Danh sách doanh nghiệp công bố hợp chuẩn

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Feb 28, 2020 | 17:42 - Lượt xem: 1514

STT Tên tổ chức, cá nhân Số Thông báo Ngày thông báo
Địa chỉ Sản phẩm, quá trình Tiêu chuẩn áp dụng Ngày hết

hiệu lực

Ghi chú

1.

Công ty TNHH Thắng Lợi

02

22/1/2019 Số 33, đường Trần Quốc Toản, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu. 15/1/2022  
2. Công ty TNHH Nông nghiệp & Môi trường Nguyên Tâm 22 9/5/2019 Xóm 5, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Chế phẩm vi sinh Bio E.M (dạng bột-chất mang không thanh trùng) TCVN 6168:2002 -Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulo 8/5/2022  
3. Công ty TNHH Nông nghiệp & Môi trường Nguyên Tâm 23 9/5/2019 Xóm 5, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Chế phẩm vi sinh Bio E-M1 TCVN 7304-1:2003 Cế phẩm sinh học. Phần 1: Vi sinh vật xử lý hầm vệ sinh – chế phẩm dạng bột 18/4/2021  
4. Công TNHH Trường Sơn 26 13/5/2019 Xóm 11, xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu. 24/4/2019  
5. Công ty Cổ phần Sunpla 60 1/8/2019 Lô E1-E2 KCN Đình Trám – Hoàng Ninh – Việt Yên – Bắc Giang Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu. 23/1/2020  
6. Công ty Cổ phần Sunpla 61 1/8/2019 Lô E1-E2 KCN Đình Trám – Hoàng Ninh – Việt Yên – Bắc Giang Hệ thống quản lý chất lượng ISO 14001:2015 – hệ thống quản lý môi trường 23/1/2020  
7. Công ty TNHH Yokoi mould Việt Nam 62 2/8/2019 Lô D5-D6, KCN  Đình Trám – xã Hoàng Ninh – huyện Việt Yên – tỉnh Bắc Giang Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 – hệ thống quản lý môi trường 16/10/2020  
8. Công ty TNHH Yokoi mould Việt Nam 63 2/8/2019 Lô D5-D6, KCN  Đình Trám – xã Hoàng Ninh – huyện Việt Yên – tỉnh Bắc Giang Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu. 16/10/2020  
9. Công ty TNHH Chulwoo Vina 70 9/8/2019 Lô FJ-01, KCN Song Khê – Nội Hoàng phía Nam – xã Tiền Phong – huyện Yên Dũng Cửa kim loại TCVN 9366-2;2012 – Cửa đi, Cửa Sổ – Phần 2: Cửa kim loại 25/7/2022  
10. Công ty TNHH Chulwoo Vina 71 9/8/2019 Lô FJ-01, KCN Song Khê – Nội Hoàng phía Nam – xã Tiền Phong – huyện Yên Dũng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu. 25/7/2022  
11. Công ty TNHH Phát triển Hoàng sơn Phát 76 22/8/2019 Thôn Vân Cẩm – xã Đông Lỗ – huyện Hiệp Hòa – tỉnh Bắc Giang Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu. 11/6/2022  
12. Công ty Cổ phần gạch Cẩm Lý 78 26/8/2019 Thôn lịch Sơn – Xã Cẩm Lý – huyện Lục Nam – tỉnh Bắc Giang Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu. 31/7/2022  
13. Công ty TNHH Nano Hightech Việt Nam 91 23/9/2019 Lô FJ06 – KCN Song Khê – xã Tiền Phong – huyện Yên Dũng – tỉnh Bắc Giang Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu. 23/7/2021 T
14. Công ty Cổ phần Thiên Phú 92 23/9/2019 Thôn Đồng Dinh, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu. 31/7/2022 T
15. Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Hàn Quốc 93 23/9/2019 Lô D9, KCN Đình Trám – xã Hoàng Ninh – huyện Việt Yên – tỉnh Bắc Giang Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu. 22/10/2021 T
16. Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Hàn Quốc 94 23/9/2019 Lô D9, KCN Đình Trám – xã Hoàng Ninh – huyện Việt Yên – tỉnh Bắc Giang Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE (loại X-90) điện áp làm việc đến 0,6/1kV TCVN 6447:1998 – Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1kV 22/10/2021 T
17. Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Hàn Quốc 95 23/9/2019 Lô D9, KCN Đình Trám – xã Hoàng Ninh – huyện Việt Yên – tỉnh Bắc Giang Cáp điện lực ruột đồng cahs điện PVC/XLPE, vỏ bọc PVC, điện áp danh định đến 0,6/1kV có hoặc không có lớp áo giáp bằng kim loại TCVN 5935-1:2013/IEC 60502-1:2009 Cáp điện bằng chất điện môi rắn có diện áp danh định từ 1kV đến 30kV 20/10/2021 T
18. Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Hàn Quốc 96 23/9/2019 Lô D9, KCN Đình Trám – xã Hoàng Ninh – huyện Việt Yên – tỉnh Bắc Giang Dây trần dùng cho đường tải điện trên không, laoị nhom lõi thép TCVN 5064:1994 & TCVN 5064:1994/SĐ 1:1995 Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không 22/10/2021 T
19. Công ty Cổ phần gốm Đông Sơn 102 11/10/2019 Thôn Trường Sơn, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu. 1/10/2022  
20. Công ty TNHH Nông nghiệp và Môi trường Nguyên Tâm 115 1/11/2019 Xóm 5, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Chế phẩm vi sinh trichodema thảo mộc – NT (dạng lỏng) TCVN 6168:2002 – Chế phẩm vi sinh phân giải xenlulo 28/10/2022 T
21. Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Dũng Hà 116 04/11/2019 Số 3, đường Lý Thái Tổ, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang Nhẫn vàng tròn trơn (24K) Tiêu chuẩn TCVN 7054:2014 4/11/2022  
22. Công ty TNHH Shin sung Vina 135 21/11/2019 Lô B1, KCN Song Khê, Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang Hệ thống quản lý chất lượng ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu. 2/11/2022 T
23. Công ty TNHH Shin sung Vina 137 21/11/2019 Lô B1, KCN Song Khê, Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu. 2/11/2022 T
24. Công ty Cổ phần Việt Nam Sunergy 154 9/12/2019 Lô III, Đồng Vàng, KCN Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang Hệ thống quản lý chất lượng Lắp ráp, gia công tấm pin năng lượng mặt trời ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu. 30/3/2022 T
25. Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Bắc Giang 156 11/12/2019 Số 131, đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, Tp Bắc Giang Gạch Terazo TCV 7744:2013 – Gạch Terazo 3/9/2022  
26. Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Bắc Giang 157 11/12/2019 Số 131, đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, Tp Bắc Giang Gạch bêtông tự chèn TCVN 6476:1999 – Gạch bê tông tự chèn 3/9/2022  
27. Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thanh Sơn 161 12/12/2019 Số 98, đường Quang Trung, phường Trần phú, thành phố Bắc Giang Nhẫn vàng tròn trơn (24K) Tiêu chuẩn TCVN 7054:2014 12/12/2022  
28. Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Chung Hậu 163   Số nhà 118, đường Quang Trung, phường Trần phú, thành phố Bắc Giang Nhẫn vàng tròn trơn (24K) Tiêu chuẩn TCVN 7054:2014