Tăng cường công tác kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, May 19, 2023 | 16:47 - Lượt xem: 653

Xăng dầu là mặt hàng thiết yếu trong đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất, kinh doanh của người dân. Trong thời gian qua, thị trường xăng dầu trong nước và tỉnh Bắc Giang biến động không ngừng, thường xuyên xảy ra tình trạng khan hiếm nguồn cung, là một trong những nguyên nhân dẫn đến các hành vi vi phạm. Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, ngăn ngừa các hành vi gian lận nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng. Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tăng cường hoạt động kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường, chất lượng xăng dầu.

Thực hiện Quyết định số 3502/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2023; Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 123/QĐ-KHCN ngày 03/4/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thành viên gồm công chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,  Cục Quản lý thị trường, Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ. Trong thời gian từ ngày 11/4/2023 đến ngày 24/4/2023, đoàn kiểm tra do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bắc Giang chủ trì đã tổ chức thực hiện việc kiểm tra về đo lường, chất lượng đối với mặt hàng xăng, dầu năm 2023 tại 10 cửa hàng trên địa bàn các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Lạng Giang, Yên Dũng, Việt Yên, Tân Yên. Trong đó có 09 cửa hàng đang hoạt động, 01 cửa hàng ngừng hoạt động. Tổng số phương tiện đo tại 9/10 doanh nghiệp là 29 phương tiện đo, bao gồm 12 cột xăng RON 95; 14 cột dầu DO 0,05S; 03 cột xăng E5- RON 92.

Qua kiểm tra, cơ bản các cửa hàng đã cung cấp được hồ sơ, tài liệu liên quan về chất lượng xăng, dầu do nhà phân phối cung cấp; các Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo được sử dụng tại cửa hàng và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Trong đó cụ thể kết quả đối với các nội dung:

Về đo lường: Toàn bộ các cột đo xăng dầu có công tắc điều khiển liên quan tới mạch điều khiển được lắp đặt đảm bảo theo quy định. 9/9 cửa hàng xăng dầu có sử dụng phương tiện đo trong mua bán, đã thực hiện kiểm định theo đúng quy định; chì niêm phong, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực và nguyên vẹn; 9/9 cửa hàng xăng dầu được kiểm tra thực tế, khi thực hiện phép đo có sai số kết quả đo lường xăng dầu cho phép của phương tiện đo được sử dụng để bán xăng dầu nằm trong giới hạn cho phép. Sai số được kiểm tra dao động từ -0,7% đến +0,1%. 9/9 cửa hàng xăng dầu đã trang bị bình đong, ca đong và các ống đong chia độ có phạm vi phù hợp để tự kiểm tra đình kỳ đối với cột đo xăng dầu. 9/9 cửa hàng xăng dầu thực hiện việc kiểm định đối với bình đong, ca đong. 7/9 cửa hàng xăng dầu đã xây dựng kế hoạch thực hiện tự kiểm tra định kỳ và lưu giữ hồ sơ tự kiểm tra đối với ca đong, bình đong; 2/9 cửa hàng chưa xuất trình kế hoạch tự kiểm tra định kỳ theo quy định.

Về tiêu chuẩn chất lượng: Tại thời điểm kiểm tra, các cửa hàng xuất trình đầy đủ hợp đồng đại lý, hóa đơn đầu vào rõ ràng, 9/9 cửa hàng thực hiện lấy mẫu, niêm phong và việc lưu mẫu theo quy định. Đoàn kiểm tra đã thực hiện phân tích chất lượng bằng thiết bị đo chuyên dụng. Kết quả cho thấy các mẫu xăng phù hợp với Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về xăng, nhiên liệu Điêzen và nhiên liệu sinh học. 7/9 cửa hàng đã xây dựng quy trình kiểm soát hệ thống bể chứa xăng dầu theo quy định; 2/9 cửa hàng chưa xuất trình quy trình kiểm soát hệ thống bể chứa xăng dầu. 8/9 cửa hàng đã lưu giữ tiêu chuẩn cơ sở hoặc giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm xăng dầu tại cửa hàng. 2/9 doanh nghiệp đang áp dụng và duy trì HTQLCL theo phiên bản cũ TCVN ISO 9001:2015.

Công tác kiểm tra đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của các cơ sở trong việc chấp hành các quy định của pháp luật nhà nước. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng hơn nữa các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Thông qua công tác kiểm tra góp phần chấn chỉnh các đơn vị kinh doanh xăng dầu thực hiện đúng các quy định pháp luật về xây dựng kế hoạch tự kiểm tra định kỳ phương tiện đo  và điều kiện thực hiện phép đo; các yêu cầu về việc lưu giữ hồ sơ công bố chất lượng, việc xây dựng áp dụng HTQLCL trong kinh doanh xăng dầu.

(Nguyễn Thị Hải Vân)