Viết bởi admin | 6 March, 2023 | 0 Bình luận |

Nhằm khuyến khích các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, hỗ trợ xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cho sản phẩm hàng hoá, đạt giải thưởng chất lượng, áp dụng hệ thống truy suất nguồn gốc, ngày 9/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐND ban […]

Xem thêm

WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
LIÊN KẾT WEBSITE
Statistics
  • 5
  • 22,502,007
  • 3,539,409
  • 0
Giới thiệu doanh nghiệp