Danh sách doanh nghiệp công bố hợp quy

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Feb 28, 2020 | 17:31 - Lượt xem: 1390

STT Tên tổ chức, cá nhân Số Thông báo Ngày TB Địa chỉ Sản phẩm, quá trình Quy chuẩn áp dụng Ngày hết

hiệu lực

Ghi chú
1 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Phúc 48 11/7/2019 phố Bãi Bò, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Cáp không có vỏ bọc dùng lắp đặt cố định QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016 06/2/2021  
2 Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Hàn Quốc 97 23/9/2019 Lô D9, KCN Đình Trám – xã Hoàng Ninh – huyện Việt Yên – tỉnh Bắc Giang Cáp mềm cách điện bằng Polyvinyl clorua, vỏ bọc PVC điện áp danh định đên và bắng 300/500V, kiểu 6610 TCVN 53 QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016 22/10/2021  
3 Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hoàng Phúc 163 16/12/2019 phố Bãi Bò, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Cáp cách điện bằng Polyvinyl clorua điện áp danh định đên và bắng 300/500V, kiểu 6610 TCVN 53 QCVN 4:2009/BKHCN và sửa đổi 1:2016 6/2/2021