Chi cục TCĐLCL Bắc Giang tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về đo lường cho Công ty cổ phần tập đoàn FEC

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Nov 3, 2022 | 10:12 - Lượt xem: 5167

Thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, ngày 03/11/2022 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tập huấn các quy định của pháp luật về đo lường tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC, chuyên cung cấp các dịch vụ về môi trường.

Tại hội nghị, báo cáo viên của Chi cục TCĐLCL đã tập huấn tổng quan các vấn đề chung về đo lường, hệ thống văn bản pháp luật về đo lường; Điều kiện cần và đủ để doanh nghiệp xin đăng ký hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; điều kiện để doanh nghiệp xin được chỉ định là tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn được chỉ định.

Ảnh: Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật về đo lường tại công ty cổ phần tập đoàn FEC.

Công ty CP Tập đoàn FEC là đơn vị đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường, doanh nghiệp đã được công nhận hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025: 2017. Trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có nhu cầu mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường. Việc tìm hiểu các văn bản pháp luật về đo lường là công việc quan trọng trong quá trình doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục xin đăng ký.

Mạc Thị Kim Thoa – phòng HC&QLĐL