uỷ ban Nông nghiệp Thụy Điển;
 • Tờ khai nhập khẩu động vật, phôi, trứng, tinh trùng và các sản phẩm từ động vật khác từ các nước ngoài EU phải được nộp cho Cơ quan Kiểm dịch động vật tại biên giới trước khi tiến hành nhập khẩu ít nhất 1 ngày;
 • Việc nhập khẩu động vật và các sản phẩm động vật từ các nước ngoài EU phải được thực hiện tại địa điểm nhập khẩu định trước (điểm kiểm tra biên giới-BCP). Thuỵ Điển có 5 điểm kiểm tra biên giới;
 • Phí kiểm soát lô hàng thực phẩm có nguồn gốc từ động vật là 1100 SEK + 0,15 SEK mỗi kg. Lệ phí cao hơn nếu việc kiểm tra được thực hiện ngoài giờ hành chính. Chi phí để lấy mẫu và phân tích dựa trên các biện pháp tự vệ hoặc nghi ngờ về sự bất thường của lô hàng sẽ do nhà nhập khẩu chi trả.
 1. Kiểm dịch thực vật

Thực vật và các sản phẩm thực vật (bao gồm cả trái cây, rau quả) muốn nhập khẩu vào Thuỵ Điển phải đảm bảo các quy định của EU về kiểm dịch thực vật. EU đã đặt ra các yêu cầu kiểm dịch thực vật để ngăn chặn các sinh vật gây hại cho thực vật và các sản phẩm thực vật của EU. Ngoài ra, Thuỵ Điển cũng có một số quy định riêng:

 • Nhập khẩu cây trồng, đất, phân bón, thuốc trừ sâu hoặc chất kích thích tăng trưởng với mục đích kinh doanh đều phải đăng ký với Uỷ ban Nông nghiệp Thụy Điển;
 • Cơ quan thanh tra của Uỷ ban Nông nghiệp Thụy Điển chịu trách nhiệm thanh tra các loại cây trồng nhập khẩu;
 • Một số mặt hàng liên quan đến cây trồng nhất định phải có giấy chứng nhận kiểm dịch đi kèm.

III. An toàn thực phẩm

Các doanh nghiệp muốn nhập khẩu thực phẩm vào Thụy Điển với mục đích thương mại bắt buộc phải có cơ sở tại Thụy Điển và phải đăng ký với Cơ quan Thực phẩm về các mặt hàng nhập khẩu.

Các doanh nghiệp nhập khẩu phải thông báo trước cho Cơ quan kiểm tra biên giới đầy đủ về lượng hàng nhập khẩu, và phải sử dụng mẫu tờ khai đặc biệt. Việc nhập khẩu thực phẩm phải được thực hiện tại địa điểm nhập khẩu đã định sẵn.

Việc nhập khẩu thực phẩm được tiến hành sau khi Uỷ ban Nông nghiệp Thụy Điển phê duyệt.

 1. Các địa chỉ liên hệ

Cơ quan Thực phẩm Thuỵ Điển là cơ quan có thẩm quyền về việc cấp phép và quản lý nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp, nhập khẩu thực phẩm cho người, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, phân bón. Liên hệ:

Livsmedelsverket (Swedish Food Agency)
Box 622, 751 26 Uppsala
(+46) 18 17 55 00
livsmedelsverket@slv.se

Uỷ ban Nông nghiệp Thuỵ Điển là cơ quan có thẩm quyền về việc kiểm dịch thực vật, nhập khẩu động vật sống và các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật không dùng cho con người. Liên hệ:

Jordbruksverket (Swedish Board of Agriculture)
Vallgatan 8, 551 82 Jönköping
(+46) 36 15 50 00/771 223 223
jordbruksverket@jordbruksverket.se

 (Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển)

 

IV. TRAO ĐỔI – THẢO LUẬN

Câu hỏi: Kiểm định là gì?

Trả lời: Kiểm định là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình nhất định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. (Luật Chất lượng Sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007)

Kiểm định an toàn hay kiểm định kỹ thuật an toàn là hoạt động kỹ thuật theo một quá trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với đối tượng kiểm định.

Kiểm định  là hoạt động đánh giá, xác nhận đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo theo yêu cầu kỹ thuật đo lường. (Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11/11/2011)

*******

Câu hỏi: Hiệu chuẩn là gì?

Trả lời: Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.Trong đó:

Chuẩn đo lường là phương tiện kỹ thuật để thể hiện, duy trì đơn vị đo của đại lượng đo và được dùng làm chuẩn để so sánh với phương tiện đo hoặc chuẩn đo lường khác.

Phương tiện đo là phương tiện kỹ thuật để thực hiện phép đo.

Phép đo là tập hợp những thao tác để xác định giá trị đo của đại lượng cần đo.

(Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11/11/2011)

*******

Câu hỏi: Sự khác nhau giữa Kiểm định và Hiệu chuẩn?

Trả lời: Kiểm định là việc xác định, xem xét sự phù hợp của phương tiện đo so với yêu cầu pháp lý có đạt các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể hay không, kết quả do cơ quan kiểm định nhà nước xác định là đạt hoặc không đạt. Kiểm định mang tính chất bắt buộc đối với các phương tiện đo có trong “Danh mục các thiết bị bắt buộc kiểm định” theo Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN  ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc kiểm định phương tiện đo do kiểm định viên đo lường thực hiện thống nhất theo các quy trình kiểm định. Thiết bị đo sau khi kiểm định đạt yêu cầu được dán tem kiểm định hoặc cấp giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường hoặc cơ sở được uỷ quyền kiểm định Nhà nước và có giá trị pháp lý trong cả nước.

 Hiệu chuẩn phương tiện đo là thiết lập mới tương quan giữa đo lường và phương tiện đo. Hiệu chuẩn không mang tính chất bắt buộc. Dựa vào kết quả hiệu chuẩn, khách hàng tự quyết định xem thiết bị có sử dụng nữa hay không.

 Bản chất kỹ thuật của hiệu chuẩn và kiểm định giống nhau: đó là việc so sánh phương tiện đo với chuẩn để đánh giá sai số và các đặc trưng kỹ thuật, đo lường khác của nó. Khác nhau là kiểm định theo yêu cầu của pháp lý, bắt buộc áp dụng trong khi hiệu chuẩn là tự nguyện.

*******

Câu hỏi: Thử nghiệm là gì?

Trả lời: Theo Luật Chất lượng Sản phẩm hàng hóa số 05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, quy định thử nghiệm là thao tác kỹ thuật nhằm xác định một hay nhiều đặc tính của đối tượng cụ thể (sản phẩm, hàng hóa, thiết bị….) theo một quy trình nhất định.

Theo Luật Đo lường số 04/2011/QH13 ngày 11/11/2011 quy định thử nghiệm là việc xác định một hoặc một số đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo, chuẩn đo lường.

*******

Câu hỏi: Đánh giá sự phù hợp là gì?

Trả lời: theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật  số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 quy định:

Đánh giá sự phù hợp là việc xác định đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý quy định trong tiêu chuẩn tương ứng và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Đánh giá sự phù hợp bao gồm hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, công nhận năng lực của phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định.

 (Nguyễn Thị Thắng)