Bản tin TBT Tháng 2/2022

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Feb 25, 2022 | 15:59 - Lượt xem: 3433

TRONG SỐ NÀY

******

TIN CẢNH BÁO

 • Thông báo của Liên minh Châu Âu về đồ uống có cồn
 • Thông báo của Hoa Kỳ về thực phẩm hữu cơ, ghi nhãn thực phẩm
 • Thông báo của Canada về rau quả
 • Thông báo của Ấn Độ về thực phẩm
 • Thông báo của Hàn Quốc về thực phẩm
 • Thông báo của Sri lanka về tương ớt, đồ uống
 • Thông báo của Slovenia về thực phẩm
 • Thông báo của Tajikistan về thực phẩm
 • Thông báo của Hoa Kỳ về tiết kiệm năng lượng
 • Thông báo của Israel về bao gói PVC
 • Thông báo của Slovenia về dầu thực vật
 • Thông báo của Nhật Bản về sản phẩm sinh học

THÔNG TIN PHÁP LUẬT

 • Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường
 • Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG – HỘI NHẬP

 • Các quy định pháp luật của Liên minh Châu âu về sản phẩm hữu cơ

TRAO ĐỔI – THẢO LUẬN

 • Các nội dung hỏi đáp về vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 

I. TIN CẢNH BÁO

* Lĩnh vực thực phẩm

Thông báo của Liên minh Châu Âu về đồ uống có cồn

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/868 ngày 01/2/2022, Liên minh Châu Âu thông báo Dự thảo Quy định được ủy quyền của Ủy ban sửa đổi Quy định (EU) 2019/787 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan đến định nghĩa và các yêu cầu đối với rượu etylic có nguồn gốc nông nghiệp (5 trang, bằng tiếng Anh)

Luật này sửa đổi định nghĩa và các yêu cầu đối với rượu etylic có nguồn gốc nông nghiệp được nêu trong Điều 5 của Quy định (EU) 2019/787.

Mục đích của thông báo: Mô tả và các yêu cầu hiện được nêu trong Điều 5 của Quy chế (EU) 2019/787 đã lỗi thời theo quan điểm khoa học/kỹ thuật. Quy định được Ủy quyền này nhằm mục đích cập nhật chúng và phù hợp với các thông số kỹ thuật hiện đang được các nhà sản xuất và hầu hết các phòng thí nghiệm phân tích của Liên minh Châu Âu áp dụng; các mục đích khác.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Hoa Kỳ về thực phẩm hữu cơ

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/USA/1829 ngày 02/2/2022, Hoa Kỳ thông báo Chương trình hữu cơ quốc gia; Đề xuất sửa đổi Danh sách quốc gia các chất được phép và bị cấm theo Khuyến nghị của NOSB vào tháng 10 năm 2020 và tháng 4 năm 2021 (chăm sóc, thu hoạch) (5 trang, bằng tiếng Anh)

Quy tắc đề xuất – Cơ quan quản lý thị trường Nông nghiệp (AMS) của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đề xuất sửa đổi Danh sách quốc gia về Các chất được phép và cấm (Danh sách quốc gia) trong các quy định hữu cơ của USDA để thực hiện các khuyến nghị được trình lên Bộ trưởng Nông nghiệp (Bộ trưởng) bởi Ủy ban Tiêu chuẩn Hữu cơ Quốc gia (NOSB). Quy tắc này đề xuất bổ sung gôm acyl gellan thấp, một phụ gia thực phẩm được sử dụng làm chất làm đặc, chất tạo gel và chất ổn định; và chất hỗ trợ trồng cây làm từ giấy vào Danh sách Quốc gia, cùng với định nghĩa về chất hỗ trợ trồng cây làm từ giấy. Nếu được hoàn thiện, gôm có hàm lượng acyl thấp sẽ được phép sử dụng như một thành phần trong các sản phẩm hữu cơ đã qua chế biến và các chất hỗ trợ trồng cây làm từ giấy sẽ được phép sử dụng trong sản xuất cây trồng hữu cơ. Quy tắc cũng đề xuất sửa một lỗi chính tả trong Danh sách quốc gia để đổi “nhựa gỗ” thành “nhựa thông gỗ”.

Mục đích của thông báo: Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 04/4/2022.

Thông báo của Hoa Kỳ về ghi nhãn thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/USA/1832 ngày 07/2/2022, Hoa Kỳ thông báo Yêu cầu thu thập thông tin mới: Phân tích giá trị người tiêu dùng của Tuyên bố ghi nhãn “Sản phẩm của Hoa Kỳ” (3 trang, bằng tiếng Anh)

Thông báo và yêu cầu cho ý kiến ​​- Theo Luật cắt giảm thủ tục giấy tờ năm 1995 và các quy định của Văn phòng Quản lý và Ngân sách (viết tắt là OMB), Cơ quan Kiểm tra và An toàn Thực phẩm (viết tắt là FSIS) công bố ý định thu thập thông tin bằng cách sử dụng khảo sát/thử nghiệm dựa trên website để giúp đánh giá nhận thức và hiểu biết của người tiêu dùng Hoa Kỳ về các công bố trên nhãn “Sản phẩm của Hoa Kỳ” hiện tại trên các sản phẩm thịt (thịt bò và thịt heo) và mức độ sẵn sàng trả (viết tắt là WTP) của người tiêu dùng Hoa Kỳ cho các sản phẩm thịt được dán nhãn là “Sản phẩm của Hoa Kỳ” bằng cách sử dụng các định nghĩa khiếu nại hiện hành và có khả năng được sửa đổi. FSIS cũng dự định thu thập thông tin về sự hiểu biết của người tiêu dùng Hoa Kỳ về các nhãn “USDA” (viết tắt của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) khác trên các sản phẩm thịt, chẳng hạn như nhãn “USDA Choice” (lựa chọn của USDA) và nhãn kiểm tra của USDA. Đây là một dạng thu thập thông tin mới với tổng thời gian ước tính hàng năm là 1.815,1 giờ.

Mục đích của thông báo: Thông tin người tiêu dùng, đảm bảo yêu cầu ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: 04/4/2022.

 

Thông báo của Canada về rau quả

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/CAN/662 ngày 27/01/2022, Canada thông báo Đề xuất sửa đổi đối với Bảng tổng hợp phân cấp của Canada: Tập 3 – Các sản phẩm rau hoặc trái cây đã qua chế biến. Phần 1. Phân loại cho các sản phẩm rau quả hoặc trái cây đã qua chế biến được đóng gói trong bao bì kín. Khoai tây trắng (cắt hạt lựu hoặc cắt khối) (1 trang, có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Pháp).

Một số sản phẩm trái cây hoặc rau đã qua chế biến (viết tắt là PFV) phải được phân loại để được bán trên thị trường nhập khẩu hoặc thương mại liên tỉnh ở Canada. Các yêu cầu và cấp độ PFV được Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada (viết tắt là CFIA) duy trì và thực thi trong một tài liệu tham khảo (viết tắt là IbR) kết hợp với “Bảng tổng hợp phân cấp Canada: Tập 3 – Sản phẩm Rau quả hoặc Trái cây đã qua Chế biến”, được đưa vào Quy định về Thực phẩm An toàn cho Người Canada (viết tắt là SFCR). CFIA đang đề xuất thay đổi các yêu cầu điều chỉnh kích thước của một số loại khoai tây trắng cắt hạt lựu hoặc hình khối được đóng gói trong bao bì kín. Bản sửa đổi được đề xuất đối với Bảng tổng hợp phân cấp của Canada: Tập 3 – Các sản phẩm rau quả đã qua chế biến bao gồm việc tăng kích thước dạng hạt lựu mức tối đa đối với các phân cấp sau:

 • Loại đặc biệt (Canada Fancy)
 • Lựa chọn (Canada choice)
 • Tiêu chuẩn (Canada standard)

Mục đích của thông báo này là: Các phân cấp và yêu cầu hiện có được nêu trong “Bảng tổng hợp phân cấp Canada: Tập 3 – Sản phẩm rau hoặc trái cây đã qua chế biến” được đưa vào Quy định về Thực phẩm An toàn cho Người Canada. Mục tiêu của những thay đổi được đề xuất là phản ánh những điều sau:

 • thay đổi về nhu cầu và nhân khẩu học của người tiêu dùng;
 • đáp ứng nhu cầu thị trường;
 • nhất quán đối với các nhà sản xuất và nhập khẩu trong nước;
 • giảm gánh nặng hành chính liên quan đến việc điều tra và giải quyết vấn đề chênh lệch
 • cải tiến và đổi mới công nghệ và thực hành sản xuất.

 

Thông báo của Hàn Quốc về thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/1049 ngày 06/1/2022, Hàn Quốc thông báo Đề xuất sửa đổi “Tiêu chuẩn ghi nhãn cho thực phẩm” (25 trang, bằng tiếng Hàn)

“Tiêu chuẩn Ghi nhãn cho Thực phẩm” đang được Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm (MFDS) sửa đổi như sau:

 1. Với việc sửa đổi “Quy tắc thực thi của Luật về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm”, các thành phần dinh dưỡng và lượng calo tương ứng với hàm lượng được bổ sung mới vào yêu cầu ghi nhãn của các sản phẩm thực phẩm có hiển thị dinh dưỡng mở rộng.
 2. Phù hợp với Luật Thực phẩm Hàn Quốc sửa đổi, một danh mục thực phẩm mới (bữa ăn theo gói có thịt) được thêm vào.

* Đây là bản sửa đổi tiếp theo được thực hiện đối với quy định cấp dưới của Quy tắc thực thi của Luật về ghi nhãn và quảng cáo thực phẩm nhằm hài hòa với việc sửa đổi luật cao hơn và các quy định có liên quan khác.

Mục đích của thông báo: Để cung cấp thông tin tốt hơn cho người tiêu dùng vì mục đích nâng cao sức khỏe cộng đồng; Thông tin người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật; Sự hài hòa.

Thông báo của Ấn Độ về thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/IND/228 ngày 12/01/2022, Ấn Độ thông báo Dự thảo một số quy định để sửa đổi thêm Quy định về Tiêu chuẩn và An toàn Thực phẩm (Quảng cáo và Công bố), 2018, (15 trang, bằng tiếng Anh; 15 trang, bằng tiếng Hindi).

Quy định này quy định cho việc Sửa đổi về tiêu chí, khả năng áp dụng và nội dung của yêu cầu bồi thường.

Mục đích của thông báo: sửa đổi này là thiết lập sự công bằng trong các nội dung công bố và quảng cáo các sản phẩm thực phẩm và buộc các doanh nghiệp thực phẩm trên toàn quốc phải chịu trách nhiệm về bất kỳ công bố/quảng cáo nào như vậy để bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng; Thông tin người tiêu dùng, đảm bảo các yêu cầu ghi nhãn.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 

Thông báo của Sri lanka về tương ớt

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/LKA/41 ngày 01/2/2022, Sri Lanka thông báo Dự thảo sửa đổi số: 2 cho Tiêu chuẩn quốc gia SLS 581: 2008 Đặc điểm kỹ thuật của Tương ớt (Bản sửa đổi đầu tiên), (4 trang, bằng tiếng Anh)

Nội dung sửa đổi quy định các chất bảo quản thực phẩm có thể được phép sử dụng trong Tương ớt theo Luật thực phẩm 26 năm 1980

Mục đích của thông báo: Bảo vệ người tiêu dùng; đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp với Quy định về Thực phẩm (Chất bảo quản) năm 2019 của Luật Thực phẩm số 26 năm 1980.

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 26/3/2022.

Thông báo của Sri lanka về đồ uống

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/LKA/42 ngày 01/2/2022, Sri Lanka thông báo Dự thảo sửa đổi số: 2 cho Tiêu chuẩn quốc gia SLS 214: 2010 Đặc điểm kỹ thuật cho nước ép hoa quả, siro hoa quả và nước hoa quả cô đặc (Bản sửa đổi lần  hai).

Nội dung sửa đổi quy định các chất bảo quản thực phẩm có thể được phép sử dụng trong nước ép hoa quả, siro hoa quả và nước hoa quả cô đặc theo Luật thực phẩm 26 năm 1980.

Mục đích của thông báo: Bảo vệ người tiêu dùng; đảm bảo chất lượng sản phẩm phù hợp với Quy định về Thực phẩm (Chất bảo quản) năm 2019 của Luật Thực phẩm số 26 năm 1980; Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Khác

Hạn góp ý cuối cùng: ngày 26/3/2022.

Thông báo của Slovenia về thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/SVN/115 ngày 05/1/2022, Slovenia thông báo Quy tắc đảm bảo truy xuất nguồn gốc xuất xứ đối với thịt bò, lợn, cừu, dê, gia cầm tươi sống, ướp lạnh và đông lạnh không đóng gói sẵn.

Quy tắc này đưa ra quy trình đảm bảo truy xuất nguồn gốc của thịt bò, lợn, cừu, dê và thịt gia cầm tươi sống, ướp lạnh và đông lạnh đưa ra thị trường dưới dạng không đóng gói sẵn ở tất cả các khâu sản xuất và phân phối.

Mục đích của thông báo: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Tajikistan về thực phẩm

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TJK/12 ngày 06/1/2022, Tajikistan thông báo Quy chuẩn kỹ thuật về “an toàn thực phẩm”.

Quy chuẩn được ban hành nằm trong Chương trình xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật năm 2015 – 2016; Phát triển nhằm mục đích điều tiết thị trường tiêu thụ.

Mục đích của thông báo: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; Bảo vệ cuộc sống hoặc sức khoẻ của động vật, thực vật; Bảo vệ môi trường.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

* Lĩnh vực khác

Thông báo của Hoa Kỳ về tiết kiệm năng lượng

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/USA/1827 ngày 26/01/2022, Hoa Kỳ thông báo Chương trình Tiết kiệm năng lượng: Quy trình thử nghiệm và Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cho sản phẩm tiêu dùng; Máy làm sạch không khí tiêu dùng (14 trang, bằng tiếng Anh)

Yêu cầu cung cấp thông tin – Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (“DOE”) đang bắt đầu các hoạt động xây dựng quy tắc để xem xét quy trình thử nghiệm tiềm năng và các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng cho máy làm sạch không khí tiêu dùng. Thông qua yêu cầu cung cấp thông tin (“RFI”) này, DOE tìm kiếm dữ liệu và thông tin liên quan đến việc phát triển và đánh giá quy trình thử nghiệm mới được thiết kế hợp lý để tạo ra kết quả thử nghiệm phản ánh việc sử dụng năng lượng trong một chu kỳ sử dụng trung bình đại diện cho sản phẩm mà không bị quá mức để thực hiện. Ngoài ra, RFI này thu thập thông tin liên quan đến việc phát triển và đánh giá các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng mới tiềm năng cho máy làm sạch không khí tiêu dùng và liệu các tiêu chuẩn đó có dẫn đến tiết kiệm năng lượng đáng kể hay không, có khả thi về mặt công nghệ và hợp lý về mặt kinh tế hay không. DOE cũng hoan nghênh các bình luận bằng văn bản từ công chúng về bất kỳ chủ đề nào trong phạm vi tài liệu này (bao gồm cả những chủ đề không được nêu cụ thể), cũng như việc gửi dữ liệu và thông tin liên quan khác.

Mục đích của thông báo: Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ môi trường.

Thông báo của Israel về bao gói PVC

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ISR/1224 ngày 27/01/2022, Israel thông báo ban hành Tiêu chuẩn SI 1104 – Vinyl clorua monome trong bao bì PVC và trong sản phẩm đóng gói (6 trang, bằng tiếng Do Thái).

Tiêu chuẩn bắt buộc hiện hành, ký hiệu SI 1104, áp dụng đối với bao bì PVC, sẽ được tuyên bố là áp dụng tự nguyện. Các sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn này cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của Tiêu chuẩn Israel SI 5113. Do đó, tuyên bố này nhằm loại bỏ các trở ngại không cần thiết đối với thương mại và hạ thấp các rào cản thương mại.

Mục đích của thông báo: Hạ thấp các rào cản thương mại; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

 Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Slovenia về dầu thực vật

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/SVN/114 ngày 05/1/2022, Slovenia thông báo Quy tắc về chất lượng của dầu thực vật, mỡ thực vật và sốt mayonnaise (1 trang, bằng tiếng Slovenia)

Quy tắc này đưa ra các điều kiện về chất lượng tối thiểu cần được đáp ứng trong buôn bán dầu thực vật, chất béo thực vật và mayonnaise và ghi nhãn chúng.

Mục đích của thông báo: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thông báo của Nhật Bản về sản phẩm sinh học

*******

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/JPN/721 ngày 06/01/2022, Nhật Bản thông báo Bản sửa đổi một phần yêu cầu tối thiểu đối với Sản phẩm sinh học (1 trang, bằng tiếng Anh).

Bản sửa đổi các quy định đối với thử nghiệm pyrogen, xóa thử nghiệm độc tính với bạch cầu và đưa thử nghiệm nội độc tố thay vì thử nghiệm độc tính đối với sự tăng trọng của chuột trong phần “Vắc xin Cúm HA”.

Mục đích của thông báo: Để thiết lập tiêu chuẩn cho quy trình sản xuất, đặc tính, chất lượng, bảo quản và những thứ khác của dược phẩm mà phải đặc biệt chú ý đến việc đạt được sức khỏe cộng đồng và vệ sinh (Sản phẩm sinh học); Khác.

 (Lê Thành Kông dịch từ các Thông báo TBT của WTO)

 

II. THÔNG TIN PHÁP LUẬT

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường

*******

Ngày 21/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường.

*/ Về sửa đổi, bổ sung:

Nghị định bổ sung Mục 8 Chương II “Quản lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa” tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và và bổ sung Điều 19đ trong Mục 8 trong đó quy định cụ thể hoạt động quản lý nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa. Tại điều 19đ, Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.

Ngoài ra, Nghị định cũng bổ sung một số nội dung tại các điều, khoản, điểm của các Nghị định số 132/2008/NĐ-CP và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

*/ Về bãi bỏ, thay thế:

Nghị định đã bãi bỏ một số điều và thay thế một số biểu mẫu Nghị định số 132/2008/NĐ-CP , Nghị định số 74/2018/NĐ-CP và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP, như:

– Bãi bỏ khoản 2 Điều 19b Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP .

– Bãi bỏ Điều 19d Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP .

– Bãi bỏ Mẫu số 15, Mẫu số 16, Mẫu số 17, Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP .

– Bãi bỏ khoản 2 Điều 17 Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường.

– Thay thế Mẫu số 12, Mẫu số 14 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP bằng Mẫu số 12, Mẫu số 14 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2022.

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

*******

Ngày 10/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, gồm các nội dung: bảo vệ các thành phần môi trường; phân vùng môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị, nông thôn và một số lĩnh vực; quản lý chất thải; trách nhiệm tái chế, xử lý sản phẩm, bao bì của tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu; quan trắc môi trường; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại về môi trường; công cụ kinh tế và nguồn lực bảo vệ môi trường; quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra và cung cấp dịch vụ công trực tuyến về bảo vệ môi trường.

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 Nghị định này trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, lòng đất và vùng trời.

Về Sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường có gắn nhãn sinh thái, Nghị định nêu rõ trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí và chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam cho sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam đối với tổ chức, cá nhân có sản phẩm, dịch vụ được chứng nhận. Quyết định chứng nhận Nhãn sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường có thời hạn là 36 tháng, kể từ ngày ban hành.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức xây dựng, thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính về môi trường ở trung ương và thủ tục hành chính thực hiện theo giải pháp cung cấp tập trung theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ xác lập yêu cầu và thực hiện kết nối, liên thông. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng, thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính về môi trường ở địa phương, trừ thủ tục hành chính thực hiện theo giải pháp cung cấp tập trung quy định tại khoản 1 Điều này, bảo đảm tính đồng bộ, kết nối, liên thông với hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến về môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 (Nguyễn Thị Thắng)

III. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG – HỘI NHẬP

Các quy định pháp luật của Liên minh Châu âu về sản phẩm hữu cơ

*******

Kể từ ngày 1/1/2022, các quy tắc mới liên quan đến sản xuất hữu cơ, chứng nhận sản phẩm hữu cơ và nhập khẩu thực phẩm hữu cơ sẽ áp dụng ở châu Âu theo quy định EU 2018/848. Quy định này áp dụng cho cả nông dân ở châu Âu và ở cả các quốc gia khác muốn bán sản phẩm hữu cơ của họ vào châu Âu, bãi bỏ Quy định (EC) 834/2007 ngày 28/6/2007. Quy định mới sẽ giúp tăng cường hệ thống kiểm soát, giúp xây dựng lòng tin của người tiêu dùng hơn nữa đối với hệ thống sản phẩm hữu cơ của EU; các quy định mới cho các nhà sản xuất sẽ giúp các hộ nông dân nhỏ chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ dễ dàng hơn; các quy định mới về các sản phẩm hữu cơ nhập khẩu giúp đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm hữu cơ được bán ở Châu Âu đều có cùng tiêu chuẩn. Các điểm mới và nổi bật trong quy định nhập khẩu mới, gồm:

 1. Phạm vi sản phẩm

Phạm vi của các quy tắc hữu cơ được mở rộng, bao gồm danh sách các sản phẩm rộng hơn so với trước đây. Các sản phẩm mới bao gồm: muối, nút chai, sáp ong, mate, lá nho, tinh dầu và tâm cọ (palm hearts). Danh sách đầy đủ xem tại Phụ lục I của Quy định.

 1. Quy định đối với các sản phẩm hữu cơ nhập khẩu vào EU

Để được nhập khẩu vào EU, các sản phẩm hữu cơ cần phải tuân thủ tất cả các quy tắc sản xuất hữu cơ được xác định trong quy định mới này (2018/848) và sẽ phải chịu sự kiểm soát của các cơ quan kiểm soát được Ủy ban châu Âu công nhận.

Sản phẩm hữu cơ nhập khẩu vào EU phải đáp ứng các điều kiện sau:

(i) Sản phẩm là các sản phẩm nông nghiệp sống hoặc chưa qua chế biến, bao gồm hạt giống và các vật liệu sinh sản thực vật khác; nông sản chế biến làm thực phẩm; thức ăn chăn nuôi; hoặc một số sản phẩm khác có liên quan chặt chẽ đến nông nghiệp được liệt kê trong Phụ lục I của Quy định 2018/848.

(ii) Sản phẩm tuân thủ các Chương II, III và IV của Quy định 2018/848 về các nguyên tắc sản xuất hữu cơ, các nguyên tắc về dán nhãn hữu cơ và tất cả các nhà kinh doanh phải chịu sự kiểm soát của các cơ quan kiểm soát hoặc các cơ quan kiểm soát được công nhận phù hợp của EU, và các cơ quan hoặc cơ quan có thẩm quyền đã cung cấp cho tất cả các nhà kinh doanh và nhà xuất khẩu giấy chứng nhận xác nhận rằng họ tuân thủ Quy định này;

(iii) Các nhà kinh doanh ở các nước thứ ba phải cung cấp cho các nhà nhập khẩu và các cơ quan chức năng quốc gia trong Liên minh và ở các nước thứ ba đó thông tin cho phép xác định các nhà kinh doanh là nhà cung cấp của họ và các cơ quan kiểm soát, nhằm đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm hữu cơ hoặc sản phẩm chuyển đổi liên quan. Thông tin đó cũng phải được cung cấp cho các cơ quan kiểm soát hoặc cơ quan kiểm soát của nhà nhập khẩu.

Việc tuân thủ các điều kiện và biện pháp nhập khẩu các sản phẩm hữu cơ và các sản phẩm chuyển đổi vào Liên minh sẽ được xác định tại các chốt kiểm soát biên giới, theo Điều 47 (1) của Quy định (EU) 2017/625. Tần suất của các cuộc kiểm tra thực tế được đề cập trong Điều 49 (2) của Quy định đó sẽ phụ thuộc vào khả năng không tuân thủ như được định nghĩa tại Điều 3 của Quy định 2018/848.

Ủy ban Châu Âu sẽ thiết lập một danh sách cập nhật các cơ quan kiểm soát/cơ quan có thẩm quyền được công nhận và ủy quyền thực hiện kiểm soát và chứng nhận ở các nước không thuộc Liên minh châu Âu theo các quy định mới.

Trên thực tế, danh sách hiện tại của các cơ quan kiểm soát được công nhận và các cơ quan kiểm soát ở các nước thứ ba sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2024 để cho các cơ quan kiểm soát và các nhà điều hành được chứng nhận của họ ở các nước thứ ba thời gian để khắc phục các tác động của đại dịch COVID-19 và để sẵn sàng cho các điều khoản mới.

Nông dân ở các nước không thuộc châu Âu sẽ tiếp tục đạt chứng nhận hữu cơ thông qua cùng một tổ chức chứng nhận cho đến cuối năm 2024 nhưng ngay từ bây giờ nên thích nghi với các quy tắc mới này vì sẽ bắt đầu áp dụng vào ngày 1 tháng 1 năm 2022.

 1. Tiêu chuẩn hữu cơ duy nhất

Cho đến nay, Liên minh châu Âu cho rằng các tiêu chuẩn hữu cơ khác ở các nước không thuộc châu Âu có thể được coi là “tương đương” với tiêu chuẩn châu Âu. Trong một số trường hợp hạn chế, các sản phẩm được sản xuất hữu cơ theo các tiêu chuẩn không phải của châu Âu vẫn có thể được bán trên thị trường EU bằng cách sử dụng biểu tượng hữu cơ của EU.

Nguyên tắc tương đương sẽ được thay thế bằng yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc của EU đối với hàng nhập khẩu hữu cơ từ các nước không thuộc EU (theo Quy định 2018/848 của EU). Nghĩa là đối với các quốc gia có Thỏa thuận tương đương với EU (ở Mỹ Latinh, Argentina, Chile và Costa Rica) sẽ ngừng áp dụng và sẽ cần được đàm phán lại.

Đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia khác (trên thực tế là hầu hết các quốc gia, trong đó có Việt Nam), một sản phẩm hữu cơ sẽ cần phải tuân thủ tất cả các quy tắc sản xuất hữu cơ được xác định trong quy định mới này (2018/848) và sẽ phải chịu sự kiểm soát của các cơ quan kiểm soát hoặc các cơ quan kiểm soát được Ủy ban châu Âu công nhận.

Các nguyên tắc cụ thể mới áp dụng cho các hoạt động canh tác nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản hữu cơ

(i) Duy trì và nâng cao tuổi thọ của đất và độ phì tự nhiên của đất, ổn định đất, giữ nước cho đất và đa dạng sinh học của đất, ngăn ngừa và chống thất thoát chất hữu cơ trong đất, và nuôi dưỡng thực vật chủ yếu thông qua hệ sinh thái đất;

(ii) Hạn chế đến mức tối thiểu việc sử dụng các nguồn tài nguyên không thể tái tạo và các yếu tố đầu vào bên ngoài;

(iii) Tái chế chất thải và phụ phẩm có nguồn gốc động thực vật làm đầu vào cho sản xuất cây trồng và vật nuôi;

(iv) Duy trì sức khỏe cây trồng bằng các biện pháp phòng trừ, cụ thể là lựa chọn loài, giống hoặc vật liệu dị hợp thích hợp có khả năng chống chịu sâu bệnh, luân canh cây trồng thích hợp, các biện pháp cơ học, vật lý và bảo vệ thiên địch của dịch hại;

(v) Sử dụng hạt giống và động vật có mức độ đa dạng di truyền cao, kháng bệnh và kéo dài tuổi thọ;

(vi) Trong việc lựa chọn giống cây trồng, có tính đến đặc thù của các hệ thống sản xuất hữu cơ cụ thể, tập trung vào hiệu suất nông học, khả năng kháng bệnh, thích ứng với các điều kiện khí hậu và đất đai đa dạng của địa phương;

(vii) Sản xuất các giống hữu cơ thông qua khả năng sinh sản tự nhiên và tập trung vào việc ngăn chặn sinh sản không tự nhiên;

(viii) Người nông dân có thể sử dụng vật liệu tái tạo cây trồng thu được từ trang trại của họ để nuôi dưỡng các nguồn gen thích nghi đến các điều kiện đặc biệt của sản xuất hữu cơ;

(ix) Trong việc lựa chọn giống vật nuôi, xét đến mức độ đa dạng di truyền cao, khả năng thích nghi của vật nuôi với điều kiện địa phương, giá trị giống, tuổi thọ, sức sống và khả năng chống chịu bệnh tật, sức khỏe của vật nuôi;

(x) Thực hành sản xuất chăn nuôi thích hợp với địa điểm và đất đai;

(xi) Áp dụng các phương pháp chăn nuôi nhằm nâng cao hệ thống miễn dịch và tăng cường khả năng phòng vệ tự nhiên chống lại bệnh tật;

(xii) Cho vật nuôi ăn bằng thức ăn hữu cơ bao gồm các thành phần nông nghiệp do sản xuất hữu cơ và các chất phi nông nghiệp tự nhiên;

(xiii) Sản xuất các sản phẩm chăn nuôi hữu cơ có nguồn gốc từ động vật được nuôi bằng phương pháp hữu cơ trong suốt cuộc đời của chúng kể từ khi chúng mới sinh hoặc nở ra;

(xiv) Duy trì chất lượng của môi trường thủy sinh và chất lượng của các hệ sinh thái thủy sinh và xung quanh trên cạn;

(xv) Cho các sinh vật thủy sinh ăn thức ăn từ thủy sản khai thác bền vững theo Quy định (EU) số 1380/2013 hoặc bằng thức ăn hữu cơ bao gồm các thành phần nông nghiệp được sản xuất hữu cơ, bao gồm nuôi trồng thủy sản hữu cơ và các chất phi nông nghiệp tự nhiên;

(xvi) Tránh bất kỳ mối nguy hiểm nào đối với các loài bảo tồn có thể phát sinh từ sản xuất hữu cơ. (còn tiếp…)

 (Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển)

 

IV. TRAO ĐỔI – THẢO LUẬN

Câu hỏi: Hành vi nào là vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa?

Trả lời: Theo Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ban hành ngày 01/01/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử.quy định như sau:

 1. Vi phạm quy định về đo lường. Trong nhóm hành vi vi phạm này bao gồm: Vi phạm trong giữ chuẩn quốc gia của tổ chức được chỉ định; Vi phạm trong sản xuất, nhập khẩu, buôn bán và sử dụng chất chuẩn, chuẩn đo lường; Vi phạm trong sản xuất phương tiện đo; Vi phạm trong nhập khẩu phương tiện đo; Vi phạm trong sửa chữa phương tiện đo; Vi phạm trong buôn bán phương tiện đo; Vi phạm trong sử dụng phương tiện đo nhóm 2; Vi phạm của kiểm định viên, tổ chức kiểm định; Vi phạm của kỹ thuật viên hiệu chuẩn, tổ chức hiệu chuẩn; Vi phạm của kỹ thuật viên thử nghiệm, tổ chức thử nghiệm; Vi phạm về đo lường đối với phép đo nhóm 2; Vi phạm đối với lượng của hàng đóng gói sẵn trong sản xuất hoặc nhập khẩu; Vi phạm về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn trong buôn bán.
 2. Vi phạm quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Trong nhóm hành vi vi phạm này bao gồm: Vi phạm quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng; Vi phạm quy định về hợp chuẩn; Vi phạm quy định về hợp quy; Vi phạm về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; Vi phạm quy định về hoạt động đánh giá sự phù hợp; Vi phạm quy định về hoạt động đào tạo, tư vấn trong lĩnh vực quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Vi phạm quy định về hoạt động công nhận; Vi phạm về cung cấp thông tin không trung thực, sai sự thật về giấy tờ, tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Vi phạm quy định về hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Vi phạm về giải thưởng chất lượng quốc gia; Vi phạm quy định về hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ô xy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ, các chất ăn mòn; Vi phạm quy định trong sản xuất mũ bảo hiểm; Vi phạm quy định trong sản xuất, pha chế khí, pha chế xăng dầu.
 3. Vi phạm quy định về nhãn hàng hóa và mã số mã vạch. Trong nhóm hành vi vi phạm này bao gồm: Vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa trong kinh doanh sản phẩm, hàng hóa; Vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn theo tính chất hàng hóa; Vi phạm quy định về sử dụng mã số mã vạch; Vi phạm về sử dụng giấy chứng nhận, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch.

Câu hỏi: Mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quy định như thế nào?

Trả lời: Nếu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì tùy mức độ mà có thể chịu một trong hai hình phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Ngoài hình phạt chính, tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng thêm một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung được quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 119/2017/NĐ-CP.

Điều 3 Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm, cụ thể:

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực đo lường đối với cá nhân là 100.000.000 đồng, đối với tổ chức là 200.000.000 đồng; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với cá nhân là 150.000.000 đồng, đối với tổ chức là 300.000.000 đồng, trừ các trường hợp quy định tại các điểm đ, e, g và h khoản 2 Điều 14; các điểm đ, e, g và h khoản 2 Điều 15; các điểm đ, e, g và h khoản 2 Điều 16; các khoản 3 và 4 Điều 17; khoản 4 Điều 18; khoản 4 Điều 19 và các khoản 5, 6 và 7 Điều 20 của Nghị định 119/2017/NĐ-CP.

Ngoài ra Điều 3 Nghị định 119/2017/NĐ-CP còn quy định về tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, gồm:

– Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh.

– Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật hợp tác xã gồm: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

– Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật đầu tư gồm: Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

– Các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác theo quy định pháp luật.

(Nguyễn Thị Thắng)