Bản tin TBT Tháng 3/2022

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Mar 25, 2022 | 9:22 - Lượt xem: 3408

TRONG SỐ NÀY

******

TIN CẢNH BÁO

 • Thông báo của Hàn Quốc về thực phẩm
 • Thông báo của Myanmar về ghi nhãn dầu ăn, dầu thực vật
 • Thông báo của Braxin về thực phẩm
 • Thông báo của I-xra-en về trái cây
 • Thông báo của Nhật Bản về phân bón
 • Thông báo của Liên minh Châu Âu về phân bón
 • Thông báo của Phần Lan về sản phẩm xây dựng
 • Thông báo của Ai Cập về đồ nhựa gia dụng
 • Thông báo của Liên bang Đông Phi về thép
 • Thông báo của Đài Loan về xi măng

THÔNG TIN PHÁP LUẬT

 • Thông tư hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực
 • Thông tư Quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
 • Thông tư Quy định về quản lý Website thương mại điện tử

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG – HỘI NHẬP

 • Các quy định pháp luật của Liên minh Châu âu về sản phẩm hữu cơ (tiếp theo)

TRAO ĐỔI – THẢO LUẬN

 • Các nội dung hỏi đáp về vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 

I. TIN CẢNH BÁO

* Lĩnh vực thực phẩm

1. Thông báo của Hàn Quốc về thực phẩm

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/KOR/1055 ngày 18/2/2022, Hàn Quốc thông báo Đề xuất sửa đổi “Tiêu chuẩn ghi nhãn cho thực phẩm” (45 trang, bằng tiếng Hàn).

 Sửa đổi được đề xuất nhằm mục đích:

 1. Thay đổi ghi nhãn ngày từ “Bán theo ngày” thành “Sử dụng theo ngày”.
 2. Cải tiến phương pháp trình bày vòng đời của sản phẩm bằng sử dụng ngày thu hoạch của thực phẩm ở trạng thái tự nhiên.
 3. Phản ánh các Tiêu chuẩn tiếp nhận chất dinh dưỡng gần đây của Hàn Quốc.

Mục đích của thông báo: Thông tin cho người tiêu dùng, đảm bảo yêu cầu ghi nhãn; Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

********

 2. Thông báo của Myanmar về ghi nhãn dầu ăn, dầu thực vật

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/MMR/7 ngày 16/2/2022, Myanmar thông báo Chỉ thị của Bộ Thương mại: “Chỉ thị cho các doanh nhân tuân thủ việc ghi nhãn dầu thực vật, dầu ăn”. (2 trang, bằng tiếng Myanmar).

Khi thực hiện quyền lực được trao theo tiểu mục (b) của Mục 83 Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Thương mại ban hành Chỉ thị cho các doanh nghiệp tuân thủ việc ghi nhãn dầu thực vật, dầu ăn như sau:

(a) Theo Mục 1 (b) của Luật Bảo vệ người tiêu dùng, các quy định liên quan đến ghi nhãn của Chương 18 có hiệu lực từ ngày 16/3/2020 sau một năm kể từ ngày Luật ban hành.

(b) Chỉ thị đề cập rằng loại một số loại dầu ăn trên thị trường được mô tả là dầu thực vật, dầu ăn và mô tả “dầu thực vật, dầu ăn” không phải là hàng hóa theo quy định về ghi nhãn.

(c) Do đó, các doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định sau về ghi nhãn dầu thực vật, dầu ăn:

+ Loại hàng hóa dựa trên thành phần gốc phải được ghi rõ bằng tiếng Myanmar (Ví dụ: Dầu thực vật (Dầu cọ) hoặc Dầu thực vật (Dầu cọ tinh luyện)

+ Khối lượng và kích thước thực của hàng hóa phải được thể hiện bằng Đơn vị trọng lượng của Myanmar, chẳng hạn như Viss / Kyattha trong Tiếng Myanmar.

(d) Các doanh nhân không tuân thủ khoản (c) nêu trên sẽ bị phạt theo Luật Bảo vệ Người tiêu dùng.

Mục đích của thông báo: Để đạt được sự thỏa mãn về các nhu cầu cơ bản; Ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng.

Quy định này được thông qua ngày 20/12/2021, có hiệu lực từ ngày 21/6/2022.

 ********

3. Thông báo của Braxin về thực phẩm

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BRA/1308 ngày 18/2/2022, Braxin thông báo ban hành Nghị quyết số 604, ngày 10 tháng 2 năm 2022 (5 trang, bằng tiếng Bồ Đào Nha)

Nghị quyết này có các điều khoản về việc bắt buộc bổ sung iốt vào muối và bổ sung sắt và axit folic bột mì và bột ngô dùng cho người. Quy định này cũng sẽ được thông báo cho Ủy ban SPS.

Mục đích của thông báo: Bảo vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

********

4. Thông báo của I-xra-en về trái cây

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/ISR/1238 ngày 23/2/2022, I-xra-en thông báo ban hành Tiêu chuẩn quốc gia SI 1295 – Trái cây sấy khô hoặc bán sấy khô (10 trang, bằng tiếng Do Thái).

I-xra-en thông báo về việc sửa đổi các Tiêu chuẩn bắt buộc sau: SI 1075, SI 1130, SI 1295 và SI 1312 đối với trái cây khô hoặc bán sấy khô, sẽ được thay thế bằng tiêu chuẩn SI 1295. Tất cả các phần nội dung của tiêu chuẩn đề xuất phải được tuyên bố là bắt buộc.

Cả tiêu chuẩn cũ và tiêu chuẩn sửa đổi mới này sẽ được áp dụng kể từ khi bản sửa đổi được thông báo này có hiệu lực trong ít nhất hai năm. Trong thời gian này, sản phẩm có thể được kiểm tra theo tiêu chuẩn cũ hoặc tiêu chuẩn sửa đổi mới.

Mục đích của thông báo: Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

********

* Lĩnh vực khác

5. Thông báo của Nhật Bản về phân bón

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/JPN/727 ngày 15/2/2022, Nhật Bản thông báo thiết lập quy tắc ghi nhãn mới cho Phân bón thông thường (1 trang, bằng tiếng Anh).

Theo Bộ Nông nghiệp Lâm nghiệp và Thủy sản (gọi tắt là MAFF), chính phủ Nhật Bản sẽ sửa đổi quy tắc hành chính để thiết lập mới một tiêu chuẩn ghi nhãn cho việc sử dụng các vật liệu phủ, chẳng hạn như lưu huỳnh và nhựa trong phân bón thông thường.

Mục đích của thông báo: Sửa đổi các quy tắc hành chính của Luật Quản lý chất lượng phân bón để phản ánh sự tiến bộ của công nghệ khoa học và nông nghiệp góp phần và thúc đẩy năng suất nông nghiệp; các mục đích khác.

Quy định này dự kiến thông qua tháng 4/2022 và có hiệu lực từ tháng 11/2022.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

********

6. Thông báo của Liên minh Châu Âu về phân bón

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EU/870 ngày 08/2/2022, Liên minh châu Âu (EU) thông báo về Dự thảo Quy định được ủy quyền của Ủy ban sửa đổi Quy định (EU) 2019/1009 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu liên quan đến các yêu cầu áp dụng đối với các sản phẩm phân bón của EU có chứa hợp chất ức chế và quá trình xử lý sau phân hủy (8 trang, bằng tiếng Anh; 8 (các) trang, bằng tiếng Anh)

Quy định (EU) 2019/1009 về các sản phẩm phân bón đã được thông qua vào tháng 6 năm 2019 và sẽ bắt đầu áp dụng từ tháng 7 năm 2022. Trong khi chuẩn bị chuyển đổi sang các quy tắc hài hòa mới, tất cả các Quốc gia thành viên EU và các bên liên quan quan tâm đã thông báo cho Ủy ban về sự cần thiết phải thông qua một số điều khoản kỹ thuật trong các phụ lục của nó. Một số sửa đổi quan trọng nhất liên quan gồm:

 • Đăng ký REACH của polyme và magie;
 • Quá trình xử lý sau phân hủy;
 • Hiệu quả của các sản phẩm có chứa các hợp chất ức chế.

Mục đích của thông báo: Một số sửa đổi này là cần thiết để đạt được sự nhất quán với các mục tiêu chính sách hoặc luật khác của EU và do đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường nội bộ. Các sửa đổi khác là cần thiết để tránh các tình huống ngoài ý muốn trong đó các danh mục sản phẩm bón phân quan trọng sẽ vô tình bị loại khỏi các quy tắc hài hòa do không thể tuân thủ một số quy định kỹ thuật; Sự hài hòa; khác.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

********

7. Thông báo của Phần Lan về sản phẩm xây dựng

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/FIN/83 ngày 15/2/2022, Phần Lan thông báo dự thảo Luật Quy hoạch và Xây dựng của Chính phủ (800 trang, bằng tiếng Phần Lan).

Các mục tiêu chính của dự thảo Luật Quy hoạch và Xây dựng là đảm bảo một xã hội trung tính với các-bon, tăng cường đa dạng sinh học, cải thiện chất lượng xây dựng và thúc đẩy số hóa, sẽ thay thế Luật Xây dựng và Sử dụng đất hiện hành.

Tất cả các điều khoản có thể được tìm thấy tại các trang 596-741. Đối với quy trình công bố quy chuẩn kỹ thuật, đặc biệt là chương 26 gồm các điều 195-207 về yêu cầu kỹ thuật thiết yếu và điều 285 về đặc điểm sản phẩm xây dựng.

Các đánh giá tác động chính đối với các đề xuất có thể tìm thấy tại chương 4.2 trang 121-220.

Mục đích của thông báo: Yêu cầu chất lượng; Sự hài hòa; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 ********

8. Thông báo của Ai Cập về đồ nhựa gia dụng

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/EGY/315 ngày 25/2/2022, Ai Cập thông báo ban hành Nghị định số 523/2021 của Bộ trưởng (2 trang, bằng tiếng Ả Rập) bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn ES 1481 của Ai Cập đối với “Dụng cụ nấu nướng trong nhà được phủ lớp phủ nhựa không gia cố chống dính” (17 trang, bằng tiếng Ả Rập)

Nghị định số 523/2021 của Bộ trưởng cho phép các nhà sản xuất và nhập khẩu thời gian chuyển tiếp sáu tháng để áp dụng tiêu chuẩn Ai Cập ES1481 đối với các đồ gia dụng được phủ một lớp vật liệu chống dính được sử dụng trong nấu ăn gia đình, từ một chất dựa trên polytetrafluoroethylen, mà thực phẩm không dính vào, để phủ lên bề mặt bên trong của dụng cụ nấu bằng quặng nhôm dùng cho mục đích gia dụng với các tên thương mại khác nhau của chúng, cũng như nắp của những dụng cụ này và đinh tán bằng tay nếu được phủ cùng loại. Tiêu chuẩn này hủy bỏ và thay thế phiên bản cuối cùng của tiêu chuẩn ES 1481: 2008. Đáng nói là tiêu chuẩn này đã được xây dựng theo các yêu cầu của Nghiên cứu quốc gia.

Mục đích của thông báo: đảm bảo các yêu cầu về an toàn; Bảo vệ môi trường.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

 ********

9. Thông báo của Liên bang Đông Phi về thép

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/BDI/210, G/TBT/N/KEN/1219, G/TBT/N/RWA/622, G/TBT/N/TZA/711, G/TBT/N/UGA/1543 ngày 25/2/2022, Liên bang Đông Phi (gồm Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, Uganda) thông báo ban hành Tiêu chuẩn DEAS 412-2: 2022, Thép làm cốt bê tông – Phần 2: Thanh gân, Ấn bản thứ tư (20 trang, bằng tiếng Anh)

Tiêu chuẩn Đông Phi này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với thanh thép có gân được sử dụng làm cốt thép trong bê tông. Phần này của tiêu chuẩn EAS 412 bao gồm:

 1. a) các thanh có gân được cung cấp theo chiều dài thẳng; và
 2. b) mười một cấp thép không dùng để hàn là B500A- R, B500B-R, B500C-R, B600A-R, B600B-R, B600C-R, B600D-R, B700A-R, B700B-R, B700C- R và B700D-R, và sáu loại thép dùng để hàn là B500AWR, B500BWR, B500CWR, B500DWR, B550DWR và B600DWR

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các thanh thép có gân được sản xuất từ thành phẩm, chẳng hạn như tấm và đường ray.

Mục đích của thông báo này: Yêu cầu chất lượng; Sự hài hòa; Giảm các rào cản thương mại và tạo thuận lợi cho thương mại.

Hạn góp ý cuối cùng: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

********

10. Thông báo của Đài Loan về xi măng

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/TPKM/485 ngày 01/3/2022, Đài Loan thông báo Đề xuất sửa đổi yêu cầu kiểm tra pháp lý đối với xi măng (2 trang, bằng tiếng Anh; 1 trang, bằng tiếng Trung).

 1. Nhằm nâng cao chất lượng của xi măng, Cục Tiêu chuẩn Đo lường và Kiểm định của Đài Loan (gọi tắt là BSMI) đang đề xuất cập nhật tiêu chuẩn kiểm tra CNS 61 cho xi măng Portland lên phiên bản hiện tại, được xuất bản vào năm 2021. Những thay đổi chủ yếu liên quan đến giới hạn tối đa của các thành phần bổ sung, giá trị tổn thất tối đa khi bắt lửa và dư lượng không hòa tan trong các chất hóa học, kiểm tra các đặc tính vật lý về tính phù hợp, bề mặt cụ thể, bao bì và nhãn mác.
 2. Các thủ tục đánh giá sự phù hợp vẫn như cũ, tức là Kiểm tra giám sát (viết tắt là MI) hoặc Giám sát kiểm tra sản phẩm từ cơ sở với hệ thống quản lý đã đăng ký (Kiểm tra giám sát dựa trên MS).
 3. Người nộp đơn kiểm tra bắt buộc sẽ được phép tự in Dấu kiểm tra hàng hóa, thay vì mua nhãn từ BSMI.

Mục đích của thông báo: Phòng chống các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; đảm bảo yêu cầu chất lượng.

(Lê Thành Kông dịch từ các Thông báo TBT của WTO)

II. THÔNG TIN PHÁP LUẬT

1. Thông tư hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực

Ngày 23/2/2022, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 07/2022/TT-BCT về hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (viết tắt là RCEP). Thông tư này hướng dẫn về việc áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp, biện pháp chống bán phá giá và biện pháp chống trợ cấp trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực. Các quy định tại Thông tư này được áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ các nước Thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực.

Theo Thông tư này, biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp là biện pháp tự vệ được quy định tại Điều 7.2 Hiệp định RCEP và Điều 99 Luật Quản lý ngoại thương.

Giai đoạn chuyển tiếp là giai đoạn từ khi Hiệp định RCEP có hiệu lực cho đến hết 08 năm sau ngày hoàn thành việc xóa bỏ hoặc cắt giảm thuế quan đối với từng loại hàng hóa theo Biểu cam kết thuế quan của Việt Nam trong Hiệp định RCEP.

 Ngành sản xuất trong nước trong điều tra, áp dụng biện pháp tự vệ RCEP chuyển tiếp là tập hợp các nhà sản xuất hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam hoặc đại diện của họ chiếm tỷ lệ chủ yếu trong tổng sản lượng hàng hóa của ngành đó được sản xuất trong nước. Việc xác định tỷ lệ chủ yếu của đại diện ngành sản xuất trong nước thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP.

Cơ quan điều tra là Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 5 năm 2022.

********

2. Thông tư Quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động

Ngày 15/3/2022, Bộ Công thương ban hành Thông tư 5/VBHN-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động.

Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử.

Thông tư này áp dụng đối với thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử trên lãnh thổ Việt Nam thông qua các ứng dụng di động, bao gồm:  Thương nhân, tổ chức, cá nhân sở hữu ứng dụng bán hàng; Thương nhân, tổ chức sở hữu ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; Thương nhân, tổ chức, cá nhân sử dụng ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử để bán hàng hóa, dịch vụ; Tổ chức, cá nhân thực hiện việc phản ánh trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tiếp nhận và giải quyết các thủ tục thông báo, đăng ký ứng dụng di động và công bố thông tin trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử theo các quy định tại Thông tư này.

Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số trong việc thẩm tra, xác minh các thông tin thông báo, đăng ký; theo dõi, cập nhật và công bố thông tin trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/3/2016.

********

3. Thông tư Quy định về quản lý Website thương mại điện tử

Ngày 15/3/2022, Bộ Công thương ban hành Thông tư 6/VBHN-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử.

Thông tư này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử quy định về hoạt động kinh doanh trên website thương mại điện tử, trình tự, thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử, đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử và công bố thông tin trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Thông tư này áp dụng đối với: Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng; Thương nhân, tổ chức thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; Người bán trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; Thương nhân, tổ chức hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử; Tổ chức, cá nhân thực hiện việc phản ánh trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thực hiện các thủ tục thông báo, đăng ký website thương mại điện tử, đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử và công bố thông tin trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử theo các quy định tại Thông tư này.

Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số trong việc thẩm tra, xác minh các thông tin thông báo, đăng ký; theo dõi, cập nhật và công bố thông tin trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/1/2015.

(Nguyễn Thị Thắng)

III. THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG – HỘI NHẬP

Các quy định pháp luật của Liên minh Châu âu về sản phẩm hữu cơ

********

Kể từ ngày 1/1/2022, các quy tắc mới liên quan đến sản xuất hữu cơ, chứng nhận sản phẩm hữu cơ và nhập khẩu thực phẩm hữu cơ sẽ áp dụng ở châu Âu theo quy định EU 2018/848, bãi bỏ Quy định (EC) 834/2007 ngày 28/6/2007 Quy định này áp dụng cho cả nông dân ở châu Âu và ở cả các quốc gia khác muốn bán sản phẩm hữu cơ của họ vào châu Âu. Quy định mới sẽ giúp tăng cường hệ thống kiểm soát, giúp xây dựng lòng tin của người tiêu dùng hơn nữa đối với hệ thống sản phẩm hữu cơ của EU; các quy định mới cho các nhà sản xuất sẽ giúp các hộ nông dân nhỏ chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ dễ dàng hơn; các quy định mới về các sản phẩm hữu cơ nhập khẩu giúp đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm hữu cơ được bán ở Châu Âu đều có cùng tiêu chuẩn. Các điểm mới và nổi bật trong quy định nhập khẩu mới (tiếp theo Bản tin số 2/2022), gồm:

Các nguyên tắc cụ thể áp dụng cho quá trình chế biến thực phẩm hữu cơ

(i) Sản xuất thực phẩm hữu cơ từ các nguyên liệu nông nghiệp hữu cơ;

(ii) Hạn chế sử dụng phụ gia thực phẩm, các thành phần phi hữu cơ có chức năng chủ yếu là công nghệ và giác quan, vi chất dinh dưỡng và chất hỗ trợ chế biến, sử dụng chúng ở mức độ tối thiểu và chỉ trong các trường hợp cần thiết về công nghệ hoặc cho các mục đích dinh dưỡng cụ thể;

(iii) Loại trừ các chất và phương pháp chế biến có thể gây hiểu nhầm về bản chất thực sự của sản phẩm;

(iv) Chế biến thực phẩm hữu cơ một cách cẩn thận, tốt nhất là thông qua việc sử dụng các phương pháp sinh học, cơ học và vật lý;

(v) Loại trừ thực phẩm có chứa, hoặc bao gồm, vật liệu nano được chế tạo.

Các nguyên tắc cụ thể áp dụng cho quá trình chế biến thức ăn hữu cơ

(i) Sản xuất thức ăn hữu cơ từ nguyên liệu thức ăn hữu cơ;

(ii) Hạn chế sử dụng phụ gia thức ăn chăn nuôi và chất hỗ trợ chế biến, hạn chế sử dụng chúng ở mức độ tối thiểu và chỉ trong các trường hợp nhu cầu thiết yếu về công nghệ hoặc kỹ thuật hoặc cho các mục đích dinh dưỡng cụ thể;

(iii) Loại trừ các chất và phương pháp chế biến có thể gây hiểu nhầm về bản chất thực sự của sản phẩm;

(iv) Chế biến thức ăn hữu cơ một cách cẩn thận, tốt nhất là thông qua việc sử dụng các phương pháp sinh học, cơ học và vật lý.

Cấm sử dụng GMO

GMOs, các sản phẩm được sản xuất từ ​​GMOs và các sản phẩm được tạo ra từ GMO không được sử dụng trong thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi, hoặc làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, chất hỗ trợ chế biến, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, chất điều hòa đất, vật liệu sinh sản thực vật, vi sinh vật hoặc động vật trong sản xuất hữu cơ.

Các nguyên tắc cụ thể áp dụng cho dán nhãn

Các sản phẩm được sản xuất trong giai đoạn chuyển đổi sẽ không được dán nhãn hoặc quảng cáo là sản phẩm hữu cơ hoặc sản phẩm chuyển đổi. Tuy nhiên, vật liệu tái tạo thực vật, sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc thực vật và sản phẩm thức ăn có nguồn gốc thực vật được sản xuất trong giai đoạn chuyển đổi, tuân thủ Điều 10 của quy định 2018/848, có thể được dán nhãn và quảng cáo là sản phẩm chuyển đổi bằng cách sử dụng thuật ngữ “trong quá trình chuyển đổi” hoặc một thuật ngữ tương ứng.

Các thuật ngữ “sinh học”, “sinh thái” hay “trong quá trình chuyển đổi” sẽ không được sử dụng cho một sản phẩm mà luật Liên minh yêu cầu dán nhãn hoặc quảng cáo để nêu rõ rằng sản phẩm đó có chứa GMO, bao gồm GMO hoặc được sản xuất từ ​​GMO.

Đối với thực phẩm đã qua chế biến, các thuật ngữ nêu trong “sinh học, “sinh thái” có thể được sử dụng:

(i) Trong mô tả bán hàng và trong danh sách các thành phần mà danh sách đó là bắt buộc theo luật của Liên minh, với điều kiện: thực phẩm đã qua chế biến tuân thủ các quy tắc sản xuất hữu cơ theo quy định 2018/848; ít nhất 95% thành phần nông sản của sản phẩm tính theo trọng lượng là hữu cơ; và trong trường hợp hương liệu, chúng chỉ được sử dụng cho các chất tạo hương tự nhiên và các chế phẩm tạo hương tự nhiên được dán nhãn theo Điều 16 (2), (3) và (4) của Quy định (EC) số 1334/2008 và tất cả các thành phần hương liệu và chất có các thành phần hương liệu có liên quan là chất hữu cơ;

(ii) Chỉ trong danh sách các thành phần, với điều kiện ít hơn 95% các thành phần nông nghiệp của sản phẩm tính theo trọng lượng là hữu cơ và với điều kiện là các thành phần đó tuân thủ các quy tắc sản xuấthữu cơ được quy định trong Quy định 2018/848;

Hệ thống chứng nhận

Trước khi đưa bất kỳ sản phẩm nào ra thị trường dưới dạng “hữu cơ” hoặc “trong quá trình chuyển đổi” hoặc trước giai đoạn chuyển đổi, các nhà sản xuất, chế biến, phân phối các sản phẩm hữu cơ hoặc các sản phẩm chuyển đổi, nhập khẩu các sản phẩm đó từ nước thứ ba hoặc xuất khẩu các sản phẩm đó sang nước thứ ba, hoặc đưa sản phẩm đó ra thị trường, phải thông báo hoạt động của mình cho các cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nhập khẩu.

Cơ quan có thẩm quyền, hoặc cơ quan kiểm soát sẽ cung cấp chứng chỉ cho bất kỳ nhà sản xuất, chế biến, nhập khẩu, phân phối nào đã thông báo về hoạt động của mình theo Điều 34 và tuân thủ Quy định 2018/848.

Các nguyên tắc về thu gom, đóng gói, vận chuyển và bảo quản sản phẩm hữu cơ

Thu gom/thu hoạch sản phẩm: Doanh nghiệp chỉ có thể tiến hành thu gom/thu hoạch đồng thời các sản phẩm hữu cơ, các sản phẩm chuyển đổi vàcác sản phẩm phi hữu cơ khi các biện pháp thích hợp đã được thực hiện để ngăn chặn bất kỳ hỗn hợp hoặc trao đổi nào có thể xảy ra giữa các sản phẩm hữu cơ, các sản phẩm chuyển đổi và các sản phẩm không hữu cơ và để đảm bảo nhận dạng các sản phẩm hữu cơ và trong quá trình chuyển đổi. Phải lưu giữ thông tin liên quan đến ngày, giờ thu hoạch, thu mua, ngày giờ tiếp nhận sản phẩm có sẵn cho cơ quan kiểm soát hoặc cơ quan kiểm soát.

Đóng gói và vận chuyển sản phẩm: Phải đảm bảo rằng các sản phẩm hữu cơ và sản phẩm chuyển đổi được vận chuyển đến các nhà kinh doanh khác, bao gồm cả người bán buôn và bán lẻ, chỉ trong bao bì thích hợp.

Đối với việc vận chuyển thức ăn chăn nuôi đến các đơn vị sản xuất hoặc chuẩn bị khác hoặc các cơ sở lưu trữ, phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện: Trong quá trình vận chuyển, thức ăn được sản xuất hữu cơ, thức ăn chuyển đổi và thức ăn không hữu cơ được tách biệt một cách hiệu quả về mặt vật lý; Việc vận chuyển thức ăn chăn nuôi hữu cơ thành phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi chuyển đổi được tách biệt về mặt vật lý hoặc thời gian với việc vận chuyển các thành phẩm khác; Trong quá trình vận chuyển, số lượng sản phẩm lúc bắt đầu và từng số lượng riêng lẻ được giao trong quá trình vận chuyển phải được ghi lại.

Đối với vận chuyển cá sống phải được vận chuyển trong các bể thích hợp, có nước sạch đáp ứng nhu cầu sinh lý của chúng về nhiệt độ và oxy hòa tan. Các bể chứa phải được làm sạch, khử trùng và rửa sạch trước khi vận chuyển. Các biện pháp phòng ngừa phải được thực hiện để giảm căng thẳng. Trong quá trình vận chuyển, mật độ không được đạt đến mức gây bất lợi cho loài.

Các sản phẩm hữu cơ hoặc sản phẩm chuyển đổi được nhập khẩu từ một nước thứ ba, sẽ được vận chuyển trong bao bì hoặc thùng chứa thích hợp, được đóng theo cách ngăn chặn sự thay thế của nội dung và mang dấu hiệu nhận biết của nhà xuất khẩu cũng như bất kỳ nhãn hiệu và số hiệu nào khác để xác định lô hàng và phải kèm theo giấy chứng nhận kiểm soát nhập khẩu từ các nước thứ ba nếu thích hợp.

Bảo quản sản phẩm: Các khu vực lưu trữ sản phẩm phải được quản lý sao cho đảm bảo nhận biết các lô và tránh bất kỳ sự trộn lẫn hoặc nhiễm bẩn nào với các sản phẩm hoặc các chất không tuân thủ các quy tắc sản xuất hữu cơ. Các sản phẩm hữu cơ và sản phẩm chuyển đổi phải luôn được nhận dạng rõ ràng.

(Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển)

IV. TRAO ĐỔI – THẢO LUẬN

Câu hỏi: Hành vi sản xuất hoặc nhập khẩu hàng đóng gói sẵn trong trường hợp lượng của hàng đóng gói sẵn đó có giá trị trung bình nhỏ hơn giá trị trung bình cho phép theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân công bố hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định để thu lợi bất chính bị xử lý như thế nào?

Trả lời: Theo Điều 2, khoản 24, 25 và 26 của Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử, quy định như sau:

Mức phạt tiền đối với hành vi sản xuất hoặc nhập khẩu hàng đóng gói sẵn trong trường hợp lượng của hàng đóng gói sẵn đó có giá trị trung bình nhỏ hơn giá trị trung bình cho phép theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân công bố hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định để thu lợi bất chính được quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp số tiền thu lợi bất chính có được đến 10.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp số tiền thu lợi bất chính có được từ trên 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp số tiền thu lợi bất chính có được từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng trong trường hợp số tiền thu lợi bất chính có được từ trên 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 01 lần đến 02 lần số tiền thu lợi bất chính có được trong trường hợp số tiền thu lợi bất chính có được từ trên 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng;

e) Phạt tiền từ 02 lần đến 03 lần số tiền thu lợi bất chính có được trong trường hợp số tiền thu lợi bất chính có được từ trên 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng;

g) Phạt tiền từ 03 lần đến 04 lần số tiền thu lợi bất chính có được trong trường hợp số tiền thu lợi bất chính có được từ trên 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

h) Phạt tiền từ 04 lần đến 05 lần số tiền thu lợi bất chính có được trong trường hợp số tiền thu lợi bất chính có được trên 500.000.000 đồng.”.

Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu số tiền thu lợi bất chính có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc ghi lượng của hàng đóng gói sẵn, buộc thể hiện đơn vị đo lường, buộc thể hiện dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn sản xuất theo quy định trước khi tiếp tục đưa vào lưu thông; Buộc đóng gói lại hàng đóng gói sẵn sản xuất theo quy định; Buộc tái xuất hàng đóng gói sẵn nhập khẩu theo quy định.

********

Câu hỏi: Hành vi buôn bán hàng đóng gói sẵn trong trường hợp lượng của hàng đóng gói sẵn đó có giá trị trung bình nhỏ hơn giá trị trung bình cho phép theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân công bố hoặc do cơ quan có thẩm quyền quy định để thu lợi bất chính bị xử lý như thế nào theo quy định?

Trả lời: Theo Điều 2, khoản 28, 29 và 30 của Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử, quy định như sau:

Mức phạt tiền đối với hành vi buôn bán hàng đóng gói sẵn trong trường hợp lượng của hàng đóng gói sẵn đó có giá trị trung bình nhỏ hơn giá trị trung bình cho phép theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân công bố hoặc do cơ quan có thẩm quyền quy định để thu lợi bất chính được quy định như sau:

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp số tiền thu lợi bất chính có được đến 10.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp số tiền thu lợi bất chính có được từ trên 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 trong trường hợp số tiền thu lợi bất chính có được từ trên 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp số tiền thu lợi bất chính có được từ trên 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 01 lần đến 02 lần số tiền thu lợi bất chính có được trong trường hợp số tiền thu lợi bất chính có được từ trên 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng;

e) Phạt tiền từ 02 lần đến 03 lần số tiền thu lợi bất chính có được trong trường hợp số tiền thu lợi bất chính có được từ trên 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng;

g) Phạt tiền từ 03 lần đến 04 lần số tiền thu lợi bất chính có được trong trường hợp số tiền thu lợi bất chính có được từ trên 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng;

h) Phạt tiền từ 04 lần đến 05 lần số tiền thu lợi bất chính có được trong trường hợp số tiền thu lợi bất chính có được trên 500.000.000 đồng.”

Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu số tiền thu lợi bất chính có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thu hồi hàng đóng gói sẵn đã lưu thông theo quy định đối với hành vi vi phạm